Köpt H&M, och lite om Saltängen Property Invest3 min read

Innehav nummer 24 har hittat tillbaka i portföljen – Hennes & Mauritz. Köp under 300 kr/aktie har gjorts. En hel del annat har också köpts den senaste tiden, främst Atlas Copco, nu när kursen hamnat lite under 200 kr men också endel Castellum, Nordea, SEB, Ratos, TeliaSonera. Däremot har inte Investor riktigt hamnat i rätt läge än.

Månadens kris på marknaderna verkar vara det kommande beskedet från FED vilket fått investerarna att sälja av i väntan på att skyffla in pengarna igen när beskedet väl kommer. Det har även märkts bland preferensaktierna typ Akelius Residential Pref, och “fixed-income”-bolagen som Saltängen Property Invest. Jag ser ingen poäng att få ner GAV i dessa genom nya köp i dagsläget, jag har prioriterat andra innehav vid denna dipp. I fallet preferensaktierna är jag inte så orolig, där vet vi var utdelningarna kommer bli framöver (förutsatt att inget allvarligt inträffar).

I fallet Saltängen Property Invest är det ännu inte beslutat vad nästa års utdelningar kommer bli, det beslutas av ägarna på stämman, som troligtvis hålls i april, då det handlar om stamaktier. Det som påverkar kursen i dessa typer av bolag sägs bero på relationen mellan långa räntor och risken i bolaget i fråga. Nu ser det inte ut som något dramatiskt kommer ske inom överskådlig tid (närmaste halvåret), och det är fortfarande så att bolagets lånestock är bestämd till en fast ränta fram till 2020, men det är kopplat till ett swap-avtal vilket gör att om marknadsräntan understiger den fastställda räntan i swap-avtalet, så tas mellanskillnaden upp som en orealiserad värdeförändring och realiseras vid tillfället då swap-avtalet löper ut. Vid halvårsrapporten uppgick den till -382 000 kr.

Det betyder alltså att de rent ekonomiskt förlorar på det, då marknadsräntorna understiger den avtalade räntan. Inga jättepengar i dagsläget i förhållandet, men kan komma att öka om lägre ränta än avtalsräntan består fram till att avtalet löper ut. En liten detalj värd att nämna är amorteringstakten. Den uppgår till 1% av skulden per år vilket jag personligen kan tycka är lite lågt. Min bakgrund i styrelsearbete inom en bostadsrättsförening satte vi alltid amortering på lån på minst 2% beroende på lånets storlek. 1% ger ju en amorteringstid på 100 år vilket jag kan tycka är lite väl häftigt. Så, amorteringstakten ur företagets perspektiv på 1% är snålt -byggnaden lär knappast stå 100 år till. Det är inte riktigt så man kanske ska tänka, troligtvis rivs byggnaden förr eller senare varvid en ny uppförs (högst troligt) där gamla lån läggs på tillsammans med nya, och då med en högre skuldsättning för en byggnad som troligtvis har ett högre värde.

För övrigt finns det väldigt lite som antyder att bolaget genomgår någon typ av kris, men marknaden bedömmer snarare framtiden som lite osäker, vilket återspeglas i aktiekursen. Jag kommer behålla aktien, men hoppas givetvis att bilden klarnar framåt tiden för stämman vad gäller nästa års utdelningar. I värsta fall kanske det sker en sänkning, vad vet jag?

Må gott och investera väl!