Månadsrapport januari 2015

avkastning-jan-2015-korr

Då var det dags att bekänna färg för årets första månad. En månad som får kännetecknas som en rekord-månad för portföljens värdeutveckling. Månaden hade en fantastisk uppgång på den svenska börsen, men även Indien utvecklades riktigt bra. Börserna runt om i världen har utvecklats så pass bra (förrutom möjligtvis den amerikanska), att värderingarna stuckit iväg lite väl fort. Rädsla för en större korrektion infann sig. Rapportperioden har startat, som hittils pekat rätt stretigt. Ett antal aktier såldes i ett läge då det tydde på att en större korrektion uppenbarade sig. Nu i efterhand visade det sig att en sättning aldrig kom (den här gången).

En positiv sida med att jag avyttrat endel av mina aktieinnehav, förrutom vinsthemtagningen, är att exponeringen mot aktiemarknaden minskat något vad gäller ägande i enskilda, svenska aktier. I nuläget har jag innehav i ett flertal indexfonder över hela världen. Strategin är att aktiemarknaderna under året kommer fortsätta utvecklas positivt. En större del än tidigare är också allokerade i obligationsfonder.

Under januari inkom 600 kr i utdelningar, vilket jag rapporterat om tidigare. Utdelningsfördelningen i övrigt är fortsatt utspridd över året, trots flera avyttringar. Nu är de mer jämnt fördelade istället för varit koncentrerade till april månad. Jag vill gärna bibehålla en stor spridning, gärna jämnt fördelade under året. I förhoppning om en korrigering nedåt kommer 1-2 aktieaffärer ske under våren. Antar att det handlar om att hitta ett köpläge, möjligtvis i något av innehaven som sålts. Planen är också att försöka utöka innehaven för att uppnå större jämvikt vad gäller utdelningar. Efter senaste köpet i Akelius Residential Pref är viktningen lite ojämn…

utdelningsfordelning-jan-2015

Den sista december 2014 hade jag 389 902 kr i samlat värde i kombiportföljen. Sedan dess har värdet ökat till 417 416 kr, inräknat ett uttag om 15 000 kr. Värdemässigt ökade portföljen med 29 000 kr, motsvarande 6,95 %. Så även om ett uttag gjordes har portföljen ändå ökat i värde. Under februari kommer ett mycket större uttag göras för en skatteinbetalning. Prognosen är att innehavet åter ska hamna i nivå med mina mål för året. För att nå dit behöver dock sparandet prioriteras. Prognosen för sparandet kommer dock inte att hållas, som det ser ut nu. Anledningen är lägre inkomster från och med maj. Ambitionen är att försöka spara så mycket som möjligt, och förhoppningsvis kan avkastningen på börsen uppväga en del av bortfallet.

Nedan är en prognostiserad sammanställning av några större nyckeltal i familjens ekonomi. Målet är såklart att få de gröna staplarna att växa under året, samtidigt att de röda sjunker. Funderar på att göra en prognos när de två staplarna når “break-even”…

nyckeltal-jan-2015-korr

Må gott och investera väl!