Månadsrapport oktober 20162 min read

Vi är inne på årets fjärde kvartal, om man så vill. Oktober var en månad där börsen inte riktigt tog någon tydlig riktning. Men lite utdelningarna tickade in på kontona i vanlig ordning. Just nu har jag en ansenlig position i Fingerprint, som jag hoppas snart kan ge en fin exit-vinst. Belåningen kanske till och med kan sänkas framöver, även om det mycket belåning har placerats i andra innehav som preferensaktierna Klövern Pref., SAS Pref. och H&M.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 403,00
Sparande/Uttag  + 5 500,00
Realisation vinst/förlust  + 1 609,76
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,03 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 8 512,76
Ingående värde 2016-10-01:  + 410 152,63
Utgående värde 2016-10-31:  + 418 665,39

Portföljen växte med stadiga 2,03%, huvudsakligen genom månatligt sparande. Utdelningarna gav en fin slant denna månad och endel realisationer har gjorts främst för att konsolidera portföljen till färre innehav. Jag äger för närvarande inga banker till exempel såsom Nordea och SEB. Kinnevik finns inte heller kvar i portföljen. I vanlig ordning har dock dessa fortsatt stiga sedan dessa avyttrades…

Tappet från förra månaden har hämtats igen. Och det finns ännu endel likvider att tillgå inför de återstående månaderna på året. Spelar jag korten rätt kan jag se möjlighet att snitta ned i ett par innehav. Ratos exempelvis. Jag menar, hur långt ned kan den backa? DHT Shipping kan också utökas lite, troligen efter att den kommande utdelningen avskiljts.

Uppdatering 1 november 2016

Tänkte att det saknades lite grafik, så här kommer en graf över hushållets samlade tillgångar, skulder och eget kapital. Noterbart är den extra-amortering som gjordes under månaden.

kassaboken-tillgangar-skulder-eget-kapital-oktober-2016

Årets utdelningar så här långt, jämfört med föregående år:

utdelningar-manadsvis-oktober-2016

Må gott och investera väl!