Investeringsmodell

konj

Jag ramlade över en modell som baseras på konjukturbarometerindikatorn, som i korthet lyder så här:

Köp aktier när konjunkturbarometerindikatorn legat under 90 i tre månader och sälja aktier när den legat över 110 i tre månader. När huvuddelen av investeringarna inte ligger i aktier, ska innehaven ligga i tryggare alternativ, såsom ränte- eller obligationsfonder. Enligt resonemang på bloggen Cornucopia. Bloggen redogör med hjälp av grafer för historiska data som stödjer resonemanget.

Utifrån mitt läge drar jag slutsatsen att jag borde ligga i aktier, när jag istället ligger i ränte- och obligationsfonder. Barometerindikatorn för augusti 2014, enligt Konjukturinstitutet, låg på 103,2, så enligt modellen börjar vi närma oss tillfället då det är dags att vikta över från aktier till tryggare alternativ. Det har däremot inte varit fel att ligga i obligationer, då det alternativet utvecklats helt ok, enligt min mening, främst med tanke på risk.

Modellen är väldigt tilltalande för mig då den passar in i min investeringsfilosofi. Fram till nu har jag inte haft en bra modell som talar om när det är dags att göra olika val vad gäller viktning mellan aktier och andra värdepapper. Modellen kommer vara till stor hjälp vad gäller möjligheten att hitta köp- och säljsignaler. Jag vet inte vad modellen heter (den borde ha ett vedertaget namn) men tills dess att jag listat ut det tänkte jag kalla den för konjukturmodellen.

Må gott och investera väl!