Månadsrapport januari 20173 min read

Årets första månad har passerat. Nya tider, nya investeringar… Här kommer sammanställningen för månaden:

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 847,50
Sparande/Uttag  + 4000,00
Realisation vinst/förlust   – 735,18
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,93 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 4 112,32
Ingående värde 2017-01-01:  + 438 644,55
Utgående värde 2017-01-31:  + 442 756,87

Tydligen har jag köpt och sålt med förlust under månaden. De enda affärerna där det kunnat ske är att jag köpt och sålt små poster i Fingerprint Cards. Då mitt GAV (irriterande nog) är en bra bit ovanför nuvarande kurs, har jag vid tillfällen köpt ytterligare små poster vid en viss kurs där jag sedan sålt dessa med liten vinst då kursen rekylerat något. Men eftersom det beräknas mot det totala innehavet blir det dock en förlust, även om de små affärerna på papperet har skett till en vinst. Men mitt GAV sänks å andra sidan. Däremot behöver man hålla koll på den realiserade förlusten vid händelse av att får för mig att sälja “för billigt”.

Därutöver har det också dragits skatt för kapitalförsäkringskontona, vilka också belastar månaden negativt. Ett par hundra kronor kan således härledas till detta.

I övrigt har jag köpt ett fåtal aktier i Castellum, H&M och Klövern Pref. En post i Sdiptech Pref. har också avyttrats under månaden. Målet är att bli av med hela innehavet. Jag tackar för utdelningarna som erhållits under tiden jag haft innehavet!

Bortsett till den tragikomiska aktiekursutvecklingen i Fingerprint Cards har januari varit en rätt god månad vad gäller värdeförändring. Totalt sett ligger jag ett fåtal procent på minussidan. Inte för att det numera inte är av ett jättestort intresse, men en trevlig utveckling som kan leda till vissa omallokeringar (vinsthemtagningar), om den positiva utvecklingen fortskrider i samma takt de närmaste månaderna.

Många bolagsrapporter kommer in i rask takt och det tycks som börsoptimismen tilltar i styrka. I mitt fall har kompotten varit delvis bitter med ett par utdelningssänkningar i portföljen, telekom verkar dras med lönsamhetsproblem… Däremot bjuds det på lite andra (kraftigare) ökningar i andra bolag. DHT Shipping hör till den, utan tvekan. Återstående bolag att rapportera är Ratos, och här kan en oförändrad utdelningar ligga närmast till hands. Håller tummarna.

Slutligen så kommer jag snart korrigera kalkylarket vad gäller rapporterade utdelningar för 2017, för att se lite hur det slår på den totala summan. Jag gissar att det totalt sett blir en lägre sänkning givet förra årets utdelningsnivåer, så årets mål om 30 000 kr (rullande) kan bli något tuffare att uppnå. En bonus för året är dock att fler bolag väljer att införa flera utdelningstillfällen, som H&M och Castellum.

Må gott och investera väl!

1 svara
  1. Johan
    Johan says:

    Och med en introducerad utdelning i Fingerprint Cards, så blev det totalt sett inte en sänkning, utan en höjning av rullande 12-månaders utdelning.

Kommentering är stängd.