Månadsrapport augusti 2017

Vi lämnar augusti bakom oss, en rätt hygglig månad där Kombiportföljen växte till över 490 000 kr. Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 711,57
Sparande/Uttag  + 3 900,00
Realisation vinst/förlust  + 898,47
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,33 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 510,04
Ingående värde 2017-08-01:  + 483 608,10
Utgående värde 2017-08-30:  + 490 118,14

Under månaden lyckades jag avyttra samtliga preferensaktier. Det är lite mörka moln på den geopolitiska himlen, men det utesluter inte att jag åter köper preferensaktier längre fram, förutsatt att de blir lite billigare. I övrigt har jag ägnat endel fokus på att köpa fler H&M, Handelsbanken, Ratos och Telia. Snittpriset har därmed gått ned en bit i dessa. Och skulle möjlighet uppstå kan jag tänka mig att avyttra även dessa med vinst.

Jag har ömsom köpt ömsom sålt aktier i Fingerprint, ett bolag som verkar i en intressant bransch, men som fortsatt har en tuff resa framför sig. Det är snart ett år sedan den hade en topp kring 100 kr, där jag köpte aktier som sedan dess legat kvar då jag inte lyckats komma ur innehavet. Ett år senare är dock mitt GAV strax över 50 kr, vilket ändå är högre än nuvarande kurs. Med fortsatt tålamod bör jag kunna sänka mitt GAV ytterligare under det närmaste året.

Helst ser jag att Fingerprint ger utdelning, men det lär dröja. Däremot är en stor portion kapital uppbundet i bolaget, vilket drar ned portföljens YoC ordentligt. Under 3% i dagsläget. Under tiden får jag nöja mig med lite realisationer när tillfälle ges. Lite glädjande lär dock ett av mina mål uppnås snart, ett kapitalbelopp på 500 000 kr för året.

Sammanställning över månadens utdelningar:

Datum Bolag Belopp
2017-08- Realty Income Corp. 29,07
2017-08-08 SAS Pref. 1 312,50
2017-08-08 Akelius Residential Pref. 370,00
Summa 1 711,57 kr

Inga utdelningar från preferensaktier kommer att erhållas inom åtminstone den närmaste tiden, då jag avyttrat dessa. De enda större utdelningarna som väntas är från H&M och Telia, då deras utdelningar är uppdelade på två tillfällen detta år.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juli 2017

En rätt händelsefattig månad är till ända. Endel transaktioner har gjorts under månad. Portföljen består av ytterligare ett bolag, antalet innehav är nu 14 st. Sparandet har blivit högre denna månad, bra löner och fortsatt koll på utgifterna bidrog till detta. Här kommer siffrorna för juli månad:

Utdelningar  + 1 214,72
Sparande/Uttag  + 6 500,00
Realisation vinst/förlust  + 24,24
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,60 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 7 738,96
Ingående värde 2017-07-01:  + 475 869,14
Utgående värde 2017-07-31:  + 483 608,10

SJR In Scandinavia AB har åter kommit in i portföljen. Posten är i nuläget liten, och om läge uppstår kommer jag utöka innehavet. Även andra bolag börjar bli lite bättre prissatta, även om det återstår en bit innan det råder ett köpläge.

Den senaste tidens kursuppgång i Fingerprint Cards har möjliggjort en viss reducering i innehavet. Hur mycket tid som återstår innan jag kan sälja av hela innehavet står skrivet i stjärnorna, men förhoppningsvis introducerar de utdelning nästa år vilket skulle vara anledning till att ligga kvar med åtminstone en liten post.

Härnäst väntar augusti med fler utdelningar.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juni 2017

En något fördröjd månadsrapport på grund av solsemester kommer här månadsrapporten för juni månad. Inläggsfrekvensen har varit sparsam på senare tid, men febril aktivitet har ändå skett under månaden som fortlöpt. Mer om det senare i inlägget. Här är en sammanställning över siffrorna:

Utdelningar  + 1 355,43
Sparande/Uttag  + 3 900,00
Realisation vinst/förlust  + 72,43
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,30 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 327,86
Ingående värde 2017-06-01:  + 470 541,28
Utgående värde 2017-06-30:  + 475 869,14

En rätt skral månad på det stora hela. Inga nämnvärda realisationer har egentligen skett utan det är i huvudsak en något ökad belåning som ligger till grund för ökningen, förutom sparandet och utdelningarna. Mycket courtageutgifter har gått till köp av Ratos, H&M och Handelsbanken i huvudsak. Och Fingerprint

En annan sak som skett är att jag upptagit en ordentlig kredit om 250 000 kr med 3,6% ränta. Syftet har länge varit att minska skuldbördan med olika slags krediter. Men varför ta en ny, större kredit? Efter att ha räknat lite så insåg jag att jag kunde eliminera två stora krediter, med 4,60% ränta och 5,85% ränta på drygt 110 000 kr till en kredit med 3,6% ränta och ändå ha en stor portion pengar över som kan generera avkastning. 100 000 kr går till ett antal aktier som genererar tillräcklig avkastning för att nästan täcka räntekostnaderna för hela lånet. Drygt 700 kr/månad kostar lånet inledningsvis, och avkastningen uppgår till 500 kr per månad i snitt. När skulden är nere i 170 000 kr ger avkastningen mer än räntekostnaden för hela lånet. För att komma ned till det beloppet kommer jag amortera enligt en 12-årsplan som lånet är upplagt på, med ambitionen att extra-amortera minst lika mycket som de tidigare krediterna har kostat varje månad. Jag räknar med att det kommer ta ett år. Därefter räknar jag med att det ska vara möjligt att amortera resterande skuld inom 3 år. Runt 40 000 kr finns också tillgängligt att snabba på återbetalningen, men finns mestadels för att ha lite manöverutrymme lite beroende på hur saker och ting utvecklas i övrigt. Ett lån upplagt på 12 år ska alltså vara borta på totalt 4 år. Så är planen åtminstone. Antalet lån och krediter har reducerats till ett bolån, CSN och en kredit, vilket gör saker och ting lite enklare.

I övrigt har jag också klippt två kreditkort och sagt upp totalt 4 olika krediter där flera inte ens använts på länge, men legat kvar som rester. Man måste kontakta respektive kreditgivare/bank och se till att man avskrivs helt för att det ska försvinna i en kreditupplysning. Det kommer således se lite bättre ut utifrån kreditvärdigheten att dels ha få krediter och förfrågningar, men också ha saker och ting mer samlat. Jag har senaste åren gjort åtminstone en kreditupplysning på mig själv för att se statusen vad gäller innehavda krediter, belopp, förfrågningar och kreditvärdigheten. Jag har också haft endel kontakter med rådgivare på min bank där jag fått lite vägledning när det gäller framtida möjligheter till att köpa en fastighet utöver den vi redan äger. Den nu valda egenvalda strategin bedömer jag ökar möjligheten att komma närmare det målet, men det är också så att jag mycket väl kan tänka mig att ompröva strategin om ett läge uppstår som är mer gynnsamt. Varför inte ta stora delar av Kombiportföljen och den nyligen inrättade investeringen om 100 000 kr utanför Kombiportföljen och rensa bort skulder helt och hållet? Alternativet är mer en sista utväg och jag har kommit att värdesätta kassaflöde mer än att börja om resan från ett lägre kapitalbelopp att investera med. Dessutom skulle det förstöra befintliga kassaflöden som utdelningar genererar. På det stora hela är det också fortsatt väldigt billigt att låna pengar. Uppdateringar kring detta kommer säkerligen framöver.

Bolagsmässigt har jag fokuserat investeringarna i några färre bolag i portföljen under en tid, vilket lär fortsätta under överskådlig tid åtminstone. Jag har därigenom mer fokus på några få bolag som jag bevakar lite djupare än när det fanns ytterligare 10 andra bolag att hålla koll på. Bevakningslistan finns dock hela tiden i bakgrunden och innehåller rätt många bolag jag skulle vilja äga, men då många bolag är rätt högt prissatta i nuläget avstår jag att plocka in fler bolag till portföljen.

Tillsist ägnar jag några rader på Fingerprint, som länge stått för den kanske mest sorgliga kursutvecklingen i portföljen. Aktien är den mest handlade av alla bolag jag äger, mestadels har köpen dominerat. Jag köper och säljer ständigt miniposter så försiktigt som det är möjligt och jag för noga koll på utvecklingen av dels innehavet men också vad som sker kring bolaget. Under hela juni skedde inga säljtransaktioner vilket får ses som en grov miss då jag kunde sålt av ett stort antal aktier med uppåt 4-5 kr/vinst per aktie. Jag missbedömde hur högt den skulle stiga efter att ha bottnat kring 28 kr. Därför har jag fortsatt köpa fler aktier då nyhetsflödet under månaden var exceptionellt positiv. Den har nyligen bottnat igen och därefter stigit något igen. I nuläget har jag drygt 2 000 aktier varav majoriteten ingår i Kombiportföljen och utgör det största innehavet totalt sett. Läget kan komma att förbättras under Q3 och Q4 och kanske att kursen börjar stiga framöver. Men först väntar en Q2 där jag hoppas på ett något bättre läge än Q1 men stålsätter mig för ytterligare besvikelser… Det är riktigt läskigt men samtidigt ett oerhört intressant bolag att äga.

Just nu är det semestertider och kan nog ägna lite mer tid till börsen under månaden, vilket kan öka möjligheterna till fler lyckade affärer. Utdelningarna rullar in i en hygglig takt och ett halvår återstår innan det är dags att utvärdera målen för det här året. Det mål som i nuläget ligger längst bort är målsättningen för rullande 12-månaders utdelning. Det finns en viss risk att målet inte nås, och det finns också en risk att faktisk utdelningsnivå understiger förra årets utdelningsnivå. Men jag kommer fortsätta att ägna tid till att försöka nå målen innan året är slut.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport maj 2017

En måttlig utveckling under månaden som involverade ett uttag om 5 000,00 kr minus månadssparande på 2 900,00 kr. Trots detta slutade månaden på plus. En realisation i Kopparbergs hjälpte till att hålla utvecklingen i en positiv utveckling.

Sammanställning enligt nedan:

Utdelningar  +3 234,95
Sparande/Uttag  – 2 100,00
Realisation vinst/förlust  + 680,34
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,36 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 596,33
Ingående värde 2017-05-01:  + 464 944,95
Utgående värde 2017-05-31:  + 470 541,28
Utdelningar under maj 2017:
Datum Bolag Belopp
2017-05-30 Kopparbergs 590,00
2017-05-16 Realty Income Corp 15,75
2017-05-16 Hennes & Mauritz 725,20
2017-05-09 Akelius Residential Pref 370,00
2017-05-09 SAS Pref 1 375,00
2017-05-04 SJR in Scandinavia AB 20,40
2017-05-02 Hemfosa Fastigheter 138,60
Summa 3 234,95 kr

Utdelningsmässigt var maj troligtvis den bästa månaden. Likvidmässigt ligger jag på drygt 70 000 kr i väntan på investeringsmöjligheter, mycket är rätt högt prissatt.

En liten förändring har också skett i portföljstrukturen. Månadssparande kommer tillsvidare ske till två räntekonton. Eftersom de övriga kontona inte genererar ränta så ligger nya likvider på räntekonton, nu till 0,70% ränta vilket är bättre än noll. Likvider som ackumuleras kan också föras in mer specifikt till olika konton, beroende på var de gör mest nytta. Det blir mer troligt att ett jämnt sparande till varje konto varje månad ibland uteblir. Räntekontona kommer inkluderas i sammanställningen för kombiportföljen.

Månadsrapport april 2017

Månaden var rätt hygglig på flera sätt. Utdelningsnivån var klart godkänd, sparandet gick in i vanlig ordning samt lägen uppstod att realisera lite vinst i endel innehav.

Sammanställning enligt nedan:

Utdelningar  + 2 316,70
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 745,62
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,50 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 962,32
Ingående värde 2017-04-01:  + 457 982,63
Utgående värde 2017-04-30:  + 464 944,95

Utdelningmässigt ser det ut på följande sätt:

Datum Bolag Belopp
2017-04-18 Realty Income Corp 16,10
2017-04-12 Ratos B 392,00
2017-04-12 Hemfosa Fastigheter Pref. 130,00
2017-04-11 Lundbergföretagen B 5,60
2017-04-11 Telia 708,00
2017-04-05 Klövern Pref. 845,00
2017-04-04 Handelsbanken B 220,00
Summa 2 316,70 kr

April var en relativt lugn månad, men endel avyttringar skedde då utdelningar redan erhållits, och jag ser behov av lite större manöverutrymme framöver. Jag har dessutom använt endel pengar till att minska belåningen med hjälp av realiserade vinster (vilket inte syns här). Sakta men säkert betalas den av, och det är fortsatt prioritet att få ned skulder generellt. Samtliga tre lån (CSN, Blancolån och belåning på Avanza) uppgår till cirka 150 000 kr, men minskar framöver med cirka 4 500 kr om planen hålls. Oftast betalas mer, så detta är ett minimum. Störst amortering sker på blancolånet, då beloppet är lägst, men har inte lägst ränta. Avanzas ligger med högst ränta (då skulden är större än vad som omfattas av superlånet. Det är med andra ord en rätt dålig affär ur den synvinkeln. Å andra sidan genererar kontot allt-som-allt en hygglig slant varje månad, så en riktigt dålig affär är det inte. Totalt sett uppgår belåningen, om man mäter den över hela portföljen drygt 14%.

Ambitionen är att vara nästintill skuldfri under nästa år (exklusive bostadslånet förstås). Därefter kan jag förhoppningsvis öka det direkta sparandet till portföljen samt buffertar för att slippa ta lån längre fram.

För övrigt kan jag notera att, om utvecklingen hittills håller i sig, så kan jag titulera mig halv-miljonär framåt årsskiftet. Endast en ökning på cirka 5 000 kr per månad under årets återstående månader betyder att Kombiportföljen kommer överstiga 500 000 kr.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport mars 2017

Tiden flyger fram och nu är ytterligare en månad till ända. Portföljen har vuxit något, vilket är glädjande.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 680,77
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 1 295,37
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,28 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 5 876,14
Ingående värde 2017-03-01  + 452 106,49
Utgående värde 2017-03-31  + 457 954,26

En hygglig utdelningsnivå för månaden där en större portion inkom från Castellum, ett innehav jag fyllde på ordentligt alldeles innan utdelningen avskildes. Sparandet gick in i vanlig ordning. För närvarande prioriterar jag fortsatt amortering på skulder samt sparande till buffertar i väntan på att kunna öka sparandet till portföljen.

Ett specifikt bolag ägnas särskild uppmärksamhet just nu och det är Fingerprint. Här har transaktionerna varit många och syftet är att försöka hänga med ned till ett läge då kursen stabiliseras något. Jag har under månaden räknat ut det viktade GAV:et då jag gjort många köp- och säljtransaktioner. Det GAV Avanza redovisar stämmer inte riktigt. Den rättvisande kursen ligger på strax under 70 kr (Avanza redovisar cirka 58 kr, en rätt stor skillnad) och just nu väntar jag på en ny bottennivå att köpa in mig igen på. Ackumulerat alla transaktioner ligger vinst på drygt 4 000 kr då jag hämtat igen lite senaste dagarna. Just nu är manöverutrymmet rätt begränsat då jag samtidigt köpt i andra innehav. Likviderna ligger på totalt 15 000 kr. I allmänhet är jag inte så oroad utifrån bedömning av bolagets möjliga utveckling på några års sikt. Det tycks dock bli sämre innan det blir bättre.

Andra nämnvärda transaktioner under månaden är SJR och Kopparbergs där jag för tillfället är nöjd med nivån på innehaven. Några H&M har också köpts in då aktien backade endel när rapporten kom.

Under april väntas fler utdelningar och sammantaget blir det en rätt hygglig månad.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport februari 2017

Här är månadsrapporten för februari 2017.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 2 463,83
Sparande/Uttag  + 2 900,00
Realisation vinst/förlust  + 3 984,27
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,07 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 9 348,10
Ingående värde 2017-02-01:  + 442 758,87
Utgående värde 2017-02-28:  + 452 106,49

Månadens händelser

Februari har varit en transaktionsintensiv månad, milt sagt. Hela innehavet i Ratos och Tele2 såldes med en hygglig vinst. Därefter har antalet innehav i portföljen utökats ordentligt, mestadels betraktade som kontrollposter. En mini-post i innehav som Atlas Copco och Lundbergföretagen pryder numera portföljen. Tanken är att utöka dessa innehav under lång tid framöver, väldigt försiktigt. Sammanställning går att läsa här.

Utdelningsmässigt var det en stark månad, sparandet gick in som planerat och portföljen som helhet har vuxit med drygt 9 000 kr. Just nu har rullande 12-månaders utdelning sjunkit till ca 23 000 kr, så det återstår endel jobb för att få upp den siffran till målet om 30 000 kr för året.

Må gott och investera väl!

 

Månadsrapport januari 2017

Årets första månad har passerat. Nya tider, nya investeringar… Här kommer sammanställningen för månaden:

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 847,50
Sparande/Uttag  + 4000,00
Realisation vinst/förlust   – 735,18
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 0,93 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 4 112,32
Ingående värde 2017-01-01:  + 438 644,55
Utgående värde 2017-01-31:  + 442 756,87

Tydligen har jag köpt och sålt med förlust under månaden. De enda affärerna där det kunnat ske är att jag köpt och sålt små poster i Fingerprint Cards. Då mitt GAV (irriterande nog) är en bra bit ovanför nuvarande kurs, har jag vid tillfällen köpt ytterligare små poster vid en viss kurs där jag sedan sålt dessa med liten vinst då kursen rekylerat något. Men eftersom det beräknas mot det totala innehavet blir det dock en förlust, även om de små affärerna på papperet har skett till en vinst. Men mitt GAV sänks å andra sidan. Däremot behöver man hålla koll på den realiserade förlusten vid händelse av att får för mig att sälja “för billigt”.

Därutöver har det också dragits skatt för kapitalförsäkringskontona, vilka också belastar månaden negativt. Ett par hundra kronor kan således härledas till detta.

I övrigt har jag köpt ett fåtal aktier i Castellum, H&M och Klövern Pref. En post i Sdiptech Pref. har också avyttrats under månaden. Målet är att bli av med hela innehavet. Jag tackar för utdelningarna som erhållits under tiden jag haft innehavet!

Bortsett till den tragikomiska aktiekursutvecklingen i Fingerprint Cards har januari varit en rätt god månad vad gäller värdeförändring. Totalt sett ligger jag ett fåtal procent på minussidan. Inte för att det numera inte är av ett jättestort intresse, men en trevlig utveckling som kan leda till vissa omallokeringar (vinsthemtagningar), om den positiva utvecklingen fortskrider i samma takt de närmaste månaderna.

Många bolagsrapporter kommer in i rask takt och det tycks som börsoptimismen tilltar i styrka. I mitt fall har kompotten varit delvis bitter med ett par utdelningssänkningar i portföljen, telekom verkar dras med lönsamhetsproblem… Däremot bjuds det på lite andra (kraftigare) ökningar i andra bolag. DHT Shipping hör till den, utan tvekan. Återstående bolag att rapportera är Ratos, och här kan en oförändrad utdelningar ligga närmast till hands. Håller tummarna.

Slutligen så kommer jag snart korrigera kalkylarket vad gäller rapporterade utdelningar för 2017, för att se lite hur det slår på den totala summan. Jag gissar att det totalt sett blir en lägre sänkning givet förra årets utdelningsnivåer, så årets mål om 30 000 kr (rullande) kan bli något tuffare att uppnå. En bonus för året är dock att fler bolag väljer att införa flera utdelningstillfällen, som H&M och Castellum.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport december 2016

Årets sista månad är till ända och här kommer siffrorna för månaden.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 988,00
Sparande/Uttag  + 3000,00
Realisation vinst/förlust  + 8 610,83
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,87%
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 12 598,83
Ingående värde 2016-12-01:  + 426 045,72
Utgående värde 2016-12-30:  + 438 644,55

 

Utdelningar månadsvis jämfört med föregående år:

Generellt har utdelningarna i år överstigit utdelningarna från föregående år, vilket inte är någon större överraskning då portföljen växer! Tittar man på de två första årens erhållna utdelningar jämfört med 12-månaders rullande utdelning, ser man en rätt fin utveckling:

Ökningen i utfall motsvarar knappt 30 % från förra året!

Avslutningsvis tar jag även med följande bild:

Eget kapital, dvs tillgångar minus skulder uppgår till knappt 3 000 000 kr. Värt att notera är dock att huset står för en stor del av denna summa. Glädjande dock är att portföljen växte med ungefär 100 000 kr under året – i reala tal. Sparande, utdelningar och realisationer bidrog starkt till att portföljen växte.

Nästa år väntar nya utdelningar, fortsatt sparande och förhoppningsvis kanske någon vinsthemtagning att använda till nya investeringar.

Årets mål har sammanställts här, och utvecklingen blev hyffsat positiv. Jag kan inte klaga på resultatet, förrutom möjligen posten likvidbuffert där det är lite magert, men den växer åtminstone och med fortsatt arbete kommer den att fortsätta växa.

Nästa års mål väntar jag med till nästa år. God fortsättning på det nya året!

Må gott och investera väl!

Månadsrapport november 2016

November månad lider mot sitt slut och här kommer siffrorna för portföljutvecklingen.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 678,92
Sparande/Uttag  + 5 500,00
Realisation vinst/förlust  + 501,41
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,73 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 7 380,33
Ingående värde 2016-11-01:  + 418 665,39
Utgående värde 2016-11-30:  + 426 045,72

Månaden var en hygglig utdelningsmånad, och endel likvider har använts till att snitta ned i Fingerprint, Klövern Pref., och flera andra preffar. Även Telia, Castellum och Ratos har köpts under månaden. Dessutom har jag deltagit i nyemissionen i Tele2. Befintliga innehav har fått lite tillökning till 53,00 kr / aktie, och totalt har snittet kommit ned ett par kronor.

I nuläget har jag rätt liten andel likvider med andra ord. DHT Shipping som sänkte sin utdelning påverkade i lite högre utsträckning rullande 12-månaders utdelning, men har nu stabiliserats till 25 721,94 kr för stunden. Förväntad utdelning för året, med endast en månad kvar ser ut att landa på kring 22 500,00 kr.

Fokus under de kommande månaderna är att försöka plocka in några bolag i portföljen. Castellum är ett, där jag börjat köpa lite. Under 120,00 kr tycker jag är en rimlig nivå. Atlas Copco, Handelsbanken och möjligtvis Axfood står närmast att börja köpa i, men kurserna bör komma ned endel för att jag ska börja köpa.

Året börjar lida mot sitt slut och jag har funderat endel kring kommande års delmål. Sparandet utgår i nuläget den viktigaste parametern att öka utdelningsnivån, så den kommer jag fortsatt prioritera. Inkomstmässigt ska det inte uppstå några större överraskningar. På skuldsidan hoppas jag att få ned vissa kreditskulder, som att nollställa belåningen.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport oktober 2016

Vi är inne på årets fjärde kvartal, om man så vill. Oktober var en månad där börsen inte riktigt tog någon tydlig riktning. Men lite utdelningarna tickade in på kontona i vanlig ordning. Just nu har jag en ansenlig position i Fingerprint, som jag hoppas snart kan ge en fin exit-vinst. Belåningen kanske till och med kan sänkas framöver, även om det mycket belåning har placerats i andra innehav som preferensaktierna Klövern Pref., SAS Pref. och H&M.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 403,00
Sparande/Uttag  + 5 500,00
Realisation vinst/förlust  + 1 609,76
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 2,03 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 8 512,76
Ingående värde 2016-10-01:  + 410 152,63
Utgående värde 2016-10-31:  + 418 665,39

Portföljen växte med stadiga 2,03%, huvudsakligen genom månatligt sparande. Utdelningarna gav en fin slant denna månad och endel realisationer har gjorts främst för att konsolidera portföljen till färre innehav. Jag äger för närvarande inga banker till exempel såsom Nordea och SEB. Kinnevik finns inte heller kvar i portföljen. I vanlig ordning har dock dessa fortsatt stiga sedan dessa avyttrades…

Tappet från förra månaden har hämtats igen. Och det finns ännu endel likvider att tillgå inför de återstående månaderna på året. Spelar jag korten rätt kan jag se möjlighet att snitta ned i ett par innehav. Ratos exempelvis. Jag menar, hur långt ned kan den backa? DHT Shipping kan också utökas lite, troligen efter att den kommande utdelningen avskiljts.

Uppdatering 1 november 2016

Tänkte att det saknades lite grafik, så här kommer en graf över hushållets samlade tillgångar, skulder och eget kapital. Noterbart är den extra-amortering som gjordes under månaden.

kassaboken-tillgangar-skulder-eget-kapital-oktober-2016

Årets utdelningar så här långt, jämfört med föregående år:

utdelningar-manadsvis-oktober-2016

Må gott och investera väl!

Månadsrapport september 2016

Året börjar lida mot sitt slut och resultatet för september har kommit in. En fiberanslutning till huset skulle betalas, så 15 000 kr fick tas ut från portföljen (i början på månaden). Upparbetad buffert täckte endel av kostnaderna. Tappet kunde inte kompenseras fullt ut, trots hygglig utdelningsmånad,  månadssparande och viss vinsthemtagning.

Totala antalet innehav har sjunkit till 17 st. Små innehav och innehav som planerats att avyttras under en längre tid finns inte längre i portföljen, som Saltängen Property Invest och Atlas Copco. Fokus har istället hamnat på andra befintliga innehav, som DHT Shipping, Ratos och K2A Pref. Likvider har hållit på en viss nivå, runt 10%. Kortare spekulationer i Fingerprint har gjort, vilket förklarar endel av månadens realisationer.

Totalt sett har portföljen backat två månader, till månadens julis resultat. Fullt fokus på att få portföljen att växa gäller nu. På den positiva sidan har hushållet inga större fakturor, krediter och andra stundande utgifter av större art under överskådlig tid. Det gäller hålla disciplinen nu och fortsätta bygga upp buffertsparanden, och inte dra på nya kostsamma utgifter.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 1 470,81
Sparande/Uttag  – 9 500
Realisation vinst/förlust  + 1 249,52
Förändring Kapitalbelopp (%)  – 1,65 %
Förändring Kapitalbelopp (Kr)   6 779,67
Ingående värde 2016-09-01:  + 416 932,30
Utgående värde 2016-09-30:  + 410 152,63

Samma månad för ett år sedan erhölls 228,00 kr i utdelningar, årets nivå är klart bättre. Rullande 12-månaders utdelning fortsätter klättra och uppgår nu till ca 29 470 kr. Framförallt har innehavet i DHT Shipping utökats, men också SAS Pref. och K2A Pref., samtliga ger hög direktavkastning. Nivån har hamnat högt över årets mål, 23 000 kr.

På horisonten tycks mörka moln hopa sig kring omvärlden, och kanske kommer det nya köplägen längre fram. Det finns en hel del bolag jag skulle vilja äga, men priserna är höga i de flesta bolag just nu.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport augusti 2016

hand and rouleaus of coins

Jag har ändrat endel hur portföljutvecklingen mäts. Från att ha mätt värdeutveckling (aktieinnehavens värdeutveckling, utdelningar och sparande) har jag övergått till att endast mäta hur portföljen växer genom realisationer av aktieinnehav, utdelningar och sparande. Skillnaden är således att portföljens kapitalbelopp kommer växa sakta över tid, snarare än fluktuera främst pga av aktiekursutvecklingen.

Siffrorna för månadsskiftet juli/augusti misstämmer endel, då siffrorna inte är från månadsskiftet (var på semester). Siffrorna bör stämma bättre jämförelsemässigt mellan augusti/september och framåt.

Ungefärlig sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 793,70
Sparande/Uttag  + 5 500
Realisation av aktievinst/förlust  + 594,86
Förändring Kapitalbelopp (%)  + 1,65
Förändring Kapitalbelopp (Kr)  + 6 888,56
Ingående värde 2016-08-01:  + 410 043,74
Utgående värde 2016-08-31:  + 416 932,30

Det fattas också en utdelning, som enligt pressmeddelande ska betalas ut den 31 augusti. Då det är ett amerikanskt innehav via kapitalförsäkringar hos Avanza kan det dröja ett par dagar extra. Utdelningen kommer bokas för september istället, så slipper jag allt trassel med att ändra om alla siffror i sammanställningen… Ändring i utdelningskalendern kommer också göras.

Värt att nämna i övrigt är att innehaven i Saltängen Property Invest håller på att hyvlas bort varefter exit kan göras med vinst. Likaså håller innehaven i Serendipity Innovations Pref. på att likvideras. Innehaven ökas däremot på i K2A Pref. liksom i SAS Pref. Det lutar också åt att avyttra Hemfosa Pref., ALM Equity Pref. och Genova Property Group Pref. Jag har skissat på att inneha följande preffar:

  • Akelius Residential Pref.
  • Klövern Pref.
  • K2A Pref.
  • SAS Pref.

Tanken är att konsolidera posterna i de olika pref-innehaven för att hålla nere antalet bolag att hålla reda på. I övrigt väntar jag in en nedgång så jag kan fylla på i övriga bolag som Investor, Atlas Copco, H&M, Handelsbanken och kanske några andra intressanta bolag ur bevakningslistan. Cirka 14% av portföljen utgörs av likvider i dagsläget, så det finns lite att tillgå när det sker.

Erhållna utdelningar, jämfört med föregående år.

utdelningar-månadsvis-augusti-2016

Klart godkänt betyg. Årets rullande utdelningar står i skrivande stund på 26 712,62 kr, med en YoC på 6,41%. Så mycket lär dock inte erhållas, men målet är dock uppnått (23 000kr). Det blir en bra grund inför nästa år.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juni 2016

Juni månad blev den kanske mest kaotiska månaden på börsen hittils i år. Dock blev slutresultatet inte så dåligt som det först verkade. En börskrasch som uteblev följt av en fin återhämtning. Endel småköp resulterade i lite småvinster, och jag lyckades också att trycka in lite sparpengar denna månad.

Mitt sidoprojekt med lite daytrading har gått sådär och jag sitter förnärvarande fast i lite högre ingångskurser än aktuell kurs. Så, det är bara att vänta in uppgången. Bolag som finns i tradingkontot är Fingerprint, Precise Biometrics samt EnQuest Plc. De har jag handlat otaliga gånger med småposter, som genererat småvinster då tillfällen getts.

En mer blygsam utdelning denna månad jämfört med föregående månad är en liten tröst i sammanhanget. Juni är utdelningsmässigt en av de sämsta månaderna. Det är lite svårare att hitta bra utdelningsbolag som täcker upp juni. Jag har tillfört en ny preferensaktie, Heimstaden Pref., i Kombiportföljen och det är en rätt liten post i dagsläget.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  + 529,90 kr
Avkastning  – 10 385,66 kr
Procentuell avkastning  – 3,09 %
Sparande/Uttag  + 4 500 kr
Ingående värde 2016-05-01:  336 788,00 kr
Utgående värde 2016-05-31:  + 335 697,00 kr

Må gott och investera väl!

Månadsrapport maj 2016

Maj månad blev en relativt bra månad. Portföljen återhämtade sig bra och utdelningsmässigt var det en trevlig månad.

Sammanställning enligt följande:

Utdelningar  4 718,53 kr
Avkastning  7 700,92 kr
Procentuell avkastning  + 2,29%
Sparande/Uttag  0,00 kr
Ingående värde 2016-05-01:  + 328 581,00 kr
Utgående värde 2016-05-31:  + 336 788,00 kr

Må gott och inestera väl!