Bevakning av aktier

Jag har gått igenom en del bolag via börsdata.se och funnit runt 20 bolag som får utgöra mitt framtida innehav i mitt tradingkonto. Drygt 200 000 kr har kontot vuxit till senaste två åren. Kontot har hittills inte inkluderats i Kombiportföljen.

I nuläget kommer störst fokus ligga på att försöka avyttra ett par innehav som utgör en våt filt över hela situationen. Fingerprint, Ratos och till viss del även H&M har hittills varit misslyckade investeringar. Jag har dock lärt mig att alltid har torrt krut tillgängligt. Och blivit påmind om att hålla sig till sina egna kriterier! Under året kommer jag inte använda något ny sparande till att köpa nya aktier, utan låta de ligga på räntekonton och växa sig större. Nästa steg i planen är att konsolidera sparandet till färre konton samt exkludera en del andra konton från Kombiportföljen. Jag kommer fortsättningsvis ha både ISK (för svenska innehav) och KF (för utländska innehav).

Målet är att återgå till att äga en fler bolag, alla med utdelning, gärna med spridning under året. Investeringar i aktier i dessa bolag kommer ske lite mer mekaniskt. Preferensaktier kommer jag inte äga, och det kommer främst utgöras av svenska bolag. Atlas Copco, Castellum, Handelsbanken, Investor, Klövern, Latour, SJR, Tele2 och Trelleborg är några bolag jag tittat lite närmare på. En del är tidigare bolag jag ägt, och många är favoriter bland andra sparare.

Det är helt enkelt dags att inse att det tar tid att göra saker rätt, det behöver få ta tid att få investeringar växa över tid. Vägen framåt är inte att försöka chansa för mycket, trejda de där extra kronorna med risk för att köra fast. Lite mer sunt förnuft, lite mer fokus, och lite mer insikt i att få snöbollen att rulla mer stadigt framåt. På trejdingkontot har jag nu en liten minipost för varje innehav som jag valt ut. Just nu är det mesta lite dyrare än jag önskar. När de blir lite billigare blir det dags att köpa. Varje innehav får utgöra högst 5% av varje bolag, helst. En lite jämnare nivå på innehaven ger en lite jämnare nivå av utdelningar, och skulle något innehav störtdyka slår det inte lika hårt på portföljen.

Må gott och investera väl!

Jag har återuppstått

Efter ett par års frånvaro har jag åter börjat ta tag i min blogg om min resa mot ekonomisk frihet. Skälen till frånvaron av inlägg har varit flera, men mitt sparande har fortsatt och jag för anteckningar över utvecklingen hela tiden.

Ett par skäl till att jag slutade skriva var brist på tid, men också av frustration. Saker och ting tillkommer och ibland faller bort i tillvaron, kanske naturligt att det ibland blir så. De senaste månaderna har jag börjat läsa en del andra bloggare i denna nisch, vilket har inspirerat mig att åter börja skriva ned tankar och erfarenheter kring sparande och investeringar. Det finns fantastiska individer och familjer där ute som också genomgår en liknande resa – otroligt inspirerande. Jag önskar er alla ute i landet fortsatt lycka till med era resor mot ekonomisk frihet!

Sedan jag slutade skriva har min resa fortsatt, men det har varit en otroligt tuff sådan. Att hålla motivationen uppe även när utvecklingen för såväl enskilda innehav som sparmål och annat går åt “fel” håll har varit otroligt påfrestande. När jag tittar tillbaka så upptäcker jag att jag frångått ett par av mina uppställda kriterier, milt uttryckt.. Såsom många fantasifulla sagor börjar:

Det var en gång… ett bolag som heter Fingerprint, som hade en otrolig kursuppgång för några år sedan. Jag rycktes med i hypen kring det lilla Göteborgs-bolaget som hade framtiden för sig. Jag började trejda i bolaget i en tillsynes liten skala på ett av mina konton (som inte är medräknat i Kombiportföljen), ett konto menat för trejding. En blygsammare summa om 20-30 000 vid tillfället. Det gick bra till en början, men jag anade inte hur detta lilla bolag, med min lilla insats skulle växa sig större med tiden, likt ett virus som infekterar kroppen och ger upphov till en förkylning. Som utvecklas vidare till värk, feber och slutligen utslagning av vitala organ.

Jag utökar mina innehav till ett av mina konton i Kombiportföljen. Kursen börjar sjunka, jag fortsätter köpa för att sänka mitt GAV. Tiden fortgår och jag fortsätter köpa, sälja när få tillfällen ändå ges. Som mest uppgår innehav till ett par hundra tusen med ett GAV långt över rådande kurs. Som lägst tycks kursen plana ut, några sista dödsryckningar innan den fullständiga kollapsen? Inte riktigt. Aktien och bolaget har återhämtat sig. Kanske lite märkligt, men en liten gnutta hopp återstår. Mitt gav är mer attraktivt än tidigare, det har krävt mycket tid, tålamod och uppoffring för att försöka investera mig ur detta bolag. Än är inte resan slut, men uppoffringarna har slagit hårdast.

Samtidigt som detta pågår har jag konsoliderat mina övriga innehav till några få. Min plan sedan flera år tillbaka var att överge de många små innehaven, i preferensaktier bland annat, till fördel för stora, trygga, stabila bolag. Bolag som också kunde ge potential till kursstigning, kanske gick det att tjäna lite extra utöver utdelningen? Mina trygga innehav Hennes & Mauritz och Ratos… Även här, ska det visa sig, hade jag väldigt fel. Några ytterligare kommentarer kring dessa bolag lämnar jag inte. Det är möjligt att jag får någon slags revansch om några år. Framtiden får utvisa.

Så, min resa så här långt har varit ganska tuff, och tålamodsprövande. Jag antar att det är min envishet och dröm om ekonomisk frihet som förhindrat mig från att fullständigt kapitulera.

Det har dock varit en positiv utveckling på andra sätt. Sparandet, har fortsatt, även om en högre sparkvot varit önskvärt. En del livsval förhindrar dock detta. Livet med familj och hus möjliggör inte någon högre sparkvot i nuläget. Det har också blivit en del lyckade affärer i mina försök att köpa andra bolag i tillfällen av börskorrigeringar, för att sedan sälja i uppgångar.

Vid årsskiftet 2016/2017 så uppgick Kombiportföljen till 438 644,55 kr. Vid årsskiftet 2018/2019, för drygt 3 månader sen, uppgick portföljen till 602 089,37. Så, på något sätt har portföljen ändå vuxit. Sparandet har haft betydelse liksom utdelningar och realisationer av värdepapper. Som jag skrev för flera år sedan har jag slutat följa portföljens värdeutveckling utan jag för anteckning över hur mycket pengar i reella termer som jag har investerat eller placerat i portföljen, ett belopp jag valt att kalla för Kapitalbelopp.

Om jag köper en fastighet för 1 000 000 eller aktier för 1 000 000, och jag vill leva på avkastningen så är inte aktuellt värde intressant. Om fastigheten avkastar 100 000 kr / år och aktierna avkastar 120 000 kr / år, så är min investering i aktier mer gynnsam. I båda fallen är inte en avyttring av min investering av intresse, eftersom det är avkastningen jag är intresserad av i första hand. Det är endast inför en avyttring som värdet är intressant. I fallet aktier går det att följa värdeutvecklingen så länge börserna är öppna, vilket är lite knepigare med en fastighet.

Så, vad är planen framöver? På något sätt kommer jag försöka uppnå målet om att avyttra mina innehav som tagit alltför stor plats. Innehav som har för höga ingångskurser, eller inte ger någon utdelning. Jag har ägnat mycket tankar till de många kontona, men ännu inte hittat en bättre lösning än den nuvarande. Jag har en liten lista över bolag jag skulle vilja äga, till ett hyggligt pris förstås. Vid någon korrigering så kanske det uppstår köptillfällen? Mycket av mitt kapital är uppbundet i innehav som backat mycket. Det skulle krävas mer kapital att sänka ingångskurserna i dessa, och i bästa fall komma ur dessa tidigare. Det har inte varit framgångsrikt att konsolidera innehaven till några få (illa valda bolag)? Kanske är läge att bredda innehaven?

I nuläget brottas jag med olika frågor och dilemman, men jag fortsätter. Ja, jag fortsätter att spara, investera och få snöbollen växa. Just nu är det uppförsbacke, men den ska växa.

Må gott och investera väl!
(Ja, jag ska göra mitt bästa)

Skatten höjs (igen) på sparande

Regeringen har gjort det igen. Förslaget att återigen höja skatten på ISK och KF ligger nu på bordet, och det är Vänsterpartiets ekonomiska politik som ligger till grund för förslaget. Senast jag skrev i ämnet här var 2015, och jag är lika kritisk nu som då, eftersom förslaget är dåligt av flera skäl:

  • Höjd skatt på sparande motverkar sitt syfte, att få in mer skattepengar
  • Jakten på skattepengar tenderar att få människor att samla pengar på hög och/eller,
  • flytta pengar undan beskattning
  • Då människor flyttar pengar stigmatiseras dessa som skattesmitare, trots att de hellre vill göra rätt sig
  • Med ränteavdraget premieras vidare och ytterligare skuldsättning då skillnaden mellan att amortera och spara ökar
  • Sparande i sig minskar sårbarheter i den reala ekonomin och i den egna hushållsekonomin
  • Ju mer pengar som tas ifrån den reella ekonomin till den offentliga sektorn, desto mindre pengar finns kvar i den övriga ekonomin – ekonomin stagnerar

Om Vänsterpartiet istället väljer att arbeta för att successivt sänka ränteavdraget enligt exempelvis dansk modell kan den offentliga sektorn spara in på utgifter som, rent krasst, är en subvention till ägande och lån utan säkerhet. Istället vill de även utöka kriterierna för när man kan få studiemedel från CSN. De vill även göra det möjligt till skuldsättning för att ta ett körkort. Ett förslag som även det skapar problem i ekonomin.

Vänsterpartiet vill väl, men skapar istället en massa problem, eftersom de i grunden inte förstår hur ekonomin fungerar.

Uppdatering 12 september 2017:
Claes Hemberg, sparekonom på Avanza, har tagit initativ till en namninsamling som kommer överlämnas till Per Bolund, Finansmarknads- och konsumentminister samt bitr. finansminister.
Länk finns här.

Må gott och investera väl!

 

Månadsrapport augusti 2017

Vi lämnar augusti bakom oss, en rätt hygglig månad där Kombiportföljen växte till över 490 000 kr. Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 711,57
Sparande/Uttag  + 3 900,00
Realisation vinst/förlust  + 898,47
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,33 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 510,04
Ingående värde 2017-08-01:  + 483 608,10
Utgående värde 2017-08-30:  + 490 118,14

Under månaden lyckades jag avyttra samtliga preferensaktier. Det är lite mörka moln på den geopolitiska himlen, men det utesluter inte att jag åter köper preferensaktier längre fram, förutsatt att de blir lite billigare. I övrigt har jag ägnat endel fokus på att köpa fler H&M, Handelsbanken, Ratos och Telia. Snittpriset har därmed gått ned en bit i dessa. Och skulle möjlighet uppstå kan jag tänka mig att avyttra även dessa med vinst.

Jag har ömsom köpt ömsom sålt aktier i Fingerprint, ett bolag som verkar i en intressant bransch, men som fortsatt har en tuff resa framför sig. Det är snart ett år sedan den hade en topp kring 100 kr, där jag köpte aktier som sedan dess legat kvar då jag inte lyckats komma ur innehavet. Ett år senare är dock mitt GAV strax över 50 kr, vilket ändå är högre än nuvarande kurs. Med fortsatt tålamod bör jag kunna sänka mitt GAV ytterligare under det närmaste året.

Helst ser jag att Fingerprint ger utdelning, men det lär dröja. Däremot är en stor portion kapital uppbundet i bolaget, vilket drar ned portföljens YoC ordentligt. Under 3% i dagsläget. Under tiden får jag nöja mig med lite realisationer när tillfälle ges. Lite glädjande lär dock ett av mina mål uppnås snart, ett kapitalbelopp på 500 000 kr för året.

Sammanställning över månadens utdelningar:

Datum Bolag Belopp
2017-08- Realty Income Corp. 29,07
2017-08-08 SAS Pref. 1 312,50
2017-08-08 Akelius Residential Pref. 370,00
Summa 1 711,57 kr

Inga utdelningar från preferensaktier kommer att erhållas inom åtminstone den närmaste tiden, då jag avyttrat dessa. De enda större utdelningarna som väntas är från H&M och Telia, då deras utdelningar är uppdelade på två tillfällen detta år.

Må gott och investera väl!

Samtliga preferensaktier avyttrade

Jag sålde idag alla preferensaktier jag hade i Kombiportföljen. Flera innehav däribland Akelius Residential Pref har jag ägt i drygt två års tid och det har tagit lång tid för preferensaktierna att återhämta sig. Även om volaliteten i preferensaktier är rätt låg så, vilket är trevligt ur ett perspektiv, så ur ett annat perspektiv kräver det mycket tålamod innan den stiger ordentligt. Flera månader i de flesta fall… Preferensaktier är också trevliga att äga för de ger bra kassaflöde.

Jag såg en möjlighet att kliva ur alla preferensaktier i ett läge då geopolitisk oro stiger, vilket kommer ge avtryck på marknaderna. Någon börskrasch är det inte tal om, utan jag ser det som möjligt att börja köpa när aktier blir mer prisvärda. Drygt 200 000 kr, eller 40% av Kombiportföljen finns tillgängliga för köp.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juli 2017

En rätt händelsefattig månad är till ända. Endel transaktioner har gjorts under månad. Portföljen består av ytterligare ett bolag, antalet innehav är nu 14 st. Sparandet har blivit högre denna månad, bra löner och fortsatt koll på utgifterna bidrog till detta. Här kommer siffrorna för juli månad:

Utdelningar  + 1 214,72
Sparande/Uttag  + 6 500,00
Realisation vinst/förlust  + 24,24
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,60 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 7 738,96
Ingående värde 2017-07-01:  + 475 869,14
Utgående värde 2017-07-31:  + 483 608,10

SJR In Scandinavia AB har åter kommit in i portföljen. Posten är i nuläget liten, och om läge uppstår kommer jag utöka innehavet. Även andra bolag börjar bli lite bättre prissatta, även om det återstår en bit innan det råder ett köpläge.

Den senaste tidens kursuppgång i Fingerprint Cards har möjliggjort en viss reducering i innehavet. Hur mycket tid som återstår innan jag kan sälja av hela innehavet står skrivet i stjärnorna, men förhoppningsvis introducerar de utdelning nästa år vilket skulle vara anledning till att ligga kvar med åtminstone en liten post.

Härnäst väntar augusti med fler utdelningar.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juni 2017

En något fördröjd månadsrapport på grund av solsemester kommer här månadsrapporten för juni månad. Inläggsfrekvensen har varit sparsam på senare tid, men febril aktivitet har ändå skett under månaden som fortlöpt. Mer om det senare i inlägget. Här är en sammanställning över siffrorna:

Utdelningar  + 1 355,43
Sparande/Uttag  + 3 900,00
Realisation vinst/förlust  + 72,43
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,30 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 327,86
Ingående värde 2017-06-01:  + 470 541,28
Utgående värde 2017-06-30:  + 475 869,14

En rätt skral månad på det stora hela. Inga nämnvärda realisationer har egentligen skett utan det är i huvudsak en något ökad belåning som ligger till grund för ökningen, förutom sparandet och utdelningarna. Mycket courtageutgifter har gått till köp av Ratos, H&M och Handelsbanken i huvudsak. Och Fingerprint

En annan sak som skett är att jag upptagit en ordentlig kredit om 250 000 kr med 3,6% ränta. Syftet har länge varit att minska skuldbördan med olika slags krediter. Men varför ta en ny, större kredit? Efter att ha räknat lite så insåg jag att jag kunde eliminera två stora krediter, med 4,60% ränta och 5,85% ränta på drygt 110 000 kr till en kredit med 3,6% ränta och ändå ha en stor portion pengar över som kan generera avkastning. 100 000 kr går till ett antal aktier som genererar tillräcklig avkastning för att nästan täcka räntekostnaderna för hela lånet. Drygt 700 kr/månad kostar lånet inledningsvis, och avkastningen uppgår till 500 kr per månad i snitt. När skulden är nere i 170 000 kr ger avkastningen mer än räntekostnaden för hela lånet. För att komma ned till det beloppet kommer jag amortera enligt en 12-årsplan som lånet är upplagt på, med ambitionen att extra-amortera minst lika mycket som de tidigare krediterna har kostat varje månad. Jag räknar med att det kommer ta ett år. Därefter räknar jag med att det ska vara möjligt att amortera resterande skuld inom 3 år. Runt 40 000 kr finns också tillgängligt att snabba på återbetalningen, men finns mestadels för att ha lite manöverutrymme lite beroende på hur saker och ting utvecklas i övrigt. Ett lån upplagt på 12 år ska alltså vara borta på totalt 4 år. Så är planen åtminstone. Antalet lån och krediter har reducerats till ett bolån, CSN och en kredit, vilket gör saker och ting lite enklare.

I övrigt har jag också klippt två kreditkort och sagt upp totalt 4 olika krediter där flera inte ens använts på länge, men legat kvar som rester. Man måste kontakta respektive kreditgivare/bank och se till att man avskrivs helt för att det ska försvinna i en kreditupplysning. Det kommer således se lite bättre ut utifrån kreditvärdigheten att dels ha få krediter och förfrågningar, men också ha saker och ting mer samlat. Jag har senaste åren gjort åtminstone en kreditupplysning på mig själv för att se statusen vad gäller innehavda krediter, belopp, förfrågningar och kreditvärdigheten. Jag har också haft endel kontakter med rådgivare på min bank där jag fått lite vägledning när det gäller framtida möjligheter till att köpa en fastighet utöver den vi redan äger. Den nu valda egenvalda strategin bedömer jag ökar möjligheten att komma närmare det målet, men det är också så att jag mycket väl kan tänka mig att ompröva strategin om ett läge uppstår som är mer gynnsamt. Varför inte ta stora delar av Kombiportföljen och den nyligen inrättade investeringen om 100 000 kr utanför Kombiportföljen och rensa bort skulder helt och hållet? Alternativet är mer en sista utväg och jag har kommit att värdesätta kassaflöde mer än att börja om resan från ett lägre kapitalbelopp att investera med. Dessutom skulle det förstöra befintliga kassaflöden som utdelningar genererar. På det stora hela är det också fortsatt väldigt billigt att låna pengar. Uppdateringar kring detta kommer säkerligen framöver.

Bolagsmässigt har jag fokuserat investeringarna i några färre bolag i portföljen under en tid, vilket lär fortsätta under överskådlig tid åtminstone. Jag har därigenom mer fokus på några få bolag som jag bevakar lite djupare än när det fanns ytterligare 10 andra bolag att hålla koll på. Bevakningslistan finns dock hela tiden i bakgrunden och innehåller rätt många bolag jag skulle vilja äga, men då många bolag är rätt högt prissatta i nuläget avstår jag att plocka in fler bolag till portföljen.

Tillsist ägnar jag några rader på Fingerprint, som länge stått för den kanske mest sorgliga kursutvecklingen i portföljen. Aktien är den mest handlade av alla bolag jag äger, mestadels har köpen dominerat. Jag köper och säljer ständigt miniposter så försiktigt som det är möjligt och jag för noga koll på utvecklingen av dels innehavet men också vad som sker kring bolaget. Under hela juni skedde inga säljtransaktioner vilket får ses som en grov miss då jag kunde sålt av ett stort antal aktier med uppåt 4-5 kr/vinst per aktie. Jag missbedömde hur högt den skulle stiga efter att ha bottnat kring 28 kr. Därför har jag fortsatt köpa fler aktier då nyhetsflödet under månaden var exceptionellt positiv. Den har nyligen bottnat igen och därefter stigit något igen. I nuläget har jag drygt 2 000 aktier varav majoriteten ingår i Kombiportföljen och utgör det största innehavet totalt sett. Läget kan komma att förbättras under Q3 och Q4 och kanske att kursen börjar stiga framöver. Men först väntar en Q2 där jag hoppas på ett något bättre läge än Q1 men stålsätter mig för ytterligare besvikelser… Det är riktigt läskigt men samtidigt ett oerhört intressant bolag att äga.

Just nu är det semestertider och kan nog ägna lite mer tid till börsen under månaden, vilket kan öka möjligheterna till fler lyckade affärer. Utdelningarna rullar in i en hygglig takt och ett halvår återstår innan det är dags att utvärdera målen för det här året. Det mål som i nuläget ligger längst bort är målsättningen för rullande 12-månaders utdelning. Det finns en viss risk att målet inte nås, och det finns också en risk att faktisk utdelningsnivå understiger förra årets utdelningsnivå. Men jag kommer fortsätta att ägna tid till att försöka nå målen innan året är slut.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport maj 2017

En måttlig utveckling under månaden som involverade ett uttag om 5 000,00 kr minus månadssparande på 2 900,00 kr. Trots detta slutade månaden på plus. En realisation i Kopparbergs hjälpte till att hålla utvecklingen i en positiv utveckling.

Sammanställning enligt nedan:

Utdelningar  +3 234,95
Sparande/Uttag  – 2 100,00
Realisation vinst/förlust  + 680,34
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,36 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 596,33
Ingående värde 2017-05-01:  + 464 944,95
Utgående värde 2017-05-31:  + 470 541,28
Utdelningar under maj 2017:
Datum Bolag Belopp
2017-05-30 Kopparbergs 590,00
2017-05-16 Realty Income Corp 15,75
2017-05-16 Hennes & Mauritz 725,20
2017-05-09 Akelius Residential Pref 370,00
2017-05-09 SAS Pref 1 375,00
2017-05-04 SJR in Scandinavia AB 20,40
2017-05-02 Hemfosa Fastigheter 138,60
Summa 3 234,95 kr

Utdelningsmässigt var maj troligtvis den bästa månaden. Likvidmässigt ligger jag på drygt 70 000 kr i väntan på investeringsmöjligheter, mycket är rätt högt prissatt.

En liten förändring har också skett i portföljstrukturen. Månadssparande kommer tillsvidare ske till två räntekonton. Eftersom de övriga kontona inte genererar ränta så ligger nya likvider på räntekonton, nu till 0,70% ränta vilket är bättre än noll. Likvider som ackumuleras kan också föras in mer specifikt till olika konton, beroende på var de gör mest nytta. Det blir mer troligt att ett jämnt sparande till varje konto varje månad ibland uteblir. Räntekontona kommer inkluderas i sammanställningen för kombiportföljen.

Ett spartips

Jag har inte skrivit något spartips (mig veterligen) på bloggen. Men här kommer ett spartips som berörde mig själv idag, som jag tänkte dela med mig av.

Kylskåpet slutade fungera och efter en stunds felsökning konstaterade jag att kompressorn började ge upp. Det blev helt enkelt aldrig riktigt kallt i kylskåpet. Några hundra kronor i förlorade kylvaror kändes också lite surt. Så, det var bara att försöka hitta ett kylskåp. Gärna från en affär som har sådant i (eget) lager. Alltså, jag kan inte vänta 2-3 dagar för att varan egentligen ligger i ett centrallager… Det är lite bråttom, vilket egentligen inte alltid är bra ur sparhänsyn. Kan man planera långt i förväg kan man oftare hitta bra produkter till bra pris. En generell tumregel.

Efter ett samtal med svärfar (bärhjälp!) konstaterade vi att en större kedja kunde tänkas ha ett prisvärt alternativ. Denna helg hade de försett butikerna med ett parti kyl/frys av märket Samsung, så det är ju egentligen bara att åka och hämta. För säkerhetsskull passade vi på att stanna till vid en annan kedja. Ja, för att så att säga sondera terrängen -i händelse av att inte missa ett eventuellt fynd. Inget fynd gjordes, men säljaren tyckte att vi absolut skulle agera skyndsamt, för snart blir alla vitvaror flera hundra kronor dyrare. Varför då undrade vi. Jo, det införs en skatt på elektronik, en slags miljöskatt.

Va?

Mycket riktigt så har kära miljöpartiet lyckats få igenom en skatt, som åsidosätter det miljöarbete som redan sker i branschen (RoHS exempelvis). Det verkar vara oerhört mycket kritik mot det här, men tydligen ska vi gilla läget. Det värsta med förslaget är att det endast gäller varor som säljs i Sverige.

VA?!

Skatten bygger på samma idé som skatt på kapital, tillgångar eller någon annan av de hundratal skatter inom i princip alla områden som införts med vanföreställningen att bara “de rikaste (underförstått, de flesta människor i landet) ska bidra till en allt mindre produktiv ekonomi, samt att den inkomst du ska leva på inte är summan av det du får över, utan det politikerna tycker att du ska få behålla.

Jag är av åsikten att de flesta skatter i landet införs när risken för budgetunderskott är nära förestående, alternativt total brist på fantasi, ideologiska skäl eller av rent korruptionsrelaterade skäl snarare än att försöka rationalisera i myndighetsträsket, bidragsträsket eller politikerträsket. (Måste verkligen “Samhället” sköta ALLT i ett land?). Ok, införs en skatt för att beta av stadsskulden -kan jag möjligtvis köpa, även om principen “förbjud politiker a.k.a stat, kommun, landsting att låna pengar överhuvudtaget” borde gälla först och främst.

Så till mitt spartips:

  1. Ska du köpa elektronik (ja, i princip allt som drivs av el/batteri), köp före 1 juli 2017.
  2. Sluta köp elektronik i Sverige -köp av elektronik utomlands kommer löna sig ännu mer.

Av ovanstående skäl köpte jag även en frys, det blev ett bra pris för kombinationen. Att de såklart också matchar varandra får väl ses som en bonus. En extrafrys i källaren kan jag tänka mig att damma av när den nya frysen går sönder -då slipper jag betala dyra pengar pga av en s.k “miljöskatt” (annat ord för utsugning), för en sådan om några år. Jag sparar således pengar även i framtiden. Typ… Jag håller tummarna åtminstone!

Må gott och investera väl!

p.s som avskräckande exempel, alltså inte som inspiration, länkar jag till en annan korkad (föreslagen) skatt (samt andra korkade skatter), som införts i Kalifornien, USA: http://www.sfchronicle.com/business/article/California-plans-for-collecting-taxes-on-11119631.php?google_editors_picks=true d.s

Månadsrapport april 2017

Månaden var rätt hygglig på flera sätt. Utdelningsnivån var klart godkänd, sparandet gick in i vanlig ordning samt lägen uppstod att realisera lite vinst i endel innehav.

Sammanställning enligt nedan:

Utdelningar  + 2 316,70
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 745,62
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,50 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 962,32
Ingående värde 2017-04-01:  + 457 982,63
Utgående värde 2017-04-30:  + 464 944,95

Utdelningmässigt ser det ut på följande sätt:

Datum Bolag Belopp
2017-04-18 Realty Income Corp 16,10
2017-04-12 Ratos B 392,00
2017-04-12 Hemfosa Fastigheter Pref. 130,00
2017-04-11 Lundbergföretagen B 5,60
2017-04-11 Telia 708,00
2017-04-05 Klövern Pref. 845,00
2017-04-04 Handelsbanken B 220,00
Summa 2 316,70 kr

April var en relativt lugn månad, men endel avyttringar skedde då utdelningar redan erhållits, och jag ser behov av lite större manöverutrymme framöver. Jag har dessutom använt endel pengar till att minska belåningen med hjälp av realiserade vinster (vilket inte syns här). Sakta men säkert betalas den av, och det är fortsatt prioritet att få ned skulder generellt. Samtliga tre lån (CSN, Blancolån och belåning på Avanza) uppgår till cirka 150 000 kr, men minskar framöver med cirka 4 500 kr om planen hålls. Oftast betalas mer, så detta är ett minimum. Störst amortering sker på blancolånet, då beloppet är lägst, men har inte lägst ränta. Avanzas ligger med högst ränta (då skulden är större än vad som omfattas av superlånet. Det är med andra ord en rätt dålig affär ur den synvinkeln. Å andra sidan genererar kontot allt-som-allt en hygglig slant varje månad, så en riktigt dålig affär är det inte. Totalt sett uppgår belåningen, om man mäter den över hela portföljen drygt 14%.

Ambitionen är att vara nästintill skuldfri under nästa år (exklusive bostadslånet förstås). Därefter kan jag förhoppningsvis öka det direkta sparandet till portföljen samt buffertar för att slippa ta lån längre fram.

För övrigt kan jag notera att, om utvecklingen hittills håller i sig, så kan jag titulera mig halv-miljonär framåt årsskiftet. Endast en ökning på cirka 5 000 kr per månad under årets återstående månader betyder att Kombiportföljen kommer överstiga 500 000 kr.

Må gott och investera väl!

En lugnare transaktionsmånad

Även inläggen har varit fåtaliga den senaste tiden, men så kan livet se ut ibland! Jag har varit rätt avvaktande under en stor del av månaden med tanke på den franska valrörelsen, och vad utgången kan tänkas betyda för marknaden. Kanske inte helt oväntat steg börserna kraftigt denna vecka som svar på valresultatet. Etablissemangets guldpojke Emmanuel Macron (Social-liberal) samt anti-etablissemangskvinnan Marine Le Pen (Nationalkonservativ) gick vidare till den andra valomgången. Det återstår att se om de gängse opinionsundersökningarna och de traditionella medierna får rätt den gången, om att den favorit-tippade Macron blir Frankrikes näste president. Tidigare hade de helt fel om att Storbritannien röstade för att lämna EU samt att Trump skulle bli president i USA.

Ur ett investeringsperspektiv är det hela väldigt intressant, främst att se hur marknadsaktörerna påverkas på olika sätt utifrån vad som sker inom politiken i världen. Igår valde jag att kliva ur ett flertal mindre och större innehav (med viss insikt om att det kanske var lite för tidigt). Men det är ibland svårt att vara girig. Innehav jag gick ur har den senaste tiden stigit mellan 5 och 15 procent. Även i innehav där utdelning erhållits i år. Summa summarum genererades ett par-tre tusen i realiserad vinst, varav ungefär hälften gick till att beta av min belåning något.

Utdelningsmässigt blev det drygt 2 000 kr vilket får anses som godkänt. Mer exakta siffror om portföljutvecklingen kommer vid månadsrapporten för april. Just nu är likviderna uppe i drygt 40 000 kr, så det finns lite krut att använda i händelse av att köptillfällen uppstår, men det kanske är bättre att lägga pengarna i en räntefond då väldigt mycket är högt prissatt just nu.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport mars 2017

Tiden flyger fram och nu är ytterligare en månad till ända. Portföljen har vuxit något, vilket är glädjande.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 680,77
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 295,37
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,28 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 876,14
Ingående värde 2017-03-01  + 452 106,49
Utgående värde 2017-03-31  + 457 954,26

En hygglig utdelningsnivå för månaden där en större portion inkom från Castellum, ett innehav jag fyllde på ordentligt alldeles innan utdelningen avskildes. Sparandet gick in i vanlig ordning. För närvarande prioriterar jag fortsatt amortering på skulder samt sparande till buffertar i väntan på att kunna öka sparandet till portföljen.

Ett specifikt bolag ägnas särskild uppmärksamhet just nu och det är Fingerprint. Här har transaktionerna varit många och syftet är att försöka hänga med ned till ett läge då kursen stabiliseras något. Jag har under månaden räknat ut det viktade GAV:et då jag gjort många köp- och säljtransaktioner. Det GAV Avanza redovisar stämmer inte riktigt. Den rättvisande kursen ligger på strax under 70 kr (Avanza redovisar cirka 58 kr, en rätt stor skillnad) och just nu väntar jag på en ny bottennivå att köpa in mig igen på. Ackumulerat alla transaktioner ligger vinst på drygt 4 000 kr då jag hämtat igen lite senaste dagarna. Just nu är manöverutrymmet rätt begränsat då jag samtidigt köpt i andra innehav. Likviderna ligger på totalt 15 000 kr. I allmänhet är jag inte så oroad utifrån bedömning av bolagets möjliga utveckling på några års sikt. Det tycks dock bli sämre innan det blir bättre.

Andra nämnvärda transaktioner under månaden är SJR och Kopparbergs där jag för tillfället är nöjd med nivån på innehaven. Några H&M har också köpts in då aktien backade endel när rapporten kom.

Under april väntas fler utdelningar och sammantaget blir det en rätt hygglig månad.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Castellum

Månadens sista utdelning summeras till 575,00 kr och inkom från Castellum. Ett innehav jag fyllde på ordentligt strax innan utdelningen avskildes. Detta är den första utdelningen av sammanlagt två från bolaget det här året. Nästa kommer i slutet på september. Totalt för månaden inkom 1 680,77 kr i utdelningar.

Må gott och investera väl!

Utveckling för hushållsekonomin, nyckeltal

Vid sidan av den dagliga förvaltningen av Kombiportföljen har jag även koll på hushållets hela ekonomi och följer noga ett stort antal nyckeltal och budgetposter. Syftet är givetvis att hålla koll på intäkter och utgifter, men också på tillgångar och skulder. Det har nu gått några år sedan jag började hålla stenkoll på ekonomin.

Här kommer några siffror för hushållsekonomin:

Kombiportöljen, nyckeltal 2015 2016 2017
Kapitalbelopp, Kombiportföljen 290 678 438 644 452 106
Utdelningar, erhållna 12 421 22 634 4 235
Utdelningar, rullande 18 423 26 192 24 003
Utdelningar, per månad 1 035 1 886 352
Tillgångar 4 314 433 4 672 916 4 951 864
Skulder 1 977 596 1 682 857 1 619 987
Eget kapital 2 336 837 2 990 059 3 331 877
Sparkvot 16 % 19 % 25 %

Värt att notera är att Kombiportföljen har vuxit under de senaste tre åren av två skäl. Dels så har det skett genom att spara, erhålla utdelningar samt realisera vinst vid försäljningar. Den har dock inte alltid vuxit stadigt. Endel uttag har skett, som har använts till andra utgifter. Vissa uttag har varit större än andra… Det är främst sedan början av 2016 som uttagen minskat betydligt. Det finns flera förklaringar till detta. Dels så sattes det inte mer pengar än vad som var försvarbart. Vi har också lärt oss att budgetera bättre genom att bygga upp olika typer av målspar och en buffert. Vi har också lärt oss att hålla i pengarna bättre.

En utvecklande resa har skett de senaste åren, där vi lärt oss längs vägen nyttiga lektioner i att hitta rimliga nivåer för olika typer av sparande, att hålla i pengarna bättre samt se till att de pengar som sätts in i Kombiportföljen är på en rimlig nivå så att uttag inte behöver ske. En varierande inkomstnivå under tiden har spelat en stor roll. Vi blev föräldrar för tredje gången, vi flyttade från en liten bostadsrätt till ett större hus. Omständigheter som ställer nya krav! Men det har varit en rolig resa!

På tillgångssidan märks detta tydligt. Numera finns det tillgångar i form av hus, bil, Kombiportföljen, spar- och räntekonton samt framtida pensioner. På skuldsidan har lånen vuxit i takt med detta. Här gjordes en stor extraamortering under förra året som fick ned nivåerna ordentligt. Vi har en rimlig amortering på bolånen utifrån rådande ränteläge, 1,5%. Utöver det finns det endel krediter samt en liten skuld till CSN. Det som fått störst inverkan på skuldsidan är kostnadsdisciplin. De krediter vi skaffar (och de är välavvägda och sällan förekommande) återbetalar vi mycket snabbare för att slippa eventuell påförd ränta. En del av skulderna är i form av belåning på Kombiportföljen och uppgår just nu till cirka 12% av kapitalbeloppet. Samtliga lån amorteras, och det är inte den största skulden (CSN, ca 68 000 kr – 1%) som amorteras mest, utan lånet (blancolån, 56 000 kr – 4,20%) med högre ränta som amorteras mest. När blancolånet är återbetalt så kommer belåningen att amorteras ned till under 5% fortare. När samtliga lån utom bolånet är amorterade kommer amorteringen där att öka till minst 2%, och resterande del gå till att bygga upp en räntebärande buffert till en högre nivå än nuvarande målsättning om 50 000 kr.

Det som är kanske mest glädjande att se är att sammantaget alla insatser vi gjort de senaste åren och de lärdomar vi gjort så har sparkvoten ökat. I år väntas den landa kring 25 %. Skälen till att sparkvoten var lägre tidigare var mindre inkomster, sämre budgetdisciplin och höga uttag.

Utdelningsnivån har stadigt ökat under åren, och i år väntas den rullande utdelningsnivån nå cirka 30 000 kr. Det återstår en hel del arbete att kunna hamna där, men än finns det 9 månader kvar på året, och mycket kan kunna ske på den tiden. Sparandet tuffar på och kommer kunna bibehållas, samt utdelningar som tickar in regelbundet gör att jag troligtvis kommer nära målet. Det som möjligtvis skulle krävas är någon typ av större engångsinsättning som skulle kunna hjälpa till. Just nu ser det inte ut som det skulle vara möjligt, men kanske längre fram.

Detta var ett inlägg utifrån det lite bredare perspektivet. Det kanske väcker lite tankar hos dig!

Må gott och investera väl!

Utdelning från Nordea

Sammanlagt 61,77 kr erhölls för mina 10 st aktier i bolaget. Jag väntar ett tag med att köpa fler aktier i bolaget.

Må gott och investera väl!