Avyttrat hela innehavet i Ratos1 min read

Sålde nyligen hela innehavet i Ratos kring 47 kr. Netto gav detta drygt 2 000 kr i vinst + utdelningar från tidigare år. Innehavet hör till portföljens äldsta innehav. Jag har samtidigt köpt en mini-post på respektive konto då jag ämnar att äga Ratos även framgent. Osäkerhet kring årets utdelningsnivå, möjlighet till nya, intressanta förvärv samt hur de ser på återköp av preferensaktien ligger till grund för försäljningen. Även om de har en betydande kassa och “lever” på att generera exit-vinster i första hand samt refinansiering så finns det många fickor, som i det längre perspektivet, är bättre att lägga pengar på än en förhållandevis stor utdelningsandel. En sänkning är inte osannolik i det här läget. Skulle aktien bli billigare kommer jag köpa igen, förutsatt att utdelningsnivån sänks till sundare nivåer även över tid, samt värderingen av bolaget blir attraktiv.

Må gott och investera väl!

1 svara

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Avyttrat hela innehavet i Ratos […]

Kommentering är stängd.