Sammanställning av utdelningsläget i portföljen

Med ett bolag som ännu inte lämnat förslag om utdelning för året så kommer trots det en sammanställning över läget. Ratos utdelningsnivå misstänker jag blir oförändrad, så jag gör antagandet att så blir fallet. Siffrorna för respektive bolag finns att läsa här.

Senast uppdaterade siffran för rullande 12-månaders utdelning var 26 194,64 kr per den sista januari. Castellum, DHT Shipping och Investor tillhör de bolag i portföljen som höjer utdelningen sedan föregående år. Tele2 och TeliaSonera sänkte utdelningen sedan förra året. H&M lämnade oförändrad utdelning, samt förväntar jag att så blir fallet för Ratos. Den kanske största förändringen är dock att Fingerprint inför utdelning för första gången.

Den lilla positiva nyheten fick mig att flytta upp bolaget till portföljens sammanställning för utdelningar. Här är några fakta:

  • Fingerprint utgör just nu 11,19% av portföljens kapitalbelopp
  • 4,72% av den totala utdelningsnivån kommer från bolaget
  • YoC ligger på 2,71%
  • Snittkursen ligger på runt 74,00 kr

I skrivande stund hamnar rullande 12-månaders utdelning på imponerande 28 396,99 kr, en ökning med 2 202,35 kr eller 8,4%. Portföljen utdelningsnivå har alltså ökat med 8,4%, vilket i sammanhanget är en väldigt stark siffra. Enbart återinvesterande av utdelningarna under året skulle få målet om 30 000 kr att uppnås vid en investerad direktavkastning på lite drygt 5%. Därtill kommer det månatliga sparandet resultera i att målet överträffas, med stor sannolikhet. Än är det givetvis för tidigt att dra helt säkra slutsatser. Mycket skulle kunna förändras under året. Omallokeringar, sänkt utdelning i främst DHT Shipping eller andra oförutsägbara händelser. Men det känns trots det väldigt sporrande att fortsätta arbeta för att inte bara uppnå målen men också överträffa dem. Det hjälper absolut till att nå det långsiktiga målet på lite kortare tid.

Må gott och investera väl!