Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.1 min read

Häromveckan kom utdelningarna in från ett par preferensinnehav. Summering enligt nedan:

Datum Bolag Belopp
2016-11-08 SAS Pref. 975,00
2016-11-08 Akelius Residential Pref. 370,00
Summa 1 345,00 kr

För helåret såhär långt har portföljen genererat 21 312,99 kr i utdelningar.

Må gott och investera väl!