Fastigheter tar stryk

slider_1

Föga förvånande, men fastighetssektorn verkar vika nedåt alltmer. En titt på lite olika fastighetsfonder bekräftar bilden att nedgången i sektorn verkar fortsätta ett bra tag till. Bakgrunden är givetvis att dessa fonder har presterat otroligt bra de senaste åren. Det betyder samtidigt att sektorn är skyhögt värderad, vilket gör att fallhöjden är ganska stor… Min strategi står dock fast, nämligen att fortsätta köpa in mig på Länsförsäkringar Fastighetsfond. Ju längre nedgången fortsätter desto billigare blir andelarna. De underliggande värdena finns kvar i fastighetsbranschen, framförallt genom en stark efterfrågan på bostäder och en hög andel uthyrda lokaler. Uthyrda lokaler skulle kunna bli problematiskt under en kraftig lågkonjuktur, då fastighetsbolagen tappar intäkter. Det skulle skynda på nedgången för kursen i fonden, vilket ur mitt perspektiv som investerare gör att det blir ännu billigare att köpa andelar.

Uppgången kommer att komma för eller senare. Jag fortsätter månadsspara i Länsförsäkringar Fastighetsfond!

För övrigt kommer jag genomföra omstruktureringar och konsolideringar av familjens olika sparande och konton. Jag har dock beslutat att fortsätta med mitt mål om 100 000 inom ramen för min Kapitalförsäkring. I och med att ett uttag nu gjorts inför det stundande husköpet som blir klart den 1 oktober (!), så har kapitalet blivit rätt litet… cirka 13 000kr.. Det är dags att titta på lite mer högpresterande högoddsare om jag ska kunna få upp kapitalet inom rimlig tid…

Må gott och investera väl!