Samtliga preferensaktier avyttrade

Jag sålde idag alla preferensaktier jag hade i Kombiportföljen. Flera innehav däribland Akelius Residential Pref har jag ägt i drygt två års tid och det har tagit lång tid för preferensaktierna att återhämta sig. Även om volaliteten i preferensaktier är rätt låg så, vilket är trevligt ur ett perspektiv, så ur ett annat perspektiv kräver det mycket tålamod innan den stiger ordentligt. Flera månader i de flesta fall… Preferensaktier är också trevliga att äga för de ger bra kassaflöde.

Jag såg en möjlighet att kliva ur alla preferensaktier i ett läge då geopolitisk oro stiger, vilket kommer ge avtryck på marknaderna. Någon börskrasch är det inte tal om, utan jag ser det som möjligt att börja köpa när aktier blir mer prisvärda. Drygt 200 000 kr, eller 40% av Kombiportföljen finns tillgängliga för köp.

Må gott och investera väl!

Svetten lackar pga [Fingerprint]-ras

Ja, där blev det en ordentlig smäll idag i portföljen då Fingerprint gick ut med vinstvarning OCH tillbakadraget utdelningsförslag om 2,00 kr/aktie. Det svänger i tech-branschen. Minst sagt. När ska de verkligen förstå marknaden? För hittills har de uppenbarligen inte läst på ordentligt.

Den enda trösten är väl återigen ordentlig korrigering kring bolagets, marknadens (och aktiekursens) förväntningar på framtiden. Själv har jag lyckats med endel trading under dagen där jag köpt/sålt med vinst faktiskt, men totalt på hela innehavet är det en ordentlig nedgång. Förr eller senare går man på en mina, och även jag börjar tänka på att snart ta smällen, slicka mina sår och ta nya tag. Samtidigt har jag en något längre investeringshorisont än till nästa kvartal… Svårt det där.

Kompletterande köp har kunnat göras i andra, mer stabila och prisvärda bolag för att stärka upp förlusten av den förväntade utdelningen från Fingerprint.

Må gott och investera väl!

Avyttrat hela innehavet i Ratos

Sålde nyligen hela innehavet i Ratos kring 47 kr. Netto gav detta drygt 2 000 kr i vinst + utdelningar från tidigare år. Innehavet hör till portföljens äldsta innehav. Jag har samtidigt köpt en mini-post på respektive konto då jag ämnar att äga Ratos även framgent. Osäkerhet kring årets utdelningsnivå, möjlighet till nya, intressanta förvärv samt hur de ser på återköp av preferensaktien ligger till grund för försäljningen. Även om de har en betydande kassa och “lever” på att generera exit-vinster i första hand samt refinansiering så finns det många fickor, som i det längre perspektivet, är bättre att lägga pengar på än en förhållandevis stor utdelningsandel. En sänkning är inte osannolik i det här läget. Skulle aktien bli billigare kommer jag köpa igen, förutsatt att utdelningsnivån sänks till sundare nivåer även över tid, samt värderingen av bolaget blir attraktiv.

Må gott och investera väl!

Ratos B senaste tiden och tankar kring Fingerprint

Ratos B hör till ett av mina större innehav i portföljen, och har senaste åren haft en rätt tråkig utveckling. Själv har jag ägt Ratos sen förra året, och har då och då köpt aktier allteftersom kursen utvecklats negativt.

ratos-b-2016-12-12

Senaste tre månadernas köp kan dock ha skett kring bottennivåer, och ett betydande insiderköp rapporterades idag från en av storägarna. Rent tekniskt har aktien öppnat upp för en positiv trend. Inte troligt att det är absolut sanning, men det ser intressant ut. Arcus-gruppen har noterats på Oslo-börsen vilket också inbringar en hel del pengar till den redan välfyllda kassan. Utdelningsmässigt hoppas jag på en höjning, men det troliga är nog en bibehållen eller något sänkt utdelning (åtminstone om man är något pessimistiskt lagd).

Ratos får ses som ett något mer riskfyllt investmentbolag att investera i, där enskilda innehav (som Aibel) fått stort utslag på aktiekursen. Samtidigt bör man vänta sig en viss volalitet i aktien då alla bolag i Ratos portfölj inte alltid går bra. Ratos finns i min portfölj med lite längre tidshorisont än några få år, på några års sikt bör bolaget inbringa goda utdelningar till portföljen.

I övrigt har jag en investering i Fingerprint, och den har växt ordentligt under de senaste dagarnas ras. Ett otroligt hårt klimat råder i handeln (och på börsforum) från många olika aktörer, men den senaste tidens “urblåsning” betraktar jag som positiv då vi (kanske) närmar oss botten för den här gången. Förväntningarna har också kommit ned ordentligt, inte minst då bolaget vinstvarnade häromdagen. När man investerar i bolag som Fingerprint bör man göra det utifrån ett långsiktigt perspektiv. På den positiva sidan verkar de i en högintressant bransch mitt i den globala trenden säkerhet genom biometriska sensorer. Pin-koder och lösenord är alltså snart ett minne blott! Här har de en betydande position och kommer fortsätta vara en av de större aktörerna på marknaden för fingersensorer på mobiltelefoner. Snart väntar massproduktion av smarta kort, bank- och kreditkort och inte minst IoT och andra användningsområden ta fart. Marknaden för sensorer bör således växa kraftigt de närmaste åren. Men det är klart att nerverna påverkas något av att se innehav tappa 20-30% på kort tid! Och det är klart att tankarna också befunnit sig kring huruvida om det är fel fallande kniv jag försöker fånga…

Har ni inte redan läst denna artikel i ämnet, så länkar jag denna artikel även här: http://fundamentalanalys.blogspot.se/2016/12/vad-kan-man-lara-sig-av-fingerprint.html

Har du några “högriskaktier” i portföljen och hur går tankarna kring dessa?

Må gott och investera väl!

Saltängen Property Invest avyttrat

De sista aktierna i bolaget såldes idag, och därmed har jag inte längre aktier i ICA:s centrallager i Västerås. Sammantaget har ägandet sedan ett och ett halvt år tillbaka genererat avkastning framförallt genom utdelningar. Då bolagsrisken får ses som hög (de äger bara en fastighet), väljer jag nu att fokusera på andra fastighetsbolag. K2A Pref. är ett exempel på ett sådant, som vuxit ytterligare den senaste tiden.

Må gott och investera väl!

Skalat av innehav i Saltängen Property Invest och Hemfosa Pref.

Enligt plan har jag fortsatt att skala av innehaven i Saltängen Property Invest, SDIP Tech Pref. och Hemfosa Pref. Kurserna har sakta klivit uppåt och jag har kunnat göra en exit med viss vinst, inklusive utdelningar en rätt bra avkastning. Jag har istället fyllt på i framförallt K2A Pref. (under 300kr) och SAS Pref. (under 550kr). Så mycket högre är jag inte beredd att betala.

Även innehavet i H&M har blivit lite större. Däremot har jag helt avyttrat det lilla innehavet i Swedbank som fanns. Att äga fyra storbanker är kanske lite överdrivet. Helst ser jag Handelsbanken och möjligtvis Nordea eller SEB i portföljen i det längre perspektivet.

Må gott och investera väl!

Sålt Castellum (!)

Castellum är ett av få bolag som gått bäst i portföljen, där en fin utdelning erhölls för ett par veckor sedan. Den har fortsatt gått bra, och låg cirka 4,5% plus när jag tryckte på säljknappen, sälj skedde vid kursen 131,00 kr / aktie. Utdelningen gav 3,91% mot GAV.

Men det visar sig att den pågående förvärvsprocessen av Norrporten inrymmer lite märkliga tveksamheter. Lite grävande journalistik har hittills renderat en rätt ingående beskrivning av försäljningsprocessen och misstänka personband mellan personer i ledande positioner inom Castellum och säljarna Första och fjärde AP-fonden. Mer om detta i denna artikel. Även DI har skrivit om ämnet tidigare.

Jag är normalt sett försiktig till journalistik och ser inte skäl att dra ett förhastat beslut enbart av tidningsartiklar. För Castellum ser det rent siffermässigt ut som ett bra köp.

Enligt uppgifter värderas Norrporten till 25 miljarder, med en prislapp på 15 miljarder. Inte en dum affär. Förlorarna däremot är pensionsspararna, då försäljningsprocessen inte inkluderar fler intressenter än Castellum trots att intresse finns från andra aktörer.

Jag misstänker att mer kommer upp till ytan och väljer att kliva av tills dess att bilden klarnar kring vad händer. Egentligen var planen att sälja någonstans kring 135 kr och avvakta en större dipp, men jag är ändå nöjd med avkastningen som getts, motsvarande cirka 8,4%.

Vad tror ni om Castellum och den pågående förvärvsprocessen av Norrporten?

Må gott och investera väl!

Sålt SEB C, köpt SEB A

Då kurserna i de båda aktierna nu utvecklats lite väl långt ifrån varandra gjorde jag slag i saken och sålde mina 107 st aktier i SEB C med GAV på 92,00 kr, till 96,25 kr/aktie. Försäljningen innebar en blygsam, men icke desto mindre glädjande vinst på cirka 4,5% eller drygt 400 kr. För likviderna köpte jag aktier i SEB A istället, till inköpskursen 88,20 kr.

Manövern gav inte bara en liten vinst, jag ökade på antalet aktier från 107 st till 138 st, och därmed ökade också utdelningen från 561,75 kr till 724,50 kr, en ökning med 162,75 kr. Direktavkastningen ökade från 5,71% till 5,96%. Ett annat ord för en “win-win”! Utdelningen erhålls den 31 mars. Nu köptes något fler aktier då endel likvider fanns att tillgå, men även rensat för detta blev det ett nettotillskott i antalet aktier och utdelning.

Må gott och investera väl!

Skalat av lite Castellum, köpt DHT Holding, Inc

Efter att ha utvecklats drygt 10% på ett av kontona sålde jag 15 st Castellum med en hygglig vinst på 200 kr (mer än dubbelt så mycket som utdelningen skulle ha gett).

Detta gjordes för att köpa ett nytt bolag som jag nosat på en längre tid. DHT Holdings, Inc är ett norskt bolag, med juridiskt säte på Bahamas och börsnoterat på New York-börsen, som ägnar sig åt att frakta råolja i båtar. Riktigt stora båtar

Värt att notera är att bolaget klarat att växa både organiskt och genom förvärv trots låga oljepriser samtidigt utan att öka skuldsättningen för mycket.

För det första är skuldsättningen hanterbar, cirka 51% av tillgångarna (som utgörs av ett antal båtar, främst så kallade VLCC, supertankers). För det andra är en mindre del av båtarna kontrakterade under flera år, som genererar lägre, men förutsägbara intäkter. En större andel av båtarna är hyrs däremot ut mot spot-marknaden, vilka ger bra mycket högre intäkter, och därmed mer lukrativa.

Bolaget sjösätter under 2016 ytterligare fem båtar. Bolaget har tidigare förvärvat båtar från bland annat Samco, en stor operatör på marknaden.

  • EPS väntas öka med 21%, bruttovinsten med nästan 70% under 2016
  • P/E ligger förnärvarande kring 5
  • P/B är låga 0,7.
  • Direktavkastningen ligger 14,5% (vid pris kring $5,80)
  • Utdelningsandelen är på attraktiva 60%.
  • Bolaget delar ut varje kvartal

Bolaget är egentligen rätt litet, med Benjamin Grahams mått, men jag ser ingen poäng att försöka värdera bolaget med de kriterierna. Snarare är bolaget ett av de mer riskfyllda investeringarna i portföljen, som indirekt är exponerat mot en krisande bransch som oljeindustrin utgör. Men likt Kinder Morgan Inc är de inte direkt exponerad mot oljepriset, deras tjänster efterfrågas trots lågt oljepris. Oljan behöver trots allt transporteras till olika länder med hjälp av båtar, då inte pipelines utgör något realistiskt alternativ.

Jag har initierat en position i DHT Holdings, Inc till kursen $5,80.

Läsvärda Seeking Alpha-artiklar här, här och här samt en väldigt detaljerad analys här.

Denna manöver tryckte upp YoC till 5,80 för portföljen, och ger en rullande 12-månaders utdelning på över 20 000 kr. En milstolpe om något! Och jag har nu två bolag som är exponerad mot oljemarknaden, men som inte borde vara avhängigt ett visst oljepris. Däremot tycks de vara prissatta efter oljepriset, vilket gör att man kan köpa ganska billiga aktier just nu.

Må gott och investera väl!

Köp i Ratos

Köpte idag 173 st aktier i Ratos till kursen 45,32 utöver de jag redan äger i bolag, inför bokslutet som kommer imorgon. Totalt har jag 781 st aktier som, räknat på 2015 års utdelning, kommer ger drygt 2500 kr i utdelning. För övrigt kan noteras att Ratos A-aktie står betydligt högre än B-aktien, på 63 kr. Önskar att B-aktien vågade klättra upp en bit…

Hoppas att det positiva överväger det negativa i rapporten som kommer imorgon onsdag den 17 februari.

Må gott och investera väl!

Sålt Realty Income Corp

Med risk för att ångra även denna försäljning, liksom tidigare avyttringar i bolag som Mycronic och MQ, så slog jag dock till av skälet att värderingen klättrat lite väl högt. Jag tycks emellanåt drabbas av dilemmat med att sälja vinnarna, och behålla förlorarna…

Men, nu är jag ju ingen vidare trader i allafall, och jag försöker hålla mig till de kriterier jag satt upp. När en aktie har kommit upp i värdering så ska de avyttras helt enkelt. Kallt, känslofritt och mekaniskt.

Den lilla posten i Realty Income Corp köptes för drygt 3 000 kr, och såldes för 3 500 kr, en vinst på cirka fem hundra kronor (tack vare Avanzas mini-courtage). Synd bara på valutaväxlingen, men man kan inte få allt i livet. Cirka 17% vinst är jag dock ändå nöjd med.

Jag har gärna bolaget i portföljen, men jag ämnar vänta tills värderingen kommer ned igen, cirka $50, gärna under, är rätt schysst för “The Monthly Dividend Company®”.

Tillsvidare låter jag likviderna ligga tills något annat intressant dyker upp. Just nu verkar det inte råda brist på investeringsmöjligheter, även om billigt lär bli billigare, om man ska tro förstå-sig-påarna.

Må gott och investera väl!

Hyvlat av lite innehav

Dan före dan hyvlades det av i endel innehav på ett av kontona. Det blev Castellum, Tele2, Atlas Copco framförallt. Hade jag sålt allt hade jag tagit en större förlust. Nu hoppas jag istället att ta igen bortfallet med lite nya inköp efter årsskiftet, och en ordentlig uppgång inför utdelningssäsongen. Håller tummarna. Sammanlagt såldes aktier för cirka 20 000 kr. Pengar som behövs på annat håll…

Jag har kommit på ett nytt mål inför nästa år! Bygga upp en buffert på åtminstone 50 000 kr, som inte ska inräknas i Kombiportföljen. Effekten borde rimligen vara att Kombiportföljen, min pengamaskin, får arbeta lite mer ostört nästa år. Funderar på att slopa sparandet till Kombiportföljen nästa år, och fokusera sparandet på en buffert i första hand.

Må gott och investera väl!

Köpt H&M, och lite om Saltängen Property Invest

Innehav nummer 24 har hittat tillbaka i portföljen – Hennes & Mauritz. Köp under 300 kr/aktie har gjorts. En hel del annat har också köpts den senaste tiden, främst Atlas Copco, nu när kursen hamnat lite under 200 kr men också endel Castellum, Nordea, SEB, Ratos, TeliaSonera. Däremot har inte Investor riktigt hamnat i rätt läge än.

Månadens kris på marknaderna verkar vara det kommande beskedet från FED vilket fått investerarna att sälja av i väntan på att skyffla in pengarna igen när beskedet väl kommer. Det har även märkts bland preferensaktierna typ Akelius Residential Pref, och “fixed-income”-bolagen som Saltängen Property Invest. Jag ser ingen poäng att få ner GAV i dessa genom nya köp i dagsläget, jag har prioriterat andra innehav vid denna dipp. I fallet preferensaktierna är jag inte så orolig, där vet vi var utdelningarna kommer bli framöver (förutsatt att inget allvarligt inträffar).

I fallet Saltängen Property Invest är det ännu inte beslutat vad nästa års utdelningar kommer bli, det beslutas av ägarna på stämman, som troligtvis hålls i april, då det handlar om stamaktier. Det som påverkar kursen i dessa typer av bolag sägs bero på relationen mellan långa räntor och risken i bolaget i fråga. Nu ser det inte ut som något dramatiskt kommer ske inom överskådlig tid (närmaste halvåret), och det är fortfarande så att bolagets lånestock är bestämd till en fast ränta fram till 2020, men det är kopplat till ett swap-avtal vilket gör att om marknadsräntan understiger den fastställda räntan i swap-avtalet, så tas mellanskillnaden upp som en orealiserad värdeförändring och realiseras vid tillfället då swap-avtalet löper ut. Vid halvårsrapporten uppgick den till -382 000 kr.

Det betyder alltså att de rent ekonomiskt förlorar på det, då marknadsräntorna understiger den avtalade räntan. Inga jättepengar i dagsläget i förhållandet, men kan komma att öka om lägre ränta än avtalsräntan består fram till att avtalet löper ut. En liten detalj värd att nämna är amorteringstakten. Den uppgår till 1% av skulden per år vilket jag personligen kan tycka är lite lågt. Min bakgrund i styrelsearbete inom en bostadsrättsförening satte vi alltid amortering på lån på minst 2% beroende på lånets storlek. 1% ger ju en amorteringstid på 100 år vilket jag kan tycka är lite väl häftigt. Så, amorteringstakten ur företagets perspektiv på 1% är snålt -byggnaden lär knappast stå 100 år till. Det är inte riktigt så man kanske ska tänka, troligtvis rivs byggnaden förr eller senare varvid en ny uppförs (högst troligt) där gamla lån läggs på tillsammans med nya, och då med en högre skuldsättning för en byggnad som troligtvis har ett högre värde.

För övrigt finns det väldigt lite som antyder att bolaget genomgår någon typ av kris, men marknaden bedömmer snarare framtiden som lite osäker, vilket återspeglas i aktiekursen. Jag kommer behålla aktien, men hoppas givetvis att bilden klarnar framåt tiden för stämman vad gäller nästa års utdelningar. I värsta fall kanske det sker en sänkning, vad vet jag?

Må gott och investera väl!

Rött betyder kör, eller köp!

Ja det är dags för nedgång på börsen igen. Hur stor den är den här gången kan väl ingen veta, men jag har valt att börja spendera likvider i större mängd nu. Jag har suttit och lagt in ordrar och teknat in alla likvider som finns tillgängliga, belåningsmöjligheten låter jag vila än så länge. Det är främst fokus på befintliga innehav, och de stadigare bolagen främst. Ett undantag är att köpordrar lagts in i H&M under 300kr, inte säkert det sjunker så mycket, men det är åtminstone en chansning.

SEB, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, Atlas Copco, H&M, Castellum och Ratos främst som ska fyllas på. Endel ordrar gick igenom idag, och det är inte helt omöjligt att fler går igenom allteftersom nedgången fortsätter.

Jag har också tagit position i Realty Income Corp och HCP, samt fyllt på en liten post till i KMI, timmarna innan beskedet om utdelningssänkning kom igår. Tillsammans med STAG har jag nu två amerikanska månadsutdelare -även om beloppen just nu är högst blygsamma. Och två kvartalsutdelare.

Må gott och investera väl!

Sålt NCC och Kallebäck Property Invest

Under dagen såldes dessa till marginell vinst. Inräknat utdelningar, lite mer. NCC såldes då de inte kommer ge utdelning nästa år. Den kommer finnas i bevakningslistan givetvis, tills situationen framöver klarnar. Kommer de tillbaka med utdelningar två gånger per år, och köpkurserna är attraktiva så ser jag inget problem att äga aktien.

Kallebäck fick en rätt stark uppgång idag, så jag passade på att avyttra den med några procents vinst, och med utdelningar det genererat hittils, än mer. Är mer tveksam till denna typ av bolag, men den kommer finnas i bevakningslistan och det är inte omöjligt att den kommer köpas till lite lägre kurs framöver.

Jag väntar fortfarande på att Saltängen ska återhämta sig inför utdelningen nästa gång. Under tiden har det blivit några få köp för att kunna snitta ned kursen. SAS pref är en aktie som jag tycker fick en lite oväntad uppgång efter senaste utdelningen. Där trodde jag att den skulle falla tillbaka något, en aktie jag gärna skulle kunna ha i portföljen igen.

I skrivande stund ligger jag med en större hög kontanter som kan sättas i arbete under den turbulens som troligen kommer råda i kölvattnet av att centralbankerna ska fortsätta droga marknaderna eller inte. Så, håll i hatten -snart lär det storma friskt på finansmarknaderna.

Må gott och investera väl!