Månadsrapport november 2014

rapport-november-2014

Denna månad har återhämtningen efter oktober månads nedgång fortsatt rätt hyggligt. Börserna ligger återigen på rekordnivåer vilket även gynnat mina innehav. Under månaden har jag legat i svenska statspapper i Öhman Realobligationsfond som utvecklats rätt tryggt och säkert. Jag bytte sedan till en fond med europeiska statspapper i Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK), vilket har fått en rätt schysst utveckling på kort tid. Fonden är mer volatil men utvecklingen har ändå varit bättre tack vara bättre avkastning på europeiska statspapper.

rapport-november-kombi2014

Den nystartade kombiportföljen har fått en bra start, mycket tack vare den starka utvecklingen på börsen. Under månaden har två aktieaffärer gjorts. Den ena är preferensaktier i Klövern pref, där jag fick tilldelning på 240 st med kvartalsvis utdelning på 2,50 per aktie vid emitteringstillfället. Första utdelningen borde trilla in i efter nyår. Den andra affären blev Ratos AB (Rato B) om 500 st till kursen 49,51. Utdelningen borde vara 3 kr med utbetalning i början på april. Troligtvis kommer det bli fler aktieaffärer, då målsättningen är att ha en hög andel aktier i kombiportföljen, och gärna regelbundet under hela året. Tyvär verkar börsen högt värderad igen, vilket troligtvis kommer påverka befintliga innehav negativt framöver, men det borde öppna upp för möjliga köp i händelse av en nedgång.

Sammanfattning av utdelningen för 2015 är således;

Klövern Pref 1 200
Ratos B 1 500
Summa 2 700

Troligtvis kommer det inte bli så många inlägg om förändringar i innehaven i de olika portföljerna, utan det går att kika på aktuella innehav här istället, på detaljnivå.

Må gott och investera väl!

Analys Klövern A (KLOV)

Klövern-logo

Om bolaget

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning på kommersiella lokaler i tillväxtregioner. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr. Per 31 december 2013 hade Klövern 402 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 2624 Tkvm till ett värde på 2,6 Mdr SEK. Den ekonomiska uthyrningsgraden ligger på 90 %.

Nyckeltal

Antal aktier: 166 544 360
Börsvärde MSEK: 7 570,76
Direktavkastning %: 3,70
P/E-tal: 7,74
P/S-tal: 2,75
Kurs/eget kapital: 0,85
Omsättning/aktie SEK: 14,73
Vinst/aktie SEK: 5,23
Eget kapital/aktie SEK: 47,58
Försäljning/aktie SEK: 13,35
Effektivavkastning %: 48,13

Analys

Ett fastighetsbolag som funnits i ett antal år som verkar hittat en bra modell de senaste åren vad gäller förvärv i tillväxtregioner, skuldsättning och mix av fastigheter. Bolaget delar har både stamaktier och preferensaktier. Det senare är initialt intressant för egen del, med tanke på kvartalsvis utdelning. Företaget levererar fina siffror på nedersta raden, verkar ha god kontroll på kostnadsläget och långfristiga skulder i förhållande till fastigheternas värde. En liten bonus är även att Klövern A (KLOV) äger aktier i ett annat bolag, Tribona (TRI), som är helt inriktad på stora logistikcentraler. Hyggligt P/E-tal och schysst avkastning samt god utveckling på aktiekursen. Utvecklingen är dock beroende på god förvaltning av fastigheterna, fortsatt hög uthyrningsgrad och kontroll på kostnadssidan, främst deras långfristiga skulder. Det låga ränteläget borgar dock för att lägre kostnadsläge på medellång sikt. Helheten ser bra ut för att hålla aktierna på medellång sikt.

Må gott och investera väl!

Förändringar fondinnehav

31669_indien_

Efter att ha legat i Öhman Realobligationsfond i drygt en månad tycker jag det är dags att göra en mer drastisk förändring i fondportföljen. Jag har sneglat endel på Indien och får svårt att inte imponeras av utvecklingen på marknaden där. Det är troligt att landet har mer att gå på kort sikt snarare än lång sikt, med tanke på att värderingarna i många av de stora bolagen där också ligger rätt högt. Därför kommer jag skifta över pengar till vad som verkar vara den bästa Indien-fonden: Carnegie Indienfond. Trots hög avgift har den presterat riktigt bra. Detta får ses som en liten chansning, men i värsta fall får jag låta bli att sälja tills det går åt rätt håll igen. Under tiden fylls det på med månadsinsättningar till andra alternativ.

I korthet:

Behåll: SPP Obligationsfond | Läs mer…
Sälj: Öhman Realobligationsfond | Läs mer…
Köp: Carnegie Indienfond | Läs mer…

Rättning: Det blev inget köp i Indienfonden, istället blev det obligationsköp i Handelsbanken Euro Obligation (A1 SEK). Anledningen är en miss från min sida (ibland är vardagen stressig!). Jag köpte däremot fonden i kombiportföljen.

Må gott och investera väl!

Månadsrapport oktober 2014

rapport-oktober-2014

Det blev en turbulent månad på marknaderna under oktober, men mina innehav simmade relativt lugnt. Vore det inte för avkastningsskatten på kapitalförsäkringen så skulle även denna månad sluta på plus. Nu blev det dock ett litet minus, främst då obligationer inte gått fullt så bra som förväntades. Länsförsäkringar Fastighetsfond återhämtade sig rejält, men avyttrades under sista dagarna på månaden. Skälet är främst att det helt klart går att köpa på sig fondandelar till billigare peng.

Jag har också beslutat mig för att sluta månadsspara fonder i samband med månadsskiften, och istället köpa runt den 10 varje månad. Det borde rimligtvis finnas väldigt många människor som köper aktier runt månadsskiftet, vilket jag kan tycka är något kurspåverkande. Därför kommer jag testa att genomföra månadssparande runt den 10 under några månader och se om det går att dra några slutsatser av detta.

Kapitalet i Länsförsäkringar Fastighetsfond byts till SPP Obligationsfond en tid framöver, en fond jag tidigare haft andelar i, med god utveckling.

Må gott och investera väl!