Att mäta utveckling på en sparportfölj1 min read

Jag har valt att sluta mäta portföljens värdeutveckling då det hela tiden förändras beroende på hur marknaden prissätter en aktie. Istället väljer jag att mäta insatt kapital dvs hur mycket pengar jag sätter in och köper aktier för, och då aktiernas köpkostnad (inkl. courtage). Detta kallar jag för kapitalbelopp.

Variabler som påverkar förändringen av kapitalbeloppet:

  • Erhållna utdelningar
  • Realisation av vinst eller förlust av aktier
  • Insättningar och uttag

I skrivande stund består portföljen av ett kapitalbelopp i form av aktier som köpts sedan starten. Jag mäter då inte längre det dagsaktuella värdet på dessa innehav, utan hur mycket pengar det kostade att köpa aktierna. Portföljen består också av likvider. Totalt uppgår portföljen till ca 410 000 kr, en till widget har lagts till där man enkelt ser kapitalbeloppet.

På det här sättet kan jag lättare se relationen mellan hur mycket pengar jag allokerar till portföljen, och hur mycket det avkastar. Detta är egentligen mest intressant när man jämför olika sparformer (bankkonto, äga fastigheter, skog & mark, guld). Vad aktier egentligen prissätts till för stunden är det här hänseendet inte så relevant egentligen.

Det förenklar också en hel del när jag försöker göra realistiska prognoser framåt, som grund för att sätta upp rimliga delmål. Det huvudsakliga målet kvarstår givetvis, att leva på passiv månadsinkomst.

Må gott och investera väl!