Ännu fler aktieköp

utdelningsfördelning-dec-2014

Då endel av innehaven har sjunkit endel passade jag på att fylla på ytterligare i Ratos och Protector Forsikring. Samtidigt har jag fyllt på med fler Telia-aktier. Totalt sett har köpen inneburit lägre genomsnittliga anskaffningsvärden. Ett par nya värdepapper har tillkommit i portföljen. Industrivärden har fått en plats i portföljen liksom en s.k ETF (börshandlad fond), XACT OMXSB Utd.

Denna ETF handlas på samma sätt som aktier, fast det är en fond. Fondinnehaven utgörs av ett hyffsat stort antal aktier i stora stabila företag, som ger utdelning till innehavare av fondandelar istället för att fonden återinvesterar utdelningarna. Denna ETF ger avkastning på mellan 3-4% årligen. 2013 delades 13 kr / andel. En positiv aspekt med denna ETF är att portföljen har en rätt stor riskspridning, indirekt äger jag ett 70-tal bolag.

Aktieinnehaven uppgår till 11st i antal och utdelningarna äger rum under nästa års 10 av totalt 12 månader. Flest utdelningar sker, föga förvånat, på våren. De sammanlagda utdelningarna för 2015, såhär långt, bör uppgå till runt 14 700 kr. Troligtvis något lägre pga av skatt och valutaeffekter. Återstår att se hur mycket det blir… Aktieköp har nu gjorts för ca 280 500 kr, som värdemässigt ligger på + 1000 kr, 281 500 kr. Direktavkastningen uppgår till 5,01 %.

Fonder utgör drygt 100 000 kr och likvider runt 25 000 kr. Tyvär väntar endel uttag den närmaste tiden. Ett mindre har nyligen gjorts… Renoveringsprojektet har kostat mer pengar än planerat, vilket i kombination med endel otur med bil och tvättmaskin gjort oss nödgade att plocka ut endel pengar. Förhoppningsvis kommer aktieinnehaven vara intakta liksom endel fonder kvarstå.

Summa summarum, förhoppningsvis relativt väl positionerad för nästa år med en hygglig direktavkastning. Månadssparande kommer förhoppningsvis bestå på samma nivåer, runt 9000 kr / månad. Utdelningarna tillsammans med månadssparandet kommer gå till investeringar i samma aktier och/eller andra intressanta och köpvärda bolag.

En målsättning för nästa år kommer vara att komma upp i 20 000 kr i utdelningar, en månads hygglig lön! 🙂

Detaljer kring innehav, fördelning, utdelningar, bevakningslista och andra data finns i menyn.

Må gott och investera väl!

Fler aktieköp!

aktier-dec

Nu har jag fyllt på med fler aktier. Små poster i flera bolag har inhandlats på flera olika konton. Svenska aktier inom ISK, och utländska aktier inom KF.

200st Acando B (ACAN B) till kursen 13,04 SEK
80st HCP Inc (HCP) till kursen 45,45 USD
500st MQ Holding (MQ) 35,58 SEK
500st Protector Forsikring (PROT) 38,87 NOK
200st Systemair SYSR) 106,94 SEK
200st TeliaSoneraAB (TLSN) 53,04 SEK

Fler inköp kommer ske senare. Det får räcka för tillfället!

Utdelningsmässigt hamnar utdelningar under nästa år på runt 9 500 kr och fördelas på 9 av årets månader. Mars, juni och december har inga utdelningar än så länge, men det ska nog kunna täppas till framöver. En rätt hygglig utdelningsmatta så här långt alltså.

Hemsidan är också uppdaterad endel. Aktuella siffror finns i menyn högst upp.

Må gott och investera väl!

Aktieköp

Jag köpte 50 st aktier i NCC B (NCC B) till kursen 233,28 (inkl. courtage). Köpet medför trolig utdelning på 12 kr för 2015. Det roliga är att utdelningen sker två gånger per år, april och november, fördelat på 6 kr per tillfälle! Ett köp i det här bolaget verkar rimligt, med tanke på deras spridning inom olika affärsområden och verksamheter i olika länder. Den kroniska bostadsbristen kommer alltid leda till efterfrågan från bolag som NCC B (NCC B). Dock skulle jag gärna sett en lägre köpkurs, då det är troligt att den kommer dippa förr eller senare. Förhoppningsvis finns det torrt krut i ladorna när dippen kommer, så jag kan köpa fler aktier i detta fina bolag.

Aktieaffären, inkl. de två tidigare genomförs inom en ISK. Totalt sett ligger aktieinnehavet på 17 %, fonder 81 %. Fonderna är uppdelade i index-, ränte- och obligationsfonder, med tyngdpunkt på de två senare typerna. Rena likvider inom de olika depåerna försöker jag hålla till ett minimum, för tillfället runt 2 %:

innehav-dec

De sammanlagda utdelningarna blir på följande sätt:

utdelning-innehav

Så här mycket står respektive utdelare för som andel av total utdelning:

utdelning-fördelning

Så ser läget ut just nu. Yield on cost ligger på 5,95%. Det kan bli fler aktieaffärer inom kort, men i poster mellan 10 000 – 25 000 för att inte ha för stora risker i enskilda bolag. Fördelningen mellan branscher är:

– Fastighetsbolag
– Byggbolag
– Investmentbolag

Överväger även att investera i ett och annat amerikanskt bolag, lite surt att det kostar så mycket, både genom courtage och valutakostnader för köp och utdelningar. Dock är det attraktivt med flera utdelningstillfällen under året. Eventuella köp då kommer göras inom ramen för KF.

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

31669_indien_

Efter att ha legat i Öhman Realobligationsfond i drygt en månad tycker jag det är dags att göra en mer drastisk förändring i fondportföljen. Jag har sneglat endel på Indien och får svårt att inte imponeras av utvecklingen på marknaden där. Det är troligt att landet har mer att gå på kort sikt snarare än lång sikt, med tanke på att värderingarna i många av de stora bolagen där också ligger rätt högt. Därför kommer jag skifta över pengar till vad som verkar vara den bästa Indien-fonden: Carnegie Indienfond. Trots hög avgift har den presterat riktigt bra. Detta får ses som en liten chansning, men i värsta fall får jag låta bli att sälja tills det går åt rätt håll igen. Under tiden fylls det på med månadsinsättningar till andra alternativ.

I korthet:

Behåll: SPP Obligationsfond | Läs mer…
Sälj: Öhman Realobligationsfond | Läs mer…
Köp: Carnegie Indienfond | Läs mer…

Rättning: Det blev inget köp i Indienfonden, istället blev det obligationsköp i Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK). Anledningen är en miss från min sida (ibland är vardagen stressig!). Jag köpte däremot fonden i kombiportföljen.

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Jag har beslutat att likvidera mitt månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond när kursen studsade så pass långt upp att det nästan gick jämnt upp. En av anledningarna, den mest uppenbara, är att det är möjligt att gå in i fonden i ett annat skede, då värderingarna är lägre. En annan anledning är att jag hela tiden lyckas köpa när kursen ligger ganska högt upp, för att sedan falla nedåt under ett par veckor för att sedan vandra uppåt inför månadsskiftet. Det skulle kunna vara något slags fenomen som verkar återkomma generellt… Får undersöka saken vidare. En tredje anledning är allt fler negativa tecken för fastighetsbranschen generellt. Exempelvis värderingarna, men också signaler från politiskt håll som kan ha viss påverkan framöver. Jag kommer ställa mig utanför fastighetsbranschen ett tag och se hur utveckling fortskrider.

Jag flyttar in pengar i SPP Obligationsfond istället. Fonden fortsätter prestera riktigt bra, faktiskt bättre än Öhman Realobligationsfond. För tillfället talar mycket för att börsen kommer fortsätta vara volatil, med övervägande nedåtgående trend. Därför kommer jag fortsättningsvis ligga i tryggare alternativ i form av två obligationsfonder.

I korthet:

Sälj: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp: SPP Obligationsfond | Läs mer
Behåll: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

ohmans_nyil

Jag har beslutat att likvidera fondinnehaven i portföljen (utom Länsförsäkringar Fastighetsfond). Börsen störtdyker nu så jag flyttar pengar från en trygg hamn till en ännu tryggare hamn under oktober. Håller på som värst med renoveringar, så någon större koll på marknaden kommer jag ändå inte ha. Öhman Realobligationsfond har presterat bra under året. Fonden innehåller svenska realobligationer utgivna av svenska staten – tryggt och bra, med långa löptider! Fonden har också rätt låg avgift på 0,25 %.

I korthet:

Behåll/månadssparande: Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: Spiltan Räntefond Sverige | Läs mer
Sälj: SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Öhman Realobligationsfond | Läs mer

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Det är dags att plocka in ett par trotjänare i portföljen. Portföljen har varit mestadels likvid under några dagar, och det ger ju ingen nämndvärd värdeökning att fortsätta på det spåret, med nollränta på kontot. Så det dags att återigen köpa SPP Obligationsfond och Spiltan Räntefond Sverige! Två trygga placeringar. Korrigeringen i obligationsfonden bör vara avklarad, och den bör nu gå uppåt igen framöver, trots debaklet på det politiska planet. (Det kommer att förbli en kaosartad osäkerhet hela hösten och vintern pga valresultet samt (S) ständiga ovilja att regera tillsammans med andra).

Räntefonden verkar dock haft en hygglig avkastning senaste månaden, så den känns given. Marknaden i övrigt ser svårbedömd ut. Det är lite volatilt och det finns inte jättetydliga signaler åt endera hållet. Kanske istället borde lägga pengarna i stats- och räntepapper utanför sverige under några månader… Ska kolla närmare på det. Fastighetsfonden ligger jag kvar i, vilket har utvecklats som jag tidigare spekulerat – en allt tydligare nedgång. Men, då strategin är att köpa fler andelar till lägre kurs, så gäller köp tillsvidare. I framtiden kommer jag skörda frukterna av detta (förhoppningsvis).

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp – Spiltan Räntefond | Läs mer

97,78% likvid, och lite trading

opcon-sept

Efter att fondaffärerna avslutats i onsdags har jag valt att inte köpa nya fondandelar i någon fond alls. Faktum är att det infann sig en ovisshet om var jag ville placera mina surt förvärvade sparpengar. Det kändes inte självklart vad jag skulle köpa helt enkelt. SPP Obligationsfond var helt rätt att gå ur, den har mer eller mindre rasat sedan jag gick ur, vinsthemtagningen var helt rätt tajmad. Swedbank Robur Indexfond Asien hann faktiskt dyka dryga 1 % innan jag återsåg pengarna, tillsammans en mindre vinst.

Den kvarvarande delen genom försäljningen av SPP Obligationsfond genererade 277 kr.
Det korta innehavet i Swedbank Robur Indexfond Asien genererade 151 kr.Ganska hyggligt!

De dagar jag legat likvid har det skett en kraftigt volatil kursutveckling i det lilla förlusttyngda bolaget Opcon. I onsdags passade jag således på att testa möjligheten att utnyttja de kraftiga kursrörelserna till min fördel. Jag köpte en post för runt 20 000 kr som jag inom en timme sålde. Affären genererade hela 50 kr i vinst! Främsta skälet är att jag tyvär handlar med dyr courtage-avgift på 99kr per affär. Ska erkänna att pulsen låg en bra bit över det normala. Det var hemskt att se 20 000 kr rasa till 16 000 kr inom loppet av några minuter, för att sedan öka igen. Såhär i backspegeln kan jag konstatera att jag (givetvis) skulle köpt mer och väntat till nästa dag. Men vem kan sia om framtiden i sådana här lägen…

Andra dagen i Opcon fortsatte rusningen uppåt. Hade jag väntat med att sälja hade jag givetvis tjänat mycket mer. Dock gick jag in igen med en ny, större post. Jag köpte i en svacka och sålde vid en topp. Affären genererade den här dagen 500 kr efter courtage-avgifter. I fredags avstod jag från att gå in, då det blev tydligt att intresset svalnat för aktien. Den backade tillbaka lite, så det var helt klart klokt att avstå. Totalt tjänade jag ca 550 kr under två dagar. Det har fått mitt kapital att växa och har gjort att den årliga avkastningen passerat en bit förbi 11 %. Jag frångick helt min investeringsfilosofi i och med dessa affärer. Jag hade mått rätt dåligt om jag prickat helt fel vid dessa affärer…

Det var ett par intressanta men stressiga dagar framför börsskärmen. Kommer kanske göra om detta i framtiden, men en sak är säker: det är rätt tryggt (även för hjärtat) med tryggare och tråkigare ränte- eller obligationssparande!

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

hongkong2

Jag blev nyligen lite nyfiken på hur utvecklingen i Asien sett ut generellt (har inte bevakat marknaderna där de senaste åren) och kunde till min förvåning notera att marknaderna där tuffat på rätt hyggligt uppåt, till skillnad från de europeiska och amerikanska börserna under året. Återhämtningen har verkar inte heller gått lika starkt som på marknader i Europa och Nordamerika. Det finns, förhoppningsvis, lite mer att hämta från Asien.

Så därför genomförs en justering i portföljen. 25% av innehaven i SPP Obligationsfond säljs och köporder läggs i Swedbank Robur Indexfond Asien. Fonden har förhållandevis liten avgift för att vara en fond som investerar utanför sverige, speciellt med hänseende till valutaväxling och förvaltningsavgifter som ligger en bit högre upp i många andra fonder. Fonden läggs även till i min bevakningslista (ibland är det bra att blicka ut mot andra marknader!) I samband med fondbytet kommer risknivån att höjas en aning från rätt låga nivåer. Det tidigare valet av SPP Obligationsfond visade sig vara ett lyckat val med tanke på vilken risk jag helst vill ligga i, och ligger ändå kvar med ca 75% av mitt kapital.

Kursnedgången som vara tidigare i somras verkar ha varit en tillfällig justering för vinsthemtagning bland placerare generellt. Några tydligare signaler på en kommande större nedgång verkar lysa med sin frånvaro. Jag har beredskap för att trycka på säljknappen, ifall läget uppstår, varvid fondvalet ska ses som kortsiktigt. Transaktionerna väntas bli klara inom ett par dagar.

Jag passar också på att lägga till den billigaste Japan-fonden, SPP Aktiefond Japan, i min fondbevakning. Det verkar som att Japan återhämtar sig sakta men säkert sedan finanskrisen, härdsmältor och andra problem landet brottas med. Köpläge? Det är värt att titta närmare på Japan…

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: 25 av innehavet i SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Swedbank Robur Indexfond Asien | Läs mer

Förändringar fondinnehav

öhman-företagsobligationsfond-a

Det är dags att lämna surkalven Öhman Företagsobligationsfond A, som jag haft huvuddelen av mitt kapital i sedan ungefär en månad tillbaka. Fonden som utgörs av obligationer utgivna av företag är högre risk än obligationsfonder som utgörs av obligationer utgivna av exempelvis svenska staten. Den har helt enkelt inte genererat den avkastning till lägre risk som varit min förhoppning. Det börjar bli allt ostadigare i världskonjukturen med mörka moln som hopar sig på olika ställen i världen. Magkänslan är att toppen är nära. I tider av osäkerhet är det därför mycket bättre att sitta i en trygg hamn.

Jag skiftar därför huvuddelen av mitt kapital till SPP Obligationsfond. Fonden utgörs av av obligationer utgivna av bland annat svenska staten med långa löptider. Det utgör således en tryggare placering än en fond som placerar i företagsobligationer, men till en högre avkastning än en räntefond. Under nästa vecka bör transaktionerna bli klara. Min ytterst lilla del av mitt totala kapital är ett månadssparande i Länsförsäkringar Fastighetsfond. Det är låga belopp varje månad, men tanken är att köpa varefter andelarna blir allt billigare, en nedgång inom fastighetsbranschen kan redan skönjas. En föraning om vad som komma skall?

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj – Öhman Företagsobligationsfond A | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer