Månadsrapport augusti 2016

hand and rouleaus of coins

Jag har ändrat endel hur portföljutvecklingen mäts. Från att ha mätt värdeutveckling (aktieinnehavens värdeutveckling, utdelningar och sparande) har jag övergått till att endast mäta hur portföljen växer genom realisationer av aktieinnehav, utdelningar och sparande. Skillnaden är således att portföljens kapitalbelopp kommer växa sakta över tid, snarare än fluktuera främst pga av aktiekursutvecklingen.

Siffrorna för månadsskiftet juli/augusti misstämmer endel, då siffrorna inte är från månadsskiftet (var på semester). Siffrorna bör stämma bättre jämförelsemässigt mellan augusti/september och framåt.

Ungefärlig sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 793,70
Sparande/Uttag  + 5 500
Realisation av aktievinst/förlust  + 594,86
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,65
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 888,56
Ingående värde 2016-08-01:  + 410 043,74
Utgående värde 2016-08-31:  + 416 932,30

Det fattas också en utdelning, som enligt pressmeddelande ska betalas ut den 31 augusti. Då det är ett amerikanskt innehav via kapitalförsäkringar hos Avanza kan det dröja ett par dagar extra. Utdelningen kommer bokas för september istället, så slipper jag allt trassel med att ändra om alla siffror i sammanställningen… Ändring i utdelningskalendern kommer också göras.

Värt att nämna i övrigt är att innehaven i Saltängen Property Invest håller på att hyvlas bort varefter exit kan göras med vinst. Likaså håller innehaven i Serendipity Innovations Pref. på att likvideras. Innehaven ökas däremot på i K2A Pref. liksom i SAS Pref. Det lutar också åt att avyttra Hemfosa Pref., ALM Equity Pref. och Genova Property Group Pref. Jag har skissat på att inneha följande preffar:

 • Akelius Residential Pref.
 • Klövern Pref.
 • K2A Pref.
 • SAS Pref.

Tanken är att konsolidera posterna i de olika pref-innehaven för att hålla nere antalet bolag att hålla reda på. I övrigt väntar jag in en nedgång så jag kan fylla på i övriga bolag som Investor, Atlas Copco, H&M, Handelsbanken och kanske några andra intressanta bolag ur bevakningslistan. Cirka 14% av portföljen utgörs av likvider i dagsläget, så det finns lite att tillgå när det sker.

Erhållna utdelningar, jämfört med föregående år.

utdelningar-månadsvis-augusti-2016

Klart godkänt betyg. Årets rullande utdelningar står i skrivande stund på 26 712,62 kr, med en YoC på 6,41%. Så mycket lär dock inte erhållas, men målet är dock uppnått (23 000kr). Det blir en bra grund inför nästa år.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering augusti 2016

Det var ett tag sen den senaste uppdateringen gjordes, och det har hänt endel sen dess. Framförallt har innehavet i Atlas Copco avyttrats (följt av ett litet köp för att enklare följa kursutvecklingen i portföljen). Här väntar jag på en nedgång under 200kr innan ytterligare köp sker.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 50 630,33 436,20
Ratos AB 41 261,70 51 206,39
Klovern AB 34 486,64 34 774,78
Tele2 AB 31 456,30 34 179,51
Akelius Residential Pref. 29 749,11 29 151,11
Saltängen Property Invest 22 899,93 15 082,86
Hemfosa Fastigheter AB 21 999,16 22 525,03
Telia Company
16 901,40 18 587,00
Serendipity Innovations 14 559,60 15 659,04
Nordea Bank AB 13 238,05 19 084,95
DHT Shipping 12 663,30 20 025,80
SAS Pref. 11 339,00 24 557,89
SEB AB
12 165,06 14 921,46
K2A Pref. 0,00 13 301,02
Genova Property Group 0,00 7 947,00
ALM Equity Pref. 0,00 7 679,00
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 6 257,81 0,00
Swedbank AB 5 672,56 6 772,94
Hennes & Mauritz AB 5 206,80 6 725,44
SJR In Scandinavia AB 3 839,76 0,00
HCP, Inc. 3 098,00 0,00
Investment Kinnevik AB 3 089,52 3 526,05
Stag Industrial Inc 3 087,37 0,00
Handelsbanken AB (A) 1 679,02 0,00
Handelsbanken AB (B) 1 128,00 2 759,52
Abb Ltd 0,00 0,00
Industrivärden 0,00 0,00
Summa 354 141,54 356 084,05

Flera (små) innehav har också avyttrats, såsom SJR In Scandinavia AB, Stag Industrial Inc, och Kinder Morgan Inc. Alla innehav har avyttrats med vinst. Ett innehav har också minskat i storlek, framförallt Saltängen Property Invest, som jag börjat betrakta med en viss skepsis. Serendipity Innovations är ett innehav jag visserligen ökat något i, men även här kommer innehavet avyttras när tillfälle ges.

Sorgebarnet Ratos har jag passat på att minska mitt GAV i, innehavet har vuxit rätt ordentligt. På lite sikt bör ledningen kunna vända bolaget. Innehavet är långsiktigt. Vissa bankinnehav har också vuxit något, om än försiktigt.

Avslutningsvis har tre nya preferensaktier hittat in i portföljen. I nuläget är det förhållandevis små innehav, men ser framförallt K2A Pref som ett innehav där jag kan tänka mig att utöka framöver. En bonus är också att de utdelningsmässigt delar ut under månader där utdelningsnivån är låg. K2A Pref betraktar jag som ett mer seriöst innehav än Serendipity Innovations. Lyckas jag sälja bort dem, fyller jag istället på i K2A Pref.

SAS Pref är också ett innehav jag vill fortsätta öka i, förutsatt att inte kursen sticker iväg för högt. Atlas Copco hoppas jag också kunna öka i, förutsatt att kursen kommer ner i lite mer attraktiva nivåer. Investor och Industrivärden hoppas jag också kan utgöra en större del i portföljen, samt några andra svenska bolag som Ericsson och Axfood. Värderingarna är något i överkant just nu och hoppas kunna se lite billigare ingångskurser senare under hösten.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Genova Property Group Pref.

Första utdelningen från Genova Property Group har erhållits om 26,10 kr. En rätt liten utdelning med andra ord. Jag har dock köpt rätt många fler efter detta utdelningstillfälle, då kursen gick ner. Nästa utdelning från bolaget kommer i december.

Totalt för året har 17 094,18 kr erhållits i utdelningar, samt rullande 12-månaders utdelningar har ökat snabbt till 26 274,26 kr (i skrivande stund).

Må gott och investera väl!

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Månadens första utdelningar kom från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Datum Bolag Belopp
2016-08-09 Akelius Residential Pref. 455,00
2016-08-09 SAS Pref. 312,50
Summa 767,50 kr

Härnäst väntar en större tilldelning från DHT Shipping samt första utdelningen från Genova Property Group Pref.

Må gott och investera väl!

DHT Shipping levererar

Igår kväll satt jag bänkad vid datorn och väntade på Q2-rapporten för DHT Shipping. Ett bra tag efter börsens stängning kom den och visade på fina siffror för kvartalet. Kvartalsutdelningen sänktes dock $0,02 till $0,23 per aktie, som delas ut om ett par veckor. After-market gick aktien upp nästan 8% från stängningskursen $4,80. Värt att notera är att bolagets utdelningspolicy skiljer sig lite. De delar ut 60% av ‘net income’, vilket gör att utdelningsnivån kan svänga lite mellan kvartalen, då intäkterna svänger. I mina ögon en rätt sund policy med tanke på branschen. Och runt 17,5% (min YoC) direktavkastning är inte att klaga på.

Länk till rapport: http://seekingalpha.com/pr/16573984-dht-holdings-inc-second-quarter-2016-results

 • Skuldsättningen minskar i snabb takt
 • Ytterligare ett s.k VLCC-fartyg färdigställd och sjösatt i augusti, det fjärde av totalt sex fartyg i år
 • Ett s.k SUEZMAX-fartyg sålt
 • Bra intäktsnivåer (dagsrater), trots prispress på spotmarknaden

Bolaget hör till den kanske mest riskfyllda investeringen i portföljen och positionen i nuläget om 510st aktier lär nog inte utökas i dagsläget. Fler möjligheter till köp kan dock uppenbara sig under innevarande kvartal, då marknaden ser ut att bli lite tuff framöver.

Jag har en position i DHT Shipping.

Må gott och investera väl!

Att mäta utveckling på en sparportfölj

Jag har valt att sluta mäta portföljens värdeutveckling då det hela tiden förändras beroende på hur marknaden prissätter en aktie. Istället väljer jag att mäta insatt kapital dvs hur mycket pengar jag sätter in och köper aktier för, och då aktiernas köpkostnad (inkl. courtage). Detta kallar jag för kapitalbelopp.

Variabler som påverkar förändringen av kapitalbeloppet:

 • Erhållna utdelningar
 • Realisation av vinst eller förlust av aktier
 • Insättningar och uttag

I skrivande stund består portföljen av ett kapitalbelopp i form av aktier som köpts sedan starten. Jag mäter då inte längre det dagsaktuella värdet på dessa innehav, utan hur mycket pengar det kostade att köpa aktierna. Portföljen består också av likvider. Totalt uppgår portföljen till ca 410 000 kr, en till widget har lagts till där man enkelt ser kapitalbeloppet.

På det här sättet kan jag lättare se relationen mellan hur mycket pengar jag allokerar till portföljen, och hur mycket det avkastar. Detta är egentligen mest intressant när man jämför olika sparformer (bankkonto, äga fastigheter, skog & mark, guld). Vad aktier egentligen prissätts till för stunden är det här hänseendet inte så relevant egentligen.

Det förenklar också en hel del när jag försöker göra realistiska prognoser framåt, som grund för att sätta upp rimliga delmål. Det huvudsakliga målet kvarstår givetvis, att leva på passiv månadsinkomst.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport för juli 2016 utgår

Det har varit en rätt fragmenterad semester i år och då jag inte var hemma vid månadsskiftet får jag inte fram tillförlitliga siffror för månaden. Den korta versionen är väl att det blev en positiv månad; portföljen steg i värde, utdelningar erhölls och endel aktieaffärer genomfördes. Bland annat har endel trading gjorts vid tillfällen. Precise Biometrics rusade på nyhet om samarbete med Qualcomm, varpå majoritet av innehaven kunde avyttras till en fin vinst.

I övrigt har jag skalat bort endel innehav som gått upp bra på slutet, inför en troligtvis, lite mer volatil höst. Likvider ligger på en rätt hög andel, cirka 15% (börsen har gått upp mycket under juli).

Jag kommer också implementera en förändring i hur portföljutvecklingen redovisas. Istället för att följa värdeutvecklingen kommer jag redovisa den faktiska förändringen av hur mycket kapital som satts in och använts för köp av aktier och likvider. Det kommer därmed också bli lite tydligare hur mycket portföljen växer av vinsthemtagningar. En uppdatering av portföljen kommer ske utifrån nuläget (5 augusti 2016), och kommer anges som referenspunkt.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hemfosa Fastigheter Pref. och STAG Industrial

Sammanlagt erhölls 336,80 kr från de båda bolagen, varav Hemfosa Fastigheter Pref. stod för 322,50 kr. Jag äger inte längre några aktier i STAG Industrial då jag misstänker att en korrigering nedåt är att vänta. Dyker det upp ett tillfälle, så kan jag tänka mig att köpa några aktier igen i bolaget.

Må gott och investera väl!

Utdelningar juli 2016

Utdelningar för juli, än så länge ser ut som följer. Heimstaden Pref. är ett nytt innehav, och än så länge ett litet sådant.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-07-07 Heimstaden Pref. KF E 20,00
2016-07-07 Heimstaden Pref. KF R 30,00
2016-07-07 Heimstaden Pref. ISK C 10,00
2016-07-07 Heimstaden Pref. KF C 10,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest ISK J 166,60
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF J 65,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF E 75,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF R 105,00
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF W 12,25
2016-07-04 Saltängen Property Invest ISK C 73,50
2016-07-04 Saltängen Property Invest KF C 66,15
2016-07-04 Klövern Pref. ISK J 100,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF J 65,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF E 75,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF R 105,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF W 15,00
2016-07-04 Klövern Pref. ISK C 105,00
2016-07-04 Klövern Pref. KF C 80,00
Summa 1 178,50 kr

Må gott och investera väl!

Utdelningar juni 2016

Utdelningar för juni dök upp enligt plan, däribland en saftig extrautdelning från Kinnevik. Månaden blev inte så klen som inledningsvis beräknat.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-06-20 Kinnevik B ISK J 216,00
2016-06-17 Sdip Tech ISK J 72,00
2016-06-17 Sdip Tech KF J 24,00
2016-06-17 Sdip Tech KF E 48,00
2016-06-17 Sdip Tech KF R 60,00
2016-06-17 Sdip Tech ISK C 60,00
2016-06-17 Sdip Tech KF C 36,00
2016-06-16 STAG Industrial KF R 13,90
Summa 529,90 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juni 2016

Juni månad blev den kanske mest kaotiska månaden på börsen hittils i år. Dock blev slutresultatet inte så dåligt som det först verkade. En börskrasch som uteblev följt av en fin återhämtning. Endel småköp resulterade i lite småvinster, och jag lyckades också att trycka in lite sparpengar denna månad.

Mitt sidoprojekt med lite daytrading har gått sådär och jag sitter förnärvarande fast i lite högre ingångskurser än aktuell kurs. Så, det är bara att vänta in uppgången. Bolag som finns i tradingkontot är Fingerprint, Precise Biometrics samt EnQuest Plc. De har jag handlat otaliga gånger med småposter, som genererat småvinster då tillfällen getts.

En mer blygsam utdelning denna månad jämfört med föregående månad är en liten tröst i sammanhanget. Juni är utdelningsmässigt en av de sämsta månaderna. Det är lite svårare att hitta bra utdelningsbolag som täcker upp juni. Jag har tillfört en ny preferensaktie, Heimstaden Pref., i Kombiportföljen och det är en rätt liten post i dagsläget.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 529,90 kr
Avkastning  – 10 385,66 kr
Procentuell avkastning  – 3,09 %
Sparande/Uttag  + 4 500 kr
Ingående värde 2016-05-01:  336 788,00 kr
Utgående värde 2016-05-31:  + 335 697,00 kr

Må gott och investera väl!

Det blev ingen börskrasch

Enligt den lite striktare definitionen så ska “börsen sjunka med minst 20% under 20 börsdagar” för att kunna definieras som en börskrasch. Det kan då inte riktigt anses vara en börskrasch då Storbritannien folkomröstade för att gå ur EU-utträde. Däremot lär den politiska osäkerheten smitta av sig på finansmarknaderna en tid framöver, och vi har även ett val i USA senare i år där det ska avgöras vem som blir näste president. Fortsatt volatilt med andra ord.

Börskraschen erbjöd lite köpmöjligheter, även om det egentligen inte var en tydlig rea. GAV sänktes på vissa innehav. Då endel belåning nyttjades såldes de av under de följande dagarna med vinst. Förhoppningsvis kan belåningen nollställas relativt snart inför nästa nedgång. För övrigt väntas endel utdelningar nästa månad!

Må gott och investera väl!

Dags för en uppdatering

Jag har riktigt sjunkit in i rollen som hemmapappa, och även om tiden disponeras annorlunda än under tiden då jag vanligtvis lönejobbar, har jag inte förmått att hitta så mycket lust att skriva på sisone. Skälen är främst att jag inte funnit så mycket att skriva om. Jag håller dock på med att utveckla ett par uppslag som skulle kunna bli intressanta inlägg lite längre fram.

Just nu genomlider marknaden en potentiell börskrasch (än vet vi inte riktigt facit, då börsen ska rasa minst 20% under 20 börsdagar i strikt betydelse). Men det kan tänkas medföra alla möjliga problem dras till ytan då spridningseffekterna som skuldkriser, politiska kriser, massarbetslöshet och rescession börjar sköljas över världen. Med andra ord, det är äntligen dags för den första riktiga börsrean på länge!

Det har börjat spenderats lite på de fyndlägen som dykt upp, men rätt försiktigt. Så värst mycket likvider finns inte tillgängligt, endel belåning har använts till lite strategiska köp, samt omplaceringar. En specifik uppdatering kring detta kommer i samband med månadsrapporten. Men det rör främst befintliga innehav.

Jag har vid sidan vid den långsiktiga portföljen handlat lite på tradingvis i bolag som Fingerprint och Precise Biometrics, men också i EnQuest. Med varierad framgång. Sedan ett tag tillbaka verkar det pågå en rätt kraftig handel nedåt i de två förstnämnda så där har jag varit försiktig nettoköpare i ungefär en månad. Vänder det upp kommer det kanske vända upp ordentligt? Fingerprint skulle kunna viktas ett helt eget inlägg om, men jag avstår för tillfället. Jag har svängt lite i min syn på bolaget, av ett par orsaker ju mer jag tittar närmare på bolaget, men den är långt ifrån en kandidat för Kombiportföljen. Därför utgörs innehavet inte av så värst många tusenlappar.

Det är svårt det där med tajming, är en rimlig slutsats. Jag lyckades däremot att vikta om familjens båda PPM-konton, från 40% aktier/60% ränta till 100% ränta den 3 juni och undvek därför det mesta av nedgången under juni, med ett med några procents vinst. Jag kommer i närtid börja vikta 5% i månaden i en aktiefond (med nästan obefintlig avgift!), lite beroende på hur börsen utvecklar sig framöver. En guldexponerad fond kan också tänkas vara ett alternativ, till räntefonden.

I övrigt har juni som utdelningsmånad inte inbringat så värst många hundralappar, men det är ändå pengar som kan sättas i arbete som genererar ytterligare utdelningar. Juli blir en något bättre månad. Det börjar också närma sig augusti månad, månaden då det regelbundna sparandet till Kombiportföljen startar, efter att ha prioriterat högre amorteringar på krediter. Det mesta kommer vara reglerat, nollställt och borttaget samt korten klippta innan september månad är till ända. Det kommer kännas jätteskönt!

I övrigt väntar väl en månadsrapport som kommer se rätt röd ut…

Må gott och investera väl!

Månadsrapport maj 2016

Maj månad blev en relativt bra månad. Portföljen återhämtade sig bra och utdelningsmässigt var det en trevlig månad.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  4 718,53 kr
Avkastning  7 700,92 kr
Procentuell avkastning  + 2,29%
Sparande/Uttag  0,00 kr
Ingående värde 2016-05-01:  + 328 581,00 kr
Utgående värde 2016-05-31:  + 336 788,00 kr

Må gott och inestera väl!

Utdelning från Tele2

Månadens sista utdelning uppgick till 2 016,95 kr. Tele2 är ett av portföljens större innehav mätt i avkastning. I princip är utdelningssäsongen slut nu. Framöver väntas främst kvartals- och månadsutdelningar, men än återstår några tusenlappar innan året är slut. 14 266,12 kr har inkommit totalt för året.

Det finns endel likvider att tillgå, men jag kommer föra över dessa till sparkontot att förräntas i väntan på lite bättre köplägen.

Må gott och investera väl!