Portföljens sammansättning2 min read

Jag tänkte kika lite hur den procentuella fördelningen mellan mina innehav ser ut i dagsläget, med det största innehavet först. För enkelhetens skull tar jag köpvärdet som utgångspunkt. Jag har avruntat lite för enkelhetens skull. Jag har inte betraktat portföljen på detta sätt tidigare, men förstår att det är ett enkelt sätt att bedöma riskerna i portföljen.

# Aktie % Kr
1 Atlas Copco AB 16 52 325,85
2 Klovern AB 10 33 343,37
3 Akelius Residential Pref. 9 28 579,24
4 Ratos AB 9 28 390,55
5 Castellum AB 8 26 791,43
6 Tele2 AB 7 23 859,76
7 Saltängen Property Invest 6 21 709,50
8 Hemfosa Fastigheter AB 6 21 064,08
9 TeliaSonera AB 5 16 357,43
10 Serendipity Innovations 4 12 404,04
11 Nordea Bank AB 4 11 587,52
12 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 8 668,62
13 Kinder Morgan Inc 2 6 257,81
14 Swedbank AB 2 5 728,18
15 Investor AB 1 3 755,42
16 HCP, Inc. 1 3 098,00
17 Realty Income Corp 1 3 018,19
18 Stag Industrial Inc 1 3 087,37
19 Hennes & Mauritz AB 1 2 970,42
20 SJR In Scandinavia AB 1 2 199,12
21 Investment Kinnevik AB 1 2 115,20
22 Svenska Handelsbanken AB (A-aktien) 0,5 1 679,02
23 Svenska Handelsbanken AB (B-aktien) 0,01 583,50
24 Abb Ltd 0,01 514,29
Summa 100 320 087,91

Vad som framträder är följande: Jag skulle vilja vikta ner vissa innehav med större andel, exempelvis preferensaktierna, mot innehav med ganska (löjligt låg?) andel typ Investor. Eller så slutar jag köpa vissa innehav, typ Saltängen Property Invest, och använder sparande och utdelningar till att köpa innehav med låg andel, typ SJR In Scandinavia AB.

Andelen preferensaktier/”fixed-income” ser hög ut, men kanske inte så farligt hög. Runt 37% finns i dessa typer av aktier, så jag kommer nog inte placera mer pengar här. Maximalt 40% är kanske en rimlig tumregel.

Utifrån helheten kan jag däremot notera att jag är väl diversifierad för olika upptänkliga scenarior. Gemensamt för dessa är att de ger utdelning. Tidigare hade jag NCC i portföljen, ett innehav jag då hade på runt 10%, men eftersom de hoppar över utdelning nästa år så valde jag att att gå ur när den ännu låg över mitt GAV.

Akilleshälen är att GAV för alla aktier är förhållandevis högt, börsen är högt värderad. Men, jag har lärt mig två saker i takt med att börsen gått ner sedan i våras. Ha tålamod, och fortsätt köp i nedgång. Förr eller senare vänder det upp. I händelse av en krasch lär det dock ta lång tid, och det är inte säkert att alla dessa innehav skulle klara en sådan krasch med bibehållen eller höjd utdelning.

Så, hur gör man i ett detta läge? Vänta och se kanske…

Må gott och investera väl!