Avyttrat hela innehavet i Ratos

Avyttrat hela innehavet i Ratos

Sålde nyligen hela innehavet i Ratos kring 47 kr. Netto gav detta drygt 2 000 kr i vinst + utdelningar från tidigare år. Innehavet hör…

Read Article →
Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

En fin portion utdelningar inkom idag för två av portföljens preferensaktier. Datum Bolag Belopp 2017-02-07 Akelius Residential Pref. 370,00 2017-02-07 SAS Pref. 1 287,50 Summa 1 657,50 kr…

Read Article →
Sammanställning av utdelningsläget i portföljen

Sammanställning av utdelningsläget i portföljen

Med ett bolag som ännu inte lämnat förslag om utdelning för året så kommer trots det en sammanställning över läget. Ratos utdelningsnivå misstänker jag blir oförändrad,…

Read Article →
Månadsrapport januari 2017

Månadsrapport januari 2017

Årets första månad har passerat. Nya tider, nya investeringar… Här kommer sammanställningen för månaden: Sammanställning enligt följande: Utdelningar  + 847,50 Sparande/Uttag  + 4000,00 Realisation vinst/förlust  …

Read Article →
Utdelningssäsongen 2017

Utdelningssäsongen 2017

Likt förra årets genomgång av portföljbolagens utdelningsutveckling för 2016, kommer här en genomgång för 2017 års rapporterade utdelningar. Redan innan året startade kom signaler om att…

Read Article →
Mål för 2017

Mål för 2017

Jag har efter gediget budgetarbete, sifferexcersis och kvalificerat gissande sammanställt 2017 års mål för Kombiportföljen. Här finns målen angivna, samt tidigare års mål. År Målsättning,…

Read Article →
Utdelning från Klövern Pref.

Utdelning från Klövern Pref.

Årets första utdelning erhölls den 2 januari och uppgick till 740,00 kr. Utdelningsmaskinen tuffar på. Kompletterande köp har också gjorts i nämnda bolag, då kursen…

Read Article →
Månadsrapport december 2016

Månadsrapport december 2016

Årets sista månad är till ända och här kommer siffrorna för månaden. Sammanställning enligt följande: Utdelningar  + 988,00 Sparande/Uttag  + 3000,00 Realisation vinst/förlust  + 8 610,83 Förändring Kapitalbelopp (%)…

Read Article →
Utdelning från K2A Pref. och Sdiptech Pref.

Utdelning från K2A Pref. och Sdiptech Pref.

Årets sista utdelningar summerade till 988,00 kr. Kvartalsutdelarna ger stadigt kassaflöde till portföljen, och utdelningarna har delvis gått till nya köp av H&M. Årets totala…

Read Article →
Ratos B senaste tiden och tankar kring Fingerprint

Ratos B senaste tiden och tankar kring Fingerprint

Ratos B hör till ett av mina större innehav i portföljen, och har senaste åren haft en rätt tråkig utveckling. Själv har jag ägt Ratos…

Read Article →
Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016

November månad lider mot sitt slut och här kommer siffrorna för portföljutvecklingen. Sammanställning enligt följande: Utdelningar  + 1 678,92 Sparande/Uttag  + 5 500,00 Realisation vinst/förlust  + 501,41…

Read Article →
Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Häromveckan kom utdelningarna in från ett par preferensinnehav. Summering enligt nedan: Datum Bolag Belopp 2016-11-08 SAS Pref. 975,00 2016-11-08 Akelius Residential Pref. 370,00 Summa 1…

Read Article →
DHT Shipping sänker utdelningen radikalt

DHT Shipping sänker utdelningen radikalt

Då DHT Shipping för tredje kvartalet bekände färg kom det in dystra siffror som resulterade i en kraftig utdelningssänkning. Från 23 cent/aktie till 2 cent….

Read Article →
Månadsrapport oktober 2016

Månadsrapport oktober 2016

Vi är inne på årets fjärde kvartal, om man så vill. Oktober var en månad där börsen inte riktigt tog någon tydlig riktning. Men lite…

Read Article →
Utdelning från TeliaSonera

Utdelning från TeliaSonera

Idag inkom den andra utdelningen från TeliaSonera. 813,00 kr erhölls. Noterade också att 40,00 kr från ett litet innehav i Hemfosa Fastigheter Pref. kommit in…

Read Article →