Aktier ser ut att bli ännu billigare nu

Då det mesta tyder på fortsatt osäkert och turbulent läge (läs: ‘den grekiska tragedin’), vilket i normalfallet betyder börsexit mot mer mot tryggare alternativ (vad nu det är?), så uppenbarar sig fortsatta köplägen. Återstår att se om “Grexit” kommer inträffa. Tveksamt. Därför lär den nedgång som redan påbörjats att fortsätta.

Ett möjligt scenario skulle vara att börserna fortsätter nedåt med tvåsiffriga procenttal under resten av året och en bit in på nästa. Under den tiden så bör det mesta ha blivit riktigt köpvärt. När marknaden förr eller senare inser att värderingarna åkt ned lite väl mycket kommer saker och ting vända uppåt igen. Det innebär alltså att tiden är begränsad till att göra de där riktiga fynden. Tidsmässigt kanske nedgången håller i upp till ett år, föreställer jag mig. Därefter väntar en långsam återhämtning på upp till två-tre år som sedan accelererar uppåt i snabbare takt under ytterligare ett-två år innan nästa stora nedgång. Känns det bekant?

Utifrån vetskapen att börscykler går upp och ner tänker jag att, visserligen kunna sälja av allt på måndag morgon och vänta in botten. Problemet är att jag kan ju ha helt fel. Det känske vänder upp igen på tisdag… Ett annat problem är att den där botten är svår att träffa av. Därför är det enklare att sitta still i båten. Nackdelen är värderingarna. Jag skulle säkert kunna sälja allt idag och köpa tillbaka allting när börsen rasat säg 50 %. Då får man dessutom dubbelt så många aktier! Att sitta still i båten är dock inte fel. Det finns två aspekter som skänker tröst. Det ena är regelbundet sparande, att köpa nya aktier för. Det andra är att innehaven knappast ställer in utdelningar under en börsnedgång. Förutsatt att man valt tryggare innehav! Utdelningar man kan köpa nya aktier för.

I ett läge med fortsatt osäkerhet kan det dock vara klokt att försöka fokusera på de riktigt trygga innehaven, och begränsa sig något i de mer riskfyllda innehaven. Funderar närmast på preferensaktier, men också de riktigt konjukturkänsliga bolagen. Det är inget panikläge, men kanske värt att åtminstona gå igenom listan över innehav en gång. Troligtvis gör jag inga försäljningar, men nya köp sker i stabila bolag. Varför inte amerikanska bolag? Det kanske blir mer gynnsamt att titta på amerikanske aktier i viss utsträckning.

Må gott och investera väl!

Så här fungerar ekonomin!

Väldigt utbildande och förklarande genomgång hur ekonomin fungerar.

Må gott och investera väl!

Kommentarsfunktion: Aktiverad

Jag öppnar upp för att kunna kommentera inlägg. Efter lite konfigurering ska man kunna använda bland annat blogger-konto, facebook, twitter och Google för att kunna logga in och kommentera. Så, kommentera på!

Må gott och investera väl!

På börsfronten intet nytt

Den negativa trenden håller i sig med breda nedgångar alla mina innehav. Främst är det storbolagen och preferensaktierna som tar stryk. Då innehaven i framförallt preferensaktierna sjunkit en hel del, men samtidigt utgör en rätt stor andel av totala värdet, står jag inför ett litet dilemma. Fortsätta fylla på eller avvakta? Just nu lutar jag åt att avvakta, då det även finns andra innehav som kräver viss uppmärksamhet. Det är också en fråga om att avväga risker. Vad händer om de långa räntorna fortsätter uppåt? Jag har senaste tiden försökt fylla på mer i befintliga, mer trygga innehav, såsom Castellum, NCC, Atlas Copco och Investor.

Värdemässigt har portföljen tappat drygt 17 000 kr i värde från inköpsvärdet, en rätt ansenlig siffra på knappt två veckor. Det verkar också vara så att även detta år innebär ett trögt halvår på börsen under sommaren och hösten. Förhoppningen är att fortsätta få fina GAV på innehaven. Under nästa vecka borde det komma in utdelning från Serendipity Innovations och Atlas Copco, sammantaget ger det inte så mycket under Juni. Juli månad kommer bli desto bättre. Nästa vecka kommer jag kunna köpa lite fler aktier då jag fortsätter avyttra kortränte-fonden Spiltan Räntefond Sverige. Just nu finns endast 25 000 kr kvar att köpa för, exklusive månadssparande om 2 600 kr / månad samt utdelningar.

Som en sista notis blev jag pappa (igen) för några dagar sedan, så vi har varit i bubblan nu några dagar… Har redan förberett för att teckna den bästa barnförsäkringen (Skandia), samt ska lägga upp en Kapitalförsäkring Barn hos Avanza även för den lille parveln. (Har varsin även för de två andra kottarna givetvis). Automatiskt månadssparande kommer det givetvis bli på 300 kr, samma som för de övriga barnen. Det blir även en hygglig första insättning för att kicka igång sparandet från start. I höst och vinter väntas även dop och julafton, då det blir trevliga slantar för framtiden. För övrigt har vi även resonerat oss fram till att försöka räkna upp månadssparandet generellt varje år. Hittils har vi inte gjort det. Uttrymme bör finnas att öka månadssparandet med 100 kr årligen för respektive konto. En sån där sak vi kanske skulle startat tidigare…

Medel för att genomföra ytterligare aktieköp är på en rätt låg nivå då pengar i räntefonden krympt ner till 25 000 kr i dagsläget. Överväger att försöka hålla en viss lägsta-nivå i händelse av trevliga köptillfällen. En sak jag ska fundera på under veckan…

Kommande inlägg: Jag tänkte skriva lite mer ingående om några av mina innehav, med lite trevliga grafer. Jag ska också göra en liten värsta-scenario-genomgång av innehaven. Har jag valt bra och trygga aktier? Vilka är de svarta fåren?

Må gott och investera väl!

p.s Jag har ingen anknytning till vare sig Skandia eller Avanza. I fallet Skandia är det efter rekommendation från vårt mångåriga samarbete med en oberoende försäkringsmäklare d.s

Steg-för-steg guiden: ‘Sammansatt ränta’

Uttrycket är hämtat från den engelska termen ‘Compounding Interest’ vilket i praktiken betyder räntan som beräknas på ursprungsbeloppet plus ränta under en given period.

Exempel 1:

1 januari år 1 sätts 1000 kr in på ett bankkonto till 1% ränta, vilket efter 1 år ger 10 kr i ränta.
1 januari år 2 finns således 1010 kr på bankontot, efter år 2 har 1010 kr växt till 1020,10 kr.

Och så vidare. Detta kallas också för ränta-på-ränta-effekten. Efter ett antal år växer den ursprungliga insatsen exonentiellt. Den viktigaste variabeln är dock tid. Det tar tid för att få större utslag i ränta-på-ränta-effekten. Det finns dock variabler som går att påverka, nämligen att sätta in mer pengar på bankkontot.

Exempel 2:

1 januari år 1 sätts 1000 kr in på ett bankkonto till 1% ränta, vilket ger 10 kr i ränta.
1 januari år 2 sätts ytterligare 1000 kr in på bankkontot till 1% ränta, vilket adderar ränta ytterligare.
1 janarui år 2 finns således 1000 kr + 10 kr ränta år 1 + 1000 kr insättning år 2 + ränta år 2, vilket ger 2030,10 kr.

Genom att sätta in 1000 kr år 1 och år 2 har ränta-på-ränta-effekten fått den sammanlagda ränta på insatt kapital att växa lite mer på samma tid. Det går såklart även att sätta in ytterligare pengar varje månad, för att få ytterligare ränta-på-ränta-effekt.

Effekten av ränta-på-ränta går såklart också att applicera på värdepapper, då främst aktier. Fonder har sällan, av skatteskäl, funktionen att dela ut avkastning på sina innehav, dock återinvesteras utdelningen i fonden. I exemplet håller vi oss till aktier, från bolag som tillämpar utdelning på vinsten företaget (förhoppningsvis) tjänar.

Exempel 3:

1 januari år 1 köps 10 aktier i Castellum för 100 kr / st. Vid utdelningstillfället år 1 delar Castellum ut 3,5 kr / aktie. För 10 aktier erhåller jag 35 kr.
År 1 har jag köpt aktier för 1000 kr och erhållit 35 kr i utdelning, sammanlagt värde är då 1035 kr.

1 januari år 2 sätter jag in ytterligare 1000 kr och köper 11 st aktier, då kursen sjunkit till 94 kr / aktie. Med hjälp av ytterligare insättning + utdelningen på 35 kr från året innan kan jag nu köpa 11 st aktier. Sammanlagt äger jag nu 21 st aktier. Årets utdelning är 3,7 kr per aktie, då det beslutades på stämman att utdelningen skulle höjas lite.
21 aktier x 3,7 ger 77,7 kr i utdelning. Utdelningen bidrar till att köpa ytterligare aktier i kombination med ytterligare sparande.

Här var några exempel på ränta-på-ränta-effekten. Insättning 1 gång per år är möjligt för vissa, men för många har man möjlighet att månadsspara, och då blir effekten större. Ett månadssparande som ger köpmöjligheter av aktier regelbundet ger framförallt chansen att kunna få bra genomsnittliga köpkurser, samtidigt som man kan köpa fler aktier under året, och olika aktier, som i sin tur ger mer utdelning.

Så, för att sammanfatta:

Ränta-på-ränta-effekten får sparandet att växa exponentiellt. Variablerna utgörs i huvudsak av:

 • Tid
 • Sparande
 • Avkastning

Andra variabler utgörs av faktorer som tålamod. Att formulera en strategi som automatiserar och mekaniserar sparandet kan vara bra sätt att motstå en skakig marknad och hålla känslorna i styr. Att låta tiden arbeta till fördel för sparandet, göra bra avvägningar mot vilka sparformer som är rimliga. Val måste också balanseras mot risk. Bankkonto, fonder, aktier och andra tillgångar är olika sparformer som kan vägas in.

Albert Einstein betecknade ränta-på-ränta-effekten som världens åttonde underverk. Det ligger bevisligen något i det. Min personliga strategi utgörs av regelbundet sparande, regelbundna köp av aktier i utdelande bolag och återinvesterande av utdelningar. Ränta-på-ränta-effekten har således rätt stark effekt på framförallt den årliga utdelningsnivån. Sekundärt är värdet på insatt kapital. Att låta känslorna styra skapar onödiga impulser som resulterar i förluster i det långa loppet. Därför vill jag välja aktier idag, som jag likväl kan tänka mig att äga även om fem eller 10 år.

Det här är en liten guide till dig som inte riktigt satt dig in i hur sparande och ränta-på-ränta-effekten fungerar i praktien.

Exempel på ett månadssparande motsvarande 5000 kr / månad som, med ränta-på-ränta-effekten, utvecklas på detta sätt på 25 år.

manadssparande_5000kr

Efter 12 år kommer den första miljonen. Ränta-på-ränta-effekten gör sitt. Miljon nummer två kommer efter 17 år, miljon 3 efter 21 år, miljon 4 efter 24 år och miljon 5 efter 27 år. Då utgörs utdelningen för år 27 av 400 000 kr. Det blir en rätt hygglig inkomst.

Må gott och investera väl!

Nedgång, köplägen och ökad direktavkastning

Det mesta i portföljen lyser nu rött efter en vecka av generella nedgångar på börserna. Tydligen har de långa marknadsräntorna börjat röra sig uppåt som fått investerarna nervösa. Framförallt märks det på preferensaktierna, men även i de övriga innehaven. Den klassiska utdelningssäsongen har nu passerat och det är mycket möjligt att det kommande halvåret kommer präglas av fortsatta nedgångar. Andra makrofaktorer kommer också spela in. Sammantaget är det “business as usual”, det är inget att stressa upp sig för. Jag fortsätter att köpa aktier i mina innehav.

AstraZeneca har tillkommit i portföljen, hela 1 st aktie äger jag i dagsläget, och det kommer bli några till under året. Kursen dök en bit ner under 600 kr / aktie, så då tyckte jag det var dags att börja köpa lite aktier. En bransch som inte är särskilt representerad i portföljen, men som jag haft ögonen på ett bra tag nu.

Idag, 5 juni 2015, nådde jag målet för rullande 12-månaders utdelning! Efter dagens köp ligger avkastningen på 15 251,95 kr. Det återstår runt 33 000 kr i räntefonder i dagsläget (jag köpte på mer räntefonder i veckan efter de tidigare avyttringarna). Spiltan Räntefond Sverige passar som alternativ till likvider. Utöver det kommer ytterligare sparande adderas till Kombiportföljen, liksom resterande årets utdelningar, som beräknas landa på runt 4 000 kr (beräknat på aktuella innehav, det kan bli ytterligare någon tusenlapp innan året är slut då ytterligare aktier köps kontinuerligt).

En annan intressant effekt värd att nämna, som startade för ett par månader sedan, är att GAV sjunkit konstant i de flesta innehaven. En effekt av detta är att YoC har ökat. I dagsläget ligger den en bit över 5 % för hela portföljen, och i enskilda innehav har det ökat olika mycket. Här kommer några exempel på YoC baserade på första köp mot aktuellt GAV:

Bolag Köpkurs, första köp (YoC) GAV, aktuellt (YoC)
Atlas Copco 250,50 kr (4,79%) 234,97 (5,10%)
Castellum 142,80 kr (3,22%) 128,24 (3,58%)
Klövern Pref. 338,50 kr (5,90%) 332,58 (6,01%)
SECTRA 129,00 kr (3,48%) 120,05 (3,74%)

Små skillnader kan tyckas men ger betydande effekter över tid. Nedgång på börsen framöver ger ytterligare möjligheter till att snitta ned GAV, och därmed direktavkastningen, ytterligare. Väldigt trevlig effekt.

Kan också konstatera att flertalet innehav nu har ligger på en årlig utdelning som överstiger 1 000 kr. Hit räknas Akelius Residential Pref., Klövern Pref., NCC och Saltängen Property Invest. Ytterligare innehav börjat också närma sig 1 000 kr-gränsen. En stor skillnad sedan ett par månader tillbaka. Samtidigt finns det också flera innehav som tappat 1 000 kr eller mer i värde.

Må gott och investera väl!

Lagt upp konto på TradeVenue

Jag finns också på TradeVenue. Trevligt initiativ där jag hoppas på fortsatt utveckling när det gäller bra, användbara funktioner för att hitta trevliga aktier att köpa. Hursomhelst, ett bra community för investerare som mixar ihop det mesta från börsdata.se, morningstar, ekonomiforum + möjligheten att blogga och mycket annat.

Länk till min sida: http://www.tradevenue.se/users/utdelningsinvesteraren

Må gott och investera väl!

Utdelningsprognos 10 år

Jag har försökt skissa på en rimlig prognos för hur mycket den årliga utdelningen i Kombiportföljen skulle kunna utvecklas. I kalkylen har jag tagit hänsyn till några faktorer:

 • Regelbundet sparande som bidrar till ökad utdelning – fler aktier, högre utdelning
 • Ökat sparande varje år – rimligt att höja sparande med 100 kr / konto / månad.
 • Befintliga innehav höjer sin utdelning med i snitt 6 % årligen – rimligt antagande?
 • Aktuell utdelningsnivå – utdelningsnivån för 2015 kan landa på minst 15 000 kr rullande utdelning

För att lyckas få 100 % passiv inkomst som täcker familjens fasta kostnader behövs troligtvis runt 350 000 kr för att täcka de absolut mest nödvändiga utgifterna. Ovanstående faktorer kommer dock inte räcka om jag ska nå det målet på 10 år.

För att lyckas med det behöver jag helt enkelt lyckas med konststycket att köpa aktier billigt, och sälja aktier dyrt, för att på så vis frigöra vinstmedel som kan omdisponeras i innehav som ger bra avkastning till lägre värdering. Ett rimligt antagande är alltså att jag helt enkelt måste sälja innehav som ligger lite högre i värdering. Om jag lyckas avkasta 10 %, sett till hela portföljens innehav, och omdisponera dessa till andra bolag med lägre värdering ser prognosen ut att kunna hålla. Men det kräver lite mer trading helt enkelt, vilket jag helst vill avstå ifrån. Samtidigt kanske det är dumdristigt att låta enskilda innehav, som ökat i värde med säg 30-40 %, falla tillbaka vid en dipp istället för att sälja. Det här är en nöt som tål att tänkas på. Men för att realistiskt sätt kunna uppnå målet behöver ytterligare en faktor läggas till.

 • Sälj aktier som ökat i värde – omdisponera kapital till bolag med lägre värdering

Prognosen ser då ut så här:

10-års-prognos

Rimligt?

Må gott och investera väl!

Har jag köpt på toppen?

d6dcc347-2d95-4646-8561-877000ea06c0

Jag funderade en stund här på kvällskvisten om jag har köpt på den absoluta toppen av en flerårig börsuppgång. Först och främst kommer svaret på den frågan inte kunna besvaras på förhand. Om det nu skulle vara så kommer det kunna ta lång tid innan innehaven ligger på plus igen. Frågan är hur ett sådant scenarie ska hanteras. Ska man få panik? Sälja eller behåll? Vad händer med enskilda innehav? Kommer något bolag att gå i konkurs och aktierna bli värdelösa? Den typen av frågor kan vara några som poppar upp, och kan liksom frågan i rubriken, inte heller besvaras på förhand.

Personligen kommer jag försöka stålsätta mig inför ett sådant scenario. Jag har dock gjort några saker som förhoppningsvis mildrar effekterna av ett sådant scenario:

 1. Jag har många innehav
 2. Jag har begränsat investeringen i varje innehav
 3. Jag har spridit riskerna över olika bransher
 4. Jag nyinvesterar med nysparande för att få lägre GAV
 5. Jag återinvesterar utdelningar för att få lägre GAV
 6. Jag har så gott jag kunnat gjort kloka val av bolag
 7. Jag förhåller mig till förutbestämda kriterier
 8. Jag köper, men säljer helst inte

Får önska mig själv lycka till i framtiden!

Må gott och investera väl!

Trevlig ökning av den passiva inkomsten

Efter dagens påfyllnad av två nya bolag till portföljen och regelbundna köp i befintliga innehav så har den passiva inkomsten kommit upp i 13 672,70 kr. Baserat på aktieköp motsvarande 257 872,46 kr (hittils), ger det en avkastning på 5,30 %. Runt 53 000 kr finns att investera från kapital placerat i räntefonder. För övrigt har även värdet på Kombiportföljens samtliga innehav återhämtat sig rätt bra. -1 200 kr i dagsläget, bra mycket bättre än för ett par veckor sedan då värdet var runt 8-9000 kr på minussidan. Kanske blir maj en månad med positiv värdeutveckling?

Må gott och investera väl!

Byter namn på bloggen och lite aktiegenomgång

Bloggens nya namn återspeglar min investeringsstil mer specifikt, då det är precis det jag sysslar med. Köp av aktier i bolag som delar ut pengar till aktieägare. Kort och gott. Utdelningarna använder jag sedan till att köpa nya aktier. Ett månadssparande används dessutom till köp av aktier. Jag vill också passa på att reda ut lite vilka typer av utdelande bolag det finns på Stockholmsbörsen.

 • Stamaktier, exempelvis i form av B-aktier. Exempelvis H&M, Atlas Copco, Castellum och NCC. Stabila bolag, med god och fin historik, affärsidé och ledning. I min portfölj betäcknar jag dessa typer av bolag som kärninnehav, bolag som inte sällan höjer utdelningen över tid. Det här är också cykliska bolag i någon mån, där värdet på innehavet flukturerar över tid, men vanligtvis stigande över längre tid.
 • Preferensaktier, exempelvis många fastighsbolag delar ut sådana. Ges ut med förhållandevis hög direktavkastning, mellan 5-7 %. Inte riktigt lika flukturerande vad gäller kursutveckling. Har kvartalsvis utdelning vilket skapar trevliga kassaflöden sett över hela året, som möjliggör regelbundna aktieköp över året. Aktiekursen är sällan kursdubblare, men det är hög direktavkastning som är det viktiga, men där bolagens vinster måste täcka dessa utdelningar. Exempel här är Akelius Residential, Klövern och Hemfosa och deras preferensaktier (inte stamaktier). Preferensaktier kommer man troligtvis inte få se utdelningsökningar och kursökningar i jämförelse med stamaktier.
 • Det finns också endel aktier som tillkommit på senare år som också har kvartalsvis utdelning, jämförbara med s.k REITs. Ett sådant exempel är Saltängen Property Invest. Jag har själv börjat bevaka några andra liknande bolag, exempelvis Kallebäck Property Invest och Delarka Holding. Dessa bolag äger vanligtvis en fastighet som vanligtvis har en eller flera kunder, förhoppningsvis bundna i längre hyreskontrakt. Bolag har också från start infört kvartalsvis utdelning, ett fenomen man närmast kan hitta i USA, i s.k REIT-bolag. Gemensamt för dessa är att en stor del av vinsten delas ut till ägarna kvartalsvis under året. Dessa innehav bör ses som något mer riskfyllda, men ger samtidigt hög avkastning, ibland runt 8%. I likhet med preferensaktier är dessa typer av aktier inga kursdubblare över tid (troligtvis), och det är även tveksamt att de också höjer utdelningarna över tid.

Sammantaget är det trevligt med stora stabila bolag som i det förstnämnda, som en viktig del i varje portfölj, men som kan kompletteras, i mitt fall, med även preferensaktier och “REITs” som totalt sett ger trevliga kassaflöden till sparandet sett under hela året. Det möjliggör regelbundna aktieköp under året, ibland står aktiekurserna högre och ibland lägre. Genomsnittskursen bör bli rätt attraktiv sett över tid.

En annan viktig aspekt när det gäller mitt eget sparande, är inte kursutvecklingen i sig. Kurserna i aktier flukturerar över tid, vilket är statistiskt fastställt. Jag försöker inte tajma marknaden vid köp och sälj. Jag ämnar inte att försöka få mitt kapital att växa maximalt genom att genomföra många köp- och säljaffärer. Istället köper jag för att behålla, gärna under lång tid. Jag fokuserar också mina köp i bolag där kursen går nedåt. Det ökar avkastningen på innehaven. När kurserna går upp försöker jag köpa mindre. Det jag är ute efter är passiv inkomst i form av utdelningar, därför är inte aktiekursen intressant i första hand. Aktiekursen säger dock endel om värderingen i bolaget, därför är det klokt att inte köpa när värderingarna är höga. Det problemet tacklas dock på ett relativt enkelt sätt: jag köper lite och ofta, över lång tid. Kurserna får, liksom värderingarna, får gärna gå ned för det möjliggör ökad passiv inkomst längre fram.

Må gott och investera väl!

Aktier blir billigare varje dag!

Soldes

Jag skulle lika gärna kunna länka till något av mina tidigare inlägg där jag skrivit att köpen fortsätter, speciellt nu under den rådande nedgången på börsen. Det slog mig idag att, “shit, aktierna blir ju billigare och billigare”. Det är alltid trevligt att köpa aktier till en billig peng, och nu blir mina snittkurser lägre för varje dag då nya köp av aktier genomförs. Det kan mycket väl vara så att raset fortsätter nedåt ett tag till. Förhoppningsvis hinner jag köpa fler aktier under tiden.

Flera aktier avskiljer utdelningen den här tiden, utdelningarna duggar tätt numera. Det påverkar såklart kurserna, men framförallt verkar det vara, åtminstone för tillfället, en större dipp just nu då börserna går ned på bred front. Hittils ligger utvecklingen på aktieinnehavet på nästa -4%, från att ha legat på någon % på plussidan.

Imorrn tordes H&M:s utdelning trilla in på kontona.

Må gott och investera väl!

Ratos utdelning på väg – fler köp

Ratoslogga_4f

Idag avskildes utdelningen och kursen har således backat ordentligt. Jag har passat på att köpa ytterligare Ratos-aktier inför nästa års utdelning.

Veckan slutade med att stockholmsbörsen backat rätt kraftigt i två dagar, och därför har jag köpt på ordentligt med aktier i flera av befintliga innehav. Samtidigt har jag lagt in försäljning av fondandelar inför nästa veckas köp och även en hygglig slant för den skatteinbetalning jag måste göra innan deklarationen ska vara inlämnad.

Mitt Google-konto är raderat vilket gjort att jag tappat all “bokföring”. Så, i helgen får jag sätta mig ner och göra om allt. Det värsta var min privata “Kassabok”, som jag startade förra årsskiftet. Det är lite svårt att gå långt tillbaka och hitta alla siffror för respektive månad, så det är lite synd att det är borta. Det mesta i övrigt går att återskapa med lite pillrande.

Nästa vecka trillar det dock in lite utdelningar, som plåster på såren!

Tillägg: 19 april

Har återskapat Kombiportföljen. Rullande 12-månaders utdelning har vuxit till
8 034,25 kr.

Må gott och investera väl!

Lite uppdateringar

Jag är nu uppe i 26 aktier totalt efter att ha plockat in Serendipity Innovations igen. Posten kommer max uppnå till 48 aktier, ca 4800 kr för att uppnå knappt 100 kr / kvartal i utdelning. Utdelning kommer numera erhållas under årets 12 månader! Bolaget betecknar jag fortfarande som den mest riskfyllda av alla innehav. Därefter ligger generellt sett preferensaktier i övriga bolag i den övre risk-skalan. Läget i övriga preferensaktier är dock bättre, åtminstone om man granskar siffrorna bakåt. Ränteläget under överskådlig tid gör det också gynnsamt att äga endel preferensaktier även i fortsättningen.

Därefter finns det ett antal bolag med rätt höga multiplar som jag försöker hålla mig ifrån vad gäller ytterligare köp, då jag tycker risken på nedsidan är rätt stor. Det finns också några bolag som trots höga muliplar ändå är värda att äga. Skulle det visa sig att en korrigering sker närmaste halvåret kommer jag inte hänga läpp. Bolagen har stark ställning och kommer därför återhämta sig därefter. Påfyllnad kommer då ske. Kvartalsrapporterna kommer dock vara viktig input för att fortsättningsvis se dessa som trygga placeringar.

Sist finns det också ett antal bolag som jag tycker har rätt bra ingångskurser med lägre multiplar där nedåtsidan är begränsad och uppåtsidan positiv. Nackdelen är att dessa bolag blir allt dyrare att köpa in sig på då jag inte äger så många aktier som är önskvärt.

Sammanställning över alla innehav enligt nedan:

 

Aktie Dagskurs Direktavk./innehav P/E P/S P/B Riskbedömning
Akelius Residential Pref 347,50 5,78 % 8/10
Atlas Copco 246,10 4,87 % 29,19 3,79 6,42 7/10
Bahnhof 100,50 2,73 % 19,06 2,12 8,84 6/10
Beijer Alma 202,50 4,27 % 18,97 1,84 3,49 5/10
Castellum 135,60 3,42 % 18,17 6,63 1,70 4/10
Hemfosa Fastigheter pref 376,50 5,48 % 8/10
Svenska Handelsbanken 381,40 4,68 % 16,39 6,49 1,91 4/10
Hennes & Mauritz 352,90 2,78 % 28,04 3,68 10,25 6/10
Investor 349,30 2,75 % 5,26 1,02 5/10
Latour 262,60 2,60 % 22,16 5,48 3,10 6/10
Klövern pref. 342,20 5,84 % 8/10
Mekonomen 231,00 3,17 % 68,66 1,39 4,01 10/10
Mycronic 57,00 7,84 % 20,87 3,77 4,62 7/10
NCC 295,20 4,22 % 17,32 0,56 3,62 5/10
Nordea 110,30 5,27 % 14,30 4,66 14,96 4/10
Ratos 62,45 5,68 % 18,31 0,72 1,19 6/10
Rottneros 7,20 6,44 % 8,20 0,69 1,13 4/10
Saltängen Property Invest 110,50 8,90 % 8/10
SAS pref. 496,50 10,32 % 9/10
Sectra 122,50 3,66 % 35,21 4,54 8,02 7/10
Serendipity Innovations 99,75 8,02 % 10/10
SJR in Scandinavia 109,00 5,81 % 16,04 1,31 8,69 5/10
Swedbank 203,70 5,42 % 13,61 5,70 1,91 4/10
Systemair 119,50 2,68 % 11,35 1,10 3,01 3/10
TeliaSonera 50,85 5,76 % 15,24 2,19 1,97 5/10
Öresund 177,00 4,29 % 5,27 1,11 3/10

Minst sagt spretigt. Möjligtvis kan det vara läge att plocka hem endel vinster, och avvakta tills vissa aktier går ned något… Helst vill jag inte göra det utan istället försöka hålla på min strategi att köpa fler om de går nedåt.

Må gott och investera väl!

 

 

Så här gör jag

 

Seed-Money2

Min strategi bygger endel på beprövad erfarenhet och kunskap från andra investerare, där jag håller fokus är på företags fundementala värden och affärsidé ligger till grund för vilka bolag som är intressanta att äga ur ett långsiktigt perspektiv. Strategin är inte på något sätt hemlig eller komplicerad. Det skrivs och har skrivits mycket böcker, inlägg och artiklar om ämnet. Det finns många kända investerare, som med facit i hand, bevisar styrkan med denna strategi. I korta drag lyder strategin på följande sätt:

Min investeringsstrategi

 1. Leta upp bolag som har en stark affärsidé
 2. Fokusera på bolag som har stark ställning på marknaden
 3. Bolaget ska ha en kompetent ledning
 4. Bolag ska tjäna pengar
 5. Intressanta bolag delar ut en del av vinsten till aktieägarna
 6. Avstå lite av dina inkomster till att köpa aktier
 7. Köp aktier i bolag till ett rimligt pris
 8. Köp aktier i ett flertal bolag i olika branscher
 9. Köp aktier regelbundet
 10. Utdelning från aktier återinvesteras i fler aktier
 11. Behåll dina aktier i många år
 12. Ha tålamod – börsen går upp och ned över tid
 13. Vid nedgång – köp fler aktier
 14. Sälj vid övervärdering – köp billigare aktier
 15. Förr eller senare, varför inte säga upp sig från jobbet?
 16. Lev på passiv inkomst – för dig? dina barn?

Det viktigaste är att börja, vara tålmodig och hålla sig till strategin. Den är lite tråkig, men gör att du troligtvis sover bra om nätterna.

Må gott och investera väl!