DHT Shipping sänker utdelningen radikalt

DHT Shipping för tredje kvartalet bekände färg kom det in dystra siffror som resulterade i en kraftig utdelningssänkning. Från 23 cent/aktie till 2 cent. Huvudorsaken är en stor avskrivning som togs detta kvartal, samtidigt är intäkterna lägre än förra kvartalet då marknaden är ansträngd. Inte riktigt vad jag hade trott skulle ske, men så blev utfallet. En halvering hade jag förväntat mig, men det blev nära nog noll. Det får stora konsekvenser för utdelningsnivån i portföljen, som behöver kompenseras med att försöka sprida riskerna igen. En nygammal position har initierats i Castellum idag. Sedan finns andra aktier såsom Realty Income Corp som på relativt kort tid bliv relativt billig, även om den gärna få bli ännu billigare.

I fallet DHT Shipping kommer jag fortsätta snitta ned GAV när möjlighet ges. Det sämre kvartalet speglar hur branschen ser ut, volatil och svårnavigerad. Vinterhalvåret är bättre, efterfrågan fortsätter stiga och därför ser jag ingen större oro till att nuvarande utdelningsnivå fortsätter framöver. Sett till skuldsättning, intäkter och ledningens förmåga att navigera bolaget framåt ser jag fortsatt ett billigt och välskött bolag, som just nu blev lite billigare.

Länk till Q3-rapporten.

Må gott och investera väl!

DHT Shipping levererar

Igår kväll satt jag bänkad vid datorn och väntade på Q2-rapporten för DHT Shipping. Ett bra tag efter börsens stängning kom den och visade på fina siffror för kvartalet. Kvartalsutdelningen sänktes dock $0,02 till $0,23 per aktie, som delas ut om ett par veckor. After-market gick aktien upp nästan 8% från stängningskursen $4,80. Värt att notera är att bolagets utdelningspolicy skiljer sig lite. De delar ut 60% av ‘net income’, vilket gör att utdelningsnivån kan svänga lite mellan kvartalen, då intäkterna svänger. I mina ögon en rätt sund policy med tanke på branschen. Och runt 17,5% (min YoC) direktavkastning är inte att klaga på.

Länk till rapport: http://seekingalpha.com/pr/16573984-dht-holdings-inc-second-quarter-2016-results

 • Skuldsättningen minskar i snabb takt
 • Ytterligare ett s.k VLCC-fartyg färdigställd och sjösatt i augusti, det fjärde av totalt sex fartyg i år
 • Ett s.k SUEZMAX-fartyg sålt
 • Bra intäktsnivåer (dagsrater), trots prispress på spotmarknaden

Bolaget hör till den kanske mest riskfyllda investeringen i portföljen och positionen i nuläget om 510st aktier lär nog inte utökas i dagsläget. Fler möjligheter till köp kan dock uppenbara sig under innevarande kvartal, då marknaden ser ut att bli lite tuff framöver.

Jag har en position i DHT Shipping.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport juni 2015

Sämsta månaden hittils vad gäller Kombiportföljens värdeutveckling. Kombiportföljen har dock utökats med ytterligare en KF för familjens senaste tillskott. Även sparandet har varit något högre än budgeterat, vilket är glädjande. Månaden var rätt skral vad gäller utdelningar. Sammantaget räcker inte portföljens insättningar och utdelningar för att täcka värdeminskningen. Samtidigt har jag fortsatt att köpa aktier regelbundet, vilket sänkt GAV på många av innehaven men vissa innehav sker inte så mycket köp i längre, främst för att begränsa insatsen i framförallt preferensaktier och vissa fastighetsbolag.

Endel tidigare innehav har åter fått en plats i Kombiportföljen. Hit räknas Tele2, SJR in Scandinavia AB och Nordea. Nya innehav såsom Railcare Group och AstraZeneca har utökat antalet innehav samt utdelningstillfällen över året.

Tyvär ser helheten rätt bister ut. Värdet föll nästan 5 %, vilket kunde blivit mer om portföljen inte hade fyllts på med utdelningar och sparande. Drygt 300 000 kr landade månaden på. Utdelningsmässigt är juni en mager månad, endast 408 kr tickade in. Till dagens datum har aktier köpts för 325 000 kr. I princip har trenden pekat nedåt vilket möjliggjort flertal regelbundna köp i många bolag. Alla innehav har backat mer eller mindre.

Under månaden har köp av aktier skett i större utsträckning i stabilare bolag före preferensaktier. De senare har backat väldigt mycket pga marknadsräntorna och det allmänna läget. Även om det är frestande att köpa fler i dessa så kommer jag avvakta tillsvidare.

YoC har sjunkit något och ligger idag på 5,25 % vilket är klart godkänt. Antalet innehav är många i portföljen som möjliggör små men frekventa utdelningar under året. Hittils har drygt 7 500 kr inkommit sedan årsskiftet. Rullande 12-månaders utdelningar har överträffat delmålet för året, och ligger på drygt 17 000 kr i dagsläget, vilket är en bra bit över målet om 15 000 kr. Riktigt glädjande! Det minskar pressen något på att försöka få hög avkastning på innehaven genom att göra färre köp- och säljtransaktioner.

Mina planer på att genomföra kortare affärer utifrån Stochastics har inte skett. Det resulterade endast i ett köp (men inget sälj) i SEB C… Tiden och lusten har helt enkelt inte infunnit sig, speciellt då familjen växte med en liten människa under månaden!

Regelbundna köp fortsätter dock, om än i mindre takt då placeringar i räntefonder har skiftats över i aktier. De sista slantarna därifrån handlades förra veckan. Planen var tidigare att köpen skulle räcka minst till årsskiftet, så det höll ju inte riktigt… Å andra sidan har trenden varit nedåt, så jag har köpt väldigt många aktier under en relativt kort tid istället. Blir det bättre utvecklingen under halvåret framöver?

Jag har också motsatt vissa impulser att sälja, även om det skett i mindre utsträckning i bolag som låg någorlunda på plussidan, och skiftat om dessa i andra innehav som förtjänade mer uppmärksamhet.

Framöver är förhoppningen att kunna se kurser på uppåtsidan istället. Hela den grekiska trageding är en politisk kris i första hand och inte en finansiell kris eller fastighetskris – som slår mer på företagens lönsamhet och liknande. Därför är jag egentligen inte oroad över händelseutvecklingen där. Under tiden framöver finns en hel del Q2-rapporter att ögna igenom för att försöka bilda uppfattning om var bolagen är på väg.

Sammanställning för månaden ser ut på följande sätt:

Utdelningar + 408 kr
Avkastning − 14 813,69
Procentuell avkastning 4,88 %
Sparande/Uttag + 4 240 kr
Ingående värde 2015-02-27: + 314 326,00 kr
Utgående värde 2015-03-31: + 303 708,00 kr

Må gott och investera väl!

Lägesrapport

Jag tittade igenom mina innehav och kan se att endel har uppnått nivån kring 15 000 kr. I dessa innehav kommer jag inte köpa nya aktier förrän andra innehav nått den målnivån. Samtidigt har jag också tänkt ha vissa aktier i en låg nivå. Exempelvis endel preferensaktier som jag betecknar som mer riskfyllda.

Storlek på innehav jag är nöjd med (köpt för ca 15 000):

 • Bahnhof
 • Handelsbanken
 • H&M
 • SJR In Scandinavia

Innehav jag kommer fortsätta öka i (till nivån 15 000 kr):

 • Atlas Copco
 • Beijer Alma
 • Castellum
 • Investor
 • Latour
 • NCC
 • Nordea
 • Ratos
 • Swedbank
 • Systemair
 • TeliaSonera
 • Öresund

Innehav jag kommer öka i, med viss försiktighet (bibehålla eller marginellt öka):

 • Akelius
 • Hemfosa
 • Klövern
 • Mekonomen
 • Mycronic
 • Rottneros
 • Saltängen
 • SAS
 • Sectra
 • Serendipity Innovations

Jag har kvar strax under 70 000 kr placerade i räntepapper, utöver månadssparande och framtida utdelningar för ytterligare köp. Jag har köpt aktier för ca 233 000 kr hittils, som hittils tappat ca 4 500 kr i värde.

I övrigt så verkar det fortsatta läget på börsen uppenbara goda möjligheter till fortsatta köp. Snittkurserna sjunker stadigt, vilket är positivt i det långra loppet. Q1-rapporter som ramlat in bland bolagen ser överlag hyggliga ut, men på en 10-årsperiod tycker jag inte det spelar någon avgörande roll för mina innehav. Det finns andra aktier som tagit ordentligt stryk. Det är inte helt otänkbart att någon av mina innehav kommer åka på stryk i framtiden. Med stor spridning kan jag dock begränsa påverkan om något sådant skulle inträffa.

Någon gång under kommande månaderna borde rullande 12-månaders utdelning uppgå till minst 15 000 kr. Möjligtvis 16 000 kr innan året är slut, vilket skulle vara riktigt fint. Då återstår det bara motsvarande 11 månaders utdelningar för att uppnå en årslön. Med lite tålamod, utdelningshöjningar och sparande är förhoppningen att det inte ska ta runt 10 år. Drygt 10 år i ett worst-case-scenario, men under 10 år vore såklart roligt.

Må gott och investera väl!

Sammanfattning av portföljutvecklingen

Efter dagens köp har YoC gått upp till 4,99 % på aktieinnehavet. Jag har köpt för ca 201 000 kr hittils, men värdet ligger på ca 196 000 kr, ett värdetapp på ca 5000 kr. Ingen större panik över detta, då jag inte kommer sälja. Fortsatta köp innebär lägre GAV, vilket kommer betala sig när börsen återhämtar sig (när det väl sker). Fondinnehavet krymper sakta i och med regelbundna små avyttringar. Fondinnehavet har ett värde på strax under 104 000 kr i dagsläget, men kommer krympa då ytterligare säljordrar lades in igår. De återstående euro-obligationerna ryker då, mest för att minska förlusterna dessa har inbringat på senare tid.

Rullande 12-månaders utdelning har nu kommit över 10 000-kronors-gränsen idag! Beräknat på att 16 000 kr / månad motsvarar absoluta minimum för hushållets fasta utgifter, täcker den passiva inkomsten just nu 5,2 % av dessa. Utifrån detta så finns det alla möjligheter att under året uppnå 16 000 kr i rullande utdelning, en månads täckning av fasta utgifter, och därmed också uppnå ett av målen för året. Jag är lite tveksam till om möjligheterna att uppnå de övriga målen…

Må gott och investera väl!

97,78% likvid, och lite trading

opcon-sept

Efter att fondaffärerna avslutats i onsdags har jag valt att inte köpa nya fondandelar i någon fond alls. Faktum är att det infann sig en ovisshet om var jag ville placera mina surt förvärvade sparpengar. Det kändes inte självklart vad jag skulle köpa helt enkelt. SPP Obligationsfond var helt rätt att gå ur, den har mer eller mindre rasat sedan jag gick ur, vinsthemtagningen var helt rätt tajmad. Swedbank Robur Indexfond Asien hann faktiskt dyka dryga 1 % innan jag återsåg pengarna, tillsammans en mindre vinst.

Den kvarvarande delen genom försäljningen av SPP Obligationsfond genererade 277 kr.
Det korta innehavet i Swedbank Robur Indexfond Asien genererade 151 kr.Ganska hyggligt!

De dagar jag legat likvid har det skett en kraftigt volatil kursutveckling i det lilla förlusttyngda bolaget Opcon. I onsdags passade jag således på att testa möjligheten att utnyttja de kraftiga kursrörelserna till min fördel. Jag köpte en post för runt 20 000 kr som jag inom en timme sålde. Affären genererade hela 50 kr i vinst! Främsta skälet är att jag tyvär handlar med dyr courtage-avgift på 99kr per affär. Ska erkänna att pulsen låg en bra bit över det normala. Det var hemskt att se 20 000 kr rasa till 16 000 kr inom loppet av några minuter, för att sedan öka igen. Såhär i backspegeln kan jag konstatera att jag (givetvis) skulle köpt mer och väntat till nästa dag. Men vem kan sia om framtiden i sådana här lägen…

Andra dagen i Opcon fortsatte rusningen uppåt. Hade jag väntat med att sälja hade jag givetvis tjänat mycket mer. Dock gick jag in igen med en ny, större post. Jag köpte i en svacka och sålde vid en topp. Affären genererade den här dagen 500 kr efter courtage-avgifter. I fredags avstod jag från att gå in, då det blev tydligt att intresset svalnat för aktien. Den backade tillbaka lite, så det var helt klart klokt att avstå. Totalt tjänade jag ca 550 kr under två dagar. Det har fått mitt kapital att växa och har gjort att den årliga avkastningen passerat en bit förbi 11 %. Jag frångick helt min investeringsfilosofi i och med dessa affärer. Jag hade mått rätt dåligt om jag prickat helt fel vid dessa affärer…

Det var ett par intressanta men stressiga dagar framför börsskärmen. Kommer kanske göra om detta i framtiden, men en sak är säker: det är rätt tryggt (även för hjärtat) med tryggare och tråkigare ränte- eller obligationssparande!

Må gott och investera väl!

Målavkastning uppnådd

10-percent

Den senaste förändringen för mina fonder har visat sig vara ett bra val. Framförallt är det Swedbank Robur Indexfond Asien som drar upp värdeutvecklingen. Min målavkastning för året om minst 10 % avkastning uppnåddes den 5 September, knappt 3 månader före årsskiftet. Glädjande! Inom kort kommer jag ta hem vinsten i denna fond. Jag har tittat lite på Japan och USA, (SPP har bra fonder för båda marknaderna, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA, båda med låga avgifter) och de ser positiva ut, med stigande trend på börsen och övervägande positiva indikatorer för att ta positioner.

Det är möjligt att portföljen kommer breddas till tre indexfonder, Swedbank Robur Indexfond Asien, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA. Fördelen är större geografisk spridning. Samtidigt vill jag inte minska den stora andelen i SPP Obligationsfond, då jag tror att portföljen med ungefär 75% i “säkrare” och mindre volatila ligger mer i linje med min investeringsfilosofi i det rådande marknadsläget med allt högre värderingar. Det går som vanligt inte att förutse framtiden. Jag kommer testa att vikta 25% av portföljen i USA, då det verkar som indikatorerna stödjer uppgången på USA-börserna i större utsträckning än i Japan. Swedbanks Asienfond kommer jag återkomma till beroende på utvecklingen i USA.

Må gott och investera väl!

Konsolidering av sparande

augusti14

Min sambo har vid ett antal tillfällen genom åren nämnt att hon har ett sparande i en svensk storbank i form av en svensk indexfond. Hur länge hon haft den, vad värdet uppgår idag osv har hon inte brytt sig om att titta närmare på. Hon har inte alls samma intresse för investeringar som jag har, vilket är helt ok – hon har andra intressen som jag inte har lika intresse för. Efter ett par diskussioner under semestern kom vi överens om att åtminstone flytta fondinnehavet till Avanza, där hon redan har ett sparande i en räntefond sedan några månader tillbaka, eftersom det är mycket enklare att se det sammanlagda sparandet. Nu ligger därför hennes samlande sparande på ett ställe!

Nästa steg blev att sälja fondandelarna, eftersom mycket tyder på att indexfonder gjort sitt för den här gången. Istället lägger jag hennes pengar i SPP Obligationsfond, samt tidigare innehav kvarstår i Spiltan Räntefond Sverige. Så totalt sett ligger hennes pengar i lågriskalternativ, men på samma ställe för bättre kontroll och överblick.

Jag kan också passa på att nämna att jag förvaltar våra barns pengar på liknande sätt, då inom kapitalförsäkringar. Även där ligger pengarna i huvudsak i SPP Obligationsfond. Det ska avslutningsvis nämnas att fonden i fråga gått positivt sedan jag sålde tidigare innehav, vilket är mycket glädjande. Det är också extra glädjande att index i övrigt utvecklats mycket sämre, även om det egentligen inte så relevant att jämföra mot ett index. Augusti ser dock ut att bli ytterligare en månad med värdeökning, om än blygsamt i kronor räknat! Investeringsfilosofin verkar fungera hittills (peppar-peppar!), och planen kvarstår att vänta in nedgången som verkar rycka allt närmare, möjligtvis inom 3-6 månaders sikt.

Fondaffärer januari-juni 2014

Seed-Money2

Här är en sammanfattning av mina fondaffärer under första halvåret 2014.

Under halvåret har mitt blygsamma innehav vuxit dels genom insättningar och dels genom värdeökning. Mina innehav låg inledningsvis i korträntefonden Spiltan Räntefond Sverige, min absoluta favorit under tider av oroligheter i omvärlden, och på börsen. Bäst avkastning och lägst avgift för det den gör – en ränteplacering som ger bättre avkastning än de flesta bankkonton, som dessutom varit till synes helt opåverkad av världskonjukturen och utvecklingen i övrigt på börsen de senaste 10 åren. Jag har haft innehav i fonden mer eller mindre under halvåret.

Men eftersom mitt mål har varit att genom högre risk öka mitt kapital i högre takt än vad en räntefond ger, har mina blickar även riktats mot mer konjukturberoende fonder. Jag blev rätt imponerad av hur stabil Nordea European High Yield Bond Fund verkade under våren (stabilt är bra). Därför viktade jag om mitt innehav till denna fond, som jag också haft till och från under första halvåret. Jag noterade dock att fonden har endel extraavgifter, vilket är möjligt för många Luxemburg-baserade fonder. Därför kommer jag nog troligtvis inte inneha denna fond vid fler tillfällen i framtiden.

Jag har även haft kortare innehav i Länsförsäkringar Fastighetsfond, vilket blev en rätt imponerande investering under första halvåret, främst då den bidrog till att pumpa upp värdeökningen av mitt kapital till bit över hur Stockholmsbörsen i övrigt utvecklats. Dock något volatil för min smak, i stil med börsen i övrigt, samt hög en avgift. Fonden återspeglar dock tesen om en allt större och växande fastighetsbubbla, den utvecklats mycket starkare än världskonjukturen i övrigt.

Andra innehav har varit Handelsbanken IT-fond som bidragit till värdeökning samt Öhman Obligationsfond där mina innehav legat uteslutande under slutet av första halvåret.

Som kanske går att notera ligger jag med väldigt liten spridning, med innehav i maximalt 1-3 fonder, men som skiftat under halvåret som gått. Ett problem jag brottats med är dels ett litet innehav som behöver växa snabbare, samt en börs som är klart övervärderad. Förr eller senare kommer en nedgång, med förhoppning om bättre köplägen i indexfonder, vilket är min målsättning på kortare sikt. Jag ser det dock som allt mer riskfyllt att köpa indexfonder i nuläget. Det finns bättre och tryggare alternativ, vilket troligtvis kommer prägla mina innehav under andra halvåret.

Värdeökningen på mitt kapital, per den sista juni 2014 uppgick till 8,05%. Sidan Kapitalutveckling visar utvecklingen månad för månad.

Må gott och investera väl!