Höjd utdelning för DHT Holding

DHT rapporterade fina siffror – och en höjd utdelning. Direktavkastningen är på höga 16% mot GAV! Ändå lyckas de inte bara med konststycket att dela ut hanterbara 60% av nettointäkterna, reducera skulder men dessutom förskottsbetala vissa skuldfaciliteter. Rullande 12-månaders utdelning ökade med runt 200kr. Man tackar!

För övrigt kan noteras att dollarn tappar mot kronan, vilket utsätter mina amerikanska innehav för viss press. Även utdelningarna påverkas negativt.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Nordea

Ännu en utdelning har inkommit, den här gången från Nordea. Sammanlagt blev det 715,44 kr. Utdelning per aktie landade slutligen på 5,91 kr per aktie, då den sätts i Euro. Endel av utdelningen har återinvesterats.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-03-29 Nordea ISK J 248,34
2016-03-29 Nordea KF J 35,47
2016-03-29 Nordea KF R 100,51
2016-03-29 Nordea ISK C 266,08
2016-03-29 Nordea KF C 65,04
Summa 715,44 kr

Må gott och investera väl!

På köpfronten intet nytt

Det har varit rätt tunt med inlägg på sistone, främst för att det inte skett några speciella börshändelser. Den rätt skarpa uppgång som skett har nu pågått i ungefär fyra veckor och därför har det inte funnits några skäl att göra någonting. Några utdelningar har inte kommit in heller, dock kommer det utdelningar närmaste två veckorna…

Jag har noga följt uppgången och förr eller senare stöter vi på motstånd och när det sker lär börserna åka söderut återigen. Möjligtvis dippar det nedåt inom någon vecka, men april bör annars kännetecknas som en tydligare nedgång. Framförallt tror jag toppen nås i individuella aktier i samband med att utdelningar avskiljs. Det är väldigt frestande att gå ur marknaden i ett flertal bolag som återhämtat sig fint.

Orostecken på olika plan växer i omfattning, vilket lär spilla över på marknaderna förr eller senare. Men något som triggar ett ras har ännu inte uppenbarat sig, men gör det lär det vara så att “cash is king” i ett sådant scenario… Om nu inte någon hacker stjäl även mina likvider förstås!

Må gott och investera väl!

Prognos för målet om passiv inkomst

Jag gillar Z2036 och hans sparkalkylator Deluxe. Med den så går det få fram en rätt trevlig prognos för sparandet, och vad det resulterar i givet olika parametrar. Lite beroende på hur man räknar så inser jag att min förhoppning om att kunna uppnå mitt mål på 9-10 år i själva verket tar 11-14 år. Även med mer optimistiska förhoppningar än vad som kanske är rimligt så är det svårt att komma under 10 år.

Exempel på en prognos jag satt upp, inte nödvändigtvis den mest realistiska:

portföljprognos

Men det går att dra några viktiga slutsatser.

 1. Avkastning i form av högre pris på aktier ger inte mer utdelning bara för att värdet på aktierna ökar i värde. För att dra nytta av värdeförändring behöver man köpa billigt och sälja dyrt, och hoppas på att det man köper istället ger mer utdelning en den tidigare investeringen. Det är inte alltid praktiskt.
 2. Ett sparande bör öka årligen, än att ha samma sparande varje månad. Ett bibehållet sparande över tid blir i realiteten ett sänkt sparande över tiden på grund av inflationen. De allra flesta människor med arbetsinkomst får en löneförhöjning varje år, och därför bör man kunna öka på sparandet varje år. Ett ökat sparande varje år ger dessutom stor skillnad på slutresultatet.
 3. Ett sparande över en längre tidshorisont (säg efter 10-15 år), minskar behovet av ett månadssparande drastiskt. Det finns ganska liten mening med att tillföra sparande så länge, ränta-på-ränta-effekten har vid det laget vuxit sig så stark.
 4. Oavsett hur prognosen ställs givet olika parametrar är prognosens största svaghet utdelningssänkningar. En utdelningssänkning gör att målet tar mycket längre tid att uppnå även om sänkningen är marginell. Därför ska man inte fortsätta äga aktier i bolag som sänker utdelningen, framförallt om innehavet utgör en större del av portföljen. Skulle däremot priset på aktien sjunka markant kan det finnas skäl att köpa in sig igen, men personligen skulle jag välja andra aktier först.
 5. En stor börsnedgång eller börskrasch, beroende på när den inträffar under spartiden kan få rätt negativa följder. Risken för utdelningssänkning ökar markant. Då avkastningen i form av värdeförändring inte är det primära, bör man inte avvika från sin plan att fortsätta månadsspara i samt återinvestera utdelningar i aktier, men enbart i aktier som trots den inträffade nedgången ändå höjer utdelningen.

Det är uppenbart så att en prognos alltid är en prognos men den kan återspegla fullt möjliga scenarior, om man har realistiska förväntningar på den. För att uppfylla prognosen behövs dock en rimlig “affärsplan”. Det är viktigt att förstå att endel av parametrarna är påverkbara, och vissa är det inte.

Påverkbara parametrar såsom:

 1. Sparande
 2. Courtage och andra avgifter
 3. Vilka bolag du investerar i

Icke påverkbara parametrar såsom:

 1. Portföljens årliga avkastning
 2. Utdelningsnivå över tid
 3. Skatt

Hur mycket pengar du stoppar in i ett sparande och vilken utdelning den ger tillbaka är enligt min mening de viktigaste parametern att hålla reda på. Vilka bolag som är rimliga att investera i är också en högst påverkbar parameter. Skillnaden mellan tro, förhoppning och absoluta utfall är bevisligen tydliga. Historik ger oftast en god ledtråd även om det inte är allt. Men att jaga avkastning kräver rätt stor portion tid, analys och framförallt tur och god tajming. Risken är stor att förlora pengar – ett tabubelagt ord i mitt huvud.

Sedan finns det givetvis andra aspekter att ta hänsyn till. Framförallt är tidpunkten viktig. Ett högt pris på en aktie är oftast inte roligt att betala, även om själva grundtesen är att regelbundet köpa aktier med hjälp av sparandet samt återinvestera utdelningarna i fler aktier, oavsett börsläge. Däremot leker jag med tanken att bygga likvider vid sidan av nämnda regelbundna sparande i aktier, som brukas i ett sådant läge att en börsnedgång ägt rum. Dessa brukar historiskt sett inträffa med viss regelbundenhet med flera års mellanrum. Då dessa scenarior sällan inträffar är sannolikheten ganska stor att detta sekundära sparande hinner växa sig ganska stort. Jag leker med idén att effekten av att skjuta in en större summa pengar när kurserna som står som lägst blir detta en extra hävstång vid den efterföljande uppgången i form av en större årlig utdelning. Men finns det någon lämplig parkeringsplats för ett sådant sparande som ger bra avkastning?

En prognos värd att fundera kring leder också till tankar hur “affärsplanen” bör utformas, utvecklas och exekveras. Och det finns anledning att återkomma i ämnet.

Må gott och investera väl!

Återhämtning

utveckling-1-år-5-mars

Portföljen har såhär långt på året gått från ett stort minus till ett litet plus på 0,7%. Den har återhämtat sig snabbare än OMXS30 då innehaven i framförallt Atlas Copco (14% av portföljen) och Ratos (12% av portföljen), som återhämtat sig starkt, utgör en stor andel av portföljen.

När vänder det ner igen?

Må gott och investera väl!

Utdelningar från Realty Income Corp, STAG Industrial och Kinder Morgan Inc

Har helt missat att utdelningar inkommit från dessa tre bolag. Realty Income corp finns inte längre i portföljen, så det lär dröja ett tag innan fler utdelningar kommer därifrån. Däremot glädjande att första utdelningen från Kinder Morgan Inc nu kommit. STAG Industrial ser ut att vara närmast köpkandidat så länge kursen håller sig nere.

Sammanställning enligt följande:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-02-19 Kinder Morgan Inc KF C 33,12
2016-02-17 STAG Industrial KF R 14,22
2016-02-17 Realty Income Corp KF E 10,03
Summa 57,37 kr

Det återstår en utdelning för denna månad och det är HCP.

Må gott och investera väl!

Kinder Morgan inc

Gårdagens riktigt glädjande nyhet är att Warren Buffets Berkshire Hathaway tankat drygt 26 miljoner aktier i bolaget.

Det gör att den fina ägarbilden i bolaget, där störste ägaren tillika VD:n får sällskap av en riktig veteran. Ska med intresse följa bolagets resa framöver, kanske blir det en ljusare utveckling för bolaget där Warren Buffet säkerligen kan bidra med positivt värdeskapande.

Må gott och investera väl!

Har börsen blivit billig nu?

Året har ju startat allt annat än glädjande när vi blickar mot börserna runt om i världen, och i enskilda aktier. Men det finns några ljuspunkter, åtminstone i min portfölj. Mer om det senare. Den nedåtgående trenden, som man får säga har pågått sedan förra våren ser inte ut att vara över riktigt än. Problemen tycks hopa sig inom råvaruindustrin, tillverkningsindustri för att troligtvis spilla över på fler branscher. Hög skuldsättning och krympande marginaler lär snart accelerera inom alla delar av ekonomin. Åtminstone går det att spekulera så.

I ett läge av fortsatta nedgångar, eller rentav ras lär medierapporteringen domineras av den ena domedagsprofetian efter den andra. Arbetslösheten lär öka, nedläggningar likaså.  Priset på aktier lär fortsätta rasa likaså. Problemen lär hopa sig. Det har hänt förr och kommer hända igen.

Just nu ser portföljen rätt illröd ut. Värst till ligger Atlas Copco, men också Tele2 och endel preferensaktier. Men på den positiva sidan, såhär långt på året utgörs av två fastighetsbolag. Nämligen Castellum och Realty Income Corp. Jag tänker inte dra snabba slutsatser av detta. Det är fina, stabila bolag med en stark ställning på marknaden. Båda har gått uppåt, och ligger på blått i min portfölj. Jag kommer inte avyttra dessa, utan de får fortsätta uppåt för mig. Faller de ned lär jag köpa fler. Vinnare ska inte säljas.

Jag frigjorde lite kapital igår och plockade in en del aktier vilket fick upp 12-månaders tullande utdelning till över 19 000 kr. Riktigt kul! Detta trots hög amorteringstakt på skuldsidan. Nästa månad hoppas jag kunna amortera än mer och snabba på processen ytterligare. Buffertar ska också byggas upp och där återstår lite arbete.

Jag kan konstatera att den nedåtgående trenden gör det fortsatt aktuellt att köpa aktier -de blir ju billigare och billigare hela tiden. En svårbedömd aspekt är dock framtida utdelningstillväxt i vissa bolag. Det kan komma sänkningar, vilket inte är önskvärt. Därför lär jag försöka prioritera utdelningsaristokraterna i första hand. Castellum till exempel!

Hur gör du i nuvarande börsläge?

Må gott och investera väl!

Portföljens utdelningar

Tänkte sammanställa årets inrapporterade utdelningar i ett eget inlägg. Hittils har endast några bolag rapporterat utdelningar, och preferensaktierna kommer inte med någon höjning (vilket är väntat). Tekniskt sett är det utdelningsförslag som lämnats i samband med boksluten, årets utdelningar fastslås på respektive bolagsstämma. Detta gäller svenska bolag. Några procents utdelningshöjning för portföljen som helhet är välkommet – vi får se hur det utvecklar sig!

Bolag Utdelning 2015 Utdelning 2016 Ökning (kr) Ökning (%)
Abb Ltd 0,78 CHF
0,74 CHF – 0,04 CHF – 5,0 %
AstraZeneca PLC 25,93 kr 18,07 kr + ?
Akelius Residential Pref. 20,00 kr 20,00 kr  –
Atlas Copco AB 6,00 kr 6,30 kr + 0,30 kr + 5,0 %
Castellum AB 4,60 kr 4,90 kr + 0,30 kr + 6,5 %
HCP, Inc. $2,26
$2,30 + $0,04 + 1,8 %
Svenska Handelsbanken AB (A)
5,84 kr 6,00 kr + 0,16 kr + 2,7 %
Svenska Handelsbanken AB (B)
5,84 kr 6,00 kr + 0,16 kr + 2,7 %
Hemfosa Fastigheter AB 10,00 kr 10,00 kr
H & M Hennes & Mauritz AB 9,75 kr 9,75 kr
Industrivarden AB 6,25 kr 5,00 kr – 1,25 kr – 20,0%
Investor AB 9,00 kr 10,00 kr + 1,00 kr + 11,0 %
Kinder Morgan Inc $1,93 $0,51 – $1,42 – 75 %
Investment Kinnevik AB 7,25 kr 7,75 kr + 0,50 kr + 7,0 %
Klovern AB 20,00 kr 20,00 kr  –
Nordea Bank AB 5,72 kr 5,92 kr + 0,20 kr + 3,0 %
Ratos AB 3,25 kr 3,25 kr
Realty Income Corp $2,28
$2,39 + $0,11 + 4,8 %
Saltängen Property Invest 9,80 kr 9,80 kr
SAS AB 50,00 kr 50,00 kr
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,75 kr 5,25 kr + 0,5 kr + 10,5 %
Serendipity Innovations 8,00 kr 8,00 kr
Stag Industrial Inc $1,268 $1,39 + $0,122 + 9,6%
SJR In Scandinavia AB 6,20 kr 7,40 kr + 1,20 kr + 19 %
Swedbank AB 11,35 kr 10,70 kr – 0,65 kr – 5,7 %
Tele2 AB 4,85 kr 5,35 kr + 0,50 kr + 10,0 %
TeliaSonera AB 3,00 kr 3,00 kr

Fortsättning följer…

Uppdaterad 30/1 Fler bolag har lämnat förslag till utdelning. Räknat om amerikanska bolag till dollar istället, enklare så.
Avyttrat fåtal AstraZeneca och Industrivärden som sänkte 12-månadersutdelningen, utdelningshöjning i flertalet bolag höjde däremot rullande 12-månaders utdelning till över 18 000 kr.

Uppdaterad 4/2 SEB lämnade en fin rapport och en utdelning 10,5% högre än förra året.

Uppdaterad 9/2 Handelsbanken ökade utdelningen något. AstraZeneca återstår att se vad utdelningen för året egentligen blir. Hittar ingen uppgift vad andra utdelningen för året blir.

Uppdaterad 19/2 Höjning för SJR in Scandinavia AB och bibehållen utdelning för Ratos. Återstår nu bara vilken utdelning det blir för Saltängen Property Invest.

Uppdaterad 7/3 Även Saltängen har lämnat utdelningsförslag, oförändrat. Glädjande! Återstår egentligen bara vad AstraZenecas andra utdelning blir, men nu har jag inga aktier i bolaget längre så det gör varken till eller från hur det blir med den saken.

Kan konstatera att det blev några procents utdelningshöjning som helhet, exakt hur mycket har jag inte orkat räkna på.

Må gott och investera väl!

Möda lönar sig på sikt

Efter att ha börjat köpa Castellum sedan förra året, kom idag en fin tröst i form av en utdelningshöjning på 7%. De höjer utdelningen från 4,60 kr/aktie till 4,90 kr/aktie. I skrivande stund äger jag 175 st som skulle ge 805 kr i utdelning (räknat på förra årets utdelningsnivå). Med höjningen hamnar den på 857,50 kr. En fin liten höjning på drygt en 50-lapp med andra ord! Dagens bokslut fick köparna att återvända i aktien, men jag ligger ändå minus liksom de flesta av mina aktieinnehav. Inget som oroar mig dock. Det får gärna fortsätta nedåt ett tag till, då jag kan fortsätta köpa allt billigare vilket får ner GAV till lite mer attraktiva nivåer inför nästa uppgång. Önskar att det fanns mer likvider att tillgå bara…

Ytterligare lite belåning har använts att köpa lite AstraZeneca och SAS Pref. Rullande 12-månaders utdelning har letat sig upp till nästan 18 000 kr.

Må gott och investera väl!

En liten uppdatering

Ja, såhär långt in på 2016 har börsutvecklingen satt sina spår i värdet på Kombiportföljen. Portföljen har backat runt 6% och börsen i övrigt runt 10% sedan årsskiftet, en liten tröst måhända. Jag har nyttjat några tusenlappar i belåning för att snitta ned i aktierna som rasat mest, huvudsakligen i stamaktier. Jag kan också tycka att värderingarna faktiskt kommit ned till attraktiva nivåer, även om det ännu inte råder fyndläge. De utdelningar som kommer in används till att köpa aktier. Inte många innehav på plus, så varje köp ökar direktavkastningen något, vilket också får ses som en tröst!

Budgeten för 2016 har spikats och det ser ut som att det går att prioritera både amortering på lån och krediter, uppbyggnad av sparbuffert samt sparande till Kombiportföljen. Däremot inte säkert att sparandet kommer ske månatligen förrän senare under året, när vissa krediter amorterats bort. Syndiga butikskrediter först, sedan sparandet. Jag ser inga skäl till att sparmålet inte kan uppnås. Butikskrediter i all ära, så länge dessa betalningar sköts som de ska, och helst betalas av snabbare än plan slipper man räntepålägg och annat som snabbt kan dränera ekonomin i hushållet. Har målsättningen att dessa ska vara avbetalda till halvårsskiftet. Korten kommer klippas rätt snart så frestelsen att ytterligare belasta dessa med nya krediter försvinner också. Kan tilläggas att nästan all butikskredit härrör från en större bygghandel som finanserat rätt omfattande renoveringar i huset. Inga kapitalvaror här inte!

Åter till portföljen. Totalt sett har Kombipotföljen backat drygt 44 000 kr, eller nästan 16%. Endast ett fåtal innehav ligger på plus. Värst till ligger Kinder Morgan Inc som backat över 50%, å andra sidan har jag drygt 6 200 kr investerat i bolaget vilket därmed utgör ett förhållandevis litet innehav. Men det vore tråkigt om bolagens redan ansträngda läget förvärrades ytterligare… Uppstår tillfälle kan jag tänka mig att köpa en liten post till, då bolaget till stor del verkar i en bransch med höga inträdesbarriärer. Atlas Copco ligger också dåligt till, minus 22%. Det är portföljens största innehav där jag satsat nästan 50 000 kr, som just nu på papperet är värt runt 39 000 kr… Bolaget verkar i en bransch som kan tänkas få lite större problem om det är så att konjukturen får för sig att gå ned det närmaste året, men jag är inte så orolig för utdelningen. Innehavets storlek har däremot ställt till lite problem. Varje gång jag köper aktier i bolaget sänks GAV ytterst marginellt… Det är bara att gilla läget.

Den inslagna vägen består. Fortsätta köpa aktier i bolag som ser attraktiva ut i ett långt perspektiv. Ju längre ned kurserna dyker desto fler aktier kan köpas. Faktum är att jag nog föredragit det framför det omvända. Hade jag köpt i en ständig uppgång hade det känts mer motigt, antar jag. Färre aktier hade kunnat köpas. Det scenario som utspelar sig sedan nästan ett år tillbaka, då börsen toppade senast har möjliggjort köp med gott samvete så att säga. Det är oftast inte fel att köpa aktier i nedåtgående trend. Enda anledningen att inte göra det, är om bolagen ställs inför problem som slutar i konkurs, vilket såklart är svårt att förutse. Exempelvis ser jag inte att Atlas Copco utgör någon källa till större oro.

Däremot så hade det varit kul om preferensaktierna får en revansch. Jag försöker hålla mig borta från nya köp i dessa. Så länge jag håller mig en hygglig bit under inlösenskursen kan jag känna mig lugn. Och hoppas att inga stora överaskningar kommer. Räntorna ligger fortsatt på låga nivåer, men jag antar att många aktörer vill komma ur mer riskfyllda innehav som dessa ändå får utgöra i sammanhanget. Jag ser dock inga större orosmoln i fastighetssektorn än, och bolagen har uttrymme att betalas utdelningarna.

Som en parentes har jag köpt in mig i SAS Pref. och AstraZeneca idag med ambitionen bygga upp innehaven till rimligt pris under de kommande månaderna. I backspegeln så var det ett felaktigt beslut att sälja av SAS Pref. för några månader sedan, då jag hade ett GAV runt 485 kr. Nu står den nästan 40 kr högre… Förhoppningsvis letar den ner sig, men jag köper så länge den håller sig kring 520 kr eller under. Direktavkastning på nästan 10% med kvartalsutdelning är svår att motså. Låga oljepriser gynnar också branschen, och kan de klara hålla eller rentav ta marknadsandelar går de en rätt ljus framtid till mötes. AstraZeneca har sjunkit en bra bit och står inte alltför högt värderad. Den köper jag gärna under 530-540, men gärna billigare. Två utdelningar under året är en klar bonus.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Saltängen Property Invest och Klövern pref.

Årets första utdelningar kom in häromdagen. Det blev dryga tusenlappen, vilket är en schysst start på året. Klöven Pref. fortsätter sina kvartalsutdelningar, men kursen har sjunkit ned ytterligare. Inga nya inköp kommer ske än. Saltängen Property Invests utdelningar för 2016 återstår att meddelas, och förhoppningen är åtminstone att den ska bibehållas på denna nivå.

Erhållna utdelningar denna gång, enligt följande:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-01-05 Saltängen Property Invest ISK J 166,60
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF J 49,00
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF E 61,25
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF R 80,85
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF W 12,25
2016-01-05 Saltängen Property Invest ISK C 73,50
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF C 66,15
2016-01-05 Klövern Pref. ISK J 100,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF J 65,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF E 75,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF R 95,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF W 15,00
2016-01-05 Klövern Pref. ISK C 105,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF C 80,00
Summa 1 044,60

Härnäst väntas utdelning från Realty Income Corp, Hemfosa Pref. och STAG.

Må gott och investera väl!

Nytt år – vissa justeringar

Då böckerna nu är stängda för 2015 kommer jag genomföra vissa justeringar som kommer få viss påverkan på 12-månaders rullande utdelning och mål.

För det första så kommer jag stryka Atlas Copcos bonusutdelning ur min utdelningskalender, som erhölls i juni. En stor miss kan jag tycka, att inte hålla isär ordinarie utdelning och bonusutdelning… Det upptäcktes efter att jag började köpa bolaget när kursen låg på 250 kr / aktie. Vid det tillfället såg ju avkastningen rätt fin ut. Räknat på enbart ordinarie utdelning har jag sett mig nödgat att fortsätta snitta ned för att få till en någorlunda schysst direktavkastning, även om den fortfarande är under 3% räknat på 2015 års ordinarie utdelning. I skrivande stund skrivs utdelningen ned med 50% motsvarande 1 314 kr, vilket påverkar utdelningsnivån för 2016 ganska mycket. En liten tröst i sammanhanget är att bolaget kan komma med en liten höjning, men det återstår att se.

I samband med detta sjönk YoC från 5,93% till 5,51%. Atlas Copco ligger just nu på 2,80% i direktavkastning mot mitt GAV, 214,16 kr/aktie. Målet är att komma under 200kr, men jag kommer avvakta ytterligare köp då jag misstänker att kursen kommer fortsätta ned en bra bit till innan det vänder.

För 2015 satte jag upp 16 000 kr per månad som mitt övergripande mål att uppnå i passiv inkomst, räknat på den månatliga kostnadsnivån för året. Det kommer justeras upp med 500 kr per månad för 2016. Jag har enligt en 10-årsprognos räknat med att jag behöver öka på utdelningarna motsvarande ökade levnadskostnader. Detta kommer ske årligen tills dess att jag når upp till målet om full kostnadstäckning i form av utdelningar. Det kommer dock påverka den procentuella andelen utdelningar i förhållande till utgifter. Passiv inkomst motsvarade i skrivande stund 9,59% och sänks därmed till 8,64% inräknat även lägre rullande 12-månaders utdelning.

För övrigt håller jag fortfarande på att fila på en “game plan” för hur jag ska uppnå mina mål för året. Vi har lyckats med konststycket att dra på oss endel kreditskulder i samband med våra husrenoveringar. Dessa är av typen räntefria krediter (tack och lov), men behöver så att säga all uppmärksamhet för att betalas av. Det kommer klaras av inom budget, men det kommer troligtvis bli så att sparandet till Kombiportföljen behöver strykas tills dess att skulderna är borta. Det kommer troligtvis ta ungefär fyra månader då vi kommer beta av dessa snabbare än plan. Parallellt med detta kan också viss uppbyggnad av buffertsparande göras för att inte hamna i den sitsen framöver. Husrenoveringarna börjar närma sig slutfasen, och därefter finns inga omedelbara renoveringsbehov inom överskådlig framtid (läs, flera år). När bufferten är uppbyggd, vilken kan nås till hösten, kommer sparandet att återupptas med full styrka och troligtvis kommer målet uppnås innan året är slut. Jag har inte spikat hushållsbudgeten för 2016 än, så därför är det inte riktigt klargjort hur siffrorna kommer se ut.

För övrigt verkar börsåret starta uselt, men jag ser ingen anledning att paniksälja den här gången heller! 🙂

En liten tröst är att utdelningarna snart ramlar in på kontona, närmast kommer Klövern Pref., Saltängen Property Invest och Realty Income Corp, för att nämna några.

Må gott och investera väl!

Portföljens sammansättning

Jag tänkte kika lite hur den procentuella fördelningen mellan mina innehav ser ut i dagsläget, med det största innehavet först. För enkelhetens skull tar jag köpvärdet som utgångspunkt. Jag har avruntat lite för enkelhetens skull. Jag har inte betraktat portföljen på detta sätt tidigare, men förstår att det är ett enkelt sätt att bedöma riskerna i portföljen.

# Aktie % Kr
1 Atlas Copco AB 16 52 325,85
2 Klovern AB 10 33 343,37
3 Akelius Residential Pref. 9 28 579,24
4 Ratos AB 9 28 390,55
5 Castellum AB 8 26 791,43
6 Tele2 AB 7 23 859,76
7 Saltängen Property Invest 6 21 709,50
8 Hemfosa Fastigheter AB 6 21 064,08
9 TeliaSonera AB 5 16 357,43
10 Serendipity Innovations 4 12 404,04
11 Nordea Bank AB 4 11 587,52
12 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 8 668,62
13 Kinder Morgan Inc 2 6 257,81
14 Swedbank AB 2 5 728,18
15 Investor AB 1 3 755,42
16 HCP, Inc. 1 3 098,00
17 Realty Income Corp 1 3 018,19
18 Stag Industrial Inc 1 3 087,37
19 Hennes & Mauritz AB 1 2 970,42
20 SJR In Scandinavia AB 1 2 199,12
21 Investment Kinnevik AB 1 2 115,20
22 Svenska Handelsbanken AB (A-aktien) 0,5 1 679,02
23 Svenska Handelsbanken AB (B-aktien) 0,01 583,50
24 Abb Ltd 0,01 514,29
Summa 100 320 087,91

Vad som framträder är följande: Jag skulle vilja vikta ner vissa innehav med större andel, exempelvis preferensaktierna, mot innehav med ganska (löjligt låg?) andel typ Investor. Eller så slutar jag köpa vissa innehav, typ Saltängen Property Invest, och använder sparande och utdelningar till att köpa innehav med låg andel, typ SJR In Scandinavia AB.

Andelen preferensaktier/”fixed-income” ser hög ut, men kanske inte så farligt hög. Runt 37% finns i dessa typer av aktier, så jag kommer nog inte placera mer pengar här. Maximalt 40% är kanske en rimlig tumregel.

Utifrån helheten kan jag däremot notera att jag är väl diversifierad för olika upptänkliga scenarior. Gemensamt för dessa är att de ger utdelning. Tidigare hade jag NCC i portföljen, ett innehav jag då hade på runt 10%, men eftersom de hoppar över utdelning nästa år så valde jag att att gå ur när den ännu låg över mitt GAV.

Akilleshälen är att GAV för alla aktier är förhållandevis högt, börsen är högt värderad. Men, jag har lärt mig två saker i takt med att börsen gått ner sedan i våras. Ha tålamod, och fortsätt köp i nedgång. Förr eller senare vänder det upp. I händelse av en krasch lär det dock ta lång tid, och det är inte säkert att alla dessa innehav skulle klara en sådan krasch med bibehållen eller höjd utdelning.

Så, hur gör man i ett detta läge? Vänta och se kanske…

Må gott och investera väl!

Inlösenskurser för preferensaktier

I portföljen har jag för tillfället Akelius Residential Pref., Klövern Pref., Serendipity Innovations Pref. och Hemfosa Pref. Inlösenskurserna är viktiga att hålla ögonen på, då dessa anger målet för hur mycket kursen kan öka till fram till det tillfället, i teorin. Hittills har utvecklingen sedan i våras varit rätt dålig, olika skäl till detta har stötts och blötts. Min egen gissning är att det tillkommit en hel del preferensaktier under året vilket spär ut investeringskapitalet samt att intresset från större investerare svalnat endel.

 1. Inlösenskursen för Akelius är 375kr år 0-5 år efter initiala emitteringen, därefter sjunker det ner till 330kr år 5-10.
 2. Inlösenskursen för Klövern är 500kr efter initiala emitteringen, någon bortre tidsgräns verkar det inte finnas, eller trappvis nedtrappning.
 3. Inlösenskursen för Hemfosa är 211,25kr 0-4 år efter initiala emitteringen, mellan år 5 och 10 år 195,00kr och därefter 178,75kr.
 4. Inlösenskursen för Serendipity är 120kr år 1 efter initiala emitteringen, därefter 110kr år 2 och slutligen 105kr fram till år 4.

Lite krasst kan man säga att kurspotentialen ligger mellan det pris man förvärvat preferensaktier till, och inlösenskurserna. Det framgår också att vilkoren skiljer sig mellan preferensaktierna, där Klövern har de bättre vilkoren enligt min mening. Serendipity Innovations har den minsta potentialen till god kursutveckling/inlösen.

Översatt till procentuell avkastning mellan köpkurs och inlösen kan vara värt att hålla koll på, speciellt om man ämnar äga aktierna över längre tid. Det kan ju finnas andra aktieslag som ger bättre avkastning… Värt att nämna är att bolagen kan tendera att “svälta ut” preferensaktieägarna genom att låta tiden gå då inlösenskurserna sjunker äver tid i de flesta fallen.

Personligen betecknar jag preferensaktierna 1-3 som tryggare att äga på längre sikt, medan den sistnämnda betraktas som ett kortsiktigare innehav. Den har dock högst direktavkastning, över 8% mot aktuell aktiekurs.

Jag betraktar preferensaktier som obligationer, där kvartalvis utdelning ger medel som jag kan rikta mot andra innehav i portföljen, i fina bolag som AtlasCopco, H&M eller Castellum. Med lite tillförsikt ser jag inte så mörka moln vad gäller preferensaktier på medellång sikt, möjligtvis kan ränteutvecklingen på långa räntor bidra till sjunkande aktiekurser. Men målsättningen är att vänta in inlösen, åtminstone i några av dessa.

Må gott och investera väl!