Utdelning från Sdip Tech Pref.1 min read

Den sista utdelningen för månaden kom idag in på kontona. 192,00 kr tillfördes årets samlade utdelningar på 18 564,99 kr. Det utvecklas förhållandevis bra, och än återstår några månader på året. Sdip Tech Pref. i fråga kommer dock avyttras när möjlighet ges, K2A Pref. har blivit en bra ersättare.

Må gott och investera väl!