Utdelning från Hemfosa Fastigheter pref. och Ratos2 min read

Hemfosa

Idag erhölls utdelning fördelat på flera konton på sammanlagt 356,50 kr. Från Ratos erhölls 331,50 kr och för Hemfosa Fastigheters preferensaktier erhölls endast 25 kr. Ratos delade förra året ut 3,25 kr / aktie, så blev även utdelningen för året, 3,25 kr / aktie. Ratos har förövrigt en lite intressant utveckling framöver (kommande notering av Nordic Cinema Group, där SF Bio ingår – spännande), vilket jag tycker styrker beslutet att fortsätta köpa fler aktier.

Jag hade inte så jättemånga aktier i Hemfosa Fastigheter pref. vid det här tillfället, men några fler har det blivit sedan dippen för några dagar sedan. I övrigt har påfyllnaden av aktier i mina innehav fortsatt på ungefär samma nivå som tidigare. Jag har också plockat ut 80 000 kr som mestadels ska gå till skatteinbetalningar. Nu är det förhoppningsvis slut med uttag den närmaste tiden… Vill gärna se att portföljen växer igen, och komma upp i målet för portföljinnehav till årsskiftet.

Sammanställning över årets utdelningar enligt nedan:

Datum Bolag Konto Belopp
2015-04-23 Ratos ISK J 78,00
2015-04-23 Ratos KF R 104,00
2015-04-23 Ratos ISK C 149,50
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. KF J 5,00
2015-04-23 Hemfosa Fastigheter Pref. ISK C 20,00
2015-04-21 Mekonomen ISK J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF J 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF R 14,00
2015-04-21 Mekonomen KF C 28,00
2015-04-15 TeliaSonera KF J 48,00
2015-04-15 TeliaSonera KF R 48,00
2015-04-02 Klövern Pref KF E 5,00
2015-04-02 Klövern Pref KF J 10,00
2015-04-02 Klövern Pref ISK J 5,00
2015-04-02 Öresund KF J 15,00
2015-04-02 Öresund KF R 15,00
2015-04-02 Öresund KF C 15,00
2015-04-01 Handelsbanken ISK R 35,00
2015-04-01 Swedbank ISK J 45,40
2015-03-30 NCC ISK J 36,00
2015-03-30 NCC KF E 6,00
2015-03-30 NCC KF R 36,00
2015-03-30 NCC ISK C 48,00
2015-03-27 Nordea ISK J 46,15
2015-03-27 Nordea KF R 46,15
2015-03-27 Nordea KF C 46,15
2015-03-26 Castellum ISK C 82,80
2015-03-26 Castellum ISK J 13,80
2015-03-26 Castellum KF R 69,00
2015-03-26 Castellum KF J 13,80
2015-03-26 Beijer Alma ISK J 68,00
2015-03-18 Serendipity Innovations ISK J 600
2015-03-18 Serendipity Innovations KF E 200
2015-03-18 Serendipity Innovations KF R 200
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK J 750
2015-02-09 Akelius Residential Pref ISK C 500
2015-01-05 Klövern pref. ISK J 300
2015-01-05 Klövern pref. ISK C 300
Summa     4 029,25 kr

12-månaders rullande utdelning har efter dagens köp ökat till 8 819,30 kr.