Utdelningssäsongen 20172 min read

Likt förra årets genomgång av portföljbolagens utdelningsutveckling för 2016, kommer här en genomgång för 2017 års rapporterade utdelningar. Redan innan året startade kom signaler om att endel bolag i portföljen troligtvis skulle sänka utdelningen. Hoppet sätts till övriga bolag att komma med ordentliga höjningar…

Bolag Utdelning 2016 Utdelning 2017 Förändring (kr) Förändring (%)
Akelius Residential Pref. 20,00 kr 20,00 kr
Castellum AB 4,90 kr 5,00 kr + 0,10 kr + 2 %
DHT Shipping * $ 0,02 $ 0,08 + $ 0,06 + 400 %
Fingerprint Cards AB 0,00 kr 2,00 kr + 2,00 kr + 100 %
Genova Property Group Pref. 10,50 kr 10,50 kr
Hemfosa Fastigheter AB 10,00 kr 10,00 kr
Investor AB 10,00 kr 11,00 kr + 1,00 kr + 10 %
H & M Hennes & Mauritz AB 9,75 kr 9,75 kr
K2A Knaust & Andersson Pref. 20,00 kr 20,00 kr
Klovern AB 20,00 kr 20,00 kr
Ratos AB 3,25 kr 2,00 kr – 1,25 kr – 38%
SAS AB 50,00 kr 50,00 kr
Serendipity Innovations 8,00 kr 8,00 kr
Tele2 AB 5,35 kr 5,23 kr – 0,27 kr – 5,0 %
TeliaSonera AB 3,00 kr 2,00 kr – 1,00 kr – 33 %

Sidan kommer uppdateras varefter besked om utdelning lämnas.

I fallet DHT Shipping tar jag endast senaste utdelningen som referens. Jag inser också att antalet preferensaktier är förhållandevis stort. Antalet bolag som kan generera utdelningsökningar är något få. Det blir kanske ändring på det under året.

31 januari:
Uppdaterat flera bolags inrapporterade utdelningar för 2017.

2 februari:
Fingerprint Cards AB introducerar för första gången utdelning. Årsbokslutet lämnar endel att önska i nuläget, men värderingen börjar komma ned i mer sansade nivåer… Upprorsstämning råder bland småspararna vilket tyder på att botten snart är nådd? Lyckas ledningen driva bolaget i en positiv riktning framöver kan det bli en intressant utveckling som utdelningscase. Ett riskfyllt sådant.

17 februari:
Ratos sänkte utdelningen till 2,00 kr från tidigare 3,25 kr. In i det sista trodde jag på det senare, men i elfte timmen avyttrades hela innehavet till en liten vinst, vilket jag skrev om här.

Utdelningssäsongen för egen del är därmed avslutad.

Må gott och investera väl!

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

Kommentering är stängd.