Ja, året slutar väl på plus

Om inget dramatiskt sker under då återstående dagarna på året så verkar året sluta på plus när det gäller avkastning. Året har genererat utdelningar vilket möjliggjort nya köp. Vad nästa år har att erbjuda får väl framtiden utvisa, men det tycks nog fortsätta dyka upp lite mörka mål på himlen, både geopolitiskt och på makronivå. Incidenter runt om i världen kan skapa köptillfällen i fina bolag, vilket inte ska underskattas. På önskelistan står nog H&M under 280-300 kr, Castellum kring 110-150kr men även några fler amerikanska innehav, som Realty Income Corp på $40-45.

Ett par önskemål är att försöka vikta ner andelen preferensaktier, även om jag inte är orolig för att utdelningarna ska utebli. Avkastningen däremot har lämnat endel att önska… Så länge de genererar regelbunden utdelning  kan jag investera med hjälp av dessa i lite andra bolag.

Det finns en malande tanke att det vore trevligt att sälja av alla innehav precis innan börsen åker utför stupet nästa gång. Sannolikheten att det inträffar är väl rätt låg, tajmingen alltså. Ett par sätt att försöka hantera detta är att försöka bygga på med likvider för att kunna köpa lite billigare i händelse av en krasch. Jag har funderat kring vilket andel likvider som är lämpligt, och det finns säkert otaliga teorier kring detta. Just nu ligger andelen likvider på 15% efter att jag tidigare avyttrat samtliga aktier i NCC. Det lutar åt att försöka avyttra ytterligare innehav vid tillfälle, till förmån för fina bolag som ännu inte hittat in i portföljen. Samtidigt som jag ska försöka öka andelen likvider upp mot 30%.

Med viss försiktighet kommer det ske köp, företrädesvis med hjälp av den avancerade orderläggningen där jag kan sätta köpkurs på förhand med längre giltighet. Därefter är det bara att vänta…

Må gott och investera väl!

Uppdatering kombiportföljen

Veckan avslutade med en riktig tjur-rusning, återhämtningen märktes tydligt på innehaven. Månaden såhär långt har återhämtat runt 13 000 kr i avkastning. I sin helhet ligger Kombiportföljen mindre än -5% back motsvarande -13 000 kr -snart break-even med andra ord! Jag har passat på att börja sälja av innehav, framförallt de som gått riktigt starkt. Här inkluderas MQ, H&M och NCC.

Köp gjordes också i veckan för att snitta ned i endel innehav. Ibland har man tur med tajmingen… Egen rapport om veckans köp och sälj kommer. Återhämtningen blev riktigt bra i bolag som Atlas Copco, TeliaSonera, Ratos och Castellum, för att nämna några.

Har passat på att rensa upp i utseendet på själva google-dokumentet, så det ska se lite mer överskådligt nu… Avyttring av innehav kommer fortsätta framöver, men jag ligger i händerna på Mr. Market när målsättningen är uppnådd. Nästa vecka tyder det på att vi får se en rekyl, vilket kan möjliggöra lite fler köp. Trenden tycks ha vänt sedan börserna bottnade i slutet på september. Kanhända att börshumöret och kapitalflödena svängt tillbaka till aktiemarknaderna. Kan det fortsätta fram till rapport- och utdelningssäsongen nästa år?

Må gott och investera väl!

Strategiförändring av aktieinnehav

Jag har som bekant ett antal olika innehav på flera konton, och nu har jag tänkt ut hur dessa ska omfördelas framöver vad gäller aktieinnehav. I nuläget har jag sammantaget många innehav, och många innehav finns på flera konton samt att många av innehaven är små. Exempelvis finns preferensaktier och “fixed-income” på alla konton, av naturliga skäl -jag vill maximera kassaflöden från utdelning över året (för att kunna köpa regelbundet). Men utöver det har jag även reguljära aktieinnehav med utdelningar, vanligtvis utdelning på våren.

Jag har insett att ju fler innehav desto längre tid tar det att snitta ned kurserna i respektive aktie, då sparande inkl. utdelningar utgör en såpass liten del per månad att det har väldigt liten effekt. I det bästa av världar skulle jag vilja fylla på regelbundet i alla innehav varje månad, men det har inte varit möjligt.

Så, vad blir det istället? Jo, det blir på följande vis:

  • Varje konto får ha högst fem stycken preferensaktier, och högst tre “fixed-income”-aktier.
  • Därutöver får varje konto inneha högst tre-sex reguljära aktier
  • Sammantaget ska inte detta påverka utdelningstillfällena över året
  • Ny regel: Aktieslagen preferensaktier och “fixed-income” får utgöra maximalt 50% av portföljen, 50% reguljära aktier. Här mäter jag inköpskostnad, inte aktuellt värde.

Ett par positiva aspekter bör komma av detta:

  • Färre innehav ger möjligheten att oftare snitta ned i innehaven oftare än idag.
  • Det bör därför vara möjligt att fortare komma ned i attraktivt GAV innan kurserna börjar gå uppåt igen, ett dilemma som uppstått när börserna har haft en negativ trend.
  • Vid uppåttrend kan likvider ackumuleras alternativt snitta ned i den mån det går. Effekten borde bli att jag “tvingas” bygga likvider inför nästa dipp.

Som läget ser ut just nu ligger jag relativt bra balanserad vad gäller preferensaktier/fixed-income och reguljära aktier, därför kommer jag att sälja av innehav på alla konton och då främst de små innehaven. Just detta har delvis redan gjorts under veckan, men det återstår endel försäljningar innan jag är i mål.

Målbilden för innehav på respektive konto kan komma att se ut på följande vis. Hänsyn tas utifrån befintliga innehav, och viss överlappning kommer det vara åtminstone i ett kortare perspektiv. Mr. Market kan komma att få styra till viss del hur fort arbetet kan fortskrida (jag vill såklart inte sälja något innehav med förlust för sakens skull).

Konto Aktie Typ Värde
ISK J Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Beijer Alma Reguljär aktie 10%
Ratos Reguljär aktie 10%
SJR Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF J Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Investor>H&M Reguljär aktie 10%
TeliaSonera Reguljär aktie 10%
Vakant>SHB Reguljär aktie 10%
Vakant> Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF E Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
NCC Reguljär aktie 10%
Ratos Reguljär aktie 10%
Vakant>INDU-C Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF R Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
ABB Reguljär aktie 10%
AtlasCopco Reguljär aktie 10%
Castellum Reguljär aktie 10%
Ratos Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF W Vakant Pref. 10%
Vakant Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Vakant Pref. 5%
Vakant Fixed-income 5%
Vakant Fixed-income 10%
NCC Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Vakant Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
ISK C Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Castellum Reguljär aktie 10%
NCC Reguljär aktie 10%
Nordea Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa 100%

 

Konto Aktie Typ Värde
KF C Akelius Pref. 10%
Hemfosa Pref. 10%
Klövern Pref. 10%
Serendipity Pref. 5%
Saltängen Fixed-income 10%
Kallebäck Fixed-income 5%
Atlas Copco Reguljär aktie 10%
Castellum Reguljär aktie 10%
SEB Reguljär aktie 10%
SJR Reguljär aktie 10%
Tele2 Reguljär aktie 10%
Summa     100%

 

Varje konto har målsättningen att ha 11 innehav, med möjlighet för ytterligare 1-2 innehav. Vissa innehav kan komma att fasas ut mot andra. Exempelvis kan jag tänka mig att byta ut Ratos, så det finns på färre konton. Atlas Copco och Castellum finner jag ingen direkt anledning att göra så, det är för fina bolag helt enkelt. Även preferensaktier/fixed-income kan komma att bytas ut eller konsolideras till färre innehav.

Denna sida kommer användas som referens.

Må gott och investera väl!

Skatt på ISK/KF

Ett problem för den nuvarande regeringen gällande den kommande höjningen av schablonskatten för dessa sparformer kommer uppenbara sig vid nästa börskrasch. Anledningen är att skatten är baserad på värdet av innehaven på dessa sparformer.

Ponera att en börskrasch “raderar ut” värden på 50%. I samma veva minskar statens skatteintäkter med 50% eftersom underlaget blir mindre värt. Ett argument ytterligare att köpa och behåll med andra ord. Sug på den karamellen!

Konsekvensen vid en börskrasch blir alltså följande:

  • Lägre skatt på sparformerna ISK/KF, i kronor räknat
  • Lägre skatteintäkter för staten, vilket regeringen säkerligen kommer kompensera för på annat sätt

Må gott och investera väl!

Skuldavskrivning CSN

IMG_0161

Fick hem ett brev från CSN. De brukar inte skicka brev såhär års, vanligtvis i samband med inbetalningsplan innan årsskiftet. Brevet innehöll ett besked om avskrivning av mitt annuitetslån, beräknat på skulden vid årsskiftet, 101 215kr. Lånet har nu skrivits ned med 28 313 kr. Lånet uppgår nu till 68 125kr! Till dryga 1% ränta! Riktigt trevlig överraskning!

Å andra sidan har vi belånat huset med 200 000kr för att finansiera en bergvärmeinstallation och renovering av källargolv/golvbrunnar samt fiber till huset. Till 1,67% ränta. Budgeten ser dock sammantaget lite bättre nu.

Må gott och investera väl!

Rapportsäsongen är här!

Tredje kvartalets rapporter kommer nu in i rask takt. Hittills har goda siffror redovisats från följande:

Atlas Copco: Fint rörelseresultat trots sjunkande orderingång och en möjlig utdelningshöjning nästa år, från 6 kr/aktie. Q3-rapport.

TeliaSonera: Helt ok resultat. De lär nog inte sänka utdelningen förrän efter nästa år. Bibehållen utdelning på 3 kr/aktie. Q3-rapport.

InWindo: Indirekt innehav genom Ratos. Fantastiskt resultat! Ratos lär hålla utdelningen på 3,25kr/aktie. Kursen lär skvalpa vidare i vanlig ordning, men öka fram närmare utdelning, och därefter skvalpa vidare. Q3-rapport.

Swedbank: Något sämre resultat med press på marginalerna, på flera områden. Lägre intäkter på deras fondverksamhet vilket jag trots allt ser som glädjande! Högre räntenetto kan ge högre marginaler framöver, men framförallt sänkta kostnader. Härifrån väntar jag lägre utdelning. Cirka 10 kr/aktie. Q3-rapport.

Fler rapporter inkommer närmaste veckorna. Spännande tider det här!

Må gott och investera väl!

Ordentlig rekyl uppåt till slut

Börsen tycktes ha bottnat i slutet av september, och börserna har gjort en ordentlig återhämtning. Jag är tveksam till att återhämtningen fortsätter utan viss korrigering nedåt i närtid. Personligen noterar jag att utdelningarna tickar in i sakta mak, men även att värdet på innehaven har ökat sedan det bottnade på runt -32 000 kr. De senaste dagarnas återhämtning har halverat det.

Den första oktober passade jag på att sätta likvider i arbete. Inga återinvesteringar har dock gjorts av de utdelningar som kommit in hittils under månaden. Möjligtvis kan något köp göras när nästa utdelning tickar in från Hemfosa Pref. Anledningen är att trots hygglig nivå på utdelningarn under månaden är de rätt spridda mellan kontona. En tanke som slagit mig är att försöka konsolidera kontona något…

Vissa innehav har återvänt på plussidan, men jag kommer avstå försäljningar tillsvidare. Försöker hålla fast vid strategin att inte sälja i första taget. Den mest positiva aspekten som skett är utdelningshöjningen i MQ. Det hade givetvis varit trevligt med en större mängd aktier i bolaget, men jag misstänker att det uppstår fina köptillfällen vid nästa dipp, kanske redan nästa vecka om “prognosmakarens” data-algoritmer visar sig stämma även denna gång.

I övrigt kan noteras återhämtning på de flesta innehaven. Mina innehav i Atlas Copco har visserligen en bit kvar efter ett tap på drygt – 20%. Nu, under -10%. Bankerna tycks inte göra så stora avtryck liksom preferensaktierna, även om de återhämtat sig något. Atlas Copco kan jag tänka mig närmast att öka i, ifall den håller sig under 200 kr/st.

På den negativa sidan är TeliaSonera det mer oroväckande läget kring deras verksamhet i Euroasien, som tydligen ska försöka avyttras. Det är också tveksamt att utdelningsnivån på 3 kr/aktie kan bibehållas den dag då TeliaSonera krymper sin verksamhet vid ett sådant scenario. Mitt innehav är förhållandevis litet, och jag ser inga större problem att snitta ned vid tillfälle då framtidsbilden klarnar lite mer. Bolaget ser jag snarare som ett “fixed-income”-bolag snarare än en tillväxtraket.

Tele2 har dykt ned rätt mycket. Anledningen kan vara att ett nedbantat bolag ger en nedbantad omsättning. Det har dock inte kommunicerats någon nedbantad utdelning, tvärtom ämnar de höja den med 10% årligen. Antagligen återspeglas dock osäkerheten kring bolagets långsiktiga intjäningsförmåga, som underlag för en växande utdelning över tid, i bolagets aktie. Här kommer jag försöka prioritera inköp av fler aktier vid tillfälle.

Ratos utgör även det ett bolag som kan utökas ytterligare. Skulle önska lite mer kring hur vissa av deras innehav, främst i Norge egentligen står till. Oljekrisen har satt vissa spår i exempelvis Aibel. Hur står påverkan det har för Ratos i sin helhet tror jag dock är något överdriven. Det finns andra fina bolag i deras portfölj som motiverar fortsatt stabil utdelning, åtminstone i samma nivå som nu, 3,25 kr/aktie. En stor kassa gör heller inte saken sämre.

Beijer Alma har överaskat mig endel. Återhämtningen har varit fantastisk. Önsvärt hade varit några ytterligare aktier i detta fina bolag. En höjning nästa år är högst trolig, om jag ska våga på mig en gissning. Det får dock vänta, då innehavet faktiskt hamnade på plus idag! Spännande saker sker även i NCC som lär ge fin utdelning framöver, framförallt väntar en “Lex Asea”-notering med utgångspunkt för ett av deras affärsområden, NCC Housing. Här vankas fin extrautdelning, om det blir verklighet!

För övrigt finner jag det något frustrerande att “alltid” ha för lite likvider tillgängliga. Belåning har inte känts som ett möjligt redskap, det är rätt svårt att tajma köpen rätt. Å andra sidan får jag betrakta upp- och nedgångar som något naturligt. Det sker ständigt, i börsen generellt och i enskilda innehav. Jag skissade på en idé att försöka ligga 5% likvid. Det är en hygglig nivå att kunna använda i nedångar, som ger en extraskjuts då återhämtningen väl kommer. Realistiskt sett tror jag 2% kan vara nog så bra. Idén med att ligga nästan helt fullinvesterad väger över – det är det enda sättet att få så stor utväxling som möjligt i form av utdelningar.

Jag försöker inte spekulera, där jag försöker köpa billigt – sälja dyrt. Tajmingen för att lyckas med det konsekvent är rätt svårt, samtidigt som det är väldigt frestande! Istället försöker jag se köp av aktier till rimliga priser som mer eftersträvansvärt. Går det nedåt uppstår köptillfällen. Går det uppåt så ser det lite trevligare ut bland innehaven.

Må gott och investera väl!

MQ föreslår höjd utdelning

Det går bra för MQ enligt senaste rapporten, och de föreslår en höjd utdelning från 1,36 kr/aktie till 1,75 kr/aktie, en höjning med drygt 28 %. För egen del är innehavet ytterst lite, men som vanligt är det trevligt med utdelningar, särskilt trevligt med höjd utdelning!

Marknaden framöver får diktera förutsättningarna för ytterligare köp i bolaget. Vore trevligt med en liten större post, gärna under 40 kr.

Höjningen ökade rullande 12-månaders utdelning något.

Må gott och investera väl!

Värderingarna har åtminstone kommit ned en bit

Den positiva tonen antyder mitt försök att försöka se positivt på den senaste händelsutvecklingen. Det verkar vara så att osäkerhet på olika nivåer nått aktiemarknaden med en större korrigering nedåt som följd. För stunden visar mina innehav en värdeminskning på runt 11 %, vilket är rätt mycket. Men det skulle kunna fortsätta ner en bra bit till.

Månadens sparande ska snart sättas i arbete, är planen. Samtidigt överväger jag att spara endel av pengarna för att försöka genomföra ett köp på den amerikanska börsen. För att göra det räcker inte några hundralappar. Runt 3200 kr bör köpesumman uppgå till för att ligga bra till courtagemässigt. En tankenöt att försöka knäcka. Det viktigaste är dock att hålla mig till min strategi – köp regelbundet (oavsett hur kursen ligger för tillfället).

Närmast till hands står dock kompletterande köp i några av de mindre innehaven, men även i de större. Alla innehav står ju mer eller mindre på minus, så det är väl bara att välja. Mina preferensaktier verkar bara fortsätta nedåt, vilket börjar kännas rätt konstigt med tanke på det extremt lågra ränteläget. Osäkerheten spelar nog en större roll. Flykten mot säkrare placeringar kan vara en möjlig orsak. Men vad är en säker placering i dagens läge?

Utdelningsmässigt är oktober en av de bättre månaderna. Framförallt är det preferensaktierna och fastighetsbolagen som Saltängen och Kallebäck men också en andra utdelning från NCC som väntar. Det kommer ge ytterligare krut att sätta i arbete. Om spådomarna slår in så väntar en uppåtgående börs framöver, samtidigt som oroligheterna ute i världen ökar. (Kan rekommendera läsning på Martin Armstrongs blogg).

För att avsluta, det här med sparkvot förekommer ganska flitigt ute i bloggvärlden. Tänkte nämna att sparkvoten för egen del ligger runt 30 %, vilket är en helt ok nivå med tanke på husägande, en av oss föräldraledig samt inkomster i det lägre skiktet. Vi börjar få rätt ok kontroll över kostnaderna i hushållet, lyckats få bufferten att växa samtidigt som vi försöker unna oss en dräglig vardag. Till våren önskar sambon i huset en resa till ett sånt där turistställe i Grekland (som isåfall blir vår första gemensamma utlandssemester). Får återkomma hur vi ska lyckas med det konststycket! 🙂

Vänder preffarna uppåt nu?

Noterade att Société Générale köpte 14 838 st preferensaktier i Hemfosa idag, motsvarande knappt 2,6 miljoner kronor, vilket fick kursen att studsa upp till 174,50 kr. Senast kursen låg i den nivån var i maj. Även SAS Pref. gick uppåt endel. Kan det vara så att trenden vänder för preferensaktierna? Ska bli intressant att följa händelseutvecklingen framöver… Önskar gärna att övriga preferensaktier i portföljen återhämtar sig.

Må gott och investera väl!

Martin Armstrong

Kusligt intressant dokumentär. Finns att se på SVT Play.

“Martin Armstrong är mästare på att förutse framtiden. Med stor precision har han prickat in ekonomiska toppar och dalar och blivit en rik man. Samtidigt har hans fiender gnisslat tänder. Efter att ha suttit i fängelse för bedrägeri är Armstrong tillbaka på världscenen. Nu varnar han för nästa kollaps – och den kommer snart.”

Väl värt att kolla in Martin Armstrongs blogg också. RSS-flöde saknas tyvär, har tydligen hackats…

Må gott och investera väl!

Paniksäljer!!!

Börserna rasar, mest pga av Kina tycks det. Omxs30 ligger minus 3% i skrivande stund. Jag paniksäljer så fort jag bara hinner trycka iväg ordrarna!! Pulsen är på 200. Det här svider…

Nej, jag skojar bara! Jag har ingen panik, pulsen möjligtvis något förhöjd. Men inte pga av panik. Snarare av att det som nu sker kan ses som ett fint tillfälle att köpa lite fina bolag till bra pris.

Det är synd att likvider saknas bara för egen del. Att använda belåning känns inte riktigt bra i det här läget. Senare i veckan kommer det dock in lite mer sparpengar, så jag hoppas att det inte hinner rekylera uppåt igen förrän senare.

Må gott och investera vä!

 

Några uppdateringar om läget

Det verkar som oron för Kinas konjuktur börjar få större påverkan på börserna runt om i världen. Till skillnad från den senaste Greklandskrisen så kanske det finns viss substans i det som nu sker i Kina, som kan få lite större konsekvenser för mina innehav. Konjukturen kanske vänder nu, med det stora raset som följd? Med vetskapen att börsen går i cykler så lär det studsa tillbaka – förr eller senare. Jag kommer fortsätta köpa regelbundet hur som helst, med sparande och utdelningar.

Bland mina innehav kan noteras nedgångar i det mesta. Exempelvis kan noteras att Atlas Copco har hamnat under 200 kr, senast var i januari. Andra bolag som ABB, Castellum, NCC, Ratos, Tele2 och TeliaSonera backar också. Det som står emot är dock preferensaktierna, trevligt nog. Även om de flesta backar lite, och har så gjort ett tag, är inte nedgången lika brant. Noterar till och med att ett par bolag stiger idag. SAS Pref och fastighetsbolaget Kallebäck Property Invest stiger på en annars illröd börs.

Just nu dominerar säljtrycket nedåt. Men för eller senare bör botten nås denna gång. Själv är jag rätt snabb med att förbruka likviderna som finns tillgängliga lite väl snabbt, så därför är det lite magert med ytterligare köp just nu. Nästa vecka trillar det dock in lite sparpengar, som tröst i en annars klen utdelningsmånad. Ännu klenare blir september, runt 300 kr. Revanschen kommer inte förrän i oktober då en rätt fin summa utdelningar erhålls, och kanske det kommer en börsrevansch då också. Den här tiden är inte den bästa, om man tittar på statistiken.

En annan sak som jag funderade över sedan ett par månader är möjligheten att nyttja belåning som ett sätt att få en liten hävstång, alternativt ett sätt att få igenom köp i ett läge med tillfällig likviditetsbrist. För en tid sen gjorde jag slag i saken och skickade in blanketten och nu har jag en kredit kopplad till ett av mina konton. Dippar som denna kanske kan vara bra tillfälle att nyttja den möjligheten?

Jag tänkte testa möjligheten vid detta tillfälle, och sedan utvärdera. Troligtvis fyller jag på i befintliga innehav i första hand. I andra hand kanske H&M, där jag skulle kunna fylla på igen, då senaste siffrorna visade på fortsatt positiv utveckling. Kursnedgången tycker jag, i det här fallet, egentligen lite ologiskt och visar på tecken på att många säljer utan att se till det fundamentala i bolaget.

Må gott och investera väl!

Köpa aktier med lånade pengar

kredit-300x191

Tog kontakt med min nätmäklare och ställde lite frågor om att koppla på en kredit till sitt konto. Nätmäklaren Avanza har något som heter Superlånet med fördelaktig ränta samt en vanlig kredit (typ blanco-lån) med högre ränta.

Principen är enkel. Ansök om en kredit. Få krediten kopplad till en ISK eller KF. Använd krediten till att köpa aktier, exempelvis. På din ISK/KF framgår hur mycket kredit du kan nyttja.

Som jag förstod så kan man använda krediten när man egentligen känner för det, utan alla möjliga kostnader under tiden. Så fort man nyttjar kredit debiteras dock ränta. För att reglera skulden när kredit används går det att föra över pengar direkt till det kontot. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara från ISK/KF.

En annan intressant aspekt är att det går att uppnå ett nollsummespel när kredit nyttjas, och finns likvida på en ISK/KF. Detta enligt Avanza för att underlätta hanteringen av transaktioner mellan kreditkontot och ISK/KF. När krediten dras och finns likvida på ISK/KF debiteras det ränta på kreditkontot men du erhåller motsvarande ränte på ISK/KF. En rätt fin lösning.

Mitt tanke med en eventuell kredit, jag har inte det i dagsläget, är att lägga köpordrar med lång giltighet till en köpkurs som är förutbestämd. Då jag helst vill ligga fullinvesterad, är det inte säkert att likviderna finns tillgängliga när köptillfället väl ges. Det är här denna lösning blir aktuell.

Själv ska jag fundera ett tag över om detta är något som kan vara aktuellt för egen del. En uppenbar risk är att det bidrar till att blåsa upp värdet på aktier om det används i stor utsträckning av väldigt många investerare. En annan aspekt är att det blir tuffare att reglera eventuella skulder om marknaden rasar, vilket historiskt sett har skett ett antal gånger.

Må gott och investera väl!

p.s icke-sponsrat inlägg! Jag varken stödjer eller avråder bruk av krediter i samband med värdepappershandel… d.s

p.p.s tydligen kan man som bloggare riskera åtal om man ägnar sig åt tvivelaktiga skriverier kring värdepapper som kan antas vara marknadspåverkande p.p.s

Semesteruppdatering

p_be_logo_main

Ett tag sedan jag skrev ett inlägg då semestern tuffar på i sakta mak! Jag har sett kurserna gå ner och därefter uppåt. Jag har stuvat om lite i innehaven där jag främst har plockat bort Doro och Rottneros. I fallet Doro så sålde jag med en liten vinst och blev av med ett innehav som inte genererar utdelning. I fallet Rottneros sålde jag även det med vinst. Lite tveksam kring vad bolaget egentligen är prissatt till och vilken direktavkastning de kan ge över tid…

Ett större antal affärer genomfördes där jag sålt innehav med vinst och därefter börjat återköpa i mindre köp. Nya bolag har också hittat in i portföljen, som ABB. Jag har även ökat i mindre innehav som AstraZeneca, Investor, Industrivärden och SEB. Avslutningsvis har jag också ökat i preferensaktierna Akelius Residential, Klövern, Serendipity Innovations och Hemfosa. Syftet har varit att sänka GAV och öka direktavkastningen i hela portföljen. Även mina “fixed income”-innehav i Saltängen Property Invest och Kallebäck Property Invest har utökats. Däremot har jag inte längre något innehav i Delarka Holding. Förväntar mig att fylla på innehavet i händelse av en dipp…

Då budgeten för semestern (föga förvånat) sprack så har uttag gjorts på 20 000 kr. Vi passade dock på att betala av resten på en reparationsskuld för bilen på knappt 10 000 kr… Blir skönt att slippa den i fortsättningen. Budgetmässigt ser det ljust ut framöver, så därför är det inte omöjligt att sparandet kommer kunna öka på lite extra för att hämta igen uttagen som gjorts under året.

Rullande 12-månaders utdelning ligger nu på drygt 17 000 kr, en bit över målet för året. Återståendel fem månaderna på året förväntas den passiva inkomsten öka med runt en 1000-lapp baserat enbart på kommande insättningar. Återinvestering av kommande utdelningar kommer ge ytterligare cirka 200 kr.

Må gott och investera väl!