Utdelning från DHT Shipping

Nu kom kvartalsutdelningen från DHT Shipping in på kontot. Den bokades den 1 september och gav 888,61 kr, ett välkommet tillskott. 17 982,99 kr har hittills inkommit under året. Värt att notera är också att ingen skatt utgår för utdelningen, gemensamt för bolag registrerade på exempelvis Bahamas… Aktiekursen har däremot backat ordentligt då marknadsförhållandena har blivit tuffare. Jag avvaktar ett tag till innan jag fyller på innehavet.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Genova Property Group Pref.

Första utdelningen från Genova Property Group har erhållits om 26,10 kr. En rätt liten utdelning med andra ord. Jag har dock köpt rätt många fler efter detta utdelningstillfälle, då kursen gick ner. Nästa utdelning från bolaget kommer i december.

Totalt för året har 17 094,18 kr erhållits i utdelningar, samt rullande 12-månaders utdelningar har ökat snabbt till 26 274,26 kr (i skrivande stund).

Må gott och investera väl!

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Månadens första utdelningar kom från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Datum Bolag Belopp
2016-08-09 Akelius Residential Pref. 455,00
2016-08-09 SAS Pref. 312,50
Summa 767,50 kr

Härnäst väntar en större tilldelning från DHT Shipping samt första utdelningen från Genova Property Group Pref.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hemfosa Fastigheter Pref. och STAG Industrial

Sammanlagt erhölls 336,80 kr från de båda bolagen, varav Hemfosa Fastigheter Pref. stod för 322,50 kr. Jag äger inte längre några aktier i STAG Industrial då jag misstänker att en korrigering nedåt är att vänta. Dyker det upp ett tillfälle, så kan jag tänka mig att köpa några aktier igen i bolaget.

Må gott och investera väl!

Utdelningar juli 2016

Utdelningar för juli, än så länge ser ut som följer. Heimstaden Pref. är ett nytt innehav, och än så länge ett litet sådant.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-07-07 Heimstaden Pref. KF E 20,00
2016-07-07 Heimstaden Pref. KF R 30,00
2016-07-07 Heimstaden Pref. ISK C 10,00
2016-07-07 Heimstaden Pref. KF C 10,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest ISK J 166,60
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF J 65,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF E 75,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF R 105,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF W 12,25
2016-07-04 Saltängen Property Invest ISK C 73,50
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF C 66,15
2016-07-04 Klövern Pref. ISK J 100,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF J 65,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF E 75,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF R 105,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF W 15,00
2016-07-04 Klövern Pref. ISK C 105,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF C 80,00
Summa 1 178,50 kr

Må gott och investera väl!

Utdelningar juni 2016

Utdelningar för juni dök upp enligt plan, däribland en saftig extrautdelning från Kinnevik. Månaden blev inte så klen som inledningsvis beräknat.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-06-20 Kinnevik B ISK J 216,00
2016-06-17 Sdip Tech ISK J 72,00
2016-06-17 Sdip Tech KF J 24,00
2016-06-17 Sdip Tech KF E 48,00
2016-06-17 Sdip Tech KF R 60,00
2016-06-17 Sdip Tech ISK C 60,00
2016-06-17 Sdip Tech KF C 36,00
2016-06-16 STAG Industrial KF R 13,90
Summa 529,90 kr

Må gott och investera väl!

Utdelning från Tele2

Månadens sista utdelning uppgick till 2 016,95 kr. Tele2 är ett av portföljens större innehav mätt i avkastning. I princip är utdelningssäsongen slut nu. Framöver väntas främst kvartals- och månadsutdelningar, men än återstår några tusenlappar innan året är slut. 14 266,12 kr har inkommit totalt för året.

Det finns endel likvider att tillgå, men jag kommer föra över dessa till sparkontot att förräntas i väntan på lite bättre köplägen.

Må gott och investera väl!

Utdelning från HCP, Inc.

Årets andra kvartalsutdelning har inkommit på kontot från HCP, Inc. Bolaget delade ut 40,52 kr för mitt ringa innehav av 10 st aktier.

Bolaget har beslutat att flytta över samt notera hela innehavet av problembarnet HCR ManorCare i ett separat bolag.

Här finns årets samlade utdelningar.

Månaden börjar ta slut och den enda kvarvarande utdelning är Tele2Kinneviks utdelning inte kommer förrän i juni.

Må gott och investera väl!

Utdelningar från Investor, STAG samt Kinder Morgan

Denna vecka erhölls utdelningar från tre relativt små innehav. Investor gav sammanlagt 230,00 kr, månadsutdelaren STAG Industrial gav 31,58 kr och kvartalsutdelaren Kinder Morgan Inc. gav 32,60 kr.

Samanställning av erhållna utdelningar finns här.

Nästa vecka väntas utdelningar från bland annat Tele2 och Kinnevik.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hennes & Mauritz

Häromdagen inkom utdelning från H&M som uppgick till 175,50 kr. Litet innehav men det räcker till en tröja?

Utdelningar erhållna hittils i år finns här.

Må gott och investera väl!

Utdelning från SAS Pref. och Akelius Residential Pref.

Nu har årets andra kvartalsutdelningar inkommit från SAS Pref. och Akelius Residential Pref. Från den sistnämnda blev det 465,00 kr den här gången. Från SAS Pref. inkom 262,50 kr. Sammanlagt gav detta 727,50 kr.

Detaljer om dessa samt årets tidigare utdelningar finner man här.

Närmast väntas utdelning från bland annat Industrivärden och Investor.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Atlas Copco och SJR in Scandinavia

I veckan har jag erhållit utdelningar från två bolag. Den ena kom från Atlas Copco som delade ut hälften av årets utdelning om 756,00 kr. Den andra utdelningen kom från SJR in Scandinavia och uppgick till 266,40 kr.

Se de senaste, och årets tidigare utdelningar här.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Ratos

Nu har årets enskilt största utdelning inkommit, från Ratos. Totalt 2 538,35 kr erhölls. Likviderna från denna, samt tidigare utdelningar, har nu börjat så smått sättas i arbete. Framförallt har nya aktier köpts i Tele2, men också Ratos samt några välplacerade kronor har lagts på preferensaktier, där skillnaden mellan nuvarande kurs och GAV har varit som störst.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-20 Ratos B ISK J 975,00
2016-04-20 Ratos B KF J 139,75
2016-04-20 Ratos B KF E 585,00
2016-04-20 Ratos B KF R 468,00
2016-04-20 Ratos B ISK C 260,00
2016-04-20 Ratos B KF C 110,50
Summa 2 538,35

Denna utdelning var den sista för denna månad. Nästa månad väntas tungviktare som Atlas Copco dela ut, liksom investmentbolagen Industrivärden, Investor och Kinnevik. Sen är det åter dags för kvartalsutdelning från preferensaktierna för Akelius Residential Pref. och SAS Pref. Dessutom väntas första utdelningen från det senast köpta innehavet DHT.

Må gott och investera väl!

Utdelning från STAG Industrial och Telia Company

Häromdagen inkom utdelningar från dessa bolag. STAG Industrial ger månadsutdelning, och uppgick till 31,13 kr denna månad. Telia Company, som bolaget numera heter ger utdelning två gånger per år (vilket är glädjande), gav denna gång 543,00 kr.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-18 STAG Industrial KF J 17,56
2016-04-18 STAG Industrial KF R 13,57
2016-04-18 Telia Company ISK J 160,50
2016-04-18 Telia Company KF J 93,00
2016-04-18 Telia Company KF R 97,50
2016-04-18 Telia Company ISK C 115,50
2016-04-18 Telia Company KF C 76,50
Summa 574,13

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hemfosa Fastigheter Pref. och Saltängen Property Invest

Idag kom utdelning från dessa två bolag in på kontona. Sammanlagt inkom 315,00 kr från Hemfosa Fastigheter Pref. och 509,60 kr från Saltängen Property Invest.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-04-13 Saltängen Property Invest ISK J 166,60
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF J 49,00
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF E 61,25
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF R 80,85
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF W 12,25
2016-04-13 Saltängen Property Invest ISK C 73,50
2016-04-13 Saltängen Property Invest KF J 66,15
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 77,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 17,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF E 20,00
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF R 87,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 72,50
2016-04-13 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 40,00
Summa 824,60

Fin påfyllning av likvider som kan användas till ytterligare köp när tillfälle ges. Just nu verkar börsen röra sig uppåt, vilket gör att jag kommer avvakta köp.

Må gott och investera väl!