Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Ja, häromdagen inkom fler utdelningar. Den här gången gav utdelningarna drygt 600 kr.

Samman ställning enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-02-09 SAS Pref. ISK J 100,00
2016-02-09 SAS Pref. KF J 37,50
2016-02-09 Akelius Residential Pref. ISK J 65,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF J 75,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF E 45,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF R 110,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. ISK C 115,00
2016-02-09 Akelius Residential Pref. KF C 55,00
Summa 602,50

Det kommer också utdelningar från Realty Income Corp och STAG Industrial under månaden. Den första kvartalsutdelningen från Kinder Morgan Inc kommer också denna månad liksom HCP Inc.

Må gott och investera väl!

Analys av Alfa Laval

logo-alfalaval

Snabbfakta

Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Produkterna säljs i cirka 100 länder.

Värderingskriterier, Benjamin Graham
Jag har använt mig av dessa kriterier för att skapa mig en rimlig bild om bolagets värdering.

Bolagsstorlek ( > $2B)
Bolaget är värt cirka 53 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.
OK
Tillgångar ( > 2x skulder)
Soliditet har legat under 50% senaste 10 åren. Soliditeten var 35,5% enligt senaste årsredovisningen (2014). För 2015 anges att skuldsättningen sjunkit tack vara högre kassaflöde.
OK
Intjäningsförmåga (Inga förluster, 10 år)
I snitt har bolaget gjort 6,40 kr i vinst per aktie senaste 10 åren. Företaget har inte gått med förlust något år.
OK
Utdelningshistorik ( >20 år)
Bolaget har delat ut sedan räkenskapsåret 2002. Utdelningen bibehållen men oftast höjd. Bolaget avnoterades på Stockholmsbörsen i samband med att Tetra Pak/Tetra-laval-koncernen ägde bolaget från 1991-2002.
EJ OK
Vinsttillväxt ( >33%/10 år)
Vinsten har utvecklats positivt senaste 10 åren.
OK
P/E < 15 senaste 3 åren
Senaste året har P/E-talet rört sig nedåt. Vid 128 kr är P/E 14.
Nästan OK
Bokfört värde/aktie < 1,5 / aktie
Bolagets värde är 128 kr / aktie.
OK

Det finns lite olika sätt att mäta finansiell styrka i bolaget, här upptaget i kriterier “Tillgångar”. Man kan titta på relationen ‘Omsättningstillgångar’ / kortfristiga skulder, och här ser det inte jättebra ut för bolaget. Kortfristiga skulder understiger omsättningar men inte dubbelt upp för att ses som finansiellt starkt ut i Grahams mått mätt. Soliditeten har historiskt sett dock varit klart godkänd.

För att få fram det så kallade Graham-talet beräknas det på detta sättet:

 √ 22,5 * Earning per share * book value per share = 135,7

22,5 anges som det högre spannet en värdeinvesterare kan betala för en aktie, som högst. Ett aktiepris under detta nummer anses vara köpvärt. Men då är det tveksamt om det finns någon större uppsida i aktien. Snarare ser jag detta som en signal att aktien är värderad i det högre spannet och kanske bör avyttras till förmån för andra mer attraktivt värderade bolag.

Istället behöver vi titta på vad som är ett mer rimligt pris att betala. Benjamin Graham tog fram en formula som får fram ett bolags intrinnic value, beskrivet i hans bok Intelligent Investor. Den ser ut på följande sätt:

 V = Trailing 12 months earnings per share * (8,5 + 2g)

Här beräknar man ett genomsnitt för vinsten per aktie över tid, upp till 10 år. Därefter anges P/E 8,5, ett bolag utan tillväxt som multipliceras med 2 gånger vinsttillväxten de närmaste 7-10 åren. Här lämnar han öppet för viss spekulation hos investeraren, vilket får ses som en svaghet med formulan. Men det bör ge en fingervisning.

Han formulerade dock om detta och tog hänsyn till den 20-åriga AAA-obligationen (kanske kan ses som den riskfria räntan?). En investering bör vägas mot vilken avkastning man skulle fått av att placera sin pengar i trygga obligationer menas då. Då ser formulan ut på följande sätt:

  V = Last 12 months earnings per share * (8,5 + 2g) x Z / Y = 110,6

Formulan tar hänsyn till obligationsräntor för AAA-rankade företagsobligationer. Z anges för 1962 års genomsnittsavkastning för en 20-årig AAA-rankad företagsobligation. Y är den aktuella avkastningen på denna. Nu finns det inget samlad information kring svenska 20-åriga AAA-obligationer och dess ränta, och Benjamin Graham använde amerikansk statistik för detta. Så hur ska man tänka här? I brist på bättre alternativ tar jag den amerikanska räntan och matar in i formeln.

Nästa steg, och det här är det viktigaste, innefattar sista steget i arbetet med att få fram en rimlig köpkurs för bolaget. Det görs sonika på detta sättet:

 Intrinsic Value / nuvarande aktiekurs = 0,84

Då värdet understiger 1 är aktien, till nuvarande kurs, inte köpvärd. Vad är rimligt inköpspris då? Ja, runt 110 kr. För att ta lite höjd för den lite nyckfulla Mr. market så tänker jag mig ett köpspann mellan 90-110kr. Under 100 kr är absolut köp till reapris. Att det sedan är en smula svensk industrihistoria inbakat i priset, är en trevlig bonus.

Kommentarer kring utfallet för värderingskriterierna

Det finns lite olika sätt att se på förhållandet mellan tillgångar och skulder. Önskvärt är att investera i bolag med stark balansräkning. Frågan är också om man ska exkludera goodwill, vilket annars kan bli lite missvisande gentemot bolag som inte är lika förvärvsdrivna som Alfa Laval. Soliditeten har befunnit sig i ett spann mellan 35%-50% senaste 10 åren, där 2010 låg på 50%, i finanskrisens efterdyningar.

Utdelningshistoriken i Alfa Laval är 13 år, sedan räkenskapsåret 2002. Här är önskvärt att bolag har en minst 20-årig utdelningshistorik. Det är svårt att få fram tillförlitliga uppgifter kring hur utdelningar hanterades i Tetra Laval-koncernens ägo. 13 års utdelningshistorik med oftast höjd utdelning är dock positivt.

P/E-talet har sjunkit under 2015 i takt med lägre aktiekurs, samtidigt som bolaget presterat hyggligt i senaste kvartalet 2015. Däremot ser utsikterna sämre ut enligt bolagets prognos. Alla delar utvecklas inte positivt, och det pågår ett arbete inom bolagets säljstruktur vilket tycks vara kostsamt och tidskrävande.

Vinsttillväxten får jag fram till i snitt 14% per år senaste 10 åren. Här döljer sig rätt mycket förvärvsdriven tillväxt, och mindre del organisk tillväxt. Här behöver jag titta lite närmare på bolagets balansräkning för 2015, speciellt vad gäller goodwill. Men 14% årligen är förvisso fina siffror. Jag har räknat på 5% vinsttillväxt i denna analys, som kanske återspeglar rimlig vinstillväxt framöver.

Sammantaget gör detta att bolaget lär komma ner i attraktiva nivåer under 2016, och jag ser en möjlighet i att bolaget fortsätter växa, samt reda upp det strukturella arbete som pågår i bolaget. Men det kan komma att ta 1-2 år innan man kan skörda frukterna av detta arbete.

Ett köp kring 90-110 kr lär inte vara dåligt. Önskvärt är att kunna köpa under 100 kr. Vid 100 kr och en vinst på 9,60 kr/aktie (5% vinsttillväxt) för 2016 hamnar P/E på 10,4. Det tar jag alla dagar.

Kommentarer mottages gärna. Första riktiga Graham-analysen från min sida, och jag kanske inte fått allting rätt!

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering februari 2016

I ett inlägg i december presenterades en sammanställning för portföljen för hur den såg ut vid det tillfället, och den procentuella viktningen i respektive. Här kommer en uppdatering i vad som kan komma att bli en följetong med lite regelbundenhet. Senast var för drygt en månad sedan, och endel saker har hänt sedan dess:

# Aktie % Kr Förändring
1 Atlas Copco AB 16 52 325,85 49 531,55
2 Klovern AB 10 33 343,37 33 915,26
3 Akelius Residential Pref. 9 28 579,24 29 154,10
4 Ratos AB 9 28 390,55 31 738,91
5 Castellum AB 8 26 791,43 22 294,09
6 Tele2 AB 7 23 859,76 22 370,90
7 Saltängen Property Invest 6 21 709,50 22 300,26
8 Hemfosa Fastigheter AB 6 21 064,08 21 523,11
9 TeliaSonera AB 5 16 357,43 16 316,98
10 Serendipity Innovations 4 12 404,04 14 023,92
11 Nordea Bank AB 4 11 587,52 11 610,65
12 SEB AB
3 8 668,62 9 843,44
13 Kinder Morgan Inc 2 6 257,81 6 257,81
14 Swedbank AB 2 5 672,56 5 672,56
15 Investor AB 1 3 755,42 7 177,97
16 HCP, Inc. 1 3 098,00 3 098,00
17 Realty Income Corp 1 3 018,19 3 018,19
18 Stag Industrial Inc 1 3 087,37 6 262,19
19 Hennes & Mauritz AB 1 2 970,42 5 778,96
20 SJR In Scandinavia AB 1 2 199,12 3 838,68
21 Investment Kinnevik AB 1 2 115,20 3 088,56
22 Handelsbanken AB (A) 0,5 1 679,02 1 679,02
23 Handelsbanken AB (B) 0,01 583,50 1 127,00
24 Abb Ltd 0,01 514,29 514,29
25 SAS Pref. 5 848,00
26 Industrivärden 1 194,44
Summa 100 320 087,91 339 103,84

Nästa gång får jag organisera om ordningen lite, men summa summarum så har portföljen vuxit lite. Rätt lite pengar har investerats i preferensaktier och “fixed-income”, till fördel för andra innehav, vilket är ett pågående arbete som initierats med syfte att öka på i andra innehav.

Må gott och investera väl!

Har börsen blivit billig nu?

Året har ju startat allt annat än glädjande när vi blickar mot börserna runt om i världen, och i enskilda aktier. Men det finns några ljuspunkter, åtminstone i min portfölj. Mer om det senare. Den nedåtgående trenden, som man får säga har pågått sedan förra våren ser inte ut att vara över riktigt än. Problemen tycks hopa sig inom råvaruindustrin, tillverkningsindustri för att troligtvis spilla över på fler branscher. Hög skuldsättning och krympande marginaler lär snart accelerera inom alla delar av ekonomin. Åtminstone går det att spekulera så.

I ett läge av fortsatta nedgångar, eller rentav ras lär medierapporteringen domineras av den ena domedagsprofetian efter den andra. Arbetslösheten lär öka, nedläggningar likaså.  Priset på aktier lär fortsätta rasa likaså. Problemen lär hopa sig. Det har hänt förr och kommer hända igen.

Just nu ser portföljen rätt illröd ut. Värst till ligger Atlas Copco, men också Tele2 och endel preferensaktier. Men på den positiva sidan, såhär långt på året utgörs av två fastighetsbolag. Nämligen Castellum och Realty Income Corp. Jag tänker inte dra snabba slutsatser av detta. Det är fina, stabila bolag med en stark ställning på marknaden. Båda har gått uppåt, och ligger på blått i min portfölj. Jag kommer inte avyttra dessa, utan de får fortsätta uppåt för mig. Faller de ned lär jag köpa fler. Vinnare ska inte säljas.

Jag frigjorde lite kapital igår och plockade in en del aktier vilket fick upp 12-månaders tullande utdelning till över 19 000 kr. Riktigt kul! Detta trots hög amorteringstakt på skuldsidan. Nästa månad hoppas jag kunna amortera än mer och snabba på processen ytterligare. Buffertar ska också byggas upp och där återstår lite arbete.

Jag kan konstatera att den nedåtgående trenden gör det fortsatt aktuellt att köpa aktier -de blir ju billigare och billigare hela tiden. En svårbedömd aspekt är dock framtida utdelningstillväxt i vissa bolag. Det kan komma sänkningar, vilket inte är önskvärt. Därför lär jag försöka prioritera utdelningsaristokraterna i första hand. Castellum till exempel!

Hur gör du i nuvarande börsläge?

Må gott och investera väl!

Månadsrapport januari 2016

Årets första månad började deppigt, med större nedgångar på världens börser, så också i Kombiportföljen. Jag ligger för tillfället belånad med 12 000 kr då köptillfällen uppenbarade sig. Några mindre affärer har gjorts och för tillfället har jag 26 innehav. Ett antal innehav har glädjande nog rapporterat utdelningshöjningar, som sammantaget höjde rullande 12-månaders utdelning till över 18 000 kr.

Sparandet till Kombiportföljen ligger på is, då amorteringar av butikskrediter står högst på listan, tillsammans med sparande till ett räntekonto via Avanza/Collector med 0,5% ränta. Det ska bli ett sekundärt buffertkonto, som ska sparas i händelse av det primära buffertkontot töms. Till respektive konto sparas 1000 kr / månad. Allt överskott när allt är betalt varje månad går till amorteringar, och dessa bör vara slutbetalda senast vid halvårsskiftet. Därefter återupptas sparandet till Kombiportföljen med dubbel styrka, för att uppnå målet om sparande för året. Två butikskort klipptes förresten under månaden för att undvika att nyttjas fler gånger.

Utdelningar mottogs under månaden på knappt 1 400 kr. Portföljen backade något, inkl. utdelningar backade den −4,15%. Då jag ligger lite belånad är siffrorna givetvis lite dopade, därav den lilla skillnaden mellan in- och utgående värde.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  +1 383,53 kr
Avkastning  − 13 404,15 kr
Procentuell avkastning  − 4,63%
Sparande/Uttag  + 300,00 kr
Ingående värde 2015-12-31:  + 290 678,00 kr
Utgående värde 2016-01-31  + 290 205,00 kr

Blir februari en bättre månad?

Må gott och investera väl!

Portföljens utdelningar

Tänkte sammanställa årets inrapporterade utdelningar i ett eget inlägg. Hittils har endast några bolag rapporterat utdelningar, och preferensaktierna kommer inte med någon höjning (vilket är väntat). Tekniskt sett är det utdelningsförslag som lämnats i samband med boksluten, årets utdelningar fastslås på respektive bolagsstämma. Detta gäller svenska bolag. Några procents utdelningshöjning för portföljen som helhet är välkommet – vi får se hur det utvecklar sig!

Bolag Utdelning 2015 Utdelning 2016 Ökning (kr) Ökning (%)
Abb Ltd 0,78 CHF
0,74 CHF – 0,04 CHF – 5,0 %
AstraZeneca PLC 25,93 kr 18,07 kr + ?
Akelius Residential Pref. 20,00 kr 20,00 kr  –
Atlas Copco AB 6,00 kr 6,30 kr + 0,30 kr + 5,0 %
Castellum AB 4,60 kr 4,90 kr + 0,30 kr + 6,5 %
HCP, Inc. $2,26
$2,30 + $0,04 + 1,8 %
Svenska Handelsbanken AB (A)
5,84 kr 6,00 kr + 0,16 kr + 2,7 %
Svenska Handelsbanken AB (B)
5,84 kr 6,00 kr + 0,16 kr + 2,7 %
Hemfosa Fastigheter AB 10,00 kr 10,00 kr
H & M Hennes & Mauritz AB 9,75 kr 9,75 kr
Industrivarden AB 6,25 kr 5,00 kr – 1,25 kr – 20,0%
Investor AB 9,00 kr 10,00 kr + 1,00 kr + 11,0 %
Kinder Morgan Inc $1,93 $0,51 – $1,42 – 75 %
Investment Kinnevik AB 7,25 kr 7,75 kr + 0,50 kr + 7,0 %
Klovern AB 20,00 kr 20,00 kr  –
Nordea Bank AB 5,72 kr 5,92 kr + 0,20 kr + 3,0 %
Ratos AB 3,25 kr 3,25 kr
Realty Income Corp $2,28
$2,39 + $0,11 + 4,8 %
Saltängen Property Invest 9,80 kr 9,80 kr
SAS AB 50,00 kr 50,00 kr
Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,75 kr 5,25 kr + 0,5 kr + 10,5 %
Serendipity Innovations 8,00 kr 8,00 kr
Stag Industrial Inc $1,268 $1,39 + $0,122 + 9,6%
SJR In Scandinavia AB 6,20 kr 7,40 kr + 1,20 kr + 19 %
Swedbank AB 11,35 kr 10,70 kr – 0,65 kr – 5,7 %
Tele2 AB 4,85 kr 5,35 kr + 0,50 kr + 10,0 %
TeliaSonera AB 3,00 kr 3,00 kr

Fortsättning följer…

Uppdaterad 30/1 Fler bolag har lämnat förslag till utdelning. Räknat om amerikanska bolag till dollar istället, enklare så.
Avyttrat fåtal AstraZeneca och Industrivärden som sänkte 12-månadersutdelningen, utdelningshöjning i flertalet bolag höjde däremot rullande 12-månaders utdelning till över 18 000 kr.

Uppdaterad 4/2 SEB lämnade en fin rapport och en utdelning 10,5% högre än förra året.

Uppdaterad 9/2 Handelsbanken ökade utdelningen något. AstraZeneca återstår att se vad utdelningen för året egentligen blir. Hittar ingen uppgift vad andra utdelningen för året blir.

Uppdaterad 19/2 Höjning för SJR in Scandinavia AB och bibehållen utdelning för Ratos. Återstår nu bara vilken utdelning det blir för Saltängen Property Invest.

Uppdaterad 7/3 Även Saltängen har lämnat utdelningsförslag, oförändrat. Glädjande! Återstår egentligen bara vad AstraZenecas andra utdelning blir, men nu har jag inga aktier i bolaget längre så det gör varken till eller från hur det blir med den saken.

Kan konstatera att det blev några procents utdelningshöjning som helhet, exakt hur mycket har jag inte orkat räkna på.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Realty Income Corp och STAG

Små utdelningar från de amerikanska innehaven kom in på kontona häromdagen. Det är månadsutdelare, och innehaven är rätt små i dagsläget, så därför blev det inte många kronor från dessa.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-01-18 Realty Income Corp KF E 9,73
2016-01-18 STAG KF R 14,21
Summa 23,94 kr

Må gott och investera väl!

Möda lönar sig på sikt

Efter att ha börjat köpa Castellum sedan förra året, kom idag en fin tröst i form av en utdelningshöjning på 7%. De höjer utdelningen från 4,60 kr/aktie till 4,90 kr/aktie. I skrivande stund äger jag 175 st som skulle ge 805 kr i utdelning (räknat på förra årets utdelningsnivå). Med höjningen hamnar den på 857,50 kr. En fin liten höjning på drygt en 50-lapp med andra ord! Dagens bokslut fick köparna att återvända i aktien, men jag ligger ändå minus liksom de flesta av mina aktieinnehav. Inget som oroar mig dock. Det får gärna fortsätta nedåt ett tag till, då jag kan fortsätta köpa allt billigare vilket får ner GAV till lite mer attraktiva nivåer inför nästa uppgång. Önskar att det fanns mer likvider att tillgå bara…

Ytterligare lite belåning har använts att köpa lite AstraZeneca och SAS Pref. Rullande 12-månaders utdelning har letat sig upp till nästan 18 000 kr.

Må gott och investera väl!

En liten uppdatering

Ja, såhär långt in på 2016 har börsutvecklingen satt sina spår i värdet på Kombiportföljen. Portföljen har backat runt 6% och börsen i övrigt runt 10% sedan årsskiftet, en liten tröst måhända. Jag har nyttjat några tusenlappar i belåning för att snitta ned i aktierna som rasat mest, huvudsakligen i stamaktier. Jag kan också tycka att värderingarna faktiskt kommit ned till attraktiva nivåer, även om det ännu inte råder fyndläge. De utdelningar som kommer in används till att köpa aktier. Inte många innehav på plus, så varje köp ökar direktavkastningen något, vilket också får ses som en tröst!

Budgeten för 2016 har spikats och det ser ut som att det går att prioritera både amortering på lån och krediter, uppbyggnad av sparbuffert samt sparande till Kombiportföljen. Däremot inte säkert att sparandet kommer ske månatligen förrän senare under året, när vissa krediter amorterats bort. Syndiga butikskrediter först, sedan sparandet. Jag ser inga skäl till att sparmålet inte kan uppnås. Butikskrediter i all ära, så länge dessa betalningar sköts som de ska, och helst betalas av snabbare än plan slipper man räntepålägg och annat som snabbt kan dränera ekonomin i hushållet. Har målsättningen att dessa ska vara avbetalda till halvårsskiftet. Korten kommer klippas rätt snart så frestelsen att ytterligare belasta dessa med nya krediter försvinner också. Kan tilläggas att nästan all butikskredit härrör från en större bygghandel som finanserat rätt omfattande renoveringar i huset. Inga kapitalvaror här inte!

Åter till portföljen. Totalt sett har Kombipotföljen backat drygt 44 000 kr, eller nästan 16%. Endast ett fåtal innehav ligger på plus. Värst till ligger Kinder Morgan Inc som backat över 50%, å andra sidan har jag drygt 6 200 kr investerat i bolaget vilket därmed utgör ett förhållandevis litet innehav. Men det vore tråkigt om bolagens redan ansträngda läget förvärrades ytterligare… Uppstår tillfälle kan jag tänka mig att köpa en liten post till, då bolaget till stor del verkar i en bransch med höga inträdesbarriärer. Atlas Copco ligger också dåligt till, minus 22%. Det är portföljens största innehav där jag satsat nästan 50 000 kr, som just nu på papperet är värt runt 39 000 kr… Bolaget verkar i en bransch som kan tänkas få lite större problem om det är så att konjukturen får för sig att gå ned det närmaste året, men jag är inte så orolig för utdelningen. Innehavets storlek har däremot ställt till lite problem. Varje gång jag köper aktier i bolaget sänks GAV ytterst marginellt… Det är bara att gilla läget.

Den inslagna vägen består. Fortsätta köpa aktier i bolag som ser attraktiva ut i ett långt perspektiv. Ju längre ned kurserna dyker desto fler aktier kan köpas. Faktum är att jag nog föredragit det framför det omvända. Hade jag köpt i en ständig uppgång hade det känts mer motigt, antar jag. Färre aktier hade kunnat köpas. Det scenario som utspelar sig sedan nästan ett år tillbaka, då börsen toppade senast har möjliggjort köp med gott samvete så att säga. Det är oftast inte fel att köpa aktier i nedåtgående trend. Enda anledningen att inte göra det, är om bolagen ställs inför problem som slutar i konkurs, vilket såklart är svårt att förutse. Exempelvis ser jag inte att Atlas Copco utgör någon källa till större oro.

Däremot så hade det varit kul om preferensaktierna får en revansch. Jag försöker hålla mig borta från nya köp i dessa. Så länge jag håller mig en hygglig bit under inlösenskursen kan jag känna mig lugn. Och hoppas att inga stora överaskningar kommer. Räntorna ligger fortsatt på låga nivåer, men jag antar att många aktörer vill komma ur mer riskfyllda innehav som dessa ändå får utgöra i sammanhanget. Jag ser dock inga större orosmoln i fastighetssektorn än, och bolagen har uttrymme att betalas utdelningarna.

Som en parentes har jag köpt in mig i SAS Pref. och AstraZeneca idag med ambitionen bygga upp innehaven till rimligt pris under de kommande månaderna. I backspegeln så var det ett felaktigt beslut att sälja av SAS Pref. för några månader sedan, då jag hade ett GAV runt 485 kr. Nu står den nästan 40 kr högre… Förhoppningsvis letar den ner sig, men jag köper så länge den håller sig kring 520 kr eller under. Direktavkastning på nästan 10% med kvartalsutdelning är svår att motså. Låga oljepriser gynnar också branschen, och kan de klara hålla eller rentav ta marknadsandelar går de en rätt ljus framtid till mötes. AstraZeneca har sjunkit en bra bit och står inte alltför högt värderad. Den köper jag gärna under 530-540, men gärna billigare. Två utdelningar under året är en klar bonus.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Hemfosa Pref.

Häromdagen fick jag en liten kvartalsutdelning från ett av preferensinnehaven, Hemfosa Fastigheter. Den här gången trillade några hundralappar in.

Datum Bolag Konto Belopp
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 77,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 17,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF E 20,00
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF R 87,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK J 72,50
2016-01-12 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 40,00
Summa 315,00

 

Utdelning från Saltängen Property Invest och Klövern pref.

Årets första utdelningar kom in häromdagen. Det blev dryga tusenlappen, vilket är en schysst start på året. Klöven Pref. fortsätter sina kvartalsutdelningar, men kursen har sjunkit ned ytterligare. Inga nya inköp kommer ske än. Saltängen Property Invests utdelningar för 2016 återstår att meddelas, och förhoppningen är åtminstone att den ska bibehållas på denna nivå.

Erhållna utdelningar denna gång, enligt följande:

Datum Bolag Konto Belopp
2016-01-05 Saltängen Property Invest ISK J 166,60
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF J 49,00
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF E 61,25
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF R 80,85
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF W 12,25
2016-01-05 Saltängen Property Invest ISK C 73,50
2016-01-05 Saltängen Property Invest KF C 66,15
2016-01-05 Klövern Pref. ISK J 100,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF J 65,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF E 75,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF R 95,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF W 15,00
2016-01-05 Klövern Pref. ISK C 105,00
2016-01-05 Klövern Pref. KF C 80,00
Summa 1 044,60

Härnäst väntas utdelning från Realty Income Corp, Hemfosa Pref. och STAG.

Må gott och investera väl!

Nytt år – vissa justeringar

Då böckerna nu är stängda för 2015 kommer jag genomföra vissa justeringar som kommer få viss påverkan på 12-månaders rullande utdelning och mål.

För det första så kommer jag stryka Atlas Copcos bonusutdelning ur min utdelningskalender, som erhölls i juni. En stor miss kan jag tycka, att inte hålla isär ordinarie utdelning och bonusutdelning… Det upptäcktes efter att jag började köpa bolaget när kursen låg på 250 kr / aktie. Vid det tillfället såg ju avkastningen rätt fin ut. Räknat på enbart ordinarie utdelning har jag sett mig nödgat att fortsätta snitta ned för att få till en någorlunda schysst direktavkastning, även om den fortfarande är under 3% räknat på 2015 års ordinarie utdelning. I skrivande stund skrivs utdelningen ned med 50% motsvarande 1 314 kr, vilket påverkar utdelningsnivån för 2016 ganska mycket. En liten tröst i sammanhanget är att bolaget kan komma med en liten höjning, men det återstår att se.

I samband med detta sjönk YoC från 5,93% till 5,51%. Atlas Copco ligger just nu på 2,80% i direktavkastning mot mitt GAV, 214,16 kr/aktie. Målet är att komma under 200kr, men jag kommer avvakta ytterligare köp då jag misstänker att kursen kommer fortsätta ned en bra bit till innan det vänder.

För 2015 satte jag upp 16 000 kr per månad som mitt övergripande mål att uppnå i passiv inkomst, räknat på den månatliga kostnadsnivån för året. Det kommer justeras upp med 500 kr per månad för 2016. Jag har enligt en 10-årsprognos räknat med att jag behöver öka på utdelningarna motsvarande ökade levnadskostnader. Detta kommer ske årligen tills dess att jag når upp till målet om full kostnadstäckning i form av utdelningar. Det kommer dock påverka den procentuella andelen utdelningar i förhållande till utgifter. Passiv inkomst motsvarade i skrivande stund 9,59% och sänks därmed till 8,64% inräknat även lägre rullande 12-månaders utdelning.

För övrigt håller jag fortfarande på att fila på en “game plan” för hur jag ska uppnå mina mål för året. Vi har lyckats med konststycket att dra på oss endel kreditskulder i samband med våra husrenoveringar. Dessa är av typen räntefria krediter (tack och lov), men behöver så att säga all uppmärksamhet för att betalas av. Det kommer klaras av inom budget, men det kommer troligtvis bli så att sparandet till Kombiportföljen behöver strykas tills dess att skulderna är borta. Det kommer troligtvis ta ungefär fyra månader då vi kommer beta av dessa snabbare än plan. Parallellt med detta kan också viss uppbyggnad av buffertsparande göras för att inte hamna i den sitsen framöver. Husrenoveringarna börjar närma sig slutfasen, och därefter finns inga omedelbara renoveringsbehov inom överskådlig framtid (läs, flera år). När bufferten är uppbyggd, vilken kan nås till hösten, kommer sparandet att återupptas med full styrka och troligtvis kommer målet uppnås innan året är slut. Jag har inte spikat hushållsbudgeten för 2016 än, så därför är det inte riktigt klargjort hur siffrorna kommer se ut.

För övrigt verkar börsåret starta uselt, men jag ser ingen anledning att paniksälja den här gången heller! 🙂

En liten tröst är att utdelningarna snart ramlar in på kontona, närmast kommer Klövern Pref., Saltängen Property Invest och Realty Income Corp, för att nämna några.

Må gott och investera väl!