Månadsrapport för juli 2016 utgår1 min read

Det har varit en rätt fragmenterad semester i år och då jag inte var hemma vid månadsskiftet får jag inte fram tillförlitliga siffror för månaden. Den korta versionen är väl att det blev en positiv månad; portföljen steg i värde, utdelningar erhölls och endel aktieaffärer genomfördes. Bland annat har endel trading gjorts vid tillfällen. Precise Biometrics rusade på nyhet om samarbete med Qualcomm, varpå majoritet av innehaven kunde avyttras till en fin vinst.

I övrigt har jag skalat bort endel innehav som gått upp bra på slutet, inför en troligtvis, lite mer volatil höst. Likvider ligger på en rätt hög andel, cirka 15% (börsen har gått upp mycket under juli).

Jag kommer också implementera en förändring i hur portföljutvecklingen redovisas. Istället för att följa värdeutvecklingen kommer jag redovisa den faktiska förändringen av hur mycket kapital som satts in och använts för köp av aktier och likvider. Det kommer därmed också bli lite tydligare hur mycket portföljen växer av vinsthemtagningar. En uppdatering av portföljen kommer ske utifrån nuläget (5 augusti 2016), och kommer anges som referenspunkt.

Må gott och investera väl!