Månadsrapport Augusti 2014

rapport-augusti-2014

Jag tänkte starta med att skriva en liten rapport för varje månad för mitt fondsparande. Först ut är augusti för året 2014. Varje månad sammanställs även i siffror under Kapitalutveckling.

Under större delen av månaden har jag legat relativt stilla med mestadels trygga fondalternativ, med börsen som sett både en korrigering nedåt, som visade sig vara tillfällig, och en återhämtning sedan dess. En bit in i återhämtningen såldes 25% av SPP Obligationsfond och Swedbank Robur Indexfond Asien köptes in. Totalt sett har fondsparandet ökat 0,91 % under augusti (graf ovan), vilket är helt klart godkänt. Totalt sett har innehavet vuxit med 9,35 % sedan årsskiftet. Graf nedan.

rapport-jan-augusti-2014

Får se om återhämtningen fortsätter. Noterade grafen för DJ World Index att de tre senaste topparna är nedåtgående, dvs att uppgångarna har inte återhämtat sig fullt lika mycket efter nedgångar. Den 3 juli, 24 juli och 27 augusti toppar kurvorna. Kan det vara så att en trend redan har startat, då börsen framöver kommer fortsätta nedåt?

Analys TeliaSonera AB (TLSN)

teliasonera-chart

Om bolaget

TeliaSonera är ett telekombolag som erbjuder nätanslutning och telekommunikationstjänster. TeliaSonera finns i de nordiska och baltiska länderna, i Spanien, samt på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet. Tjänsterna marknadsförs under varumärken som Telia, Sonera, Halebop och NetCom.

Nyckeltal

Antal aktier: 4 330 084 781
Börsvärde MSEK: 224 081,89
Direktavkastning %: 6,01
P/E-tal: 15,09
P/S-tal: 2,14
Kurs/eget kapital: 2,15
Omsättning/aktie SEK: 23,30
Vinst/aktie SEK: 3,31
Eget kapital/aktie SEK: 23,85
Försäljning/aktie SEK: 2,62
Effektivavkastning %: -0,64

 

Analys

Ett bolag som har attraktivt P/E-tal, med hög direktavkastning, men som brottas med lägre lönsamhet, hög utdelning till trots. Bolaget har haft problem tidigare med skandaler kring deras expansion i forna, korrumperade sovjetstater. De håller också på med en stor 4G-utbyggnad i deras verksamhetsområden, där de bränner stora pengar, men som kommer bära frukt lite längre fram. De har också återköpt aktier för stora belopp. Kan personligen se bolaget som intressant att äga ur värdeperspektiv, med sin långa utdelningshistorik och -tillväxt. Kursen har de pendlat en hel del kring 40-55 kr, och där verkar marknaden generellt tycka priset per aktie är värt.

Jag ser ett klart köpläge med en kurs under 45 kr. Kursen bör nå dit, då jag tror att de kommer sänka utdelningen något pga av att lönsamheten kommer gå ner något för 2014 och en bit in på 2015. Min bedömning är att bolaget, trots detta, är en god värdeinvestering på lång sikt med en årlig avkastning på 4-6%.

Förändringar fondinnehav

hongkong2

Jag blev nyligen lite nyfiken på hur utvecklingen i Asien sett ut generellt (har inte bevakat marknaderna där de senaste åren) och kunde till min förvåning notera att marknaderna där tuffat på rätt hyggligt uppåt, till skillnad från de europeiska och amerikanska börserna under året. Återhämtningen har verkar inte heller gått lika starkt som på marknader i Europa och Nordamerika. Det finns, förhoppningsvis, lite mer att hämta från Asien.

Så därför genomförs en justering i portföljen. 25% av innehaven i SPP Obligationsfond säljs och köporder läggs i Swedbank Robur Indexfond Asien. Fonden har förhållandevis liten avgift för att vara en fond som investerar utanför sverige, speciellt med hänseende till valutaväxling och förvaltningsavgifter som ligger en bit högre upp i många andra fonder. Fonden läggs även till i min bevakningslista (ibland är det bra att blicka ut mot andra marknader!) I samband med fondbytet kommer risknivån att höjas en aning från rätt låga nivåer. Det tidigare valet av SPP Obligationsfond visade sig vara ett lyckat val med tanke på vilken risk jag helst vill ligga i, och ligger ändå kvar med ca 75% av mitt kapital.

Kursnedgången som vara tidigare i somras verkar ha varit en tillfällig justering för vinsthemtagning bland placerare generellt. Några tydligare signaler på en kommande större nedgång verkar lysa med sin frånvaro. Jag har beredskap för att trycka på säljknappen, ifall läget uppstår, varvid fondvalet ska ses som kortsiktigt. Transaktionerna väntas bli klara inom ett par dagar.

Jag passar också på att lägga till den billigaste Japan-fonden, SPP Aktiefond Japan, i min fondbevakning. Det verkar som att Japan återhämtar sig sakta men säkert sedan finanskrisen, härdsmältor och andra problem landet brottas med. Köpläge? Det är värt att titta närmare på Japan…

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Sälj: 25 av innehavet i SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp: Swedbank Robur Indexfond Asien | Läs mer

Spiltan Räntefond Sverige

spiltanfonder

Noterade att Riksbankens räntesänkning tidigare verkar gett avtryck i avkastningen på denna fond. Det är fortsatt en fond som är väldigt bra i svajjiga och oroliga tider, men senaste tiden verkar kurvan planat ut och ger därför inte fullt så stor avkastning som tidigare, runt 3% per år sedan starten. Det är fortsatt anledning att bevaka utvecklingen, och återgå till fonden, trots sin lägre avkastning om mina innehav i övrigt går sämre pga exempelvis oroligheter i världen.

Stora förändringar på G

kopahus

I våras genomförde vi en försäljning av vår bostadsrätt till förmån för köp av ett större hus. Det innebär givetvis ett större ansvar att ta hand om ett bra mycket större boende än det vi haft de senaste åren, med allt vad det innebär. I samband med försäljningen blev det också klart att vi kommer stå med en betydande hög med pengar. Det ska tilläggas att vi ändå kommer spendera en hel del på att renovera, då det behovet finns, samt att betala av det som är kvar på billånet. Så, vad gör man med sådär en 300 000 kr som återstår när alla kostnader i samband med köpet, renoveringar, återbetalning av lån samt skatten betald?

Inledningsvis inföll sig givetvis tanken att inteckna slantarna på lite olika saker som kunde vara till glädje på olika sätt. Kanske passa på att göra ytterligare renoveringar i form av bergvärme, bygga en koi-damm (fridfullt!) och betala av på huslånet? Efter att ha suttit och räknat lite utifrån den vinst som försäljningen ger, ett realistiskt månadsspar (utan att göra några större avkall på levnadsstandarden) samt lite is i magen de närmaste 2-3 åren kom jag fram till att avkastningen på ett växande kapital, på sikt, ger just de sakerna, utan att behöva röra vårt kapital. Förutsatt att allt går enligt plan (svårt att förutse framtiden).

Det viktigaste är att ändå klara de månatliga räkningarna, leverne samt betala (de ohyggliga!) räntekostnaderna på ett betydande huslån samt ha en buffert för oförutsedda händelser. Med ett startkapital, ett månadssparande samt en årlig avkastning på 10% (rimligt?), skulle resultatet kunna se ut på följande vis:

“ISK-kontot för framtiden”:

300 000 kr i startkapital
9 000 kr / mån
10 % avkastning

——————–

Resultat år 1, brutto (grovt uppskattat)

ca 35 000 kr

De efterföljande åren bör resultera i en fortsatt exponentiell kapitaltillväxt allteftersom kapitalet ökar genom insättning och avkastning. Det logiska vore ju givetvis att även återinvestera avkastningen, eller så kan vi välja att åtminstone lägga delar av avkastningen på exempelvis extra-amortering, ett mindre renoveringsprojekt, en ny möbel eller något annat, utan att minska på kapitalet.

Konsolidering av sparande

augusti14

Min sambo har vid ett antal tillfällen genom åren nämnt att hon har ett sparande i en svensk storbank i form av en svensk indexfond. Hur länge hon haft den, vad värdet uppgår idag osv har hon inte brytt sig om att titta närmare på. Hon har inte alls samma intresse för investeringar som jag har, vilket är helt ok – hon har andra intressen som jag inte har lika intresse för. Efter ett par diskussioner under semestern kom vi överens om att åtminstone flytta fondinnehavet till Avanza, där hon redan har ett sparande i en räntefond sedan några månader tillbaka, eftersom det är mycket enklare att se det sammanlagda sparandet. Nu ligger därför hennes samlande sparande på ett ställe!

Nästa steg blev att sälja fondandelarna, eftersom mycket tyder på att indexfonder gjort sitt för den här gången. Istället lägger jag hennes pengar i SPP Obligationsfond, samt tidigare innehav kvarstår i Spiltan Räntefond Sverige. Så totalt sett ligger hennes pengar i lågriskalternativ, men på samma ställe för bättre kontroll och överblick.

Jag kan också passa på att nämna att jag förvaltar våra barns pengar på liknande sätt, då inom kapitalförsäkringar. Även där ligger pengarna i huvudsak i SPP Obligationsfond. Det ska avslutningsvis nämnas att fonden i fråga gått positivt sedan jag sålde tidigare innehav, vilket är mycket glädjande. Det är också extra glädjande att index i övrigt utvecklats mycket sämre, även om det egentligen inte så relevant att jämföra mot ett index. Augusti ser dock ut att bli ytterligare en månad med värdeökning, om än blygsamt i kronor räknat! Investeringsfilosofin verkar fungera hittills (peppar-peppar!), och planen kvarstår att vänta in nedgången som verkar rycka allt närmare, möjligtvis inom 3-6 månaders sikt.

Det gungar på havet

danskeinvest10ar

Med detta inlägg vill jag förmedla min bild om konjukturläget i världen sett ur mitt investeringsperspektiv. Under de senaste veckorna verkar sannolikheten för en större nedgång ökat i och med omvärldsfaktorer som exempelvis oro, krig och ekonomiska problem runt om i världen. Investerare (och till viss del) även småsparare som jag, har börjat flytta fokus och placeringar från aktier och indexfonder till mer trygga placeringar som obligationsfonder, räntefonder och bankkonton (trots den dåliga räntan!), eller till andra delar av världen som inte verkar ha påverkats i lika stor utsträckning.

Huruvida läget idag är en tillfällig sättning nedåt eller början på en längre konjukturnedgång kan såklart ingen förutse. En kort efterforskning kring de vanligaste aktierna och indexfonderna indikerar dock att vi haft en tillsynes stark och tydlig uppgång i ungefär fem år, ända sedan finanskrisen 2007-2008 (bortsett från problemen under 2011-2012). Det kanske är dags för en större nedgång i världen? För att det ska ske bör det dock komma en droppe som får bägaren att rinna över. Senaste veckornas händelseutveckling ger dock ett antal olika anledningar till att det kan blir realitet. När, var och hur och på vilket sätt det kommer påverka är givetvis också saker som inte går att förutse. Så hur ska man investera i ett sådant läge, utifrån mina förutsättningar, med blygsamt kapital och månadsspar?

Ur ett investeringsperspektiv, förutsatt att du inte har jättemycket tid och kunskap att göra djuplodande analyser av enskilda investeringsobjekt, kanske det är lättare att hitta säkrare alternativ. Åtminstone för en tid framåt. Det har historiskt alltid visat sig vara så att efter en uppgång kommer en nedgång – och vice versa! I dagsläget väljer jag en tryggare hamn för mina pengar. SPP Obligationsfond avkastar i snitt 6 % per år och har mycket attraktiva avgifter. Den avkastar bättre än bankkontot och räntefonden, och Pappa Statens obligationer är trots allt väldigt trygga!

Under månaden framöver kommer jag därför inte ägna mig åt så mycket annat än att följa händelseutvecklingen. Jag förutser också att i och med den tydliga nedgång som ändå går att skönja de senaste två veckorna (USA-börserna ligger exempelvis redan på minus för året), så bör det samtidigt uppstå köplägen. Därför fortsätter jag med mitt månadsspar i Länsförsäkringar Fastighetsfond, trots den höga avgiften, men som har en hög avkastning över tid. Just fastigheter verkar ha märkt av nedgången först och mest tydligt. Trots det kommer jag fortsätta att månadsspara, dvs köpa allt billigare över tid. Och därmed kommer effekten bli större när det väl går uppåt igen, än om jag ska skifta in allt i ett bräde då nästa uppgång redan har skett. På sikt bör det också vara rimligt att minska i andelen “säkrare placeringar” typ obligationsfonder mot mer indexfonder, då de blir billigare att köpa. Min strategi för 3-6 månader är därmed att i flera mindre omgångar skifta över innehav i från säkrare fonder till indexfonder, exempelvis SPP Aktiefond Sverige eller någon av de andra fonderna jag har under min fondbevakning.

Efter 3-6 månader får vi som om min strategi lyckas!

Må gått och investera väl!