Viktat anskaffningsvärde vid otaliga köp- och säljtransaktioner i en aktie3 min read

I brist på ett bättre begrepp använder jag viktat anskaffningsvärde, trots att de flesta exemplen som beskriver detta tycks i huvudsak beskriva om du köper vid flera tillfällen olika mängder aktier till varierad kostnad. I mitt fall är jag nyfiken på vad det viktade anskaffningsvärdet blir då jag köpt och sålt delar av ett totalt innehav otaliga gånger. Till min hjälp använder jag innehavet Fingerprint, ett innehav jag köpt och sålt sedan den 2 juni 2016 på ett av mina konton. Hittills har jag uppdaterat siffrorna för GAV i min kalkylblad, som visas i Avanza, men jag har noterat en längre tid att det avviker något varje gång jag köpt och sålt, men aldrig avyttrat innehavet helt. Så jag beslöt mig för att ta reda på hur det egentligen ligger till…

Avanza har en exporteringsfunktion som gör det möjligt att behandla alla data i ett ‘Google Spreasheet’. Efter att ha spaltat om, sorterat och rensat bort endel onödiga kolumner ser tabellen ut på följande sätt. Notera att endast de senaste transaktionerna finns med, men totalt sätt är det flera hundra rader av transaktioner.

Här har jag valt att förlägga alla köp på ena halvan, och sälj på andra halvan. Köpkurs, antal, typ av transaktion samt summa av varje transaktion finns med. Summerar jag respektive får jag reda på hur mycket det blir tillsammans. Exempelvis får jag veta hur mycket den genomsnittliga köpkursen blir sammanlagt. Just nu ligger den på 75,00 kr / aktie. Värt att notera är också att courtagekostnader räknas in. Samtidigt får jag fram att den genomsnittliga säljkursen ligger på 80,96 kr / aktie, alltså högre än den genomsnittliga köpkursen. Det betyder att jag hittills av det jag köpt och sålt i Fingerprint genererat vinst. Men samtidigt ligger jag som helhet på ett stort minus, men jag kommer till det lite senare.

Om jag nu vill veta hur mycket köp- och säljtransaktionerna har genererat i vinst drar jag helt enkelt bort 80,96 från 75,00 vilket blir 5,96, samt multiplicerar det med antalet säljtransaktioner. Då får jag fram 9 083,08 kr. Det är hur mycket vinst som ackumulerats genom samtliga transaktioner. Avanzas uppgift för GAV är lite missvisande för den beräknas fram på ett annat sätt, nämligen att alla transaktioner utgår från den sammanlagda värdet hela tiden, över tid blir skillnaden rätt stor… I min beräkning får jag fram att det viktade anskaffningsvärdet blir 65,31, alltså där kursen behöver vara för att gå break-even, om jag säljer allt vid ett givet tillfälle. Inte 57,58 som avanza anger. Jag löser också problemet att det totala kapitalbeloppet tyckts ha sjunkit pga av alla transaktioner i Fingerprint.

Så, på detta sätt går det alltså att få fram ett viktat anskaffningsvärde då man genomför flertalet köp- och säljtransaktioner på delar av ett innehav. Värdet för det viktade anskaffningsvärdet ändras varje gång transaktioner genomförs, så jag överför värdet till Kombiportföljen när det sker genom en automatisk länkning mellan sidorna.

Det stora problemet återstår dock – det är en lång resa kvar tills jag ligger helt plus i detta innehav.

Må gott och investera väl!

2 Kommentarer
  • Johan
   Johan says:

   Tack! Det kanske blir mer sånt i framtiden. Tyckte det var svårt att hitta relevant information i ämnet, så jag gjorde det själv. 🙂
   Lägger in din blogg i min lista! Lycka till med ditt sparande!

Kommentering är stängd.