Månadsrapport juli 2015

utv-juli-2015

Årets semestermånad får karakteriseras som en månad med återhämtning av portföljen. Den enda plumpen i protokollet var ett nödgat uttag som drog ner sparandet. I övrigt var jag rätt aktiv med ett större antal affärer, som jag skrivit lite mer utförligt här. Sammantaget är jag överlag nöjd med avkastningen som genererades.

Sammanställning för månaden ser ut så här:

Utdelningar + 1 058,65 kr
Avkastning + 17 513,00 kr
Procentuell avkastning + 5,74 %
Sparande/Uttag – 16 100 kr
Ingående värde 2015-07-01: + 303 708,00 kr
Utgående värde 2015-07-31: + 305 333,00 kr

Må gott och investera väl!