Svetten lackar pga [Fingerprint]-ras

Ja, där blev det en ordentlig smäll idag i portföljen då Fingerprint gick ut med vinstvarning OCH tillbakadraget utdelningsförslag om 2,00 kr/aktie. Det svänger i tech-branschen. Minst sagt. När ska de verkligen förstå marknaden? För hittills har de uppenbarligen inte läst på ordentligt.

Den enda trösten är väl återigen ordentlig korrigering kring bolagets, marknadens (och aktiekursens) förväntningar på framtiden. Själv har jag lyckats med endel trading under dagen där jag köpt/sålt med vinst faktiskt, men totalt på hela innehavet är det en ordentlig nedgång. Förr eller senare går man på en mina, och även jag börjar tänka på att snart ta smällen, slicka mina sår och ta nya tag. Samtidigt har jag en något längre investeringshorisont än till nästa kvartal… Svårt det där.

Kompletterande köp har kunnat göras i andra, mer stabila och prisvärda bolag för att stärka upp förlusten av den förväntade utdelningen från Fingerprint.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering mars 2017

Jag försökte hitta den senaste portföljuppdateringen, och upptäckte att senast en sådan skrevs var det höst. Hög tid att uppdatera läget med andra ord. Rätt många förändringar har skett, bolag har tillkommit, innehav har skalats ned och vissa har vuxit…

 

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Akelius Residential Pref. 23 785,07 23 785,07
Alfa Laval 0,00 958,38
Atlas Copco AB  0,00 530,00
Axfood 0,00 2742,36
Castellum 0,00 13 031,55
DHT Shipping 20 025,80 33 501,40
Fingerprint Cards 0,00 59 423,76
Genova Property Group 2 465,00 9 488,00
Handelsbanken AB (B) 2 760,48 5 670,76
Hemfosa Fastigheter 0,00 9 239,44
Hemfosa Fastigheter Pref. 3 440,72 8 570,40
Hennes & Mauritz AB 8 312,80 23 062,12
Investor AB 7 181,06 3 342,80
K2A Pref. 21 208,00 36 689,30
Klovern Pref. 34 774,78 52 062,85
Kopparbergs 0,00 4 379,00
Investment Latour AB 0,00 721,20
L E Lundbergföretagen AB 0,00 585
Nordea Bank AB 19 643,27 1 078,50
Ratos AB 51 210,64 8 069,10
Realty Income Corp 0,00 5 510,00
SAS Pref. 33 369,98 59 714,05
SJR In Scandinavia AB 0,00 4 610,16
Sdip Tech Pref. 9 339,24 12 761,58
Tele2 AB 34 756,47 561,33
Telia Company 18 589,14 29 014,71
Saltängen Property Invest 5 643,06 0,00
SEB AB
14 921,46 0,00
Investment Kinnevik AB 3 312,30 0,00
Summa 409 129,82

Just nu finns det därutöver drygt 42 000,00 kr i likvider, knappt 10%.  Lite manöverutrymme med andra ord i händelse av en korrigering.

Avyttrade innehav
Flertalet bolag har lämnat portföljen, och man ska även ta i beaktande att vissa bolag avyttrats följt av ett nytt köp (oftast en minipost) för att hålla en närmare bevakning kring bolaget i händelse av att värderingen kommer ned. Det tidigare innehavet i Ratos såldes dagen före rapporten, men jag har sedan dess återköpt två poster i väntan på lägre pris och tydligare besked kring bolagets riktning framåt. Tele2 avyttrades med anledning av kommande utdelningssänkning, och här avvaktar jag lägre ingångskurs. Hittills har den dock fortsatt upp sedan jag sålde…

Nya innehav
Fingerprint Cards är uppenbarligen den i särklass mest dominerande förändringen i portföljen. Aktien har jag ägnat en viss tid att försöka skapa mig en uppfattning om, och även gjort en del korta affärer i, i tradingsyfte. Den har hängt med som ett växande innehav då jag misstänkte att utdelning skulle kunna komma för 2016 (utdelning under 2017), snarare än fortsatt återköp. I det fallet gissade jag rätt, men däremot började jag (uppenbarligen) köpa alltför tidigt.
I övrigt har Castellum hittat tillbaka i portföljen och har vuxit till en hyfsad storlek. I fallet Axfood handlar det om att bredda portföljen att omfatta fler branscher. Investmentbolag som Latour är också en strategi utifrån samma tanke. Under en period ägde jag inga banker, och valen föll på Handelsbanken och Nordea. Månadsutdelaren Realty Income Corp har jag saknat, och när värderingen kom ned till något mer sansade nivåer (även om det ännu inte är riktigt rea-pris) så passade jag på att köpa lite. Valutakursen är också en aspekt att ta hänsyn till men mycket tyder på att nettoinflöden till USD är fortsatt starka på sikt, så jag ser ingen anledning att vänta. Kopparbergs är ett spännande innehav och kan tänka mig att äga en något större post än i nuläget.

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref.

Det var ett tag sedan det damp ner utdelningar men månadens nu är sitter månadens första utdelning på kontona. Den här gången var det kvartalsutdelning från bolaget som förvaltar Sveriges enda Rymdcampus, i Kiruna, men också studentbostäder i flera av landets universitetsstäder.

660,00 kr adderades till portföljen.

Fler utdelningar från fastighetsbolag väntar denna månad, däribland Castellum och Realty Income Corp.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport februari 2017

Här är månadsrapporten för februari 2017.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 2 463,83
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 3 984,27
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,07 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 9 348,10
Ingående värde 2017-02-01:  + 442 758,87
Utgående värde 2017-02-28:  + 452 106,49

Månadens händelser

Februari har varit en transaktionsintensiv månad, milt sagt. Hela innehavet i Ratos och Tele2 såldes med en hygglig vinst. Därefter har antalet innehav i portföljen utökats ordentligt, mestadels betraktade som kontrollposter. En mini-post i innehav som Atlas Copco och Lundbergföretagen pryder numera portföljen. Tanken är att utöka dessa innehav under lång tid framöver, väldigt försiktigt. Sammanställning går att läsa här.

Utdelningsmässigt var det en stark månad, sparandet gick in som planerat och portföljen som helhet har vuxit med drygt 9 000 kr. Just nu har rullande 12-månaders utdelning sjunkit till ca 23 000 kr, så det återstår endel jobb för att få upp den siffran till målet om 30 000 kr för året.

Må gott och investera väl!

 

Utdelning från DHT Shipping

Lite tidigare än väntat kom ytterligare en utdelning under februari. DHT Shipping gav 596,73 kr den här gången.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Genova Property Group Pref.

Månades sista utdelning har nu inkommit, från Genova Property Group Pref. 209,60 kr adderades, och för månaden fylldes Kombiportföljen på med 1 867,10 kr i form av utdelningar.

Må gott och investera väl!

 

Avyttrat hela innehavet i Ratos

Sålde nyligen hela innehavet i Ratos kring 47 kr. Netto gav detta drygt 2 000 kr i vinst + utdelningar från tidigare år. Innehavet hör till portföljens äldsta innehav. Jag har samtidigt köpt en mini-post på respektive konto då jag ämnar att äga Ratos även framgent. Osäkerhet kring årets utdelningsnivå, möjlighet till nya, intressanta förvärv samt hur de ser på återköp av preferensaktien ligger till grund för försäljningen. Även om de har en betydande kassa och “lever” på att generera exit-vinster i första hand samt refinansiering så finns det många fickor, som i det längre perspektivet, är bättre att lägga pengar på än en förhållandevis stor utdelningsandel. En sänkning är inte osannolik i det här läget. Skulle aktien bli billigare kommer jag köpa igen, förutsatt att utdelningsnivån sänks till sundare nivåer även över tid, samt värderingen av bolaget blir attraktiv.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

En fin portion utdelningar inkom idag för två av portföljens preferensaktier.

Datum Bolag Belopp
2017-02-07 Akelius Residential Pref. 370,00
2017-02-07 SAS Pref. 1 287,50
Summa 1 657,50 kr

2 505,00 kr har hittills betalats ut i form av utdelningar för 2017. Härnäst väntar utdelning från Genova Property Group Pref.

Må gott och investera väl!

Sammanställning av utdelningsläget i portföljen

Med ett bolag som ännu inte lämnat förslag om utdelning för året så kommer trots det en sammanställning över läget. Ratos utdelningsnivå misstänker jag blir oförändrad, så jag gör antagandet att så blir fallet. Siffrorna för respektive bolag finns att läsa här.

Senast uppdaterade siffran för rullande 12-månaders utdelning var 26 194,64 kr per den sista januari. Castellum, DHT Shipping och Investor tillhör de bolag i portföljen som höjer utdelningen sedan föregående år. Tele2 och TeliaSonera sänkte utdelningen sedan förra året. H&M lämnade oförändrad utdelning, samt förväntar jag att så blir fallet för Ratos. Den kanske största förändringen är dock att Fingerprint inför utdelning för första gången.

Den lilla positiva nyheten fick mig att flytta upp bolaget till portföljens sammanställning för utdelningar. Här är några fakta:

  • Fingerprint utgör just nu 11,19% av portföljens kapitalbelopp
  • 4,72% av den totala utdelningsnivån kommer från bolaget
  • YoC ligger på 2,71%
  • Snittkursen ligger på runt 74,00 kr

I skrivande stund hamnar rullande 12-månaders utdelning på imponerande 28 396,99 kr, en ökning med 2 202,35 kr eller 8,4%. Portföljen utdelningsnivå har alltså ökat med 8,4%, vilket i sammanhanget är en väldigt stark siffra. Enbart återinvesterande av utdelningarna under året skulle få målet om 30 000 kr att uppnås vid en investerad direktavkastning på lite drygt 5%. Därtill kommer det månatliga sparandet resultera i att målet överträffas, med stor sannolikhet. Än är det givetvis för tidigt att dra helt säkra slutsatser. Mycket skulle kunna förändras under året. Omallokeringar, sänkt utdelning i främst DHT Shipping eller andra oförutsägbara händelser. Men det känns trots det väldigt sporrande att fortsätta arbeta för att inte bara uppnå målen men också överträffa dem. Det hjälper absolut till att nå det långsiktiga målet på lite kortare tid.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport januari 2017

Årets första månad har passerat. Nya tider, nya investeringar… Här kommer sammanställningen för månaden:

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 847,50
Sparande/Uttag  + 4000,00
Realisation vinst/förlust   – 735,18
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,93 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 4 112,32
Ingående värde 2017-01-01:  + 438 644,55
Utgående värde 2017-01-31:  + 442 756,87

Tydligen har jag köpt och sålt med förlust under månaden. De enda affärerna där det kunnat ske är att jag köpt och sålt små poster i Fingerprint Cards. Då mitt GAV (irriterande nog) är en bra bit ovanför nuvarande kurs, har jag vid tillfällen köpt ytterligare små poster vid en viss kurs där jag sedan sålt dessa med liten vinst då kursen rekylerat något. Men eftersom det beräknas mot det totala innehavet blir det dock en förlust, även om de små affärerna på papperet har skett till en vinst. Men mitt GAV sänks å andra sidan. Däremot behöver man hålla koll på den realiserade förlusten vid händelse av att får för mig att sälja “för billigt”.

Därutöver har det också dragits skatt för kapitalförsäkringskontona, vilka också belastar månaden negativt. Ett par hundra kronor kan således härledas till detta.

I övrigt har jag köpt ett fåtal aktier i Castellum, H&M och Klövern Pref. En post i Sdiptech Pref. har också avyttrats under månaden. Målet är att bli av med hela innehavet. Jag tackar för utdelningarna som erhållits under tiden jag haft innehavet!

Bortsett till den tragikomiska aktiekursutvecklingen i Fingerprint Cards har januari varit en rätt god månad vad gäller värdeförändring. Totalt sett ligger jag ett fåtal procent på minussidan. Inte för att det numera inte är av ett jättestort intresse, men en trevlig utveckling som kan leda till vissa omallokeringar (vinsthemtagningar), om den positiva utvecklingen fortskrider i samma takt de närmaste månaderna.

Många bolagsrapporter kommer in i rask takt och det tycks som börsoptimismen tilltar i styrka. I mitt fall har kompotten varit delvis bitter med ett par utdelningssänkningar i portföljen, telekom verkar dras med lönsamhetsproblem… Däremot bjuds det på lite andra (kraftigare) ökningar i andra bolag. DHT Shipping hör till den, utan tvekan. Återstående bolag att rapportera är Ratos, och här kan en oförändrad utdelningar ligga närmast till hands. Håller tummarna.

Slutligen så kommer jag snart korrigera kalkylarket vad gäller rapporterade utdelningar för 2017, för att se lite hur det slår på den totala summan. Jag gissar att det totalt sett blir en lägre sänkning givet förra årets utdelningsnivåer, så årets mål om 30 000 kr (rullande) kan bli något tuffare att uppnå. En bonus för året är dock att fler bolag väljer att införa flera utdelningstillfällen, som H&M och Castellum.

Må gott och investera väl!

Utdelningssäsongen 2017

Likt förra årets genomgång av portföljbolagens utdelningsutveckling för 2016, kommer här en genomgång för 2017 års rapporterade utdelningar. Redan innan året startade kom signaler om att endel bolag i portföljen troligtvis skulle sänka utdelningen. Hoppet sätts till övriga bolag att komma med ordentliga höjningar…

Bolag Utdelning 2016 Utdelning 2017 Förändring (kr) Förändring (%)
Akelius Residential Pref. 20,00 kr 20,00 kr
Castellum AB 4,90 kr 5,00 kr + 0,10 kr + 2 %
DHT Shipping * $ 0,02 $ 0,08 + $ 0,06 + 400 %
Fingerprint Cards AB 0,00 kr 2,00 kr + 2,00 kr + 100 %
Genova Property Group Pref. 10,50 kr 10,50 kr
Hemfosa Fastigheter AB 10,00 kr 10,00 kr
Investor AB 10,00 kr 11,00 kr + 1,00 kr + 10 %
H & M Hennes & Mauritz AB 9,75 kr 9,75 kr
K2A Knaust & Andersson Pref. 20,00 kr 20,00 kr
Klovern AB 20,00 kr 20,00 kr
Ratos AB 3,25 kr 2,00 kr – 1,25 kr – 38%
SAS AB 50,00 kr 50,00 kr
Serendipity Innovations 8,00 kr 8,00 kr
Tele2 AB 5,35 kr 5,23 kr – 0,27 kr – 5,0 %
TeliaSonera AB 3,00 kr 2,00 kr – 1,00 kr – 33 %

Sidan kommer uppdateras varefter besked om utdelning lämnas.

I fallet DHT Shipping tar jag endast senaste utdelningen som referens. Jag inser också att antalet preferensaktier är förhållandevis stort. Antalet bolag som kan generera utdelningsökningar är något få. Det blir kanske ändring på det under året.

31 januari:
Uppdaterat flera bolags inrapporterade utdelningar för 2017.

2 februari:
Fingerprint Cards AB introducerar för första gången utdelning. Årsbokslutet lämnar endel att önska i nuläget, men värderingen börjar komma ned i mer sansade nivåer… Upprorsstämning råder bland småspararna vilket tyder på att botten snart är nådd? Lyckas ledningen driva bolaget i en positiv riktning framöver kan det bli en intressant utveckling som utdelningscase. Ett riskfyllt sådant.

17 februari:
Ratos sänkte utdelningen till 2,00 kr från tidigare 3,25 kr. In i det sista trodde jag på det senare, men i elfte timmen avyttrades hela innehavet till en liten vinst, vilket jag skrev om här.

Utdelningssäsongen för egen del är därmed avslutad.

Må gott och investera väl!

Mål för 2017

Jag har efter gediget budgetarbete, sifferexcersis och kvalificerat gissande sammanställt 2017 års mål för Kombiportföljen. Här finns målen angivna, samt tidigare års mål.

År Målsättning, kombiportföljen Utfall, kombiportföljen 
2016 Avkastning, innehav + 40 000 kr
Utdelningar, rullande + 30 000 kr
Sparande + 35 000 kr
Återbäring/uttag – 20 000 kr
YoC 6,05 %
Kapitalbelopp, innehav + 500 000 kr
Likvidbuffert/räntekonto + 40 000 kr

Jag hoppas att portföljen växer sig över en halv miljon kronor detta år. Speciellt hoppas jag också att få till en större summa som räntebärande likvidkonto, så inte uttag sker via försäljning av aktier, en slags kudde. Några större orostecken ser jag inte på horisonten, utan det är gediget gnetande som gäller.

Sparandet startar lågt, med förhoppning att höja det något under året, kanske som större engångsinsättningar.

I övrigt kommer inläggen bli något färre, och troligtvis innehålla mestadels månadsrapporter och besked om utdelningar. Jag kommer inte riktigt att ha tiden att skriva lite djuplodande bolagsanalyser, även om ambitionen finns. Rekommenderar istället att klicka runt i bloggkollektivet för att hitta sådana.

Må gott och investera väl!

 

Utdelning från Klövern Pref.

Årets första utdelning erhölls den 2 januari och uppgick till 740,00 kr. Utdelningsmaskinen tuffar på. Kompletterande köp har också gjorts i nämnda bolag, då kursen traskat ned en bit under 300 kr / aktie. Snittet har därmed sänkts något, samt utdelningsnivån nästa kvartal höjts.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport december 2016

Årets sista månad är till ända och här kommer siffrorna för månaden.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 988,00
Sparande/Uttag  + 3000,00
Realisation vinst/förlust  + 8 610,83
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,87%
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 12 598,83
Ingående värde 2016-12-01:  + 426 045,72
Utgående värde 2016-12-30:  + 438 644,55

 

Utdelningar månadsvis jämfört med föregående år:

Generellt har utdelningarna i år överstigit utdelningarna från föregående år, vilket inte är någon större överraskning då portföljen växer! Tittar man på de två första årens erhållna utdelningar jämfört med 12-månaders rullande utdelning, ser man en rätt fin utveckling:

Ökningen i utfall motsvarar knappt 30 % från förra året!

Avslutningsvis tar jag även med följande bild:

Eget kapital, dvs tillgångar minus skulder uppgår till knappt 3 000 000 kr. Värt att notera är dock att huset står för en stor del av denna summa. Glädjande dock är att portföljen växte med ungefär 100 000 kr under året – i reala tal. Sparande, utdelningar och realisationer bidrog starkt till att portföljen växte.

Nästa år väntar nya utdelningar, fortsatt sparande och förhoppningsvis kanske någon vinsthemtagning att använda till nya investeringar.

Årets mål har sammanställts här, och utvecklingen blev hyffsat positiv. Jag kan inte klaga på resultatet, förrutom möjligen posten likvidbuffert där det är lite magert, men den växer åtminstone och med fortsatt arbete kommer den att fortsätta växa.

Nästa års mål väntar jag med till nästa år. God fortsättning på det nya året!

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref. och Sdiptech Pref.

Årets sista utdelningar summerade till 988,00 kr. Kvartalsutdelarna ger stadigt kassaflöde till portföljen, och utdelningarna har delvis gått till nya köp av H&M. Årets totala utdelningar landade på 22 636,11 kr.

Datum Bolag Belopp
2016-12-13 K2A Pref. 640,00
2016-11-21 Sdiptech Pref. 348,00
Summa 988,00 kr

Må gott och investera väl!