Månadsrapport januari 2016

Årets första månad började deppigt, med större nedgångar på världens börser, så också i Kombiportföljen. Jag ligger för tillfället belånad med 12 000 kr då köptillfällen uppenbarade sig. Några mindre affärer har gjorts och för tillfället har jag 26 innehav. Ett antal innehav har glädjande nog rapporterat utdelningshöjningar, som sammantaget höjde rullande 12-månaders utdelning till över 18 000 kr.

Sparandet till Kombiportföljen ligger på is, då amorteringar av butikskrediter står högst på listan, tillsammans med sparande till ett räntekonto via Avanza/Collector med 0,5% ränta. Det ska bli ett sekundärt buffertkonto, som ska sparas i händelse av det primära buffertkontot töms. Till respektive konto sparas 1000 kr / månad. Allt överskott när allt är betalt varje månad går till amorteringar, och dessa bör vara slutbetalda senast vid halvårsskiftet. Därefter återupptas sparandet till Kombiportföljen med dubbel styrka, för att uppnå målet om sparande för året. Två butikskort klipptes förresten under månaden för att undvika att nyttjas fler gånger.

Utdelningar mottogs under månaden på knappt 1 400 kr. Portföljen backade något, inkl. utdelningar backade den −4,15%. Då jag ligger lite belånad är siffrorna givetvis lite dopade, därav den lilla skillnaden mellan in- och utgående värde.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  +1 383,53 kr
Avkastning  − 13 404,15 kr
Procentuell avkastning  − 4,63%
Sparande/Uttag  + 300,00 kr
Ingående värde 2015-12-31:  + 290 678,00 kr
Utgående värde 2016-01-31  + 290 205,00 kr

Blir februari en bättre månad?

Må gott och investera väl!