Månadsrapport augusti 2015

En rätt turbulent månad är till ända. Börserna runt om i världen fick se en ordentlig nedgång efter oro kring hur det egentligen står till i Kina. Landet tycks sakta in, samtidigt som börserna där är extremt övervärderade. Alltid är det något som oroar aktörerna på marknaden, vilket får spridningseffekter. Nedgången fick rätt många bolag att visa rätt fina värderingar. Tyvär tog mina likvider slut alldeles före det stora raset den 24 augusti, men den efterföljande återhämtningen har dock fått det redan illröda siffrorna i mina innehav att bli, ja, lite mindre illröda.

Under månaden fick jag lov att göra ett uttag. Det finns vissa svårigheter att hålla vissa kostnader nere, i kombination med lägre löneutbetalning denna månad, men jag har dock kunnat fylla på sparande på övriga konton. Läget kommer bli bättre nästa månad. Och vi lär oss hela tiden att bli bättre på att hålla tillbaka de impulsiva köpen…

Mitt i detta finns det dock några trevliga aspekter värda att nämna. Sedan ett par månader sedan tycks värdeutvecklingen skilja sig allt mer från det index jag jämför med ibland (för skojs skull). SIX Portfolio Return Index har utvecklats 8,56% på åtta månader, samtidigt som min portfölj avkastat 13,31 % (inkl. utdelningar). En liten tröst med andra ord. En möjlig förklaring är mina inslag av mindre volatila innehav som preferensaktier, samt lite stock-picking på andra listor än Large Cap.

Sammanställning för månaden ser ut så här:

Utdelningar + 597,50 kr
Avkastning – 9 764,00 kr
Procentuell avkastning – 3,33 %
Sparande/Uttag – 2 100,00 kr
Ingående värde 2015-08-01: + 305 333,00 kr
Utgående värde 2015-08-31: + 292 847,00 kr

Må gott och investera väl!