Utdelning från Klövern Pref.1 min read

Förra veckan erhölls 550,00 kr i kvartalsutdelning från Klövern Pref., oktober månads första utdelning. Totalt för året landar erhållna utdelningar på drygt 19 000 kr. Nu återstår några utdelningar, så summan kommer öka ytterligare några 1000-lappar.

När nu preferensaktiekurserna har sjunkit något den senaste tiden har jag faktiskt utökat min position i Klövern Pref., men också i Hemfosa Pref. (som är ett väldigt litet innehav). Tidigare har jag haft ambitionen att avyttra samtliga, men beslutat mig för att hålla positionen på maximalt 40 st aktier. Detta för att fortsättningsvis ha ett hyggligt kassaflöde på det kontot. Genova Property Group har jag sänkt mitt GAV några kronor, och innehas också endast på ett konto, med samma syfte; öka kassaflödet.

För övrigt äger jag inte längre några banker. Innehaven har sålts med vinst under den snabba uppgång som skett de senaste dagarna. Totalt antalet innehav är nu nere i 13 st, men innehaven är istället större. En första köporder har lagts in för Castellum, som backat en bit de senaste dagarna. Vore glädjande att det kunde hitta tillbaka i portföljen. Andra bolag som Atlas Copco men också Handelsbanken, SCA och Axfood är bolag som jag tittar på just nu. Gemensamt för dessa är dock att de är lite högt prissatta…

Inför den kommande kvartalsrapporten har jag utökat min spekulativa post i Fingerprint i skrivande stund. Verkar vara hårt ansatt från alla möjliga håll, men ser det som rimligt att se en uppvärdering när siffrorna kommer.

Må gott och investera väl!