Månadsrapport april 2016

hand and rouleaus of coins

April månad i nådens år 2016 är förbi. Månaden har kännetecknats av försiktiga återinvesteringar av utdelningar som ackumulerats under de första månaderna för året. Jag har försiktigt snittat ned innehaven i Tele2, Ratos samt några av preferensaktierna/fixed-income i portföljen. Månaden utvecklades starkt under merparten av tiden, men föll under slutet på månaden, då mr. market beslöt sig för att börja sälja.

Månaden slutade med ett svagt minus på värdet av Kombiportföljen, men utdelningsmässigt var det årets bästa månad. Främst Ratos stod för merparten av dessa utdelningar. Jag har återigen inte bidragit med något sparande, vilket jag nämnt tidigare. Jag har allokerat visst sparande till dels buffertsparande med, -och buffertsparande utan ränta samt amortering av kortfristiga skulder för renoveringar i huset, vilka betalas av fortare än plan. Sparandet till Kombiportföljen kommer återupptas umder andra halvåret. Då kommer också sparandet höjas för att kompensera det faktum att nästan inget sparande skedde under första halvåret.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  4 782,28 kr
Avkastning  − 296,23 kr
Procentuell avkastning  − 0,09%
Sparande/Uttag  0,00 kr
Ingående värde 2016-04-01:  + 326 977,00 kr
Utgående värde 2016-04-31:  + 328 581,00 kr

Jag har funderat länge över det faktum att jag mäter värdet av innehaven i portföljen. Ett alternativt sätt att mäta värdet av portföljen är hur mycket utdelning jag erhåller i förhållande till hur mycket pengar som ligger investerat. Det blir ingen förändring det här året, isåfall kommer det ske till årsskiftet.

För sakens skull har jag 355 264,27 kr investerat i portföljen, som för tillfället är värt 325 728,24 kr, som avkastar 22 167,01 kr. Det ger en YoC på 6,24%. Portföljen har minskat med 29 536,03 kr i värde.

Utdelningar månadsvis

Förra årets utdelningar uppgick till 790,40 kr, årets till 4 782,28 kr. Jag erhöll därmed över 500% mer utdelning än förra året. Värt att notera då är att vid den tiden förra året hade jag en majoritet av tillgångarna investerade i räntefonder…

utdelningar-månadsvis-april-2016

Börsen för övrigt lär återigen hamna i negativt territorium framöver, men det möjliggör visserligen nya inköp till bra kurser. En mängd utdelningar väntas under maj, men det är från små innehav. Bland annat kommer utdelning för H&M, Atlas Copco, Industrivärden, Investor och Tele2. Tele2 har däremot blivit ett rätt stort innehav då jag rullat återinvesteringar av utdelningar som erhållits tidigare under året, till bolag med utdelningar senare under året. I det här fallet valde jag att lägga mycket pengar på Tele2. Det är ett sätt att öka på den rullande utdelningstakten för året.

Apropå 12-månaders rullande utdelningen. Målet för året var satt till 23 000kr. Det ser ut som att jag kommer uppnå det målet i förtid. Glädjande!

Må gott och investera väl!

Månadsrapport mars 2016

utveckling-1-år-mars-2016

Då är mars månad till ända och en av de lite mer positiva nyheterna är att portföljen utvecklats bättre än Stockholmsbörsen i övrigt. Portföljen ligger plus för året, även om den totalt sett ligger drygt 7% minus. Vilket inte är så dåligt såhär långt. De enda transaktionerna som genomförts under månaden är manövern där SEB C såldes till fördel för SEB A. Lite utdelning återinvesterades i Nordea.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 2 708,85 kr
Avkastning  + 11 369,84 kr
Procentuell avkastning  + 3,48 %
Sparande/Uttag  0,00 kr
Ingående värde 2016-03-01:  + 317 438,00 kr
Utgående värde 2016-04-31  + 326 977,00 kr

Utdelningar månadsvis

Absolut bättre än förra året vid samma månad, närmare bestämt 79% högre utdelning i år.

utdelningar-månadsvis-mars-2016

Nästa månad väntas mer utdelning, och kanske ett och annat köptillfälle uppenbarar sig.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport februari 2016

utveckling-1-år-feb-2016

Ännu en månad till ända och det ser bättre ut än förra månaden, även om året hittils lämnar endel att önska. En större portion sparande skedde under månaden och portföljen har vuxit något. Börsen i övrigt har återhämtat sig någon, även om jag misstänker att det bara är temporärt. Ett nytt bolag har lagts till i portföljen, för att börja smått exponera lite mot oljeindustrin. Annars har väldigt få affärer gjorts under månaden; främst har Ratos fått påfyllning.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 701,29 kr
Avkastning  + 6 126,94 kr
Procentuell avkastning  + 1,93 %
Sparande/Uttag  + 16 600 kr
Ingående värde 2016-02-01:  290 205,00 kr
Utgående värde 2016-02-29  + 317 438,00 kr

Bifogar även en graf med en översikt för erhållna utdelningar sedan januari 2015, månadsvis.

utdelningar-månadsvis-feb-2016

Ännu en graf visar hushållets förhållande mellan tillgångar och skulder där skillnaden utgör eget kapital, och återspeglar 2015.

status-tillgångar-skulder-eget-kapital

Skulderna ökade något under oktober då hushållet belånades för att finansiera nu bergvärmepump och andra renoveringar. Över tid bör de blåa graferna öka och de röda minska, annars så gör man något fel? Soliditeten var 54,90% den sista februari.

Blir mars en ännu bättre månad?

Må gott och investera väl!

Månadsrapport januari 2016

Årets första månad började deppigt, med större nedgångar på världens börser, så också i Kombiportföljen. Jag ligger för tillfället belånad med 12 000 kr då köptillfällen uppenbarade sig. Några mindre affärer har gjorts och för tillfället har jag 26 innehav. Ett antal innehav har glädjande nog rapporterat utdelningshöjningar, som sammantaget höjde rullande 12-månaders utdelning till över 18 000 kr.

Sparandet till Kombiportföljen ligger på is, då amorteringar av butikskrediter står högst på listan, tillsammans med sparande till ett räntekonto via Avanza/Collector med 0,5% ränta. Det ska bli ett sekundärt buffertkonto, som ska sparas i händelse av det primära buffertkontot töms. Till respektive konto sparas 1000 kr / månad. Allt överskott när allt är betalt varje månad går till amorteringar, och dessa bör vara slutbetalda senast vid halvårsskiftet. Därefter återupptas sparandet till Kombiportföljen med dubbel styrka, för att uppnå målet om sparande för året. Två butikskort klipptes förresten under månaden för att undvika att nyttjas fler gånger.

Utdelningar mottogs under månaden på knappt 1 400 kr. Portföljen backade något, inkl. utdelningar backade den −4,15%. Då jag ligger lite belånad är siffrorna givetvis lite dopade, därav den lilla skillnaden mellan in- och utgående värde.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  +1 383,53 kr
Avkastning  − 13 404,15 kr
Procentuell avkastning  − 4,63%
Sparande/Uttag  + 300,00 kr
Ingående värde 2015-12-31:  + 290 678,00 kr
Utgående värde 2016-01-31  + 290 205,00 kr

Blir februari en bättre månad?

Må gott och investera väl!

Månadsrapport december 2015

Årets sista månad slutade med en negativ utveckling i Kombiportföljen. Ett stort antal transaktioner gjordes i samband med en ordentlig dipp under månaden, och portföljen återhämtade sig inte riktigt under månaden, kanske blir bättre nästa månad. Några utdelningar trillade in. Samtidigt har sparande kommit upp lite grann, tack vare lite julklappspengar till vissa konton. Annars har jag ställt in endel sparande då julbudgeten sprack pga av rätt stora renoveringskostnader på huset som kom tidigare än planerat. ROT-avdraget sänks nästa år, så därför tar jag stora kostnader innan årsskiftet.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 266,14 kr
Avkastning  – 10 643,08 kr
Procentuell avkastning  – 3,66 %
Sparande/Uttag  – 15 700 kr
Ingående värde 2015-12-01:  + 318 130,00 kr
Utgående värde 2015-12-31:  + 290 678,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport november 2015

utv-jan-nov-2015

Trenden uppåt tycks hålla i sig även under november. Endel transaktioner har gjorts, och likvider finns ändå tillgängliga för ytterligare köp. Det finns ett par amerikanska innehav i portföljen numera, de har inte utvecklats åt det bättre hållet än, men utdelningarna kommer ge lite tröst. I övrigt ser det rätt trevligt ut då innehaven som helhet hittills utvecklats mer positivt än övriga stockholmsbörsen under året.

På den negativa sidan kan konstateras att NCC ställer in nästa års utdelningar, vilket påverkar den passiva inkomsten. Nästan en tusenlapp av de sammanlagda utdelningarna skulle genereras från bolaget, utifrån innehavets storlek i dagsläget. I den bästa av världar kan jag sälja NCC med vinst snarast möjligast, annars får jag väl låta det ligga kvar i portföljen, och kompensera bortfallet med andra innehav. Innehaven i portföljen ska ge utdelning, enligt de kriterier jag satt upp.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar + 995,00 kr
Avkastning + 2 408,94 kr
Procentuell avkastning + 0,76 %
Sparande/Uttag + 2 900,00 kr
Ingående värde 2015-10-01: + 310 577,25 kr
Utgående värde 2015-10-31: + 318 130,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport oktober 2015

En månad ytterligare till ända, en månad som får kännetecknas som återhämtningens månad. Börsen fick se en bottennotering alldeles vid månadsskiftet september/oktober, och har därefter återhämtat sig på bred front.

Under månaden har det genomförts ett större antal affärer, både på säljfronten och köpfronten, där vinsthemtagningar har gjorts i varierande omfattning. Den rullande 12-månaders utdelningen har sjunkit till fördel för en större andel likvider. Antagandet om att vissa aktier skulle sjunka tillbaka något efter vissa avyttringar har dock inte infriats…

Totalt sett kommer dock det totala antalet aktieinnehav per konto att minskas successivt, där överlappningarna ska bli färre helt enkelt. Vissa innehav kommer dock fortsatt att innehas på kontona, som preferensaktier och “fixed-income”. Ett av huvudskälen till detta är att det är svårt att enbart med utdelningar och sparande få till en jämn nedsnittning av aktieinnehaven över tid. Förhoppningen är då att det ska kunna ske mer regelbundet, med färre innehav. En annan möjlig framtida åtgärd är att konsolidera sparandet till färre konton, men upplägget i dagsläget återspeglar en bra lösning som inte gör det aktuellt att göra en förändring i närtid.

En större summa utdelningar inkom också denna månad, medan sparandet har minskat med en tusenlapp. Avvaktar vissa extra-ordinära utgifter innan beslut huruvida sparandet kan genomföras enligt plan…

Utöver detta har jag mer och mer använt mig av teknisk analys i vissa aktier för att hitta möjliga ingångskurser för antingen köp eller sälj, i kombination med att använda avancerad orderläggning med längre giltighetstid. Då jag inte har större möjligheter att bevaka börsen under dagarna, så har jag börjat lägga in ordrar på förhand givna kurser, där jag använder tekniska indikatorer som hjälpmedel.

Skulden på kreditkontot har dessutom reglerats. Belåning kan komma att användas om många på förhand satta köpordrar går igenom.

Månadens summering ser ut på följande sätt:

Utdelningar + 1 757,90 kr
Avkastning + 15 892,82 kr
Procentuell avkastning + 5,12 %
Sparande/Uttag + 2 900,00 kr
Ingående värde 2015-10-01: 293 961,00 kr
Utgående värde 2015-10-31: + 310 577,25 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport september 2015

avkastning-jan-sept-2015

Då var det dags att summera ytterligare en månad. En månad som inneburit ytterligare nedgångar runt om i världen, så även bland mina innehav. Under månaden har jag provat belåning, vilket först resulterade i en liten vinst, redovisat i det här inlägget. En vinst som sakta äts upp av att utvecklingen på Hennes & Mauritz inte resulterade i önskat resultat. Siffrorna i månadsrapporten är delvis missvisande pga ett underskott på kreditkontot kopplat till en av mina ISK. Så, nu har jag provat belåning och så fort jag nollställt det lägger jag det där med belåning åt sidan ett tag. En nyttig lärdom dock.

Siffrorna visar att portföljen ökat något, fastän avkastningen var rätt negativ. Kreditskulden är inte reglerad helt och hållet, – 3 296 kr får räknas av på värdet per sista september. Dessutom tickar det ränta.

Under månaden sålde jag SAS Pref. då jag tyckte kursen närmade sig lite högre nivåer. Tanken är att kunna börja köpa nya aktier när kursen kommit ner under 480 kr ungefär. Andra innehav värda att nämna är preferensaktierna. En fortsatt besvikelse är väl rätt ordval. Jag har varit inne och spekulerat lite kring orsakerna, men antar att det lika bra att löpa hela lina ut och erhålla utdelningar tills de i princip blir värdelösa. Skulle de mot all förmodan kunna avyttras med ett lite plus kommer jag ta det beslutet omgående. Jag äger hellre aktier i några gamla, goda bolag som Atlas Copco eller Castellum. “Fixed-income”-innehaven får väl också betraktas som lite osäkrare placeringar värdemässigt, men renderar somsagt fina utdelningar.

Ett sätt att angripa problemet med innehavet som dessa, med lite “högre risk”, är att försöka vikta nya inköp till stabilare bolag. För att få en annan viktning helt enkelt.

Den negativa utvecklingen till trots. Avkastningen för hela året ligger på plus 6,95 %, inklusive utdelningar på 9,74 %. Blir oktober en bättre månad?

Sammanställning för månaden ser ut så här:

Utdelningar + 228,00 kr
Avkastning 10 727,50 kr
Procentuell avkastning – 3,65 %
Sparande/Uttag + 3 900,00 kr
Ingående värde 2015-09-01: + 292 847,00 kr
Utgående värde 2015-09-30: + 293 961,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport augusti 2015

En rätt turbulent månad är till ända. Börserna runt om i världen fick se en ordentlig nedgång efter oro kring hur det egentligen står till i Kina. Landet tycks sakta in, samtidigt som börserna där är extremt övervärderade. Alltid är det något som oroar aktörerna på marknaden, vilket får spridningseffekter. Nedgången fick rätt många bolag att visa rätt fina värderingar. Tyvär tog mina likvider slut alldeles före det stora raset den 24 augusti, men den efterföljande återhämtningen har dock fått det redan illröda siffrorna i mina innehav att bli, ja, lite mindre illröda.

Under månaden fick jag lov att göra ett uttag. Det finns vissa svårigheter att hålla vissa kostnader nere, i kombination med lägre löneutbetalning denna månad, men jag har dock kunnat fylla på sparande på övriga konton. Läget kommer bli bättre nästa månad. Och vi lär oss hela tiden att bli bättre på att hålla tillbaka de impulsiva köpen…

Mitt i detta finns det dock några trevliga aspekter värda att nämna. Sedan ett par månader sedan tycks värdeutvecklingen skilja sig allt mer från det index jag jämför med ibland (för skojs skull). SIX Portfolio Return Index har utvecklats 8,56% på åtta månader, samtidigt som min portfölj avkastat 13,31 % (inkl. utdelningar). En liten tröst med andra ord. En möjlig förklaring är mina inslag av mindre volatila innehav som preferensaktier, samt lite stock-picking på andra listor än Large Cap.

Sammanställning för månaden ser ut så här:

Utdelningar + 597,50 kr
Avkastning – 9 764,00 kr
Procentuell avkastning – 3,33 %
Sparande/Uttag – 2 100,00 kr
Ingående värde 2015-08-01: + 305 333,00 kr
Utgående värde 2015-08-31: + 292 847,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juli 2015

utv-juli-2015

Årets semestermånad får karakteriseras som en månad med återhämtning av portföljen. Den enda plumpen i protokollet var ett nödgat uttag som drog ner sparandet. I övrigt var jag rätt aktiv med ett större antal affärer, som jag skrivit lite mer utförligt här. Sammantaget är jag överlag nöjd med avkastningen som genererades.

Sammanställning för månaden ser ut så här:

Utdelningar + 1 058,65 kr
Avkastning + 17 513,00 kr
Procentuell avkastning + 5,74 %
Sparande/Uttag – 16 100 kr
Ingående värde 2015-07-01: + 303 708,00 kr
Utgående värde 2015-07-31: + 305 333,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juni 2015

utv-juni-2015

Jag har visst glömt att publicera månadsrapporten för juni. Här kommer den! Sammanfattningsvis var det en bedrövlig månad, där marknaden var rätt orolig för utvecklingen för Grekland.

Sammanställning enligt nedan:

Utdelningar + 408 kr
Avkastning – 14 813,69 kr
Procentuell avkastning – 4,88 %
Sparande/Uttag + 4240 kr
Ingående värde 2015-06-01: + 314 326,00 kr
Utgående värde 2015-06-30: + 303 708,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport maj 2015

En månad är till ända och det är dags att summera utvecklingen för månaden. Månaden har kännetecknats av en bottnande kursutveckling på börsen, som under resterande månaden fick se en återhämtning. Vissa innehav har också avyttrats efter att värderingarna tickat iväg lite väl mycket. Bland annat såldes Bahnhof, SJR, Nordea, Mekonomen, Latour och Systemair. Inför de försäljningarna har jag tillåtit mig att kunna sälja lite aktier som gått lite väl bra, till fördel för aktier som inte gått lika bra. Investeringsstrategin har reviderats för detta. Försäljningarna frigjorde endel likvider.

Månaden genererade också den högsta utdelningsnivån hittils, samtidigt som värdet på innehaven inte bara återhämtade förra månadens minskning, men ökade också på värdet totalt sett. Inga uttag har heller skett, vilket är glädjande. Familjen har också fått rätsida på utgifterna, och vi kan konstatera att kostnaderna kommer minska generellt, utgifterna kommer vara återhållsamma samt bufferten kommer försöka ökas på i syfte att avlasta Kombiportföljen i händelse av större oförutsatta utgifter.

Under månaden har jag också tagit in några nya aktier för att öka på utdelningstillfällena och därmed kassaflödena till portföljen. Bland annat Delarka Holding och Kallebäck Property Invest. Jag har också lyckats med konststycket att plocka in ett bolag som inte har utdelning. Företaget heter DORO, och där har jag efter endel research konstaterat att bolaget med stor sannolikhet kommer kunna införa utdelning inom säg ett eller två år. Marknaden ser rätt ljus ut för deras produkter. Jag kommer framgent också pröva på att använda TA för att genomföra kortsiktiga affärer, lite för att bekanta mig med området, på sidan av min huvudsakliga strategi som snarare grundar sig på FA. Jag kommer primärt använda mig av Stochastic för att pricka in köp- och säljsignaler i en aktie på Large Cap, ej fastställt vilken i dagsläget, möjligtvis någon av storbankerna. Posterna kommer uppgå till max någon tusenlapp vid varje köptillfälle i negativ trend, följt på försäljning av hela innehavet då en topp nås vid uppåtgående vid säg 5-10% uppgång. Innehavet kan ses som kortsiktigt över några veckor/månader. Innehavet kommer ses som ett möjligt långsiktigt innehav om det slutligen skulle visa sig att den långsiktiga trenden är nedåtgående. Vid ett sådant läge förutsätter jag ett maxtak på 15 000 kr i det innehavet, vilket är ett slags gränsvärde för mina övriga innehav, och då får det ses som ett långsiktigt innehav i portföljen istället.

Hursomhelst ska det bli intressant att se om det är möjligt att använda “TA-spåret” för att öka på värdeutvecklingen i Kombiportföljen. Jag ser annars det som svårt att uppnå högre värdeutveckling under rådande förutsättningar vad gäller sparande och utdelningar. Det räcker helt enkelt inte till för att uppnå målet om 100 % passiv inkomst inom 10 år.

Sammantaget har maj varit en rätt stark månad med tanke på rådande läge och då många bolag avhandlat stämmor, Q1-rapporter och utdelningar för den här säsongen. Juni kommer förhoppningsvis bli en spännande månad. Frågan är vad månaderna framöver kommer innebära…

Sammanställning för månaden ser ut på följande sätt:

Utdelningar + 2 958,25 kr
Avkastning + 5 971,00 kr
Procentuell avkastning + 1,90 %
Sparande/Uttag + 2 600 kr
Ingående värde 2015-05-01: + 307 143,00 kr
Utgående värde 2015-05-31: + 314 326,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport april 2015

En månad till är till ända, en månad som får kännetecknas som något surare än tidigare. Månaden har präglats, åtminstone inledningsvis som hoppfull, med regelbundna köp i vanlig ordning, en hop utdelningar har trillat in samt endel sparande har investerats i nya aktier. Kombiportföljen börjar nu ha en relativt stor andel i aktier, samtidigt som fondandelen krymper sakta men säkert mot noll.

Under månaden har deklarationen avklarats, samt slutskatten betalats in vilket påverkade Kombiportföljen nedåt. Endel extra likvider plockades ut för årets semester, 10 000 kr avsattes till det liksom för endel underhåll och inköp till huset, även det 10 000 kr. Endel likvider har också använts till att stärka upp bufferten, i syfte att minska trycket på Kombiportföljen. Inkomstläget är lite oklart då vi i dagsläget står med en heltidsinkomst samt en heltidssjukskrivning inför de kvarvarande veckorna innan en kommande tillökning i familjen.

Sparandet är på en låg nivå, amortering på bolån sker i vanlig ordning samt att vissa krediter är borta. En sista för bilreparation kommer snart vara borta. Kvarstår gör lån för huset och till CSN därefter. Lånet till CSN ligger nu nere runt 99 000 kr vilket är glädjande. En bra nivå då det låg på 300 000 för 5 år sedan. Räntan på CSN-lånet motiverar inte till högre amorteringsnivå i dagsläget.

På slutet av denna månad har kurserna sjunkit i Kombiportföljen, vilket förklaras av att köp startade från förhållandevis höga nivåer före utdelningar och Q1-rapporter, till viss del. Kompletterande köp har också gjorts löpande för att snitta ned genomsnittskursen. Inga försäljningar har gjorts, förrutom ränte- och obligationsfonder för nya aktieköp. Framförallt innehav i obligationer har blivit mer svajjiga, därför prioriteras försäljning av dessa framför rena räntefonder.

Sammanställning för månaden ser ut på följande sätt:

Utdelningar + 790,40 kr
Avkastning – 1 742 kr
Procentuell avkastning – 2,61 %
Sparande/Uttag – 96 900 kr
Ingående värde 2015-04-01: + 404 584 kr
Utgående värde 2015-04-30: + 307 143 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport mars 2015

avkastning-mars-2015

En månad som slutat i en ganska sidledes utveckling har kommit till ända. En månad som präglats av hög aktivitet genom regelbundna men små köp av aktier i ett större antal bolag än tidigare. Strategin att dels sprida ut inköp över tid, till låg courtageavgift per affär upplever jag som positiv och meningsfull.

Fokus på köpen har varit att för det första ta position i bolag jag bedömt som trygga och stabila utdelningsbolag i första hand, och avvägning har även gjorts för att få stor spriding på utdelningarna under året. Syftet med detta har dels varit att få ett attraktivt GAV, dvs en fin genomsnittlig köpkurs då aktier köps regelbundet. Dels har syftet varit att få en stark kassaflödespåverkan genom utdelningarna under, helst, årets alla månader. Ju oftare utdelningar erhålls, desto oftare kan nya köp genomföras.

Från det att strategin implementerades har jag genomfört aktieaffärer för motsvarande 125 000 kr, vilket översatt i antal transaktioner är väldigt många (jag har inte räknat!). Då jag i dagsläget har ca 400 000 kr återstår det endel kapital, som för närvarande är placerade i ränte- och obligationsfonder, så finns det ca 275 000 att handla aktier för. Förhoppningsvis har jag pengar kvar att investera fram till årsskiftet. Mitt mål är att köpa för mellan 5 000 – 10 000 kr i veckan.

Allteftersom veckorna har gått har jag valt att prioritera köp främst i aktier som backar, och mindre i bolag vars kurser stiger. Därför är storleken på respektive aktie i kombiportföljen ännu inte väl balanserad. Runt 10 000 – 15 000 kr per innehav kan ses som en rimligt mål, beroende på hur jag vill vikta kapitalet med tanke på bransch och risk.

Från och med nästa år hoppas jag att jag kan fortsätta med veckovisa köp av aktier i någon rimlig nivå med hjälp av utdelningar och sparande, om än i lägre takt. Fram till dess hoppas jag också på mindre och större dippar utifrån generella rörelser på börsen, men också i mindre och större dippar i enskilda innehav.

Exempelvis har det under månaden erhållits utdelningar, vilket haft viss påverkan nedåt i aktierna, som då gjort att köptillfällen dykt upp med ett större antal aktier än innan utdelningen. Det kommer ju då dröja till nästa utdelningstillfälle innan det betalar sig. Det är synd att många bolag fortfarande har utdelning endast en gång per år…

Sammanställning för Kombiportföljen för mars enligt nedan:

Utdelningar + 1 511,85 kr
Avkastning + 2 485 kr
Procentuell avkastning + 0,61 %
Sparande/Uttag + 1 600 kr
Ingående värde 2015-03-01: + 396 647 kr
Utgående värde 2015-03-31: + 404 584 kr

Detaljer rörande kombiportföljen finns i menyn, liksom andra (hyffsat aktuella) värden.

Tillägg: Jag noterade också att posten ‘Eget kapital’ passerade 1 miljon under mars! Främsta skälet är dock att vårt hus nu värderas 400 000 kr högre. Men, en slags milstolpe har uppnåtts som är värt att fira! Att kombiportföljen har 1 miljon i innehav ser jag dock som en tyngre milstolpe att uppnå. När det sker är osäkert i dagsläget, men de brukar säga att första miljonen tar längst tid att tjäna ihop. Kanske före 2020 ?

Må gott och investera väl!

Månadsrapport februari 2015

avkastning-feb-2015

Återigen har en månad kommit till ända och det är dags att summera värdeutvecklingen i kombiportföljen. Det har också skett en hel del förändringar i innehaven. Det mesta som köpts hittils såldes för att ta hem lite vinster, men också för att säkra upp likvider för emittering av preferensaktier i Serendipity Innovations. Såhär i efterhand kanske försäljningarna var överilade. Hade jag behövt sälja allt?

Genom alla försäljningar så dök en möjlighet upp att fundera lite över köpstrategier. Inspirerad av en annan bloggare, så formade jag ett beslut om att sprida ut inköpen genom att ändra courtageklass hos Avanza. En möjlighet som är väldigt bra, tycker jag! En liten nackdel är att courtaget blir något dyrare, totalt sett. Men fördelen är att jag kan köpa mycket oftare, till små belopp givetvis. En annan fördel är att jag kan köpa fler fina bolag. Uppskattningsvis kommer jag kunna köpa aktier rätt länge, kanske uppåt ett år, beroende på hur mycket jag köper varje vecka. Köpstrategin går under den engelska termen ‘Dollar-cost-avaraging’, i det här fallet kan man nog säga att det är att ta det till en helt ny nivå.

I dagsläget är värderingar och kurser fortsatt höga och det är högst troligt att vi får se en rekyl framöver, kanske framförallt efter utdelningarna har betalas ut till oss aktieägare. Men jag kommer då att ta tillfället i akt och köpa fler aktier allteftersom kurserna går nedåt, isåfall. De många innehaven har fått rätt så bra spridning på utdelningstillfällena under året och utdelningsnivån växer stadigt. I dagsläget utgör aktieinnehavet en måttlig andel av portföljen. Likvider finns tillgängliga, och kommer finnas tillgängliga hela tiden. Det som absolut inte behövs för dagen finns allokerade i ränte- och obligationsfonder. Andelen aktier kommer alltså stadigt växa, med små aktieposter åt gången. En plump i protokollet är att sparkvoten har sjunkit drastiskt. Lägre inkomster och högre kostnader för saker som rör huset ligger bakom, och jag hoppas att läget förbättras framöver. Fram till dess får portföljen växa på egen hand.

Utfall för månaden:

Utdelningar + 1 250 kr
Avkastning + 16 277 kr
Procentuell avkastning + 4,10 %
Sparande/Uttag –  36 400 kr
Ingående värde 2015-01-31: + 417 374 kr
Utgående värde 2015-02-27: + 396 647

 

Detaljer rörande kombiportföljen finns i menyn, liksom andra (hyffsat aktuella) värden finns i menyn.

Må gott och investera väl!