Revidering av målen

Har börjat inse att sparandet sjunkit drastiskt under uppställda mål så därför kommer jag revidera ner det målet, till ett mer realistiskt mål. Anledningen är att kostnaderna ligger konstant över budget, nu tre månader i rad. Mycket kostnader är förknippade med huset, och endel kostnader med bilen. Och snart ska vinst på försäljningen av tidigare bostadsrätten slutbetalas. Kombiportföljen krymper!

Jag är också tveksam till att komma upp i den nivå för utdelningar jag satt upp. Anledningen är helt enkelt att jag använder mig av en annan köpstrategi. Jag kommer helt enkelt inte hinna köpa aktier i så stor utsträckning att jag kommer uppnå målet. Möjligtvis om jag räknar med rullande 12-månaders utdelning. Det återstår att se. Jag reviderar även ner det målet. I stort kommer jag revidera om alla mål för året.

Avkastning, innehav
Tidigare mål: 30 000 kr
Nytt mål: 40 000 kr

Utdelningar
Tidigare mål: 20 000 kr
Nytt mål: 15 000 kr

Sparande
Tidigare mål: 100 000 kr
Nytt mål: 50 000 kr

Återbäring/uttag
Tidigare mål: 100 000 kr
Nytt mål: 120 000 kr

YoC
Tidigare mål: 5,20 %
Nytt mål: 5,00 %

Värde, innehav
Tidigare mål: 450 000 kr
Nytt mål: 400 000 kr

Realistiskt sett hoppas jag att att 375 000 kr är uppnåeligt. Det vill säga, en lägre nivå från förra året. Med dessa reviderade mål hoppas jag kunna prioritera upp buffertsparande för att minska trycket på kombiportföljen. Buffertsparandet har förbrukats snabbare än det kommit in pengar, vilket delvis har varit ett problem, i kombination med lägre inkomster och högre kostnader än beräknat.

Får se om målen behöver omprövas ytterligare längre fram, men sänkta mål skapar realistiska förväntningar än vad önsketänkande gör. Jag önskar ju att utvecklingen ska vara så god som möjligt! 🙂

Må gott och investera väl!

Förslag till ändrade skatteregler för ISK och KF

Den nuvarande “osäkerhets-Regeringen”, “Löftessvikar-Regeringen”, “Röd-gröna smörj-soppan” med Stefan ‘Tin-foil-hat’ Löfven i spetsen har lyckats igen! Nu vill de försämra vilkoren för de populära sparformerna Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring. I det nya förslaget ska skatteunderlaget beräknas på följande sätt

  • (kapital x (statslåneräntan+0,75)) x 0,3 = schablonskatt
  • schablonskatten kan inte bli lägre än 0,375 %, då ett “golv” införs

Det återstår att se när dessa förslag har manglats i Riksdag och i remissinstanser vad utgången faktiskt kommer bli. Men det är, i min mening, klassiskt Socialdemokratisk politik som lyser igenom.

Detta kommer missgynna långsiktigt ägande för småsparare samt missgynna Staten att få in trygga, beräkneliga, framtida skatteintäkter!

Regeringens arbete hittils har ju bevisligen inneburit en smärre katastrof för Sverige och dessa förslag blir inte bättre. En regering som har brutit så många vallöften på så kort tid saknar nog motstycke i historien. Jag tror också nuvarande regering innehar rekord i antalet KU-anmälningar, även om man ska ta sådana med en nypa salt… Jag tror dock de redan slagit Göran Perssons tidigare regeringar i antalet svikna vallöften. Konsekvenserna blir synliga i framtiden. Regeringsskifte rycker allt närmare!

Må gott och investera väl!

En liten lägesrapport

Såhär i slutet av mars så börjar pilarna peka åt rätt håll för egen del. Det kommer bli en månad som inte kommer resultera i så våldsamt stor avkastning, som exempelvis januari inneburit. Jag kommer nog knappast slå något slags index. Mina köp har dock fortsatt på regelbunden basis. Prioritering har gjorts på innehav med negativ utveckling sedan tidigare köp, i syfte att snitta ned GAV. Fonder avyttras regelbundet till fördel för nya aktieköp. Till dags datum ser sammanställningen av aktieinnehaven ut på följande sätt:

sammanställning-aktieinnehav-22-mars-2015

Betänk då att vid varje köptillfälle (utom i fallet Bahnhof) har jag köpt aktier för runt 400 kr per tillfälle. I dagsläget börjar några av innehaven närma sig rimliga nivåer, runt 15 000 kr / innehav. Sänket är Bahnhof, där jag köpte in mig efter de släppte rapporten, vilket fick kursen att sjunka en bra bit. Tyvär har den fortsatt sjunka. Får se om jag köper in fler längre fram…

H&M börjar få en hygglig nivå aktier liksom SJR in Scandinavia AB. Några aktier har fyllts på efter dagen då utdelningen erhålls. Exempelvis Nordea, där jag snittat ned en bit, Castellum, Beijer Alma likaså. Kurserna har i dessa bolag sjunkit något, vilket skapat fina köptillfällen till nästa utdelningstillfälle. Fler köp kommer säkert göras under den återstående delen på året.

Jag har inte tittat närmare på nya bolag. Skulle jag ta in något så kommer jag isåfall plocka bort något befintligt innehav. SAS preferensaktie är en säljkanditat, där jag inte tänker prioritera nya köp, trots väldigt hög direktavkastning. Lite riskabel aktie att äga. Beroende på övriga preferensaktier utvecklas kan det tänkas att jag tar in fler i Akelius Residential pref, Klövern pref och Hemfosa pref. Det gäller dock att ha koll på inlösenskursen. En bra sammanställning om hur just preferensaktier utvecklas vecka för vecka, inlösenskurser och o dyl, rekommenderas denna blogg.

Direktavkastningen i form av ‘Yield on Cost’ ligger snittmässigt i dagsläget på 4,45 %. Tidigare har den legat högre, men främst pga tidigare innehavet i Serendipity Innovations. Sålde visst den för tidigt, då kursen återhämtat sig sedan försäljningen, men så är läget… Alla matcher kan inte vinnas!

Riksbankens senaste räntesänkning och knarktillskott i form av QE (kvantitativa lättnader – stödköp av svenska statsobligationer) innebär fortsätt dopad aktiemarknad. Spiralen vindlar uppåt i allt farligare takt. Omvärldsfaktorer gör också sitt på den nyckfylla marknaden. Mina tidigare amatörgissningar om en annalkande börskrasch har inte slagit in. Än. Den kanske kommer under de närmaste 2 månaderna – eller 2 åren. Vem vet!? Eftersom jag kommit så pass till insikt om mina investeringsstrategier, samt fått ett visst förhållningssätt till pengar och sparande har jag kommit till slutsatsen att det är bättre att ligga inne i marknaden än utanför. Ligger man helt utanför erhåller man inga utdelningar. Och det är utdelningar jag investerar i, genom att investera i bolag som kan rida genom en lågkonjuktur eller nästa börskrasch på ett bättre sätt än de många icke vinstgivande förhoppningsbolagen med skyhöga värderingar och inga utdelningar som finns där ute.

Sammantaget ligger aktieandelen på knappt 25 % av mitt samlade sparande. Runt 75 % ligger i ränte- och obligationsfonder, som äntligen börjar gå lite bättre! Sparandet har varit under all kritik på sistone, men samtidigt har utdelningar inbringat lite på plussidan liksom avkastning på innehaven. Det är snart månadsskifte, och då får vi se hur mars utvecklades.

Må gott och investera väl!

+400 000 kr över en natt!

400000

Ja, då blev vi 400 000 kr “rikare”, över en natt! Vi har dock inte, som titeln antyder, plötsligt vunnit på lotteri eller hittat en väska full med pengar eller liknande. Nej, vi har istället fått vårt hus värderat. Mäklaren bedömde att vårt hus skulle kunna inbringa 2 400 000 kr vid en försäljning (+ – 100 000 kr), mot det pris vi betalade för 6 månader, 2 000 000 kr jämnt. Anledningen till värderingen är att det ska installeras bergvärme i huset, och vi har planlagt så att vi kommer belåna huset med 200 000 kr för att finansiera installation samt lite arbeten i anknytning till detta.

I dagsläget innebär värderingen att vi har ett belåningsvärde på runt 70 % helt plötsligt, till skillnad från 85 % vid köpetillfället. Uppfyller vi nu de tuffare kraven på belåningsnivå? 🙂 Även när de nya lånen upptas ligger vi bra till, strax under 80 % belåning. Lyfter man det i ett större perspektiv kanske det på det stora hela är en hög nivå än vad som skulle vara önskvärt. Men, vi amorterar åtminstone, till skillnad mot många andra. Förhoppningsvis kan amorteringstakten öka under de närmaste åren, i takt med att utdelningarna växer.

I övrigt så tuffar marknaden på, mestadels sidledes eller något negativt. Åtminstone många av mina innehav. Det är möjligt att värderingarna går nedåt nu efter den våldsamma uppgången som varit i år. Samtidigt väntar dock utdelningar från många bolag, och det är inte omöjligt att kurserna går uppåt framöver igen, tills dess att x-dagen kommer. Därefter räknar jag med att det vänder nedåt igen.

Mina fondplaceringar har inte varit särskillt väl tajmade. Huvudorsaken är att framförallt obligationer går nedåt ju närmare vi kommer till den dag ECB startar sina stödköp av statsobligationer. Därför börjar jag avyttra obligationsinnehaven före korta räntefonder. Jag genomför därefter köp i aktier fortlöpande nästan varje dag. Ett stort antal affärer har redan gjorts och kommer fortgå tills dess att alla pengar finns i aktier. I dagsläget ligger jag 25 % i aktier, merparten i fonder och lite likvider finns tillgängliga för att kunna genomföra aktieaffärer, helst varje dag.

Strategin för att köpa fungerar väl, jag köper endast aktier där kurserna har backat, gärna några procent sedan senaste köpet. Innehaven jag har nu är jag nöjd med. Möjligtvis kommer jag börja köpa mig i Tele2 som ser ut att ha en mer gynnsam position än Telia, främst vad gäller utdelningsandel i förhållande till vinsten.

YoC ligger på prick 6 %, mycket tack vare det stora innehavet i Serendipity Innovations och andra preferensaktier. Innehavet i den förstnämnda är jag mycket tveksam till, men jag förmodar att de inte kommer lyckas bränna fullt så mycket pengar att de inte kommer ha råd med att betala ut första och andra utdelningen. Jag bedömmer att kursen inte kommer öka mer än 20 %, eftersom återköpsnivån är fastställd till 120 kr/pref-aktie. Får se när det sker. Innehavet ser jag som mycket kortsiktigt.

Lite överaskande har också Mycronic en hög utdelningsnivå. Runt 8 %, och bättre än många preferensaktier. Där kommer det bli fler köp, främst de den rekylerat ned efter en kraftig uppgång. Orderboken ser bra ut in till 2016 så utdelning för nästa år verkar vara säkrad.

Det finns fler intressanta aspekter i många av innehaven, men det tas upp i framtida inlägg!

Må gott och investera väl!

Köp köp köp!

usbjthlyub3sdbewgkhh

Har deltagit i Serendipity Innovations emission av preferensaktier. Jag tilldelades 500 st totalt, vilket är klart godkänt. Första utdelning sker i mars. Innehavet är högst kortsiktigt då jag är mycket skeptisk till hur företaget och affärsidén är upplagd. Men, då det för tillfället flödar in pengar i den växande bubblan tänkte jag använda det till min fördel och gå in kort för att troligtvis plocka hem första utdelningen för att sen sälja och plocka hem vinsten av innehavet fram till dess.

För övrigt har jag ändrat courtageklass till mini, hos Avanza, och kan därför genomföra köp av aktier mer regelbundet, fast med små belopp, få aktier, per avslut förstås. Tanken är att använda en annan strategi vid köp av aktier, som kort betyder att jag sprider ut köptillfällena över en mycket längre tidshorisont än tidigare, och på så vis få en relativt jämn genomsnittlig köpkurs. Jag kommer ha tillräckligt med likvider för att kunna köpa aktier för säg 5000 kr per vecka i över ett år, ej inräknat sparande och utdelningar. Successivt kommer också fondinnehaven minska för att hamna på noll. Courtageavgifterna kommer dock äta upp någon ytterligare tiondels procent än om jag skulle köpt i större poster – men det är kul att köpa aktier, vilket är en trevlig bonus. En eventuell bonus är att under den tiden hamnar i en börskrasch, och att jag då på så vis även använda likvider till köp av aktier till fyndpriser!

Strategin för att köpa aktierna på detta viset förändrar dock inte strategin för att välja bolag till portföljen. Det gäller fortfarande att köpa stabila bolag med goda framtidsutsikter. Jag kommer troligtvis att prioritera köp i de bolag vars kurser har gått nedåt lite sen första köpet, även om vissa troligtvis inte kommer gå nedåt än på många år… Jag kommer utvärdera köpstrategin fortlöpande. Förhoppningsvis kommer jag inte sälja aktier igen, som tidigare, för att dels ta hem vinster, och dels av rädsla för volatila kursrörelser på börserna. Ska försöka intala att rörelserna pendlar uppåt förr eller senare… En stor fördel med att genomföra köp i väldigt små poster är att det är lättare att köpa flera aktier när det dippar i enskilda aktier/på börsen, utan att använda stora delar av likviderna (det kan ju dyka upp flera dipppar ganska nära varandra).

Sammantaget ger köpstrategin att jag skapat en slags aktiefond med väldigt låg “förvaltningskostnad”! Runt 0,25 % kostar det, om jag förstått Avanza rätt… Den är dessutom helt skräddarsydd efter mina önskemål samt att utdelningarna fås kontant! Allt sker även inom ramen av antingen Kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto! Jag har även passat på att ändra lite i utseendet på mina innehav i ‘Kombiportföljen’, det ska gå att se innehavet på ett mer överskådligt sätt. Innehaven är indelade i ‘Aktier’, ‘Fonder’ (främst ränte- och obligationsfonder och likvider. Det kommer innebära lite mer jobb efter att genomförda köp på olika de olika kontona, främst för att reda ut vad GAV är i varje aktie.. Därför kanske inte informationen är riktigt dagsaktuella alla gånger.

Må gott och investera väl!

Börsen slutade skutta uppåt

hand and rouleaus of coins

Efter att portföljen ökat i värde med närmaste 30 000 kr under januari utan till synes fundamentala skäl så valde jag att sälja majoriteten av mina aktier efter börsens öppning idag. Ut åkte;

Industrivärden AB
TeliaSonera AB
NCC AB
Protector Forsikring
Ratos AB
Seadrill Ltd. (inte allt)

Preferensaktierna har jag dock valt att ha kvar. Dessa verkar inte alls påverkas av nedgången, utan utveklas snarare positivt. AT & T ligger också kvar liksom endel Seadrill Ltd., Systemair AB och XACT’s ETF. De kvarvarande innehaven har utdelningar som är utspridda under året, vilket är positivt. Nackdelen med försäljningarna är att utdelningarna har sjunkit från ca 15 500 kr på årsbasis, med en YoC på 5,03 &, nu ligger på ca 6 500 kr med en YoC på 4,92 %. 4,92 % dock en helt godkänd utdelningsnivå att ligga på.

En hel del vinst har därmed realiserats. De nu frigjorda likviderna åker nu in i ett stort antal fonder, däribland obligationsfonder. Spridningen blir för övrigt stor vad gäller olika index och branscher. Likvider kommer också finnas tillgängliga den närmaste tiden för att användas till att fylla på i fonder när börsen närmar sig botten (för den här gången).

Det återstår lite tid innan rapporterna kommer (det är trots allt den tiden på året). Det är möjligt att endel aktier hittar tillbaka i portföljen, men då behöver det bli en bra sättning för att priserna ska kännas motiverade. Just nu gläds jag åt vinsthemtagning.

Ekonomin i övrigt är lite ansträngd, med ett antal extraordinära kostnader som sammanfallit samtidigt. Måhända vara otur eller dålig planering, men situationen gör att jag genomför ett uttag på 15 000 kr för att fylla på buffertkontot. Det är bra att ha en buffert, man vet aldrig när det dyker upp något… Värdeutvecklingen har hittils ändå vida överstigit mina prognoser.

AT & T rapporterade för övrigt positiva siffror för Q4. EPS lämnade endel att önska, men företaget plogar på och delar under 2015 ut $ 1,88 per aktie fördelat på 4 kvartal, en höjning med drygt 2 %.

Må gott och investera väl!

Börsen skuttar uppåt

bull-149967_640

Ja, såhär i slutet av månaden tycks det råda febril köpmani på börsen. Samtliga mina innehav har utvecklats uppåt på kort tid. Anledningarna är säkert många och invecklade. Mina hypoteser är följande;

– Rapportperioden startar under januari – investerare tar positioner
– Oljan har inte fortsatt att störtdyka – the botten is nådd?
– Fler småspare och allmänt stora flöden av pengar letat sig in på börsen?
– ECB trycker ut 60 miljarder per månad med start fr.o.m mars i form av köp av europeiska statspapper
– Någon obskyr TA-modell som säkert bekräftar det allmäna börsklimatet?

Vad ska en självutnämnd värdeinvesterare göra i det rådande läget? För tillfället ligger jag nog stilla. Planen är att inte låta mina beslut fördunklas av kortsiktiga kursrörelser, oavsett om det går uppåt eller nedåt på börsen. Jag kommer alltså att vänta in årsboksluten som ploppar ut de närmaste veckorna. Först när dessa har gåtts igenom och begrundats borde värdeinvesteraren (moi) ta beslut huruvida den senaste tidens kursrörelser är motiverade utifrån fundamentala värden i bolagen.

Samtidigt är det frestande att plocka hem vinster, som hittils under 3 veckor av januari månad ackumulerats till cirka 24 000 kr. Endel av detta har redan realiserats då Indienfonderna gått väldigt bra på sistone. Fonder har jag inte större betänkligheter att köpa, sälja och byta… Indien kommer jag återkomma till med kapital, då mycket talar för fortsatt god utveckling för landets företag.

Jag förväntar mig att börsen kommer fortsätta pendla upp och ner (den har ju gjort så hittils) på ett någorlunda förutsägbart sätt år ut och år in. Jag börjar dock ana slutet av denna börsuppgång som varat runt 7 år sedan botten efter senaste finanskrisen. Har svårt att se att alltför stora bolagsvärderingar som råder kan hålla så mycket länge till. En strategi som jag håller på reflektera kring för de närmaste månaderna, behandlar dessa frågeställningar;

– Motiverar nyckeltalen för 2014 års bokslut för respektive innehav att behålla innahavet ? Om inte, sälj.
– Vilka bolag torde ta mindre stryk när det gäller aktiekursen, med fortsatt hyffsad utdelningsutveckling, i händelse av en större börsnedgång? (Bra utdelare kan jag tänka mig att allokera mer kapital till).
– Vilka andra tillgångar ska ägas under en nedgång på börsen, som har en acceptabel avkastning?
– Vilka av mina innehav har omotiverat hög risk, som högst sannolikt kommer dels strypa utdelningarna ordentligt och dels få riktigt mycket stryk under en börsnedgång, att de bör avyttras den närmaste tiden?

Lite tankar och reflektioner med andra ord. Januari 2015 är dock, hittils, den bästa månaden för kombiportföljen vad gäller värdeutveckling!

Må gott och investera väl!

Endel sålt och endel köpt

Seadrill_logo1

Jag har sålt ett antal av mina aktier. Acandos utdelning kändes lite hög i förhållande till hur mycket de egentligen tjänar, så jag valde bort den för lite mer förutsägbara alternativ. MQ Holding har jag också sålt, ingen större anledning annat än att frigöra lite kapital. Båda försäljningar generade vinst på några hundralappar. Jag har även valt att sälja HCP Inc. då aktien tuffat uppåt lite väl snabbt tillsammans med en starkare dollar. Vinsten som realiserades uppgick till knappt 3000 kr. Direktavkastningen var bra men tycker att AT&T ligger bättre till. Så jag har istället köpt 100 aktier i detta bolag. Dock har årets första utdelning redan passerat, men det spelar inte väldigt stor roll i det hela.

Även NCC har jag fyllt på i. Bolaget har utvecklats bra och de har goda möjligheter till att öka utdelningen under året. En till preferensaktie har hittat in i portföljen, nämligen Akelius Residential pref. Efter att ha synat räkenskaperna drog jag slutsatsen att jag borde ha följt med vid senaste nyemissionen! Men men, 100 aktier till 331,50 blev det istället, en direktavkastning på drygt 6 %. Godkänt.

Sammantaget har jag ökat aktieandelen i portföljen till 80 %, resten fonder och likvider. Nu har jag nog hamnat i ett läge då andelen aktier får räcka för tillfället. Exponeringen är lite väl hög, men det kan å andra sidan komma att bli endel förändringar närmaste tiden, lite beroende på omständigheterna i respektive bolag. Avslutningsvis har jag också tagit en till position i Seadrill Ltd. Innehavet är spekulativt med tanke på att oljepriset torde repa sig under året. De 350 aktierna får betraktas som relativt långsiktigt, då det borde dröja något år eller två innan vi får se ett Seadrill Ltd. på benen igen.

YoC för mina utdelningsaktier ökade från 5,01 till 5,02 i och med dessa förändringar. Den närmaste tiden borde det öka något, i och med att det återstår att besluta om årets utdelningar i en majoritet av mina innehav. Det ska bli spännande! Utdelningar får jag nu under årets 10 av 12 månader, vilket också är glädjande! Närmast i februari bör 500 kr från Akelius Residential Pref. trilla in på kontot! Totalt under året ligger utdelningarna nu på ca 15 500 kr.

Må gott och investera väl!

Såhär i halvtid…

Månaden är visserligen inte slut, men det verkar som nedgången på börsen kommer få siffrorna att lysa rött den här månaden. Förhoppningsvis leder det till ett och annat köpläge. Det finns en stor portion torrt krut att använda ganska snart. Frågan är bara när? Mina innehav har en positiv del och det är europeiska obligationer, som fått en ordentlig skjuts uppåt tack vare ECB’s kvantitativa lättnader, och mer lär det komma framöver.

Mina aktieportfölj har en hyffsad sammansättning såhär långt, och det troliga kommer bli att utöka i befintliga innehav. Framförallt gäller detta Telia, Ratos och Protector Forsikring, som har gått nedåt en bra bit sen köp. Jag funderar även på att plocka in ytterligare ett amerikanskt bolag. Främst för att utöka antalet månader med utdelningar. Jag överväger att köpa några aktier i BHP Billiton, som har en schysst direktavkastning. Troligtvis kommer råvarubolag ha en tuff tid ett tag till, men ser ändå ut som ett bolag med intressant utveckling framför sig, samt medför effekten av att mottaga utdelningar under årets alla månader!

Runt 100 000 kr finns tillgängliga i form av ytterligare investerbara medel, genom att avyttra obligationsfonder. Därutöver tillkommer månadssparande på runt 9000 kr. Jag är redo för fler aktieköp!

Må gott och investera väl!

Missat tåget?

missat-tåget

Ja, det ser ut som att jag får stå kvar på perrongen denna gång, då börsen återhämtat sig rejält. Mina första aktieköp kommer troligtvis få vänta en tid, då jag ska försöka vara lite disciplinerad vad gäller mina beslut. Aktierna på bevakningslistan betraktar jag som lite för dyra. Det får bli ersättningsbuss i form av tryggare fonder tills det blir köpläge…

Om två dagar lämnar vi över nycklarna till bostadsrätten och flyttar in i huset. Eller rättare sagt, vi mellanlandar hos svärföräldrarna ett par veckor till, då renoveringen dragit ut på tiden (föga förvånande). Det kommer dock bli riktigt fint när det väl hamnat lite färg på väggarna och köket blir färdigt!

Världskonjukturen verkar cirkulera i något slags limbo-läge, kraftigt drogad av stimulansåtgärder bland världens centralbanker och låga styrräntor. Riksbanken sänkte till 0% idag! Jag är fortfarande av uppfattningen att vi närmar oss ett läge då börserna kommer rasa.

Jag överväger börja köpa mindre poster lite mer regelbundet vid dippar som lär kommer den närmaste tiden. Värderingarna måste komma ner förr eller senare. Avanza har som bekant gjort det möjligt att köpa aktier till rätt så låga courtageavgifter. Det är ett bra sätt att sprida ut inköpspriserna för värdepapper, istället för att gå all-in och riskera inlåsning av kapital under längre tid. Tanken är att vikta större delen, inledningsvis, i säkra och trygga obligations- och räntefonder, och då och då skifta över kapital för aktier i mindre portioner. Får se om det ger lön för mödan i framtiden.

Må gått och investera väl!

En liten uppdatering

skatteverket

Renoveringen av vårt nya hus fortgår med oförminskad styrka. Nu börjar innertak, golv och kök monteras, det börjar likna ett hem igen! För övrigt verkar rysskräcken ha gjort sitt återtåg stockholms skärgård, den röd-gröna sörjan känns åter bekanta med sina svikna vallöften – och börsens nedgång verkar, åtminstone för tillfället, ha bottnat.

På den mer positiva sidan tycks värderingarna för endel bolag ha kommit nedåt en bit, även om det i vissa fall är en bit kvar tills det är köpläge. Jag håller tummarna för att TeliaSonera AB (TLSN), men även Ratos AB (Rato B) kommer ner lite till. Jag har också passat på att uppdatera aktiebevakningen med några internationella aktier jag haft ögon på ett tag. Det vore trevligt med lite bättre kassaflöden än vad de svenska bolagen kan uppbringa, i form av mer regelbundna utdelningar…

För övrigt verkar det lite tungt att nå värdetillväxt i fondportföljen denna månad. Främsta orsaken är att fastighetsaktierna rasat ordentligt, trots sin lilla andel av portföljen. Realobligationsfonden, där det mesta ligger placerat har dock en liten fördel – den rasar inte som den övriga börsen gjort.

p.s Dessutom drogs avkastningskatten. Det gör också att värdetillväxten får sig en liten törn… d.s

Må gott och investera väl!

 

Investeringsmodell

konj

Jag ramlade över en modell som baseras på konjukturbarometerindikatorn, som i korthet lyder så här:

Köp aktier när konjunkturbarometerindikatorn legat under 90 i tre månader och sälja aktier när den legat över 110 i tre månader. När huvuddelen av investeringarna inte ligger i aktier, ska innehaven ligga i tryggare alternativ, såsom ränte- eller obligationsfonder. Enligt resonemang på bloggen Cornucopia. Bloggen redogör med hjälp av grafer för historiska data som stödjer resonemanget.

Utifrån mitt läge drar jag slutsatsen att jag borde ligga i aktier, när jag istället ligger i ränte- och obligationsfonder. Barometerindikatorn för augusti 2014, enligt Konjukturinstitutet, låg på 103,2, så enligt modellen börjar vi närma oss tillfället då det är dags att vikta över från aktier till tryggare alternativ. Det har däremot inte varit fel att ligga i obligationer, då det alternativet utvecklats helt ok, enligt min mening, främst med tanke på risk.

Modellen är väldigt tilltalande för mig då den passar in i min investeringsfilosofi. Fram till nu har jag inte haft en bra modell som talar om när det är dags att göra olika val vad gäller viktning mellan aktier och andra värdepapper. Modellen kommer vara till stor hjälp vad gäller möjligheten att hitta köp- och säljsignaler. Jag vet inte vad modellen heter (den borde ha ett vedertaget namn) men tills dess att jag listat ut det tänkte jag kalla den för konjukturmodellen.

Må gott och investera väl!

Uttag ur fondportföljen

Sedlar_nr1_low

Vi närmar oss tillträdesdag för husköpet. Den 1 oktober får vi nycklarna! Denna dag är vi bokade på möte på banken tillsammans med säljarna och mäklaren. Inför detta möte ska vi ha pengar tillgängligt för utlägg kopplade till husköpet, bland annat till att upprätta nya pantbrev. Sedan tidigare finns det pantbrev, men värdet på dessa uppgår inte till den summa vi nu ska låna till. Pantbrev är bankens säkerhet i huset när du tar bolån.

Samtidigt, för att äga huset måste vi betala lagfartsavgift. Den kostnaden är inte heller helt obetydlig. I övrigt tillkommer andra små kostnader.

Alltså;

Uppläggningskostnad 0,00
Lagfart arvode 475,00
Inteckning fastighet arvode 475,00
Lagfart utlägg 30,825,00
Ansökan pantbrev utlägg 21,635,00
Summa 53,410,00

Den kontantinsats vi mottog vid efter försäljningen av vår lägenhet, har sedan i juni dess förädlats i form av fondsparande, i ungefär 3 månader. Kontantinsatsen vi mottog översteg redan den totala kostnaden redovisad ovan… Men varför spara pengar på bankkontot till 0 % ränta istället för fonder som ger åtminstone  1-2% ränta? 🙂

Då jag delade på kontantinsatsen och förde över hälften till mitt sparande, och andra hälften till min sambos sparande, så kommer jag göra tvärtom när det nu närmar sig tillträdesdag. Hälften kommer tas ut från mitt sparande och andra hälften från min sambos sparande. Vi har det mesta uppdelat av skatteskäl.

För enkelhetens skull tar jag ut 27 000 från vardera kontot. De kvarvarande hundralapparna kan sitta kvar i kontot de ska finnas på inför tillträdesdagen, som är tre dagar före, enligt bankens instruktioner. Det kontot utgör vårt gemensamma buffertkonto.

Det har varit en rolig resa att förvalta en något större summa. Det har tillsammans med det återstående sparkapitalet vuxit med ungefär en tusenlapp! Pengarna som blir kvar ska fortsätta arbeta genom fondsparande ytterligare någon tid framåt. Fram till den dagen då försäljningen från lägenheten inkommer i sin helhet vid månadsskiftet oktober/november. Försäljningen kommer ge drygt 300 000 kr. Netto. Den kommer utgöra, tillsammans med vårt befintliga sparande, månadssparande, värdeskapande investeringar utgöra grunden till vår framtida frihet!

Stora förändringar på G

kopahus

I våras genomförde vi en försäljning av vår bostadsrätt till förmån för köp av ett större hus. Det innebär givetvis ett större ansvar att ta hand om ett bra mycket större boende än det vi haft de senaste åren, med allt vad det innebär. I samband med försäljningen blev det också klart att vi kommer stå med en betydande hög med pengar. Det ska tilläggas att vi ändå kommer spendera en hel del på att renovera, då det behovet finns, samt att betala av det som är kvar på billånet. Så, vad gör man med sådär en 300 000 kr som återstår när alla kostnader i samband med köpet, renoveringar, återbetalning av lån samt skatten betald?

Inledningsvis inföll sig givetvis tanken att inteckna slantarna på lite olika saker som kunde vara till glädje på olika sätt. Kanske passa på att göra ytterligare renoveringar i form av bergvärme, bygga en koi-damm (fridfullt!) och betala av på huslånet? Efter att ha suttit och räknat lite utifrån den vinst som försäljningen ger, ett realistiskt månadsspar (utan att göra några större avkall på levnadsstandarden) samt lite is i magen de närmaste 2-3 åren kom jag fram till att avkastningen på ett växande kapital, på sikt, ger just de sakerna, utan att behöva röra vårt kapital. Förutsatt att allt går enligt plan (svårt att förutse framtiden).

Det viktigaste är att ändå klara de månatliga räkningarna, leverne samt betala (de ohyggliga!) räntekostnaderna på ett betydande huslån samt ha en buffert för oförutsedda händelser. Med ett startkapital, ett månadssparande samt en årlig avkastning på 10% (rimligt?), skulle resultatet kunna se ut på följande vis:

“ISK-kontot för framtiden”:

300 000 kr i startkapital
9 000 kr / mån
10 % avkastning

——————–

Resultat år 1, brutto (grovt uppskattat)

ca 35 000 kr

De efterföljande åren bör resultera i en fortsatt exponentiell kapitaltillväxt allteftersom kapitalet ökar genom insättning och avkastning. Det logiska vore ju givetvis att även återinvestera avkastningen, eller så kan vi välja att åtminstone lägga delar av avkastningen på exempelvis extra-amortering, ett mindre renoveringsprojekt, en ny möbel eller något annat, utan att minska på kapitalet.

Hej världen!

helloworld

Ok, det är dags att på allvar dokumentera mina aktie- och fondaffärer. Jag sällar mig till den växande skaran sparbloggare! Mitt initiala mål är att skrapa ihop 100 000 kr. För att ta mig dit ska jag uteslutande använda mig av fonder, då det är helt meningslöst att köpa aktier, med courtageavgifter som äter upp en betydande del av mitt kapital. Mitt mål om 100 000 kr kommer nås genom blygsamma månadsinsättningar, enstaka större insättningar från exempelvis skatteåterbäring, julklappar, födelsedagspresenter, donationer? och givetvis genom sunda och värdeskapande investeringar!

När målet om 100 000 kr i kapital är uppnått kommer jag övergå till aktier. Min plattform för att genomföra mina affärer använder jag mig av Avanza (billig och bra utseende). Mina affärer genomförs inom ramen för en kapitalförsäkring som jag haft ett tag, men målsättningen är att övergå till att använda ISK på sikt, då jag tycker det är bättre att skatta på kapitalet en gång per år istället för 4 gånger under året.

Eftersom båda dessa sparformer är att föredra framför vanlig depå bör målet uppnås snabbare då jag slipper skatta 30% på vinsten, men jag kan å andra sidan inte göra förlustavdrag. Förluster är dock uteslutet, vilket jag kommer beröra i min placeringsfilosofi.

Jag vill också passa på att säga att jag kommer låta mig inspireras av andra bloggar som skriver mycket klokt om placeringar. Avanzas bloggsidor länkar till ett flertal sådana, samt andra ställen som är lätt åtkomliga via sökmotorer.

Må gott och spara väl!