Utdelningar under mars, såhär långt1 min read

Det har betalats ut ett antal utdelningar hittills under månaden, vilket alltid är lika roligt. Jag sammanfattar dessa i ett inlägg.

Mars 2016
Datum Bolag Konto Belopp
2016-03-23 Sdiptech Pref ISK J 72,36
2016-03-23 Sdiptech Pref KF J 24,12
2016-03-23 Sdiptech Pref KF R 60,30
2016-03-23 Sdiptech Pref KF E 48,24
2016-03-23 Sdiptech Pref ISK C 48,24
2016-03-23 Sdiptech Pref KF C 36,18
2016-03-23 Castellum KF R 392,00
2016-03-23 Castellum KF W 63,70
2016-03-23 Castellum ISK C 269,50
2016-03-23 Castellum KF C 78,40
2016-03-22 Handelsbanken A KF W 60,00
2016-03-22 Handelsbanken B ISK C 84,00
2016-03-16 STAG Industrial KF J 17,98
2016-03-16 STAG Industrial KF R 13,89
Summa 1 268,91

Nästa vecka väntar fler utdelningar.