Börsen skuttar uppåt

bull-149967_640

Ja, såhär i slutet av månaden tycks det råda febril köpmani på börsen. Samtliga mina innehav har utvecklats uppåt på kort tid. Anledningarna är säkert många och invecklade. Mina hypoteser är följande;

– Rapportperioden startar under januari – investerare tar positioner
– Oljan har inte fortsatt att störtdyka – the botten is nådd?
– Fler småspare och allmänt stora flöden av pengar letat sig in på börsen?
– ECB trycker ut 60 miljarder per månad med start fr.o.m mars i form av köp av europeiska statspapper
– Någon obskyr TA-modell som säkert bekräftar det allmäna börsklimatet?

Vad ska en självutnämnd värdeinvesterare göra i det rådande läget? För tillfället ligger jag nog stilla. Planen är att inte låta mina beslut fördunklas av kortsiktiga kursrörelser, oavsett om det går uppåt eller nedåt på börsen. Jag kommer alltså att vänta in årsboksluten som ploppar ut de närmaste veckorna. Först när dessa har gåtts igenom och begrundats borde värdeinvesteraren (moi) ta beslut huruvida den senaste tidens kursrörelser är motiverade utifrån fundamentala värden i bolagen.

Samtidigt är det frestande att plocka hem vinster, som hittils under 3 veckor av januari månad ackumulerats till cirka 24 000 kr. Endel av detta har redan realiserats då Indienfonderna gått väldigt bra på sistone. Fonder har jag inte större betänkligheter att köpa, sälja och byta… Indien kommer jag återkomma till med kapital, då mycket talar för fortsatt god utveckling för landets företag.

Jag förväntar mig att börsen kommer fortsätta pendla upp och ner (den har ju gjort så hittils) på ett någorlunda förutsägbart sätt år ut och år in. Jag börjar dock ana slutet av denna börsuppgång som varat runt 7 år sedan botten efter senaste finanskrisen. Har svårt att se att alltför stora bolagsvärderingar som råder kan hålla så mycket länge till. En strategi som jag håller på reflektera kring för de närmaste månaderna, behandlar dessa frågeställningar;

– Motiverar nyckeltalen för 2014 års bokslut för respektive innehav att behålla innahavet ? Om inte, sälj.
– Vilka bolag torde ta mindre stryk när det gäller aktiekursen, med fortsatt hyffsad utdelningsutveckling, i händelse av en större börsnedgång? (Bra utdelare kan jag tänka mig att allokera mer kapital till).
– Vilka andra tillgångar ska ägas under en nedgång på börsen, som har en acceptabel avkastning?
– Vilka av mina innehav har omotiverat hög risk, som högst sannolikt kommer dels strypa utdelningarna ordentligt och dels få riktigt mycket stryk under en börsnedgång, att de bör avyttras den närmaste tiden?

Lite tankar och reflektioner med andra ord. Januari 2015 är dock, hittils, den bästa månaden för kombiportföljen vad gäller värdeutveckling!

Må gott och investera väl!