Ekonomisk summering för 2015

Jag har under året förfinat strategin kring regelbundna investeringar i utdelande bolag, där jag viktat en fjärdedel av portföljens tillgångar till preferensaktier, och tre fjärdedelar till stora bolag i skilda branscher som har en god historik och fina möjligheter att fortsätta utvecklas positivt under många år. Sammantaget har det gett utdelningar under årets samtliga månader, med viss övervikt för månaderna mars-maj.

Inledningsvis investerade jag i ett fåtal bolag, främst svenska, men även ett par amerikanska bolag samt ett norskt bolag. Efter den kraftiga uppgången under de första tre månaderna valde jag att sälja av dessa med en ordentlig vinst, vilket förklarar en större del av årets avkastning. Jag valde att fokusera på att köpa fler bolag, men till små köp per affär, och över längre tid. Planen var att köpa under åtminstone ett års tid, vilket såhär i backspegeln inte riktigt blev som planerat. Ett av skälen var att köpivern tog över i takt med att börsen utvecklades negativt sedan i våras.

Ett annat skäl till att köpa lite men regelbundet har också med att göra att kassaflödet genom sparande och utdelningar är såpass litet att det gör väldigt liten skillnad på GAV för respektive aktie. Jag har också försökt att separera vissa typer av aktieinnehav mellan de olika kontona, lite för att få större spridning mellan olika aktieinnehav, men också för att oftare kunna snitta ned i de olika innehaven, vilket är fördelaktigt om dessa är färre.

När jag tittar på vilka mål jag formulerade tidigare kan jag konstatera ett blandat resultat. När det gäller YoC, som främst anger direktavkastning kontra inköpskurs (och inget annat), så har den hamnat relativt högt, vilket på sätt och vis är glädjande. Detta har varit möjligt med en relativt hög andel preferensaktier, men också högutdelande bolag. Jag har här kommit till en punkt där jag inte kommer höja andelen preferensaktier, snarare skulle jag vilja se en minskning…

Sparandegraden nådde inte riktigt upp till målen, där har jag hamnat i ett läge att det är med nöd och näppe jag uppnår den sparandegraden som utfallet speglar. Troligtvis kan jag komma att sänka sparandegraden under nästa år, vilket inte är önskvärt, men nödvändigt. Sparandet under året har visserligen skett regelbundet till olika konton, vilket möjliggjort regelbundna köp i små poster under året, men önskevärt hade varit att uppnå det målet.

Den riktigt negativa biten har dock utgjorts av stora uttag ur portföljen under året. Delvis har det varit förväntat. Exempelvis lät jag en stor portion pengar avkasta sig och ge fin avkastning tills dess att en stor inbetalning av vinstskatt gjordes. Därutöver har uttag gjorts då och då för att bekosta renoveringar för huset främst. Jag har brottats med dilemmat av att å ena sidan spara månatligen, och å andra sidan ta ut större belopp. Helst vill jag se en aktieportfölj som får arbeta ostört. Kan bli ett mål för nästa år.

En annan positiv aspekt är att 12-månaders rullande utdelning hamnade en bra bit över målsättningen. Framförallt hör detta ihop med att en stor andel av innehaven har en hög direktavkastning i nuläget. Däremot kommer den justeras ned en bit inför nästa år varefter bilden klarnar vad nästa års utdelningar blir. En större miss gäller exempelvis Atlas Copco, där jag gjorde misstaget att börja köpa till ett högt pris, i tron om att ordinarie utdelning uppgick till ett högre andel än vad jag fick intrycket. Ibland lönar det sig att lusläsa på djupet… Atlas Copco kommer troligtvis inte ha någon extrautdelning i paritet med årets, så där blir det troligtvis ett tapp. I övrigt emotser jag med spänning vad bolagen kommer lämna för utdelning nästa år. Förhoppningsvis blir det höjningar i flera bolag!

När jag tittar på hur portföljen avkastat utifrån de förutsättningar som varit under året kan jag glädjande nog konstatera att portföljen avkastat högre än börsen i övrigt. Utvecklingen under året började gå isär mot de flesta jämförelseindex jag tittat på, under sommaren blir det tydligt. En sannolik förklaring är “fixed-income”-bolagen hållit tillbaka nedgångarna jämfört med övriga börsen, och samtidigt hållit tillbaka uppgångarna, men inte i lika stor utsträckning. Därav har portföljen fortsatt utvecklas bättre än jämförelseindex.

Avslutningsvis kan jag konstatera, mot bakgrund av stora uttag att jag inte uppnått målet för hur stor portföljen skulle vara vid årsskiftet vad gäller värdet på innehaven. Det har heller inte varit möjligt att i någon större utsträckning genomföra kortsiktiga aktieaffärer för att kompensera detta. Det har heller inte varit önskvärt att försätta portföljen för onödigt stora spekulativa risker vilket får ses som en tröst i sammanhanget. Vad som är rimligt att sätta som mål till nästa årsskifte tål att tänkas på.

År Målsättning, kombiportföljen
Utfall, kombiportföljen
2015 Avkastning, innehav
 + 40 000 kr
 + 41 566,49 kr
Utdelningar, rullande
  + 15 000 kr  + 18 423,24 kr
Sparande  + 50 000 kr
 + 39 040 kr
Återbäring/uttag  – 120 000 kr
 – 199 500 kr
YoC  5,00 %
 5,90 %
Värde, innehav  375 000 kr  + 298 678 kr

Må gott och investera väl – och god fortsättning!