Portföljuppdatering mars 2017

Jag försökte hitta den senaste portföljuppdateringen, och upptäckte att senast en sådan skrevs var det höst. Hög tid att uppdatera läget med andra ord. Rätt många förändringar har skett, bolag har tillkommit, innehav har skalats ned och vissa har vuxit…

 

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Akelius Residential Pref. 23 785,07 23 785,07
Alfa Laval 0,00 958,38
Atlas Copco AB  0,00 530,00
Axfood 0,00 2742,36
Castellum 0,00 13 031,55
DHT Shipping 20 025,80 33 501,40
Fingerprint Cards 0,00 59 423,76
Genova Property Group 2 465,00 9 488,00
Handelsbanken AB (B) 2 760,48 5 670,76
Hemfosa Fastigheter 0,00 9 239,44
Hemfosa Fastigheter Pref. 3 440,72 8 570,40
Hennes & Mauritz AB 8 312,80 23 062,12
Investor AB 7 181,06 3 342,80
K2A Pref. 21 208,00 36 689,30
Klovern Pref. 34 774,78 52 062,85
Kopparbergs 0,00 4 379,00
Investment Latour AB 0,00 721,20
L E Lundbergföretagen AB 0,00 585
Nordea Bank AB 19 643,27 1 078,50
Ratos AB 51 210,64 8 069,10
Realty Income Corp 0,00 5 510,00
SAS Pref. 33 369,98 59 714,05
SJR In Scandinavia AB 0,00 4 610,16
Sdip Tech Pref. 9 339,24 12 761,58
Tele2 AB 34 756,47 561,33
Telia Company 18 589,14 29 014,71
Saltängen Property Invest 5 643,06 0,00
SEB AB
14 921,46 0,00
Investment Kinnevik AB 3 312,30 0,00
Summa 409 129,82

Just nu finns det därutöver drygt 42 000,00 kr i likvider, knappt 10%.  Lite manöverutrymme med andra ord i händelse av en korrigering.

Avyttrade innehav
Flertalet bolag har lämnat portföljen, och man ska även ta i beaktande att vissa bolag avyttrats följt av ett nytt köp (oftast en minipost) för att hålla en närmare bevakning kring bolaget i händelse av att värderingen kommer ned. Det tidigare innehavet i Ratos såldes dagen före rapporten, men jag har sedan dess återköpt två poster i väntan på lägre pris och tydligare besked kring bolagets riktning framåt. Tele2 avyttrades med anledning av kommande utdelningssänkning, och här avvaktar jag lägre ingångskurs. Hittills har den dock fortsatt upp sedan jag sålde…

Nya innehav
Fingerprint Cards är uppenbarligen den i särklass mest dominerande förändringen i portföljen. Aktien har jag ägnat en viss tid att försöka skapa mig en uppfattning om, och även gjort en del korta affärer i, i tradingsyfte. Den har hängt med som ett växande innehav då jag misstänkte att utdelning skulle kunna komma för 2016 (utdelning under 2017), snarare än fortsatt återköp. I det fallet gissade jag rätt, men däremot började jag (uppenbarligen) köpa alltför tidigt.
I övrigt har Castellum hittat tillbaka i portföljen och har vuxit till en hyfsad storlek. I fallet Axfood handlar det om att bredda portföljen att omfatta fler branscher. Investmentbolag som Latour är också en strategi utifrån samma tanke. Under en period ägde jag inga banker, och valen föll på Handelsbanken och Nordea. Månadsutdelaren Realty Income Corp har jag saknat, och när värderingen kom ned till något mer sansade nivåer (även om det ännu inte är riktigt rea-pris) så passade jag på att köpa lite. Valutakursen är också en aspekt att ta hänsyn till men mycket tyder på att nettoinflöden till USD är fortsatt starka på sikt, så jag ser ingen anledning att vänta. Kopparbergs är ett spännande innehav och kan tänka mig att äga en något större post än i nuläget.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering september 2016

Jag har fortsatt skalat av vissa portföljinnehav och uppnått drygt 100 000 kr i likvider, ungefär 25% av portföljen. Innehaven i Hemfosa Fastigheter Pref. är nästan helt avyttrade, liksom Genova Property Group Pref. Alm Equity Pref. är helt avyttrad, liksom Swedbank. Några innehav har skalats ned vad gäller antal konton då förekommer i, vilket har varit en ambition jag haft sedan en tid tillbaka. Därför har exempelvis innehavet krympt i Akelius Residential Pref.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 436,20 875,40
Ratos AB 51 210,64 51 210,64
Klovern AB 34 774,78 34 774,78
Tele2 AB 34 179,51 34 756,47
Akelius Residential Pref. 29 151,11 23 785,07
Saltängen Property Invest 15 082,86 5 643,06
Hemfosa Fastigheter AB 22 525,03 3 440,72
Telia Company
18 589,14 18 589,14
Serendipity Innovations 15 659,04 9 339,24
Nordea Bank AB 19 084,95 19 643,27
DHT Shipping 20 025,80 20 025,80
SAS Pref. 24 557,89 33 369,98
SEB AB
14 921,46 14 921,46
K2A Pref. 13 301,02 21 208,00
Genova Property Group 7 947,00 2 465,00
ALM Equity Pref. 7 679,00 0,00
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 0,00 0,00
Swedbank AB 6 772,94 0,00
Hennes & Mauritz AB 6 725,44 8 312,80
SJR In Scandinavia AB 0,00 0,00
HCP, Inc. 0,00 0,00
Investment Kinnevik AB 3 526,05 3 312,30
Stag Industrial Inc 0,00 0,00
Handelsbanken AB (A) 0,00 0,00
Handelsbanken AB (B) 2 760,48 2 760,48
Abb Ltd 0,00 0,00
Industrivärden 0,00 0,00
Summa 356 084,05 315 614,67

Innehaven som fått störst uppmärksamhet hör framförallt SAS Pref. och K2A Pref. Men jag har försökt vara försiktig vad gäller köp. Framförallt har jag samlat på likvider inför en nedgång, det borde komma en snart; kanske redan har inletts. En effekt av den senaste tidens avyttringar är givetvis att rullande 12-månaders utdelning har sjunkit endel, men det får snarare ses som en tillfällig situation. Bevakningslistan står redo för lite köp, kanske under kommande vecka redan.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering augusti 2016

Det var ett tag sen den senaste uppdateringen gjordes, och det har hänt endel sen dess. Framförallt har innehavet i Atlas Copco avyttrats (följt av ett litet köp för att enklare följa kursutvecklingen i portföljen). Här väntar jag på en nedgång under 200kr innan ytterligare köp sker.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 50 630,33 436,20
Ratos AB 41 261,70 51 206,39
Klovern AB 34 486,64 34 774,78
Tele2 AB 31 456,30 34 179,51
Akelius Residential Pref. 29 749,11 29 151,11
Saltängen Property Invest 22 899,93 15 082,86
Hemfosa Fastigheter AB 21 999,16 22 525,03
Telia Company
16 901,40 18 587,00
Serendipity Innovations 14 559,60 15 659,04
Nordea Bank AB 13 238,05 19 084,95
DHT Shipping 12 663,30 20 025,80
SAS Pref. 11 339,00 24 557,89
SEB AB
12 165,06 14 921,46
K2A Pref. 0,00 13 301,02
Genova Property Group 0,00 7 947,00
ALM Equity Pref. 0,00 7 679,00
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 6 257,81 0,00
Swedbank AB 5 672,56 6 772,94
Hennes & Mauritz AB 5 206,80 6 725,44
SJR In Scandinavia AB 3 839,76 0,00
HCP, Inc. 3 098,00 0,00
Investment Kinnevik AB 3 089,52 3 526,05
Stag Industrial Inc 3 087,37 0,00
Handelsbanken AB (A) 1 679,02 0,00
Handelsbanken AB (B) 1 128,00 2 759,52
Abb Ltd 0,00 0,00
Industrivärden 0,00 0,00
Summa 354 141,54 356 084,05

Flera (små) innehav har också avyttrats, såsom SJR In Scandinavia AB, Stag Industrial Inc, och Kinder Morgan Inc. Alla innehav har avyttrats med vinst. Ett innehav har också minskat i storlek, framförallt Saltängen Property Invest, som jag börjat betrakta med en viss skepsis. Serendipity Innovations är ett innehav jag visserligen ökat något i, men även här kommer innehavet avyttras när tillfälle ges.

Sorgebarnet Ratos har jag passat på att minska mitt GAV i, innehavet har vuxit rätt ordentligt. På lite sikt bör ledningen kunna vända bolaget. Innehavet är långsiktigt. Vissa bankinnehav har också vuxit något, om än försiktigt.

Avslutningsvis har tre nya preferensaktier hittat in i portföljen. I nuläget är det förhållandevis små innehav, men ser framförallt K2A Pref som ett innehav där jag kan tänka mig att utöka framöver. En bonus är också att de utdelningsmässigt delar ut under månader där utdelningsnivån är låg. K2A Pref betraktar jag som ett mer seriöst innehav än Serendipity Innovations. Lyckas jag sälja bort dem, fyller jag istället på i K2A Pref.

SAS Pref är också ett innehav jag vill fortsätta öka i, förutsatt att inte kursen sticker iväg för högt. Atlas Copco hoppas jag också kunna öka i, förutsatt att kursen kommer ner i lite mer attraktiva nivåer. Investor och Industrivärden hoppas jag också kan utgöra en större del i portföljen, samt några andra svenska bolag som Ericsson och Axfood. Värderingarna är något i överkant just nu och hoppas kunna se lite billigare ingångskurser senare under hösten.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering maj 2016

Några små förändringar har skett sedan den senaste portföljuppdateringen i april, som går att läsa här. Två innehav har sålts, Industrivärden och ABB. Portföljens kanske minsta innehav. Båda innehaven såldes efter erhållen utdelning samt några procents avkastning. Och de såldes av skälet att de var försvinnande små innehav… STAG Industrial har minskats lite till fördel för DHT. Annars är det marginella ökningar i flera innehav som Tele2, Telia Company, Nordea, SEB samt Klövern Pref, Hemfosa Pref och Serendipity Innovations.

De köp som gjorts har skett med erhållna utdelningar, och har gått till innehav som backat mer än andra.

Aktie Tidigare innehav
Nuvarande innehav
Atlas Copco AB 50 630,33 50 630,33
Ratos AB 41 261,70 41 261,70
Klovern AB 33 915,26 34 486,64
Tele2 AB 28 232,24 31 456,30
Akelius Residential Pref. 29 749,11 29 749,11
Saltängen Property Invest 22 300,26 22 899,93
Hemfosa Fastigheter AB 21 523,11 21 999,16
Telia Company
16 318,05 16 901,40
Serendipity Innovations 14 024,64 14 559,60
Nordea Bank AB 11 610,65 13 238,05
DHT 9 535,00 12 663,30
SAS Pref. 11 339,00 11 339,00
SEB AB
9 843,44 12 165,06
Investor AB 7 181,06 7 181,06
Kinder Morgan Inc 6 257,81 6 257,81
Swedbank AB 5 672,56 5 672,56
Hennes & Mauritz AB 5 206,80 5 206,80
SJR In Scandinavia AB 3 839,76 3 839,76
HCP, Inc. 3 098,00 3 098,00
Investment Kinnevik AB 3 089,52 3 089,52
Stag Industrial Inc 6 264,61 3 087,37
Handelsbanken AB (A) 1 679,02 1 679,02
Handelsbanken AB (B) 1 128,00 1 128,00
Abb Ltd 514,29 0,00
Industrivärden 1 194,44 0,00
Summa 349 265,53 354 141,54

Portföljen växer sakta men säkert, och det kommer även framöver inte ske så stora förändringar. Sker det förändringar på marknaden kommer jag dock att agera. Framförallt jobbar jag för färre men mer koncentrerade innehav per konto, samtidigt som det totala innehavet ska vara minst tjugo (20) och högst trettio (30). Men innehaven bör vara av rimlig storlek..

Förövrigt startade jag ett “trejding-konto” i januari, där 14 800 kr sattes in på ett separat ISK (som inte räknas in i övriga portföljen). Där kör jag lite day- och swingtrading i några populära aktier som EnQuest PLC, Fingerprint samt Precise Biometrics (där jag haft störst framgång). Några andra aktier har också handlats i under korta tidsintervaller såsom Tele2 A och SEB A. Innehavet har till dags dato vuxit med 25%.

Avslutligen har jag anmält intresse om att teckna aktier i Paradox Interactive (jag fick 90 st), samt anmält intresse om att teckna 100 st aktier i Castellum. I det sistnämnda bolag har jag egentligen inga större förhoppningar om att erhålla några aktier, då jag inte har företrädesrätt (jag sålde alla mina aktier i bolaget när nyemissionen blev känt).

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering april 2016

Det är dags för en portföljuppdatering. Senaste gången det gjordes var den 2 februari som går att läsa här.

# Aktie Kr Förändring
1 Atlas Copco AB 49 531,55 50 629,37
2 Klovern AB 33 915,26 33 915,26
3 Akelius Residential Pref. 29 154,10 29 751,10
4 Ratos AB 31 738,91 41 260,74
5 Castellum AB 22 294,09 0,00
6 Tele2 AB 22 370,90 28 232,24
7 Saltängen Property Invest 22 300,26 22 300,26
8 Hemfosa Fastigheter AB 21 523,11 21 523,11
9 TeliaSonera AB 16 318,05 16 318,05
10 Serendipity Innovations 14 024,64 14 024,64
11 Nordea Bank AB 11 610,65 13 238,05
12 SEB AB
9 843,44 12 165,06
13 Kinder Morgan Inc 6 257,81 6 257,81
14 Swedbank AB 5 672,56 5 672,56
15 Investor AB 7 181,06 7 181,06
16 HCP, Inc. 3 098,00 3 098,00
17 Realty Income Corp 3 018,19 0,00
18 Stag Industrial Inc 6 264,61 6 264,61
19 Hennes & Mauritz AB 5 204,58 5 204,58
20 SJR In Scandinavia AB 3 839,76 3 839,76
21 Investment Kinnevik AB 3 089,52 3 089,52
22 Handelsbanken AB (A) 1 679,02 1 679,02
23 Handelsbanken AB (B) 1 127,00 1 127,00
24 Abb Ltd 514,29 514,29
25 SAS Pref. 5 848,00 11 325,00
26 Industrivärden 1 194,44 1 194,44
27 DHT 0.00 9 535,00
Summa 339 103,84 349 265,53

Här har det skett endel påfyllningar i befintliga innehav, framförallt i Ratos B, Tele2 B och SAS Pref. Ett nytt innehav har hittat in i portföljen efter att ha djupdykt bland mindre olje/gasrelaterade bolag. Ett bolag som ser hygglig ut i rådande läge, nämligen DHT.

Ett par bolag har avyttrats under perioden. Och det blev Castellum och Realty Income Corp. Anledningarna har jag skrivit om tidigare. Medel från försäljningarna inkl. försäljningsvinst och utdelningar har satts i arbete.

I och med den senaste tidens affärer har den 12-månaders rullande utdelningen fått en skjuts uppåt, och uppgår i skrivande stund till drygt 21 500kr, blott 2 500 kr från årets mål. YoC har ökat drastiskt till 6,16%, mestadels på grund av den höga direktavkastningen i DHT, men också för att avyttringen i Castellum (som har en något lägre direktavkastning) har möjliggjort påfyllning i innehav med högre direktavkastning som Ratos B, Tele2 B och SAS Pref.

Må gott och investera väl!

Portföljuppdatering februari 2016

I ett inlägg i december presenterades en sammanställning för portföljen för hur den såg ut vid det tillfället, och den procentuella viktningen i respektive. Här kommer en uppdatering i vad som kan komma att bli en följetong med lite regelbundenhet. Senast var för drygt en månad sedan, och endel saker har hänt sedan dess:

# Aktie % Kr Förändring
1 Atlas Copco AB 16 52 325,85 49 531,55
2 Klovern AB 10 33 343,37 33 915,26
3 Akelius Residential Pref. 9 28 579,24 29 154,10
4 Ratos AB 9 28 390,55 31 738,91
5 Castellum AB 8 26 791,43 22 294,09
6 Tele2 AB 7 23 859,76 22 370,90
7 Saltängen Property Invest 6 21 709,50 22 300,26
8 Hemfosa Fastigheter AB 6 21 064,08 21 523,11
9 TeliaSonera AB 5 16 357,43 16 316,98
10 Serendipity Innovations 4 12 404,04 14 023,92
11 Nordea Bank AB 4 11 587,52 11 610,65
12 SEB AB
3 8 668,62 9 843,44
13 Kinder Morgan Inc 2 6 257,81 6 257,81
14 Swedbank AB 2 5 672,56 5 672,56
15 Investor AB 1 3 755,42 7 177,97
16 HCP, Inc. 1 3 098,00 3 098,00
17 Realty Income Corp 1 3 018,19 3 018,19
18 Stag Industrial Inc 1 3 087,37 6 262,19
19 Hennes & Mauritz AB 1 2 970,42 5 778,96
20 SJR In Scandinavia AB 1 2 199,12 3 838,68
21 Investment Kinnevik AB 1 2 115,20 3 088,56
22 Handelsbanken AB (A) 0,5 1 679,02 1 679,02
23 Handelsbanken AB (B) 0,01 583,50 1 127,00
24 Abb Ltd 0,01 514,29 514,29
25 SAS Pref. 5 848,00
26 Industrivärden 1 194,44
Summa 100 320 087,91 339 103,84

Nästa gång får jag organisera om ordningen lite, men summa summarum så har portföljen vuxit lite. Rätt lite pengar har investerats i preferensaktier och “fixed-income”, till fördel för andra innehav, vilket är ett pågående arbete som initierats med syfte att öka på i andra innehav.

Må gott och investera väl!