Månadsrapport januari 2015

avkastning-jan-2015-korr

Då var det dags att bekänna färg för årets första månad. En månad som får kännetecknas som en rekord-månad för portföljens värdeutveckling. Månaden hade en fantastisk uppgång på den svenska börsen, men även Indien utvecklades riktigt bra. Börserna runt om i världen har utvecklats så pass bra (förrutom möjligtvis den amerikanska), att värderingarna stuckit iväg lite väl fort. Rädsla för en större korrektion infann sig. Rapportperioden har startat, som hittils pekat rätt stretigt. Ett antal aktier såldes i ett läge då det tydde på att en större korrektion uppenbarade sig. Nu i efterhand visade det sig att en sättning aldrig kom (den här gången).

En positiv sida med att jag avyttrat endel av mina aktieinnehav, förrutom vinsthemtagningen, är att exponeringen mot aktiemarknaden minskat något vad gäller ägande i enskilda, svenska aktier. I nuläget har jag innehav i ett flertal indexfonder över hela världen. Strategin är att aktiemarknaderna under året kommer fortsätta utvecklas positivt. En större del än tidigare är också allokerade i obligationsfonder.

Under januari inkom 600 kr i utdelningar, vilket jag rapporterat om tidigare. Utdelningsfördelningen i övrigt är fortsatt utspridd över året, trots flera avyttringar. Nu är de mer jämnt fördelade istället för varit koncentrerade till april månad. Jag vill gärna bibehålla en stor spridning, gärna jämnt fördelade under året. I förhoppning om en korrigering nedåt kommer 1-2 aktieaffärer ske under våren. Antar att det handlar om att hitta ett köpläge, möjligtvis i något av innehaven som sålts. Planen är också att försöka utöka innehaven för att uppnå större jämvikt vad gäller utdelningar. Efter senaste köpet i Akelius Residential Pref är viktningen lite ojämn…

utdelningsfordelning-jan-2015

Den sista december 2014 hade jag 389 902 kr i samlat värde i kombiportföljen. Sedan dess har värdet ökat till 417 416 kr, inräknat ett uttag om 15 000 kr. Värdemässigt ökade portföljen med 29 000 kr, motsvarande 6,95 %. Så även om ett uttag gjordes har portföljen ändå ökat i värde. Under februari kommer ett mycket större uttag göras för en skatteinbetalning. Prognosen är att innehavet åter ska hamna i nivå med mina mål för året. För att nå dit behöver dock sparandet prioriteras. Prognosen för sparandet kommer dock inte att hållas, som det ser ut nu. Anledningen är lägre inkomster från och med maj. Ambitionen är att försöka spara så mycket som möjligt, och förhoppningsvis kan avkastningen på börsen uppväga en del av bortfallet.

Nedan är en prognostiserad sammanställning av några större nyckeltal i familjens ekonomi. Målet är såklart att få de gröna staplarna att växa under året, samtidigt att de röda sjunker. Funderar på att göra en prognos när de två staplarna når “break-even”…

nyckeltal-jan-2015-korr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport december 2014

rapport-dec-2014

Månaden har präglats av hög aktivitet på såväl fonder som aktier. Spridningen har varit stor på fondsidan, både internationellt och mellan branscher, men även tryggare fonder har hittat in i portföljen. Mina första aktieköp till kombiportföljen har gjorts, spritt över flera olika konton och kontotyper. Kompletterande köp har också gjort under månaden, som får kännetecknas som något volatil.

Sammantaget bör mina aktieinnehav ge ut runt 14 700 kr på årsbasis, med en direktavkastning på 5,01 %. Förhoppningen är väl att endel bolag höjer sina utdelningar det kommande året. För närvarande ligger sparandet på hyffsade nivåer, portföljen utvecklas ganska väl värdemässigt och beredskap finns för att göra ytterligare aktieköp i såväl befintliga innehav som nya. Mål har definerats för nästa år, vilka finns att se i menyn. Värdeutvecklingen finns där likaså.

Fondportföljen har som helhet utvecklats rätt hyggligt, med en fin värdeökning på drygt 3 %!

Må gott och investera väl!

Månadsrapport november 2014

rapport-november-2014

Denna månad har återhämtningen efter oktober månads nedgång fortsatt rätt hyggligt. Börserna ligger återigen på rekordnivåer vilket även gynnat mina innehav. Under månaden har jag legat i svenska statspapper i Öhman Realobligationsfond som utvecklats rätt tryggt och säkert. Jag bytte sedan till en fond med europeiska statspapper i Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK), vilket har fått en rätt schysst utveckling på kort tid. Fonden är mer volatil men utvecklingen har ändå varit bättre tack vara bättre avkastning på europeiska statspapper.

rapport-november-kombi2014

Den nystartade kombiportföljen har fått en bra start, mycket tack vare den starka utvecklingen på börsen. Under månaden har två aktieaffärer gjorts. Den ena är preferensaktier i Klövern pref, där jag fick tilldelning på 240 st med kvartalsvis utdelning på 2,50 per aktie vid emitteringstillfället. Första utdelningen borde trilla in i efter nyår. Den andra affären blev Ratos AB (Rato B) om 500 st till kursen 49,51. Utdelningen borde vara 3 kr med utbetalning i början på april. Troligtvis kommer det bli fler aktieaffärer, då målsättningen är att ha en hög andel aktier i kombiportföljen, och gärna regelbundet under hela året. Tyvär verkar börsen högt värderad igen, vilket troligtvis kommer påverka befintliga innehav negativt framöver, men det borde öppna upp för möjliga köp i händelse av en nedgång.

Sammanfattning av utdelningen för 2015 är således;

Klövern Pref 1 200
Ratos B 1 500
Summa 2 700

Troligtvis kommer det inte bli så många inlägg om förändringar i innehaven i de olika portföljerna, utan det går att kika på aktuella innehav här istället, på detaljnivå.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport oktober 2014

rapport-oktober-2014

Det blev en turbulent månad på marknaderna under oktober, men mina innehav simmade relativt lugnt. Vore det inte för avkastningsskatten på kapitalförsäkringen så skulle även denna månad sluta på plus. Nu blev det dock ett litet minus, främst då obligationer inte gått fullt så bra som förväntades. Länsförsäkringar Fastighetsfond återhämtade sig rejält, men avyttrades under sista dagarna på månaden. Skälet är främst att det helt klart går att köpa på sig fondandelar till billigare peng.

Jag har också beslutat mig för att sluta månadsspara fonder i samband med månadsskiften, och istället köpa runt den 10 varje månad. Det borde rimligtvis finnas väldigt många människor som köper aktier runt månadsskiftet, vilket jag kan tycka är något kurspåverkande. Därför kommer jag testa att genomföra månadssparande runt den 10 under några månader och se om det går att dra några slutsatser av detta.

Kapitalet i Länsförsäkringar Fastighetsfond byts till SPP Obligationsfond en tid framöver, en fond jag tidigare haft andelar i, med god utveckling.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport september 2014

rapport-september-2014

Utvecklingen under september har varit rätt positiv. Endel av förklaringen ligger i Swedbank Robur Indexfond Asien som hade en hygglig utveckling i början på månaden, innan jag sålde den pga av stigande orosmoln i Asien och världen generellt. Då jag därefter låg likvid under några dagar nyttjade jag kursrörelserna i företaget Opcon till min fördel och tog hem endel vinst genom detta, som förklarar den största delen av den positiva utvecklingen under september. Fusk? Japp! Positivt för utvecklingen? Japp!

Under den resterande delen har utvecklingen legat ganska stabil, då jag legat i SPP Obligationsfond samt Spiltan Räntefond Sverige. Utvecklingen har inte sett lika pulshöjande ut, men har samtidigt utvecklat bra mycket bättre än jämförelseindexet DJ World Index. Ett stort uttag inför det stundande tillträdet till huset (i morgon!) har också skett, vilket gör att jag har ett ganska litet kapital i fondportföljen. Kanske dags att pricka någon intressant högoddsare?

Kursutvecklingen sedan 1 januari ser ut på följande sätt:

rapport-jan-september-2014

Må gott och investera väl!

Månadsrapport Augusti 2014

rapport-augusti-2014

Jag tänkte starta med att skriva en liten rapport för varje månad för mitt fondsparande. Först ut är augusti för året 2014. Varje månad sammanställs även i siffror under Kapitalutveckling.

Under större delen av månaden har jag legat relativt stilla med mestadels trygga fondalternativ, med börsen som sett både en korrigering nedåt, som visade sig vara tillfällig, och en återhämtning sedan dess. En bit in i återhämtningen såldes 25% av SPP Obligationsfond och Swedbank Robur Indexfond Asien köptes in. Totalt sett har fondsparandet ökat 0,91 % under augusti (graf ovan), vilket är helt klart godkänt. Totalt sett har innehavet vuxit med 9,35 % sedan årsskiftet. Graf nedan.

rapport-jan-augusti-2014

Får se om återhämtningen fortsätter. Noterade grafen för DJ World Index att de tre senaste topparna är nedåtgående, dvs att uppgångarna har inte återhämtat sig fullt lika mycket efter nedgångar. Den 3 juli, 24 juli och 27 augusti toppar kurvorna. Kan det vara så att en trend redan har startat, då börsen framöver kommer fortsätta nedåt?