Återhämtning1 min read

utveckling-1-år-5-mars

Portföljen har såhär långt på året gått från ett stort minus till ett litet plus på 0,7%. Den har återhämtat sig snabbare än OMXS30 då innehaven i framförallt Atlas Copco (14% av portföljen) och Ratos (12% av portföljen), som återhämtat sig starkt, utgör en stor andel av portföljen.

När vänder det ner igen?

Må gott och investera väl!