Utdelning från Genova Property Group Pref.1 min read

Månades sista utdelning har nu inkommit, från Genova Property Group Pref. 209,60 kr adderades, och för månaden fylldes Kombiportföljen på med 1 867,10 kr i form av utdelningar.

Må gott och investera väl!