Månadsrapport september 2014

rapport-september-2014

Utvecklingen under september har varit rätt positiv. Endel av förklaringen ligger i Swedbank Robur Indexfond Asien som hade en hygglig utveckling i början på månaden, innan jag sålde den pga av stigande orosmoln i Asien och världen generellt. Då jag därefter låg likvid under några dagar nyttjade jag kursrörelserna i företaget Opcon till min fördel och tog hem endel vinst genom detta, som förklarar den största delen av den positiva utvecklingen under september. Fusk? Japp! Positivt för utvecklingen? Japp!

Under den resterande delen har utvecklingen legat ganska stabil, då jag legat i SPP Obligationsfond samt Spiltan Räntefond Sverige. Utvecklingen har inte sett lika pulshöjande ut, men har samtidigt utvecklat bra mycket bättre än jämförelseindexet DJ World Index. Ett stort uttag inför det stundande tillträdet till huset (i morgon!) har också skett, vilket gör att jag har ett ganska litet kapital i fondportföljen. Kanske dags att pricka någon intressant högoddsare?

Kursutvecklingen sedan 1 januari ser ut på följande sätt:

rapport-jan-september-2014

Må gott och investera väl!

Fastigheter tar stryk

slider_1

Föga förvånande, men fastighetssektorn verkar vika nedåt alltmer. En titt på lite olika fastighetsfonder bekräftar bilden att nedgången i sektorn verkar fortsätta ett bra tag till. Bakgrunden är givetvis att dessa fonder har presterat otroligt bra de senaste åren. Det betyder samtidigt att sektorn är skyhögt värderad, vilket gör att fallhöjden är ganska stor… Min strategi står dock fast, nämligen att fortsätta köpa in mig på Länsförsäkringar Fastighetsfond. Ju längre nedgången fortsätter desto billigare blir andelarna. De underliggande värdena finns kvar i fastighetsbranschen, framförallt genom en stark efterfrågan på bostäder och en hög andel uthyrda lokaler. Uthyrda lokaler skulle kunna bli problematiskt under en kraftig lågkonjuktur, då fastighetsbolagen tappar intäkter. Det skulle skynda på nedgången för kursen i fonden, vilket ur mitt perspektiv som investerare gör att det blir ännu billigare att köpa andelar.

Uppgången kommer att komma för eller senare. Jag fortsätter månadsspara i Länsförsäkringar Fastighetsfond!

För övrigt kommer jag genomföra omstruktureringar och konsolideringar av familjens olika sparande och konton. Jag har dock beslutat att fortsätta med mitt mål om 100 000 inom ramen för min Kapitalförsäkring. I och med att ett uttag nu gjorts inför det stundande husköpet som blir klart den 1 oktober (!), så har kapitalet blivit rätt litet… cirka 13 000kr.. Det är dags att titta på lite mer högpresterande högoddsare om jag ska kunna få upp kapitalet inom rimlig tid…

Må gott och investera väl!

Mättad marknad och endel förändringar

760150914

Av döma av statistik, nyheter och rapporter verkar läget alltmer indikera kommande nedgångar på såväl aktiemarknaden som obligationsmarknaden. Jag överväger att helt lämna obligationsmarknaden, främst företagsobligationer. De alternativ som finns kvar är räntefonder och statsobligationer, som de mest trygga alternativen före bankkontot. Problemet är att jag troligtvis kommer inleda 2015 med ganska låg värdeutveckling på sparandet. Målsättningen är somsagt 10% per år så förhoppningsvis kommer det finnas ljuspunkter även på kort sikt, med lägre risker. Jag önskar att nedgången kommer snart, då det blir dags att börja vikta om till indexfonder och aktier…

Några aktier på minbevakningslista har kommit närmare köpläge. Problemet är bara att försöka klura ut hur en större nedgång skulle påverka dels aktiekursen men framförallt avkastningen. Det finns några undantag, framförallt USA-bolag där jag lyckats vaska fram ett par intressanta bolag. Kanske snart dags att introducera de på bevakningslistan, och möjligtvis börja handla med USA-aktier.

För övrigt kommer vi få nycklarna till vårt nya hus på onsdag. Då blir det dags för en rätt omfattande renovering! Det kommer bli riktigt kul att modelera om det till vårt tycke och smak… Ja, det kommer givetvis kosta endel, men den lyckade lägenhetsförsäljningen har inte bara inbringat medel till detta, utan även en hygglig grundplåt till mer offensiva investeringar. Investeringar som förhoppningsvis ger god avkastning, som en passiv inkomst. I början blir det troligtvis inte jättemånga kronor, men med växande kapital i form av månadssparande och regelbunden, återinvesterad avkastning ska vi nog lyckas med vårt mål – passiv månadsinkomst!

Hittils har jag uppnått målavkastning på mitt eget sparande inom en kapitalförsäkring. Målet framöver är att få det sammanlagda sparandet för alla våra konton att uppnå målavkastning på 10 % årligen. Barnen har varsin kapitalförsäkring, 2st. Min sambo har också en vanlig depå med sparande och en oanvänd kapitalförsäkring I samband med att vinsten på försäljningen betalas ut, kommer det mesta av vårt sparande att hamna i varsin ISK (tyvär får man bara ha en ägare på en ISK). Det kommer troligtvis betyda att mitt befintliga fondsparande i kapitalförsäkring, utom barnens givetvis, sambons sparande i depå, kommer konsolideras till ISK-kontona. Skälen är praktiska, framförallt. Det är lite synd att inte fortsätta fondsparandet på ett tydligare sätt… Har inte riktigt spikat upplägget riktigt. En annan tanke skulle kunna vara att ha sparande i fonder i varsin kapitalförsäkring, och aktier i varsin ISK. På det sättet slipper jag tömma kapitalförsäkringen. Får se hur det blir i slutändan.

Må gott och investera väl!

Investeringsmodell

konj

Jag ramlade över en modell som baseras på konjukturbarometerindikatorn, som i korthet lyder så här:

Köp aktier när konjunkturbarometerindikatorn legat under 90 i tre månader och sälja aktier när den legat över 110 i tre månader. När huvuddelen av investeringarna inte ligger i aktier, ska innehaven ligga i tryggare alternativ, såsom ränte- eller obligationsfonder. Enligt resonemang på bloggen Cornucopia. Bloggen redogör med hjälp av grafer för historiska data som stödjer resonemanget.

Utifrån mitt läge drar jag slutsatsen att jag borde ligga i aktier, när jag istället ligger i ränte- och obligationsfonder. Barometerindikatorn för augusti 2014, enligt Konjukturinstitutet, låg på 103,2, så enligt modellen börjar vi närma oss tillfället då det är dags att vikta över från aktier till tryggare alternativ. Det har däremot inte varit fel att ligga i obligationer, då det alternativet utvecklats helt ok, enligt min mening, främst med tanke på risk.

Modellen är väldigt tilltalande för mig då den passar in i min investeringsfilosofi. Fram till nu har jag inte haft en bra modell som talar om när det är dags att göra olika val vad gäller viktning mellan aktier och andra värdepapper. Modellen kommer vara till stor hjälp vad gäller möjligheten att hitta köp- och säljsignaler. Jag vet inte vad modellen heter (den borde ha ett vedertaget namn) men tills dess att jag listat ut det tänkte jag kalla den för konjukturmodellen.

Må gott och investera väl!

Europeiska statspapper

ecb

Jag kollade närmare på fonder som investerar i europeiska statspapper och hittade en fond som verkar ha utvecklats bra till en låg avgift. FIM Euro Acc har haft en god utveckling de senaste åren men verkar lite mer volatil än exempelvis SPP Obligationsfond. Båda fonderna har utvecklats ungefär lika bra på 10 år, men i det kortare perspektivet, hittils i år, har FIM Euro Acc utvecklats bättre. Problemet med europeiska statspapper är att trenden är nedåtgående med betydande risker, så det gäller att välja en fond med räntepapper av god kvalitet. Fondens innehav håller god kvalitet. Fonden åker in i bevakningslistan, och möjligen köper jag några andelar vid något tillfälle.

Må gott och investera väl!

Uttag ur fondportföljen

Sedlar_nr1_low

Vi närmar oss tillträdesdag för husköpet. Den 1 oktober får vi nycklarna! Denna dag är vi bokade på möte på banken tillsammans med säljarna och mäklaren. Inför detta möte ska vi ha pengar tillgängligt för utlägg kopplade till husköpet, bland annat till att upprätta nya pantbrev. Sedan tidigare finns det pantbrev, men värdet på dessa uppgår inte till den summa vi nu ska låna till. Pantbrev är bankens säkerhet i huset när du tar bolån.

Samtidigt, för att äga huset måste vi betala lagfartsavgift. Den kostnaden är inte heller helt obetydlig. I övrigt tillkommer andra små kostnader.

Alltså;

Uppläggningskostnad 0,00
Lagfart arvode 475,00
Inteckning fastighet arvode 475,00
Lagfart utlägg 30,825,00
Ansökan pantbrev utlägg 21,635,00
Summa 53,410,00

Den kontantinsats vi mottog vid efter försäljningen av vår lägenhet, har sedan i juni dess förädlats i form av fondsparande, i ungefär 3 månader. Kontantinsatsen vi mottog översteg redan den totala kostnaden redovisad ovan… Men varför spara pengar på bankkontot till 0 % ränta istället för fonder som ger åtminstone  1-2% ränta? 🙂

Då jag delade på kontantinsatsen och förde över hälften till mitt sparande, och andra hälften till min sambos sparande, så kommer jag göra tvärtom när det nu närmar sig tillträdesdag. Hälften kommer tas ut från mitt sparande och andra hälften från min sambos sparande. Vi har det mesta uppdelat av skatteskäl.

För enkelhetens skull tar jag ut 27 000 från vardera kontot. De kvarvarande hundralapparna kan sitta kvar i kontot de ska finnas på inför tillträdesdagen, som är tre dagar före, enligt bankens instruktioner. Det kontot utgör vårt gemensamma buffertkonto.

Det har varit en rolig resa att förvalta en något större summa. Det har tillsammans med det återstående sparkapitalet vuxit med ungefär en tusenlapp! Pengarna som blir kvar ska fortsätta arbeta genom fondsparande ytterligare någon tid framåt. Fram till den dagen då försäljningen från lägenheten inkommer i sin helhet vid månadsskiftet oktober/november. Försäljningen kommer ge drygt 300 000 kr. Netto. Den kommer utgöra, tillsammans med vårt befintliga sparande, månadssparande, värdeskapande investeringar utgöra grunden till vår framtida frihet!

Förändringar fondinnehav

spp_logotype_rgb

Det är dags att plocka in ett par trotjänare i portföljen. Portföljen har varit mestadels likvid under några dagar, och det ger ju ingen nämndvärd värdeökning att fortsätta på det spåret, med nollränta på kontot. Så det dags att återigen köpa SPP Obligationsfond och Spiltan Räntefond Sverige! Två trygga placeringar. Korrigeringen i obligationsfonden bör vara avklarad, och den bör nu gå uppåt igen framöver, trots debaklet på det politiska planet. (Det kommer att förbli en kaosartad osäkerhet hela hösten och vintern pga valresultet samt (S) ständiga ovilja att regera tillsammans med andra).

Räntefonden verkar dock haft en hygglig avkastning senaste månaden, så den känns given. Marknaden i övrigt ser svårbedömd ut. Det är lite volatilt och det finns inte jättetydliga signaler åt endera hållet. Kanske istället borde lägga pengarna i stats- och räntepapper utanför sverige under några månader… Ska kolla närmare på det. Fastighetsfonden ligger jag kvar i, vilket har utvecklats som jag tidigare spekulerat – en allt tydligare nedgång. Men, då strategin är att köpa fler andelar till lägre kurs, så gäller köp tillsvidare. I framtiden kommer jag skörda frukterna av detta (förhoppningsvis).

I korthet:

Behåll/månadssparande – Länsförsäkringar Fastighetsfond | Läs mer
Köp – SPP Obligationsfond | Läs mer
Köp – Spiltan Räntefond | Läs mer

97,78% likvid, och lite trading

opcon-sept

Efter att fondaffärerna avslutats i onsdags har jag valt att inte köpa nya fondandelar i någon fond alls. Faktum är att det infann sig en ovisshet om var jag ville placera mina surt förvärvade sparpengar. Det kändes inte självklart vad jag skulle köpa helt enkelt. SPP Obligationsfond var helt rätt att gå ur, den har mer eller mindre rasat sedan jag gick ur, vinsthemtagningen var helt rätt tajmad. Swedbank Robur Indexfond Asien hann faktiskt dyka dryga 1 % innan jag återsåg pengarna, tillsammans en mindre vinst.

Den kvarvarande delen genom försäljningen av SPP Obligationsfond genererade 277 kr.
Det korta innehavet i Swedbank Robur Indexfond Asien genererade 151 kr.Ganska hyggligt!

De dagar jag legat likvid har det skett en kraftigt volatil kursutveckling i det lilla förlusttyngda bolaget Opcon. I onsdags passade jag således på att testa möjligheten att utnyttja de kraftiga kursrörelserna till min fördel. Jag köpte en post för runt 20 000 kr som jag inom en timme sålde. Affären genererade hela 50 kr i vinst! Främsta skälet är att jag tyvär handlar med dyr courtage-avgift på 99kr per affär. Ska erkänna att pulsen låg en bra bit över det normala. Det var hemskt att se 20 000 kr rasa till 16 000 kr inom loppet av några minuter, för att sedan öka igen. Såhär i backspegeln kan jag konstatera att jag (givetvis) skulle köpt mer och väntat till nästa dag. Men vem kan sia om framtiden i sådana här lägen…

Andra dagen i Opcon fortsatte rusningen uppåt. Hade jag väntat med att sälja hade jag givetvis tjänat mycket mer. Dock gick jag in igen med en ny, större post. Jag köpte i en svacka och sålde vid en topp. Affären genererade den här dagen 500 kr efter courtage-avgifter. I fredags avstod jag från att gå in, då det blev tydligt att intresset svalnat för aktien. Den backade tillbaka lite, så det var helt klart klokt att avstå. Totalt tjänade jag ca 550 kr under två dagar. Det har fått mitt kapital att växa och har gjort att den årliga avkastningen passerat en bit förbi 11 %. Jag frångick helt min investeringsfilosofi i och med dessa affärer. Jag hade mått rätt dåligt om jag prickat helt fel vid dessa affärer…

Det var ett par intressanta men stressiga dagar framför börsskärmen. Kommer kanske göra om detta i framtiden, men en sak är säker: det är rätt tryggt (även för hjärtat) med tryggare och tråkigare ränte- eller obligationssparande!

Må gott och investera väl!

Målavkastning uppnådd

10-percent

Den senaste förändringen för mina fonder har visat sig vara ett bra val. Framförallt är det Swedbank Robur Indexfond Asien som drar upp värdeutvecklingen. Min målavkastning för året om minst 10 % avkastning uppnåddes den 5 September, knappt 3 månader före årsskiftet. Glädjande! Inom kort kommer jag ta hem vinsten i denna fond. Jag har tittat lite på Japan och USA, (SPP har bra fonder för båda marknaderna, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA, båda med låga avgifter) och de ser positiva ut, med stigande trend på börsen och övervägande positiva indikatorer för att ta positioner.

Det är möjligt att portföljen kommer breddas till tre indexfonder, Swedbank Robur Indexfond Asien, SPP Aktiefond Japan och SPP Aktiefond USA. Fördelen är större geografisk spridning. Samtidigt vill jag inte minska den stora andelen i SPP Obligationsfond, då jag tror att portföljen med ungefär 75% i “säkrare” och mindre volatila ligger mer i linje med min investeringsfilosofi i det rådande marknadsläget med allt högre värderingar. Det går som vanligt inte att förutse framtiden. Jag kommer testa att vikta 25% av portföljen i USA, då det verkar som indikatorerna stödjer uppgången på USA-börserna i större utsträckning än i Japan. Swedbanks Asienfond kommer jag återkomma till beroende på utvecklingen i USA.

Må gott och investera väl!