Analys av Alfa Laval

logo-alfalaval

Snabbfakta

Alfa Laval är en global leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter är värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a vid framställning av livsmedel, kemikalier och läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och på fartyg. Produkterna säljs i cirka 100 länder.

Värderingskriterier, Benjamin Graham
Jag har använt mig av dessa kriterier för att skapa mig en rimlig bild om bolagets värdering.

Bolagsstorlek ( > $2B)
Bolaget är värt cirka 53 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.
OK
Tillgångar ( > 2x skulder)
Soliditet har legat under 50% senaste 10 åren. Soliditeten var 35,5% enligt senaste årsredovisningen (2014). För 2015 anges att skuldsättningen sjunkit tack vara högre kassaflöde.
OK
Intjäningsförmåga (Inga förluster, 10 år)
I snitt har bolaget gjort 6,40 kr i vinst per aktie senaste 10 åren. Företaget har inte gått med förlust något år.
OK
Utdelningshistorik ( >20 år)
Bolaget har delat ut sedan räkenskapsåret 2002. Utdelningen bibehållen men oftast höjd. Bolaget avnoterades på Stockholmsbörsen i samband med att Tetra Pak/Tetra-laval-koncernen ägde bolaget från 1991-2002.
EJ OK
Vinsttillväxt ( >33%/10 år)
Vinsten har utvecklats positivt senaste 10 åren.
OK
P/E < 15 senaste 3 åren
Senaste året har P/E-talet rört sig nedåt. Vid 128 kr är P/E 14.
Nästan OK
Bokfört värde/aktie < 1,5 / aktie
Bolagets värde är 128 kr / aktie.
OK

Det finns lite olika sätt att mäta finansiell styrka i bolaget, här upptaget i kriterier “Tillgångar”. Man kan titta på relationen ‘Omsättningstillgångar’ / kortfristiga skulder, och här ser det inte jättebra ut för bolaget. Kortfristiga skulder understiger omsättningar men inte dubbelt upp för att ses som finansiellt starkt ut i Grahams mått mätt. Soliditeten har historiskt sett dock varit klart godkänd.

För att få fram det så kallade Graham-talet beräknas det på detta sättet:

 √ 22,5 * Earning per share * book value per share = 135,7

22,5 anges som det högre spannet en värdeinvesterare kan betala för en aktie, som högst. Ett aktiepris under detta nummer anses vara köpvärt. Men då är det tveksamt om det finns någon större uppsida i aktien. Snarare ser jag detta som en signal att aktien är värderad i det högre spannet och kanske bör avyttras till förmån för andra mer attraktivt värderade bolag.

Istället behöver vi titta på vad som är ett mer rimligt pris att betala. Benjamin Graham tog fram en formula som får fram ett bolags intrinnic value, beskrivet i hans bok Intelligent Investor. Den ser ut på följande sätt:

 V = Trailing 12 months earnings per share * (8,5 + 2g)

Här beräknar man ett genomsnitt för vinsten per aktie över tid, upp till 10 år. Därefter anges P/E 8,5, ett bolag utan tillväxt som multipliceras med 2 gånger vinsttillväxten de närmaste 7-10 åren. Här lämnar han öppet för viss spekulation hos investeraren, vilket får ses som en svaghet med formulan. Men det bör ge en fingervisning.

Han formulerade dock om detta och tog hänsyn till den 20-åriga AAA-obligationen (kanske kan ses som den riskfria räntan?). En investering bör vägas mot vilken avkastning man skulle fått av att placera sin pengar i trygga obligationer menas då. Då ser formulan ut på följande sätt:

  V = Last 12 months earnings per share * (8,5 + 2g) x Z / Y = 110,6

Formulan tar hänsyn till obligationsräntor för AAA-rankade företagsobligationer. Z anges för 1962 års genomsnittsavkastning för en 20-årig AAA-rankad företagsobligation. Y är den aktuella avkastningen på denna. Nu finns det inget samlad information kring svenska 20-åriga AAA-obligationer och dess ränta, och Benjamin Graham använde amerikansk statistik för detta. Så hur ska man tänka här? I brist på bättre alternativ tar jag den amerikanska räntan och matar in i formeln.

Nästa steg, och det här är det viktigaste, innefattar sista steget i arbetet med att få fram en rimlig köpkurs för bolaget. Det görs sonika på detta sättet:

 Intrinsic Value / nuvarande aktiekurs = 0,84

Då värdet understiger 1 är aktien, till nuvarande kurs, inte köpvärd. Vad är rimligt inköpspris då? Ja, runt 110 kr. För att ta lite höjd för den lite nyckfulla Mr. market så tänker jag mig ett köpspann mellan 90-110kr. Under 100 kr är absolut köp till reapris. Att det sedan är en smula svensk industrihistoria inbakat i priset, är en trevlig bonus.

Kommentarer kring utfallet för värderingskriterierna

Det finns lite olika sätt att se på förhållandet mellan tillgångar och skulder. Önskvärt är att investera i bolag med stark balansräkning. Frågan är också om man ska exkludera goodwill, vilket annars kan bli lite missvisande gentemot bolag som inte är lika förvärvsdrivna som Alfa Laval. Soliditeten har befunnit sig i ett spann mellan 35%-50% senaste 10 åren, där 2010 låg på 50%, i finanskrisens efterdyningar.

Utdelningshistoriken i Alfa Laval är 13 år, sedan räkenskapsåret 2002. Här är önskvärt att bolag har en minst 20-årig utdelningshistorik. Det är svårt att få fram tillförlitliga uppgifter kring hur utdelningar hanterades i Tetra Laval-koncernens ägo. 13 års utdelningshistorik med oftast höjd utdelning är dock positivt.

P/E-talet har sjunkit under 2015 i takt med lägre aktiekurs, samtidigt som bolaget presterat hyggligt i senaste kvartalet 2015. Däremot ser utsikterna sämre ut enligt bolagets prognos. Alla delar utvecklas inte positivt, och det pågår ett arbete inom bolagets säljstruktur vilket tycks vara kostsamt och tidskrävande.

Vinsttillväxten får jag fram till i snitt 14% per år senaste 10 åren. Här döljer sig rätt mycket förvärvsdriven tillväxt, och mindre del organisk tillväxt. Här behöver jag titta lite närmare på bolagets balansräkning för 2015, speciellt vad gäller goodwill. Men 14% årligen är förvisso fina siffror. Jag har räknat på 5% vinsttillväxt i denna analys, som kanske återspeglar rimlig vinstillväxt framöver.

Sammantaget gör detta att bolaget lär komma ner i attraktiva nivåer under 2016, och jag ser en möjlighet i att bolaget fortsätter växa, samt reda upp det strukturella arbete som pågår i bolaget. Men det kan komma att ta 1-2 år innan man kan skörda frukterna av detta arbete.

Ett köp kring 90-110 kr lär inte vara dåligt. Önskvärt är att kunna köpa under 100 kr. Vid 100 kr och en vinst på 9,60 kr/aktie (5% vinsttillväxt) för 2016 hamnar P/E på 10,4. Det tar jag alla dagar.

Kommentarer mottages gärna. Första riktiga Graham-analysen från min sida, och jag kanske inte fått allting rätt!

Må gott och investera väl!

Direkt och indirekt ägande av bolag

Jag tittade igenom mina innehav i investmentbolagen som finns i portföljen. Följande bolag finns i portföljen:

 • Investor
 • Ratos
 • Öresund

Vilka bolag äger dessa investmentbolag då? Här kommer en lista:

Investor Ratos Öresund
ABB AH Industries Bilia
AstraZeneca Aibel Fabege
Atlas Copco Arcus-Gruppen Carnegie
Electrolux Biolin Scientific SEB
Ericsson Bisnode Svolder
Husqvarna DIAB Oriflame
Saab Euromaint MQ Holding
SEB GS-Hydro Bulten
Nasdaq Hafa Bathroom Group ABB
Sobi HENT Acne Studios
Wärtsilä HL Display
Inwido
Jøtul
KVD
Mobile Climate Control
Nebula
Nordic Cinema Group
SB Seating

Sammantaget alltså ett större antal bolag, fina sådana. Jag har också markerat de bolag som jag äger egna aktier i. Tre stycken äger jag alltså direkt, och indirekt. SEB förekommer i två fall.

Värt att notera att uppgifter om vilka aktier som innehas i respektive investmentbolag ändras då investmentbolagen köper och säljer aktier från tid till annan. Att äga investmentbolag är ett enkelt sätt att få indirekt ägande i många bolag, med effekten att sprida risker.

Må gott och investera väl!

Lite uppdateringar

Jag är nu uppe i 26 aktier totalt efter att ha plockat in Serendipity Innovations igen. Posten kommer max uppnå till 48 aktier, ca 4800 kr för att uppnå knappt 100 kr / kvartal i utdelning. Utdelning kommer numera erhållas under årets 12 månader! Bolaget betecknar jag fortfarande som den mest riskfyllda av alla innehav. Därefter ligger generellt sett preferensaktier i övriga bolag i den övre risk-skalan. Läget i övriga preferensaktier är dock bättre, åtminstone om man granskar siffrorna bakåt. Ränteläget under överskådlig tid gör det också gynnsamt att äga endel preferensaktier även i fortsättningen.

Därefter finns det ett antal bolag med rätt höga multiplar som jag försöker hålla mig ifrån vad gäller ytterligare köp, då jag tycker risken på nedsidan är rätt stor. Det finns också några bolag som trots höga muliplar ändå är värda att äga. Skulle det visa sig att en korrigering sker närmaste halvåret kommer jag inte hänga läpp. Bolagen har stark ställning och kommer därför återhämta sig därefter. Påfyllnad kommer då ske. Kvartalsrapporterna kommer dock vara viktig input för att fortsättningsvis se dessa som trygga placeringar.

Sist finns det också ett antal bolag som jag tycker har rätt bra ingångskurser med lägre multiplar där nedåtsidan är begränsad och uppåtsidan positiv. Nackdelen är att dessa bolag blir allt dyrare att köpa in sig på då jag inte äger så många aktier som är önskvärt.

Sammanställning över alla innehav enligt nedan:

 

Aktie Dagskurs Direktavk./innehav P/E P/S P/B Riskbedömning
Akelius Residential Pref 347,50 5,78 % 8/10
Atlas Copco 246,10 4,87 % 29,19 3,79 6,42 7/10
Bahnhof 100,50 2,73 % 19,06 2,12 8,84 6/10
Beijer Alma 202,50 4,27 % 18,97 1,84 3,49 5/10
Castellum 135,60 3,42 % 18,17 6,63 1,70 4/10
Hemfosa Fastigheter pref 376,50 5,48 % 8/10
Svenska Handelsbanken 381,40 4,68 % 16,39 6,49 1,91 4/10
Hennes & Mauritz 352,90 2,78 % 28,04 3,68 10,25 6/10
Investor 349,30 2,75 % 5,26 1,02 5/10
Latour 262,60 2,60 % 22,16 5,48 3,10 6/10
Klövern pref. 342,20 5,84 % 8/10
Mekonomen 231,00 3,17 % 68,66 1,39 4,01 10/10
Mycronic 57,00 7,84 % 20,87 3,77 4,62 7/10
NCC 295,20 4,22 % 17,32 0,56 3,62 5/10
Nordea 110,30 5,27 % 14,30 4,66 14,96 4/10
Ratos 62,45 5,68 % 18,31 0,72 1,19 6/10
Rottneros 7,20 6,44 % 8,20 0,69 1,13 4/10
Saltängen Property Invest 110,50 8,90 % 8/10
SAS pref. 496,50 10,32 % 9/10
Sectra 122,50 3,66 % 35,21 4,54 8,02 7/10
Serendipity Innovations 99,75 8,02 % 10/10
SJR in Scandinavia 109,00 5,81 % 16,04 1,31 8,69 5/10
Swedbank 203,70 5,42 % 13,61 5,70 1,91 4/10
Systemair 119,50 2,68 % 11,35 1,10 3,01 3/10
TeliaSonera 50,85 5,76 % 15,24 2,19 1,97 5/10
Öresund 177,00 4,29 % 5,27 1,11 3/10

Minst sagt spretigt. Möjligtvis kan det vara läge att plocka hem endel vinster, och avvakta tills vissa aktier går ned något… Helst vill jag inte göra det utan istället försöka hålla på min strategi att köpa fler om de går nedåt.

Må gott och investera väl!

 

 

Tribona och ICA:s centrallager i Västerås

saltaengen-property-slide-1

Jag har haft ett särskilt öga för Klövern och deras framgångar att utveckla och förvalta fastigheter. En inte alltför obetydlig del med Klövern är deras delägarskap i det börsnoterade Tribona. Det var också ett av skälen till att caset sett och ser fortfarande bra ut. Jag har efter tidigare försäljning av innehavet återigen börjat köpa Klöverns pref-aktie igen för att få spridda utdelningar under året.

I december annonserades det ut att Tribona genomförde en försäljning av deras i särklass största innehav, vilket för Tribona ändå får ses som positivt. Försäljningen gällde ICA:s centrallager i Västerås, som stod för 20 % av Tribonas omsättning, en väldigt stor del alltså. Men vad hände efter det?

Det som sedan hände var att ett nytt bolag noterades på First North, ett bolag vid namn Saltängen Property Invest. Ett fastighetsbolag med i dagsläget endast ett innehav – ICA:s centrallager i Västerås! Onekligen en intressant tvist i sammanhanget.

När man tittar närmare på detta nynoterade företag slås man direkt av några saker:

 • 100 % av innehavet utgörs av en enda kund: ICA
 • Direktavkastningen är väldigt hög, 9,80 kr / aktie i år
 • Det är inte en preferensaktie
 • Hyresavtalet löper i några år till (2022)

Detta faktum uppmärksammades av en annan bloggare. Effekten blev tydlig. Från att ha haft 100 ägare på Avanza innan det blogginlägget, har de nu några dagar senare över 220 ägare. Det tål att erkännas att jag tillhörde en av de som tryckte på köp-knappen efter att ha läst inlägget. Det är intressant med grupp-psykologi på marknaden… Ibland kan det vara positivt, ibland mindre positivt.

För egen del har jag köpt hela 8 st aktier, motsarande 0,2 % av kombiportföljen. Risken får anses som minimal… Det är också ett trevligt sätt att följa utvecklingen i bolaget, nyheterna som levereras på ‘Mina sidor’ i Avanza ges utifrån vilka innehav man har. Väldigt praktiskt.

Det orosmoment jag ändå tycker är värt att nämna är att bolaget har obefintlig historik och en i dagsläget ganska okänd framtid. Några frågeställningar dyker upp spontant:

 • Nya förvärv?
 • Finansiering av nya förvärv?
 • Lån, nyemissioner?
 • Framtida intjäningsförmåga
 • Utdelningsandel av vinsten hållbar på lång sikt?
 • Aktiekursens utveckling pga ovan nämnda frågeställningar?

Det är väl värt att ändå ha ett litet innehav för det är väl värt att följa utvecklingen i bolaget. Personlig optimism och framtidstro för bolagets affärsidé borde inte vara beslutsunderlag i något beslut vad gäller investeringar. Realistiska fakta ska gälla.

Men det vore väl kul om framtiden utvecklas positivt för bolaget. Också kul med hög regelbunden utdelning!

Må gott och investera väl!

Analys Klövern A (KLOV)

Klövern-logo

Om bolaget

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr. Per 31 december 2013 hade Klövern 402 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 2624 Tkvm till ett värde på 2,6 Mdr SEK. Den ekonomiska uthyrningsgraden ligger på 90 %.

Nyckeltal

Antal aktier: 166 544 360
Börsvärde MSEK: 7 570,76
Direktavkastning %: 3,70
P/E-tal: 7,74
P/S-tal: 2,75
Kurs/eget kapital: 0,85
Omsättning/aktie SEK: 14,73
Vinst/aktie SEK: 5,23
Eget kapital/aktie SEK: 47,58
Försäljning/aktie SEK: 13,35
Effektivavkastning %: 48,13

Analys

Ett fastighetsbolag som funnits i ett antal år som verkar hittat en bra modell de senaste åren vad gäller förvärv i tillväxtregioner, skuldsättning och mix av fastigheter. Bolaget delar har både stamaktier och preferensaktier. Det senare är initialt intressant för egen del, med tanke på kvartalsvis utdelning. Företaget levererar fina siffror på nedersta raden, verkar ha god kontroll på kostnadsläget och långfristiga skulder i förhållande till fastigheternas värde. En liten bonus är även att Klövern A (KLOV) äger aktier i ett annat bolag, Tribona (TRI), som är helt inriktad på stora logistikcentraler. Hyggligt P/E-tal och schysst avkastning samt god utveckling på aktiekursen. Utvecklingen är dock beroende på god förvaltning av fastigheterna, fortsatt hög uthyrningsgrad och kontroll på kostnadssidan, främst deras långfristiga skulder. Det låga ränteläget borgar dock för att lägre kostnadsläge på medellång sikt. Helheten ser bra ut för att hålla aktierna på medellång sikt.

Må gott och investera väl!

Större sättning på aktiemarknaderna

borsras

De senaste dagarna har börserna gått ner rejält, där stockholmsbörsens uppgång under året förbytts mot ett minus. Det är inte helt omöjligt att det snart slår i botten och vi får se en tillfällig rekyl uppåt, innan det fortsätter nedåt ytterligare. Värderingarna är fortsatt höga, även om fler bolag på bevakningslistan nu börjar närma sig attraktiva nivåer.

Månadssparandet i Länsförsäkringar Fastighetsfond har kommit upp i en sådan andel av det totala sparandet gör att den påverkar utvecklingen för hela fondportföljen negativt (i och med att fastighetsaktierna i fonden bokstavligt talat rasat pga av höga utflöden från fastighetsaktier). Det huvudsakliga innehavet ligger i Öhman Realobligationsfond och utveklar sig inte i sådan takt att det motverkar effekterna av att fastighetsfonden sjunker. Det återstår att se om månaden hamnar på ett plus. Obligationsfonden fyller dock sitt syfte – trygg och säkert, när det gungar ordentligt!

För övrigt fortskrider renoveringsprojektet i vårt nya hus enligt plan. Någorlunda enligt plan ska sägas.. Det blir alltid lite överaskningar när det gäller renoveringar. Kostnaderna har också stigit i takt med endel oförutsedda konsekvenser av rivningsdelen av projektet. (Tips: Gör rätt från början. Och att anlita hantverkare är inte fel, även om det kostar lite mer).

P.S TeliaSonera AB (TLSN) fortsätter nedåt – med ett köpläge i antågande D.S

Telia Sonera AB (TLSN) snart köpvärt!

teliasonera_logo_detail

Enligt de senaste kommunicerade budskapen från VDn för Telia Sonera AB (TLSN) så kommer bolagets framtida utveckling kännetecknas av fortsatta investeringar, men också besparingar. De kommer fortsätta lägga fokus kapacitetshöjningar i fibernät och mobilnät på deras kärnmarknader (Norden), men också i de tidigare kritiserade investeringarna i länder i eurasien – deras snabbast växande marknader. Frågan är om det kommer löna sig, eller snarare när. Frågan är också om de andra problemen i Turkiet och Spanien kommer lösa sig inom en nära framtid. Samtidigt så kommunicerades också en intressant, och viktig, detalj. De ska under 2014 och 2015 dela ut minst 3 kr per aktie! Det är goda nyheter för mig som planerar att köpa en första post inom en ganska snar framtid. Håller tummarna för att kursen fortsätter nedåt en bit. Den 30 september gick den ner under 50 kr.

Om jag lyckas köpa till en kurs på 45 kr, med en utdelning på 3 kr blir direktavkastningen ca 6,7 %. Förutsatt att bolaget inte tummar på att upprätthålla lönsamhet. Med en direktavkastning på över 6 % kan väl ändå en viss nedgång accepteras. En lägre direktavkastning borde i Telias fall likställas med högre aktiekurs så det går alltid att sälja om det finns andra mer intressanta case.

Jag kommer inte ha några större förhoppning om en snar kursuppgång i aktien. Faktum är att min prognos är att aktien kommer fortsätta sidledes ett antal år framöver, vilket gör att bolaget klassificeras som ett litet tråkigt och händelsefattigt företag, men med en stabil och attraktiv direktavkastning. Det som skulle kunna förändra kursutvecklingen är utvecklingen på lönsamheten. Jag håller tummarna ökad lönsamhet för det skulle kunna betyda en utdelningshöjning någon gång i framtiden.

Ligger kursen kring 45 kr om en månad ungefär köper jag första posten, annars avvaktar jag till ett bättre läge. Om en månad kanske nedgången på börserna i övrigt har tilltagit vilket skulle kunna leda till ännu bättre köpläge under 45 kr. *håller tummarna*

Må gott och investera väl!

Fastigheter tar stryk

slider_1

Föga förvånande, men fastighetssektorn verkar vika nedåt alltmer. En titt på lite olika fastighetsfonder bekräftar bilden att nedgången i sektorn verkar fortsätta ett bra tag till. Bakgrunden är givetvis att dessa fonder har presterat otroligt bra de senaste åren. Det betyder samtidigt att sektorn är skyhögt värderad, vilket gör att fallhöjden är ganska stor… Min strategi står dock fast, nämligen att fortsätta köpa in mig på Länsförsäkringar Fastighetsfond. Ju längre nedgången fortsätter desto billigare blir andelarna. De underliggande värdena finns kvar i fastighetsbranschen, framförallt genom en stark efterfrågan på bostäder och en hög andel uthyrda lokaler. Uthyrda lokaler skulle kunna bli problematiskt under en kraftig lågkonjuktur, då fastighetsbolagen tappar intäkter. Det skulle skynda på nedgången för kursen i fonden, vilket ur mitt perspektiv som investerare gör att det blir ännu billigare att köpa andelar.

Uppgången kommer att komma för eller senare. Jag fortsätter månadsspara i Länsförsäkringar Fastighetsfond!

För övrigt kommer jag genomföra omstruktureringar och konsolideringar av familjens olika sparande och konton. Jag har dock beslutat att fortsätta med mitt mål om 100 000 inom ramen för min Kapitalförsäkring. I och med att ett uttag nu gjorts inför det stundande husköpet som blir klart den 1 oktober (!), så har kapitalet blivit rätt litet… cirka 13 000kr.. Det är dags att titta på lite mer högpresterande högoddsare om jag ska kunna få upp kapitalet inom rimlig tid…

Må gott och investera väl!

Mättad marknad och endel förändringar

760150914

Av döma av statistik, nyheter och rapporter verkar läget alltmer indikera kommande nedgångar på såväl aktiemarknaden som obligationsmarknaden. Jag överväger att helt lämna obligationsmarknaden, främst företagsobligationer. De alternativ som finns kvar är räntefonder och statsobligationer, som de mest trygga alternativen före bankkontot. Problemet är att jag troligtvis kommer inleda 2015 med ganska låg värdeutveckling på sparandet. Målsättningen är somsagt 10% per år så förhoppningsvis kommer det finnas ljuspunkter även på kort sikt, med lägre risker. Jag önskar att nedgången kommer snart, då det blir dags att börja vikta om till indexfonder och aktier…

Några aktier på minbevakningslista har kommit närmare köpläge. Problemet är bara att försöka klura ut hur en större nedgång skulle påverka dels aktiekursen men framförallt avkastningen. Det finns några undantag, framförallt USA-bolag där jag lyckats vaska fram ett par intressanta bolag. Kanske snart dags att introducera de på bevakningslistan, och möjligtvis börja handla med USA-aktier.

För övrigt kommer vi få nycklarna till vårt nya hus på onsdag. Då blir det dags för en rätt omfattande renovering! Det kommer bli riktigt kul att modelera om det till vårt tycke och smak… Ja, det kommer givetvis kosta endel, men den lyckade lägenhetsförsäljningen har inte bara inbringat medel till detta, utan även en hygglig grundplåt till mer offensiva investeringar. Investeringar som förhoppningsvis ger god avkastning, som en passiv inkomst. I början blir det troligtvis inte jättemånga kronor, men med växande kapital i form av månadssparande och regelbunden, återinvesterad avkastning ska vi nog lyckas med vårt mål – passiv månadsinkomst!

Hittils har jag uppnått målavkastning på mitt eget sparande inom en kapitalförsäkring. Målet framöver är att få det sammanlagda sparandet för alla våra konton att uppnå målavkastning på 10 % årligen. Barnen har varsin kapitalförsäkring, 2st. Min sambo har också en vanlig depå med sparande och en oanvänd kapitalförsäkring I samband med att vinsten på försäljningen betalas ut, kommer det mesta av vårt sparande att hamna i varsin ISK (tyvär får man bara ha en ägare på en ISK). Det kommer troligtvis betyda att mitt befintliga fondsparande i kapitalförsäkring, utom barnens givetvis, sambons sparande i depå, kommer konsolideras till ISK-kontona. Skälen är praktiska, framförallt. Det är lite synd att inte fortsätta fondsparandet på ett tydligare sätt… Har inte riktigt spikat upplägget riktigt. En annan tanke skulle kunna vara att ha sparande i fonder i varsin kapitalförsäkring, och aktier i varsin ISK. På det sättet slipper jag tömma kapitalförsäkringen. Får se hur det blir i slutändan.

Må gott och investera väl!

Europeiska statspapper

ecb

Jag kollade närmare på fonder som investerar i europeiska statspapper och hittade en fond som verkar ha utvecklats bra till en låg avgift. FIM Euro Acc har haft en god utveckling de senaste åren men verkar lite mer volatil än exempelvis SPP Obligationsfond. Båda fonderna har utvecklats ungefär lika bra på 10 år, men i det kortare perspektivet, hittils i år, har FIM Euro Acc utvecklats bättre. Problemet med europeiska statspapper är att trenden är nedåtgående med betydande risker, så det gäller att välja en fond med räntepapper av god kvalitet. Fondens innehav håller god kvalitet. Fonden åker in i bevakningslistan, och möjligen köper jag några andelar vid något tillfälle.

Må gott och investera väl!

Analys TeliaSonera AB (TLSN)

teliasonera-chart

Om bolaget

TeliaSonera är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. TeliaSonera finns i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien, samt på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom.

Nyckeltal

Antal aktier: 4 330 084 781
Börsvärde MSEK: 224 081,89
Direktavkastning %: 6,01
P/E-tal: 15,09
P/S-tal: 2,14
Kurs/eget kapital: 2,15
Omsättning/aktie SEK: 23,30
Vinst/aktie SEK: 3,31
Eget kapital/aktie SEK: 23,85
Försäljning/aktie SEK: 2,62
Effektivavkastning %: -0,64

 

Analys

Ett bolag som har attraktivt P/E-tal, med hög direktavkastning, men som brottas med lägre lönsamhet, hög utdelning till trots. Bolaget har haft problem tidigare med skandaler kring deras expansion i forna, korrumperade sovjetstater. De håller också på med en stor 4G-utbyggnad i deras verksamhetsområden, där de bränner stora pengar, men som kommer bära frukt lite längre fram. De har också återköpt aktier för stora belopp. Kan personligen se bolaget som intressant att äga ur värdeperspektiv, med sin långa utdelningshistorik och -tillväxt. Kursen har de pendlat en hel del kring 40-55 kr, och där verkar marknaden generellt tycka priset per aktie är värt.

Jag ser ett klart köpläge med en kurs under 45 kr. Kursen bör nå dit, då jag tror att de kommer sänka utdelningen något pga av att lönsamheten kommer gå ner något för 2014 och en bit in på 2015. Min bedömning är att bolaget, trots detta, är en god värdeinvestering på lång sikt med en årlig avkastning på 4-6%.

Förändringar fondinnehav

hongkong2

Jag blev nyligen lite nyfiken på hur utvecklingen i Asien sett ut generellt (har inte bevakat marknaderna där de senaste åren) och kunde till min förvåning notera att marknaderna där tuffat på rätt hyggligt uppåt, till skillnad från de europeiska och amerikanska börserna under året. Återhämtningen har verkar inte heller gått lika starkt som på marknader i Europa och Nordamerika. Det finns, förhoppningsvis, lite mer att hämta från Asien.

Så därför genomförs en justering i portföljen. 25% av innehaven i SPP Obligationsfond säljs och köporder läggs i Swedbank Robur Indexfond Asien. Fonden har förhållandevis liten avgift för att vara en fond som investerar utanför sverige, speciellt med hänseende till valutaväxling och förvaltningsavgifter som ligger en bit högre upp i många andra fonder. Fonden läggs även till i min bevakningslista (ibland är det bra att blicka ut mot andra marknader!) I samband med fondbytet kommer risknivån att höjas en aning från rätt låga nivåer. Det tidigare valet av SPP Obligationsfond visade sig vara ett lyckat val med tanke på vilken risk jag helst vill ligga i, och ligger ändå kvar med ca 75% av mitt kapital.

Kursnedgången som vara tidigare i somras verkar ha varit en tillfällig justering för vinsthemtagning bland placerare generellt. Några tydligare signaler på en kommande större nedgång verkar lysa med sin frånvaro. Jag har beredskap för att trycka på säljknappen, ifall läget uppstår, varvid fondvalet ska ses som kortsiktigt. Transaktionerna väntas bli klara inom ett par dagar.

Jag passar också på att lägga till den billigaste Japan-fonden, SPP Aktiefond Japan, i min fondbevakning. Det verkar som att Japan återhämtar sig sakta men säkert sedan finanskrisen, härdsmältor och andra problem landet brottas med. Köpläge? Det är värt att titta närmare på Japan…

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: 25 av innehavet i SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Swedbank Robur Indexfond Asien | Läs mer

Spiltan Räntefond Sverige

spiltanfonder

Noterade att Riksbankens räntesänkning tidigare verkar gett avtryck i avkastningen på denna fond. Det är fortsatt en fond som är väldigt bra i svajjiga och oroliga tider, men senaste tiden verkar kurvan planat ut och ger därför inte fullt så stor avkastning som tidigare, runt 3% per år sedan starten. Det är fortsatt anledning att bevaka utvecklingen, och återgå till fonden, trots sin lägre avkastning om mina innehav i övrigt går sämre pga exempelvis oroligheter i världen.

Det gungar på havet

danskeinvest10ar

Med detta inlägg vill jag förmedla min bild om konjukturläget i världen sett ur mitt investeringsperspektiv. Under de senaste veckorna verkar sannolikheten för en större nedgång ökat i och med omvärldsfaktorer som exempelvis oro, krig och ekonomiska problem runt om i världen. Investerare (och till viss del) även småsparare som jag, har börjat flytta fokus och placeringar från aktier och indexfonder till mer trygga placeringar som obligationsfonder, räntefonder och bankkonton (trots den dåliga räntan!), eller till andra delar av världen som inte verkar ha påverkats i lika stor utsträckning.

Huruvida läget idag är en tillfällig sättning nedåt eller början på en längre konjukturnedgång kan såklart ingen förutse. En kort efterforskning kring de vanligaste aktierna och indexfonderna indikerar dock att vi haft en tillsynes stark och tydlig uppgång i ungefär fem år, ända sedan finanskrisen 2007-2008 (bortsett från problemen under 2011-2012). Det kanske är dags för en större nedgång i världen? För att det ska ske bör det dock komma en droppe som får bägaren att rinna över. Senaste veckornas händelseutveckling ger dock ett antal olika anledningar till att det kan blir realitet. När, var och hur och på vilket sätt det kommer påverka är givetvis också saker som inte går att förutse. Så hur ska man investera i ett sådant läge, utifrån mina förutsättningar, med blygsamt kapital och månadsspar?

Ur ett investeringsperspektiv, förutsatt att du inte har jättemycket tid och kunskap att göra djuplodande analyser av enskilda investeringsobjekt, kanske det är lättare att hitta säkrare alternativ. Åtminstone för en tid framåt. Det har historiskt alltid visat sig vara så att efter en uppgång kommer en nedgång – och vice versa! I dagsläget väljer jag en tryggare hamn för mina pengar. SPP Obligationsfond avkastar i snitt 6 % per år och har mycket attraktiva avgifter. Den avkastar bättre än bankkontot och räntefonden, och Pappa Statens obligationer är trots allt väldigt trygga!

Under månaden framöver kommer jag därför inte ägna mig åt så mycket annat än att följa händelseutvecklingen. Jag förutser också att i och med den tydliga nedgång som ändå går att skönja de senaste två veckorna (USA-börserna ligger exempelvis redan på minus för året), så bör det samtidigt uppstå köplägen. Därför fortsätter jag med mitt månadsspar i Länsförsäkringar Fastighetsfond, trots den höga avgiften, men som har en hög avkastning över tid. Just fastigheter verkar ha märkt av nedgången först och mest tydligt. Trots det kommer jag fortsätta att månadsspara, dvs köpa allt billigare över tid. Och därmed kommer effekten bli större när det väl går uppåt igen, än om jag ska skifta in allt i ett bräde då nästa uppgång redan har skett. På sikt bör det också vara rimligt att minska i andelen “säkrare placeringar” typ obligationsfonder mot mer indexfonder, då de blir billigare att köpa. Min strategi för 3-6 månader är därmed att i flera mindre omgångar skifta över innehav i från säkrare fonder till indexfonder, exempelvis SPP Aktiefond Sverige eller någon av de andra fonderna jag har under min fondbevakning.

Efter 3-6 månader får vi som om min strategi lyckas!

Må gått och investera väl!