Månadsrapport december 2016

Årets sista månad är till ända och här kommer siffrorna för månaden.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 988,00
Sparande/Uttag  + 3000,00
Realisation vinst/förlust  + 8 610,83
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,87%
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 12 598,83
Ingående värde 2016-12-01:  + 426 045,72
Utgående värde 2016-12-30:  + 438 644,55

 

Utdelningar månadsvis jämfört med föregående år:

Generellt har utdelningarna i år överstigit utdelningarna från föregående år, vilket inte är någon större överraskning då portföljen växer! Tittar man på de två första årens erhållna utdelningar jämfört med 12-månaders rullande utdelning, ser man en rätt fin utveckling:

Ökningen i utfall motsvarar knappt 30 % från förra året!

Avslutningsvis tar jag även med följande bild:

Eget kapital, dvs tillgångar minus skulder uppgår till knappt 3 000 000 kr. Värt att notera är dock att huset står för en stor del av denna summa. Glädjande dock är att portföljen växte med ungefär 100 000 kr under året – i reala tal. Sparande, utdelningar och realisationer bidrog starkt till att portföljen växte.

Nästa år väntar nya utdelningar, fortsatt sparande och förhoppningsvis kanske någon vinsthemtagning att använda till nya investeringar.

Årets mål har sammanställts här, och utvecklingen blev hyffsat positiv. Jag kan inte klaga på resultatet, förrutom möjligen posten likvidbuffert där det är lite magert, men den växer åtminstone och med fortsatt arbete kommer den att fortsätta växa.

Nästa års mål väntar jag med till nästa år. God fortsättning på det nya året!

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref. och Sdiptech Pref.

Årets sista utdelningar summerade till 988,00 kr. Kvartalsutdelarna ger stadigt kassaflöde till portföljen, och utdelningarna har delvis gått till nya köp av H&M. Årets totala utdelningar landade på 22 636,11 kr.

Datum Bolag Belopp
2016-12-13 K2A Pref. 640,00
2016-11-21 Sdiptech Pref. 348,00
Summa 988,00 kr

Må gott och investera väl!

Lars Nyberg och Carl B Hamilton: Därför är den negativa räntan så förödande

DEBATT. I går beslutade Riksbanken att reporäntan ska ligga kvar på minus 0,5 procent. Låga räntor har fått värdet på aktier och fastigheter att stiga kraftigt, vilket gynnar dem som har tillgångar att investera och missgynnar pensionärer och löntagare, skriver före detta vice riksbankschefen Lars Nyberg och tidigare riksdagsledamoten Carl B Hamilton (L).

Källa: Lars Nyberg och Carl B Hamilton: Därför är den negativa räntan så förödande

Status Update on Socrates | Armstrong Economics

QUESTION: I am writing again to find out when and if the “Trader Level platform” will ever be released to the average follower and subscriber of the “Investor”

Källa: Status Update on Socrates | Armstrong Economics

Ratos B senaste tiden och tankar kring Fingerprint

Ratos B hör till ett av mina större innehav i portföljen, och har senaste åren haft en rätt tråkig utveckling. Själv har jag ägt Ratos sen förra året, och har då och då köpt aktier allteftersom kursen utvecklats negativt.

ratos-b-2016-12-12

Senaste tre månadernas köp kan dock ha skett kring bottennivåer, och ett betydande insiderköp rapporterades idag från en av storägarna. Rent tekniskt har aktien öppnat upp för en positiv trend. Inte troligt att det är absolut sanning, men det ser intressant ut. Arcus-gruppen har noterats på Oslo-börsen vilket också inbringar en hel del pengar till den redan välfyllda kassan. Utdelningsmässigt hoppas jag på en höjning, men det troliga är nog en bibehållen eller något sänkt utdelning (åtminstone om man är något pessimistiskt lagd).

Ratos får ses som ett något mer riskfyllt investmentbolag att investera i, där enskilda innehav (som Aibel) fått stort utslag på aktiekursen. Samtidigt bör man vänta sig en viss volalitet i aktien då alla bolag i Ratos portfölj inte alltid går bra. Ratos finns i min portfölj med lite längre tidshorisont än några få år, på några års sikt bör bolaget inbringa goda utdelningar till portföljen.

I övrigt har jag en investering i Fingerprint, och den har växt ordentligt under de senaste dagarnas ras. Ett otroligt hårt klimat råder i handeln (och på börsforum) från många olika aktörer, men den senaste tidens “urblåsning” betraktar jag som positiv då vi (kanske) närmar oss botten för den här gången. Förväntningarna har också kommit ned ordentligt, inte minst då bolaget vinstvarnade häromdagen. När man investerar i bolag som Fingerprint bör man göra det utifrån ett långsiktigt perspektiv. På den positiva sidan verkar de i en högintressant bransch mitt i den globala trenden säkerhet genom biometriska sensorer. Pin-koder och lösenord är alltså snart ett minne blott! Här har de en betydande position och kommer fortsätta vara en av de större aktörerna på marknaden för fingersensorer på mobiltelefoner. Snart väntar massproduktion av smarta kort, bank- och kreditkort och inte minst IoT och andra användningsområden ta fart. Marknaden för sensorer bör således växa kraftigt de närmaste åren. Men det är klart att nerverna påverkas något av att se innehav tappa 20-30% på kort tid! Och det är klart att tankarna också befunnit sig kring huruvida om det är fel fallande kniv jag försöker fånga…

Har ni inte redan läst denna artikel i ämnet, så länkar jag denna artikel även här: http://fundamentalanalys.blogspot.se/2016/12/vad-kan-man-lara-sig-av-fingerprint.html

Har du några “högriskaktier” i portföljen och hur går tankarna kring dessa?

Må gott och investera väl!

Månadsrapport november 2016

November månad lider mot sitt slut och här kommer siffrorna för portföljutvecklingen.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 678,92
Sparande/Uttag  + 5 500,00
Realisation vinst/förlust  + 501,41
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,73 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 7 380,33
Ingående värde 2016-11-01:  + 418 665,39
Utgående värde 2016-11-30:  + 426 045,72

Månaden var en hygglig utdelningsmånad, och endel likvider har använts till att snitta ned i Fingerprint, Klövern Pref., och flera andra preffar. Även Telia, Castellum och Ratos har köpts under månaden. Dessutom har jag deltagit i nyemissionen i Tele2. Befintliga innehav har fått lite tillökning till 53,00 kr / aktie, och totalt har snittet kommit ned ett par kronor.

I nuläget har jag rätt liten andel likvider med andra ord. DHT Shipping som sänkte sin utdelning påverkade i lite högre utsträckning rullande 12-månaders utdelning, men har nu stabiliserats till 25 721,94 kr för stunden. Förväntad utdelning för året, med endast en månad kvar ser ut att landa på kring 22 500,00 kr.

Fokus under de kommande månaderna är att försöka plocka in några bolag i portföljen. Castellum är ett, där jag börjat köpa lite. Under 120,00 kr tycker jag är en rimlig nivå. Atlas Copco, Handelsbanken och möjligtvis Axfood står närmast att börja köpa i, men kurserna bör komma ned endel för att jag ska börja köpa.

Året börjar lida mot sitt slut och jag har funderat endel kring kommande års delmål. Sparandet utgår i nuläget den viktigaste parametern att öka utdelningsnivån, så den kommer jag fortsatt prioritera. Inkomstmässigt ska det inte uppstå några större överraskningar. På skuldsidan hoppas jag att få ned vissa kreditskulder, som att nollställa belåningen.

Må gott och investera väl!

US Pension Crisis: This is How Families Get Squeezed to Bail Out Pension Funds in Chicago | Wolf Street

Coming to a municipality near you.

Källa: US Pension Crisis: This is How Families Get Squeezed to Bail Out Pension Funds in Chicago | Wolf Street

Investor Who Backed Brexit Sees Euro Breaking Up Within 5 Years – Bloomberg

Jim Mellon stood out among investors in 2016 as a rare, public backer of Britain’s exit from the European Union. Now, the chairman of the Burnbrae Group is forecasting another breakup.

Källa: Investor Who Backed Brexit Sees Euro Breaking Up Within 5 Years – Bloomberg

Realty Income – You Get What You Pay For – Realty Income Corporation (NYSE:O) | Seeking Alpha

Realty Income is undoubtedly one of the best-managed REITs in the business and deserves a premium valuation.The REIT has maintained metrics well as it has transitioned to a safer tenant base.You get w

Källa: Realty Income – You Get What You Pay For – Realty Income Corporation (NYSE:O) | Seeking Alpha

Global debt hits record $152 trillion dollars – crisis imminent

Receive breaking news and alerts from Newstarget!

Källa: Global debt hits record $152 trillion dollars – crisis imminent

Broke governments now want to tax streaming services – how come they never cut back on spending?

(BigGovernment.news) The Sons of Liberty would be very busy these days chucking stuff into the harbor to protest higher and higher taxes, since nowadays cities, states and the federal government […]

Källa: Broke governments now want to tax streaming services – how come they never cut back on spending?

Top university stole millions from taxpayers by faking global warming research – NaturalNews.com

Top university stole millions from taxpayers by faking global warming research

Källa: Top university stole millions from taxpayers by faking global warming research – NaturalNews.com

‘Trump Thump’ Whacks Bond Market for $1 Trillion Loss » Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!

Källa: ‘Trump Thump’ Whacks Bond Market for $1 Trillion Loss » Alex Jones’ Infowars: There’s a war on for your mind!

Seattle’s minimum wage in reality is devastating: “I lost my 401k, health insurance, paid holiday, and vacation”

Receive breaking news and alerts from Newstarget!

Källa: Seattle’s minimum wage in reality is devastating: “I lost my 401k, health insurance, paid holiday, and vacation”

Natural News announces economic boycott of CNN corporate sponsors, including GEICO, WellsFargo, Sprint, Dodge and ETrade – NaturalNews.com

Natural News announces economic boycott of CNN corporate sponsors, including GEICO, WellsFargo, Sprint, Dodge and ETrade

Källa: Natural News announces economic boycott of CNN corporate sponsors, including GEICO, WellsFargo, Sprint, Dodge and ETrade – NaturalNews.com