Månadsrapport februari 20171 min read

Här är månadsrapporten för februari 2017.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 2 463,83
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 3 984,27
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,07 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 9 348,10
Ingående värde 2017-02-01:  + 442 758,87
Utgående värde 2017-02-28:  + 452 106,49

Månadens händelser

Februari har varit en transaktionsintensiv månad, milt sagt. Hela innehavet i Ratos och Tele2 såldes med en hygglig vinst. Därefter har antalet innehav i portföljen utökats ordentligt, mestadels betraktade som kontrollposter. En mini-post i innehav som Atlas Copco och Lundbergföretagen pryder numera portföljen. Tanken är att utöka dessa innehav under lång tid framöver, väldigt försiktigt. Sammanställning går att läsa här.

Utdelningsmässigt var det en stark månad, sparandet gick in som planerat och portföljen som helhet har vuxit med drygt 9 000 kr. Just nu har rullande 12-månaders utdelning sjunkit till ca 23 000 kr, så det återstår endel jobb för att få upp den siffran till målet om 30 000 kr för året.

Må gott och investera väl!