Månadsrapport september 20162 min read

Året börjar lida mot sitt slut och resultatet för september har kommit in. En fiberanslutning till huset skulle betalas, så 15 000 kr fick tas ut från portföljen (i början på månaden). Upparbetad buffert täckte endel av kostnaderna. Tappet kunde inte kompenseras fullt ut, trots hygglig utdelningsmånad,  månadssparande och viss vinsthemtagning.

Totala antalet innehav har sjunkit till 17 st. Små innehav och innehav som planerats att avyttras under en längre tid finns inte längre i portföljen, som Saltängen Property Invest och Atlas Copco. Fokus har istället hamnat på andra befintliga innehav, som DHT Shipping, Ratos och K2A Pref. Likvider har hållit på en viss nivå, runt 10%. Kortare spekulationer i Fingerprint har gjort, vilket förklarar endel av månadens realisationer.

Totalt sett har portföljen backat två månader, till månadens julis resultat. Fullt fokus på att få portföljen att växa gäller nu. På den positiva sidan har hushållet inga större fakturor, krediter och andra stundande utgifter av större art under överskådlig tid. Det gäller hålla disciplinen nu och fortsätta bygga upp buffertsparanden, och inte dra på nya kostsamma utgifter.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 470,81
Sparande/Uttag  – 9 500
Realisation vinst/förlust  + 1 249,52
Förändring Kapitalbelopp (%)  – 1,65 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)   6 779,67
Ingående värde 2016-09-01:  + 416 932,30
Utgående värde 2016-09-30:  + 410 152,63

Samma månad för ett år sedan erhölls 228,00 kr i utdelningar, årets nivå är klart bättre. Rullande 12-månaders utdelning fortsätter klättra och uppgår nu till ca 29 470 kr. Framförallt har innehavet i DHT Shipping utökats, men också SAS Pref. och K2A Pref., samtliga ger hög direktavkastning. Nivån har hamnat högt över årets mål, 23 000 kr.

På horisonten tycks mörka moln hopa sig kring omvärlden, och kanske kommer det nya köplägen längre fram. Det finns en hel del bolag jag skulle vilja äga, men priserna är höga i de flesta bolag just nu.

Må gott och investera väl!