Utdelning från Castellum

Månadens sista utdelning summeras till 575,00 kr och inkom från Castellum. Ett innehav jag fyllde på ordentligt strax innan utdelningen avskildes. Detta är den första utdelningen av sammanlagt två från bolaget det här året. Nästa kommer i slutet på september. Totalt för månaden inkom 1 680,77 kr i utdelningar.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Nordea

Sammanlagt 61,77 kr erhölls för mina 10 st aktier i bolaget. Jag väntar ett tag med att köpa fler aktier i bolaget.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Axfood

Fick en liten summa utdelning för det lilla innehavet jag har i Axfood häromdagen. 20 st aktier gav 120,00 kr i utdelning. Jag har ambitionen att öka tidigast om några månader, beroende på hur siffrorna ser ut de närmaste kvartalen.

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref.

Det var ett tag sedan det damp ner utdelningar men månadens nu är sitter månadens första utdelning på kontona. Den här gången var det kvartalsutdelning från bolaget som förvaltar Sveriges enda Rymdcampus, i Kiruna, men också studentbostäder i flera av landets universitetsstäder.

660,00 kr adderades till portföljen.

Fler utdelningar från fastighetsbolag väntar denna månad, däribland Castellum och Realty Income Corp.

Må gott och investera väl!

Utdelning från DHT Shipping

Lite tidigare än väntat kom ytterligare en utdelning under februari. DHT Shipping gav 596,73 kr den här gången.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Genova Property Group Pref.

Månades sista utdelning har nu inkommit, från Genova Property Group Pref. 209,60 kr adderades, och för månaden fylldes Kombiportföljen på med 1 867,10 kr i form av utdelningar.

Må gott och investera väl!

 

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

En fin portion utdelningar inkom idag för två av portföljens preferensaktier.

Datum Bolag Belopp
2017-02-07 Akelius Residential Pref. 370,00
2017-02-07 SAS Pref. 1 287,50
Summa 1 657,50 kr

2 505,00 kr har hittills betalats ut i form av utdelningar för 2017. Härnäst väntar utdelning från Genova Property Group Pref.

Må gott och investera väl!

Utdelningssäsongen 2017

Likt förra årets genomgång av portföljbolagens utdelningsutveckling för 2016, kommer här en genomgång för 2017 års rapporterade utdelningar. Redan innan året startade kom signaler om att endel bolag i portföljen troligtvis skulle sänka utdelningen. Hoppet sätts till övriga bolag att komma med ordentliga höjningar…

Bolag Utdelning 2016 Utdelning 2017 Förändring (kr) Förändring (%)
Akelius Residential Pref. 20,00 kr 20,00 kr
Castellum AB 4,90 kr 5,00 kr + 0,10 kr + 2 %
DHT Shipping * $ 0,02 $ 0,08 + $ 0,06 + 400 %
Fingerprint Cards AB 0,00 kr 2,00 kr + 2,00 kr + 100 %
Genova Property Group Pref. 10,50 kr 10,50 kr
Hemfosa Fastigheter AB 10,00 kr 10,00 kr
Investor AB 10,00 kr 11,00 kr + 1,00 kr + 10 %
H & M Hennes & Mauritz AB 9,75 kr 9,75 kr
K2A Knaust & Andersson Pref. 20,00 kr 20,00 kr
Klovern AB 20,00 kr 20,00 kr
Ratos AB 3,25 kr 2,00 kr – 1,25 kr – 38%
SAS AB 50,00 kr 50,00 kr
Serendipity Innovations 8,00 kr 8,00 kr
Tele2 AB 5,35 kr 5,23 kr – 0,27 kr – 5,0 %
TeliaSonera AB 3,00 kr 2,00 kr – 1,00 kr – 33 %

Sidan kommer uppdateras varefter besked om utdelning lämnas.

I fallet DHT Shipping tar jag endast senaste utdelningen som referens. Jag inser också att antalet preferensaktier är förhållandevis stort. Antalet bolag som kan generera utdelningsökningar är något få. Det blir kanske ändring på det under året.

31 januari:
Uppdaterat flera bolags inrapporterade utdelningar för 2017.

2 februari:
Fingerprint Cards AB introducerar för första gången utdelning. Årsbokslutet lämnar endel att önska i nuläget, men värderingen börjar komma ned i mer sansade nivåer… Upprorsstämning råder bland småspararna vilket tyder på att botten snart är nådd? Lyckas ledningen driva bolaget i en positiv riktning framöver kan det bli en intressant utveckling som utdelningscase. Ett riskfyllt sådant.

17 februari:
Ratos sänkte utdelningen till 2,00 kr från tidigare 3,25 kr. In i det sista trodde jag på det senare, men i elfte timmen avyttrades hela innehavet till en liten vinst, vilket jag skrev om här.

Utdelningssäsongen för egen del är därmed avslutad.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Klövern Pref.

Årets första utdelning erhölls den 2 januari och uppgick till 740,00 kr. Utdelningsmaskinen tuffar på. Kompletterande köp har också gjorts i nämnda bolag, då kursen traskat ned en bit under 300 kr / aktie. Snittet har därmed sänkts något, samt utdelningsnivån nästa kvartal höjts.

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref. och Sdiptech Pref.

Årets sista utdelningar summerade till 988,00 kr. Kvartalsutdelarna ger stadigt kassaflöde till portföljen, och utdelningarna har delvis gått till nya köp av H&M. Årets totala utdelningar landade på 22 636,11 kr.

Datum Bolag Belopp
2016-12-13 K2A Pref. 640,00
2016-11-21 Sdiptech Pref. 348,00
Summa 988,00 kr

Må gott och investera väl!

Utdelning från Akelius Residential Pref. och SAS Pref.

Häromveckan kom utdelningarna in från ett par preferensinnehav. Summering enligt nedan:

Datum Bolag Belopp
2016-11-08 SAS Pref. 975,00
2016-11-08 Akelius Residential Pref. 370,00
Summa 1 345,00 kr

För helåret såhär långt har portföljen genererat 21 312,99 kr i utdelningar.

Må gott och investera väl!

Utdelning från TeliaSonera

Idag inkom den andra utdelningen från TeliaSonera. 813,00 kr erhölls. Noterade också att 40,00 kr från ett litet innehav i Hemfosa Fastigheter Pref. kommit in på kontot tidigare under månaden. Nästa år verkar det tveksamt att TeliaSonera kommer bibehålla eller öka utdelningen, snarare tycks en sänkning ligga i korten. Men det återstår att se. Tele2 ser snarare ut att komma med en höjning. Nyemissionen kommer jag delta i.

Det var allt för den här månaden, nästa månad väntas utdelning från flera preferensaktier.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Klövern Pref.

Förra veckan erhölls 550,00 kr i kvartalsutdelning från Klövern Pref., oktober månads första utdelning. Totalt för året landar erhållna utdelningar på drygt 19 000 kr. Nu återstår några utdelningar, så summan kommer öka ytterligare några 1000-lappar.

När nu preferensaktiekurserna har sjunkit något den senaste tiden har jag faktiskt utökat min position i Klövern Pref., men också i Hemfosa Pref. (som är ett väldigt litet innehav). Tidigare har jag haft ambitionen att avyttra samtliga, men beslutat mig för att hålla positionen på maximalt 40 st aktier. Detta för att fortsättningsvis ha ett hyggligt kassaflöde på det kontot. Genova Property Group har jag sänkt mitt GAV några kronor, och innehas också endast på ett konto, med samma syfte; öka kassaflödet.

För övrigt äger jag inte längre några banker. Innehaven har sålts med vinst under den snabba uppgång som skett de senaste dagarna. Totalt antalet innehav är nu nere i 13 st, men innehaven är istället större. En första köporder har lagts in för Castellum, som backat en bit de senaste dagarna. Vore glädjande att det kunde hitta tillbaka i portföljen. Andra bolag som Atlas Copco men också Handelsbanken, SCA och Axfood är bolag som jag tittar på just nu. Gemensamt för dessa är dock att de är lite högt prissatta…

Inför den kommande kvartalsrapporten har jag utökat min spekulativa post i Fingerprint i skrivande stund. Verkar vara hårt ansatt från alla möjliga håll, men ser det som rimligt att se en uppvärdering när siffrorna kommer.

Må gott och investera väl!

Utdelning från Sdip Tech Pref.

Den sista utdelningen för månaden kom idag in på kontona. 192,00 kr tillfördes årets samlade utdelningar på 18 564,99 kr. Det utvecklas förhållandevis bra, och än återstår några månader på året. Sdip Tech Pref. i fråga kommer dock avyttras när möjlighet ges, K2A Pref. har blivit en bra ersättare.

Må gott och investera väl!

Utdelning från K2A Pref.

Det inkom en utdelning på 390,00 kr från K2A Pref. idag. Totalt 18 372,99 kr har inkommit i utdelningar under året. Det är bara tacka och ta emot. Jag spenderade endel likvider på nya köp, på Ratos, Tele2, TeliaSonera samt K2A Pref., Serendipity Innovations och SAS Pref. Har kvar drygt 50 000 kr. För att lösa en akutkostnad i huset var jag tvungen att plocka ut 15 000 kr från ett av kontona. Alltid tråkigt när det går åt fel håll, men det ser ut som att det inte borde dyka upp några fler oförutsedda utgifter i närtid.

Må gott och investera väl!